Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPROWADZENIE & ORGANIZACJA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPROWADZENIE & ORGANIZACJA"— Zapis prezentacji:

1 WPROWADZENIE & ORGANIZACJA
CELE LICZBY CZŁONKOSTWO STRUKTURA 1

2 DIALOG WSPÓŁPRACA STUDIA MONITORING
Zapewnia że głos i interesy dealerów są zauważane! a) na wszystkich szczeblach UE (Rada Europejska, Parlament Europejski, gabinety, Dyrektoriaty Generalne KE, CARS 21, …) b) Inne organizacje: (ACEA, JAMA, KAMA, FIGIEFA, FIA, …) WSPÓŁPRACA Z twórcami polityk: udział w publicznych konsultacjach, zajmowanie stanowiska, proponowanie poprawek, kwestionariusze, … Z pokrewnymi branżami i organizacjami pracodawców: sojusze, podziały kompetencji itd. STUDIA Kodeksy dobrych praktyk i scenariusze dla sektora (trendy) Analizy strategii MONITORING Proces prawodawczy, inicjatywy uczestników, informowanie członków 2

3 120,000 autoryzowanych dealerów i/lub ASO
Liczby: Reprezentuje 380,000 przedsiębiorstw z branży dystrybucji i napraw pojazdów 120,000 autoryzowanych dealerów i/lub ASO 260,000 niezależnych warsztatów Zatrudniających 2,85 mln ludzi 800 miliardów € obrotu przy sprzedaży i serwisie 630 miliardów € sprzedaży nowych i używanych pojazdów 80 miliardów € z napraw i konserwacji pojazdów 90 miliardów € ze sprzedaży części zapasowych 3

4 23 narodowe organizacje pracodawców będące członkami
4

5 14 Europejskich stowarzyszeń markowych
5

6 Członkowie wspierający
Jesteś zainteresowany członkostwem? Odwiedź naszą stronę żeby zobaczyć program 6

7 POJAZDY UŻYTKOWE I PRZEMYSŁOWE NIEZALEŻNE WARSZTATY
ZGROMADZENIE OGÓLNE RADA DYREKTORÓW EUROPEAN CAR DEALERS „ECD” POJAZDY UŻYTKOWE I PRZEMYSŁOWE NIEZALEŻNE WARSZTATY SZKOLENIE USŁUGI I OTOCZENIE KWESTIE PRAWNE I PODATKOWE 7

8 EUROPEAN CAR DEALERS (ECD)
zajmuje się sprawami dotyczącymi pośrednio lub bezpośrednio autoryzowanych dealerów Plan działania i sprawozdania dostępne są na naszej stronie internetowej (strefa członkowska) 8

9 STRUKTURA I CZŁONKOSTWO
Nowa nazwa - ECD zamiast Sekcji Pojazdów Zachęcenie większej ilości członków związki krajowe grupy dealerów wspierający (sponsorzy, indywidualni dealerzy) Generowanie większego zysku zwiększenie zakresu działania Zwiększenie reprezentatywności Zwiększanie aktywnego zaangażowania europejskich stowarzyszeń markowych Współpraca z zarządem i biurem CECRA 9

10 PR, REKLAMA I KOMUNIKACJA
Wynajęcie agencji PR Zwiększanie ilości Rozszerzanie list mailingowych Poprawianie obrotu wewnętrznego informacją (biuletyny) Strona internetowa ECD Doroczna konferencja dealerów Reprezentacja na krajowych i międzynarodowych konferencjach i targach motoryzacyjnych 10

11 INFORMACJA I ROZWÓJ BIZNESOWY
Współpraca z Autobiz i ICDP Badanie aspektów społecznych i ekonomicznych Liczba dealerstw prowadzonych przez dealerów i producentów Średnia sprzedaż na dealera Rentowność dealera Liczba zatrudnionych Badania nad rozwojem biznesowym Przyszłe systemy obsługi posprzedażnej i dystrybucji E-mobility Najlepsze praktyki Systemy premiowania Tendencje 11

12 SAMOCHODY UŻYTKOWE I PRZEMYSŁOWE
W spotkaniach z ECD dział samochodów użytkowych i przemysłowych skupia się na implementacji do praw państw członkowskich odpowiednich norm, jak np. Euro VI (w kwestiach środowiskowych) albo nawet w kwestiach bardziej technicznych, jak np. tachografy. Regularne monitorowanie rynku i utrzymywanie stosunków z firmami z branży transportu drogowego i ich organizacjami reprezentującymi użytkowników końcowych także należą do zadań Działu. Plan działań i sprawozdania dostępne są na naszej stronie internetowej (strefa członkowska) 12

13 Sytuacja ekonomiczna, tendencje, umowy Nowe prawa jazdy
PAPIEROLOGIA Sytuacja ekonomiczna, tendencje, umowy Nowe prawa jazdy Problem przeładowania samochodów dostawczych Status i jednolity akt dla dystrybutora Rozszerzanie wewnętrznego rynku pojazdów Podatek drogowy / podatek ekologiczny White paper Green paper w sprawie przyszłości VATu 13

14 Przepisy dla sprzętu nagrywającego w transporcie drogowym - tachografy
PAPIEROLOGIA Przepisy dla sprzętu nagrywającego w transporcie drogowym - tachografy Windykacja międzynarodowa Propozycje przepisów dotyczących poziomu hałasu i systemów wydechowych dla pojazdów/ciężarówek Wprowadzenie sieci inteligentnej Propozycje uproszczeń na rynku odpadów Pozwy zbiorowe / alternatywne modele prowadzenia sporów Środki na rzecz e-mobilności 14

15 STRUKTURA I CZŁONKOSTWO
Zachęcenie do szerszego współudziału Eksperci z organizacji krajowych Grupy dealerów ciężarówek Członkowie wspierający (sponsorzy, dealerzy indywidualni) Generowanie większego zysku -> zwiększanie zakresu działań Zwiększanie reprezentatywności Zwiększanie aktywnego zaangażowania dealerów i organizacji dealerów ciężarówek Organizowanie konferencji dealerów ciężarówek Zbieranie danych 15

16 WARSZTATY NIEZALEŻNE Zapewnienie możliwości posiadania odpowiedniego wyposażenia do prawidłowych napraw i konserwacji pojazdów. Dział działa także przy Komisji Europejskiej w kwestiach prawidłowej implementacji przepisów dotyczących dostępu do informacji technicznej. Plany działania i sprawozdania dostępne są na naszej stronie internetowej (strefa członkowska) 16

17 PAPIEROLOGIA Rozporządzenie Komisji 715/2007 oraz 692/2008 nt. Euro 5 i Euro 6 dla samochodów osobowych E-Call Dominująca pozycja towarzystw ubezpieczeniowych na rynku napraw blacharskich Euro VI PTI Obsługa posprzedażna 17

18 LOBBYING MVBER (GVO) – PO ROKU 2013 PODSUMOWANIE NOWYCH ZASAD
FAQ dla KE STRATEGIA DYREKTYWA DOT. AGENTÓW NIEUCZCIWE PRAKTYKI KODEKSY DOBRYCH PRAKTYK POZOSTAŁE DYREKTYWA NT. PRAW KONSUMENTA CARS 21 ZWALCZANIE COFANIA LICZNIKÓW 18

19 Dystrybucja nowych pojazdów
MVBER – Nowe zasady ONE POWINNY DAĆ BRANŻY WIĘCEJ STABILNOŚCI 1/6/2010 1/6/2013 31/5/2021 31/5/2022 31/5/2023 Dystrybucja nowych pojazdów GVO 330/2010 GVO 461/2010 (guidelines) Serwis, naprawy, części 1400/2002 ABE Evaluation GVO 461/2010 Source: ICDP

20 MVBER (GVO) – Nowe zasady
Aktualne sprawy dealerów? Istniejąca umowa zostaje wypowiedziana? Wypowiedzenie nie jest obowiązkowe (szczególna sytuacja w niektórych krajach) Niektóre marki czekają… Wymagania w przyszłości dla otrzymania koncesji? W szczególności w przypadku dealerstw wielomarkowych, w sytuacji kiedy producenci mają wizje salonów na wyłączność? Ochrona kontraktowa? Czy można przekonać producentów by pójść dalej niż minimum jakie dają kodeksy dobrych praktyk i zawrzeć w umowach obowiązek podania przyczyn wypowiedzenia, regulacje kwestii sprzedaży przedsiębiorstwa lub nawet instytucje odszkodowania? Jeśli nie, to pozostają tylko skromne instrumenty ochronne wynikające z obowiązującego prawa? 20

21 FAQ zostanie opublikowany na jesieni 2011 roku
MVBER (GVO) – FAQ KOMISJI EUROPEJSKIEJ Cel: wyjaśnienie kwestii które są niejasne w wytycznych KE Przepisy poprzedniego GVO 1400/2002 dotyczące sprzedaży i odsprzedaży nowych pojazdów wejdą stracą moc 31 maja 2013 roku Od 1 czerwca 2013 roku do umów dotyczących zakupu, sprzedaży i odsprzedaży nowych pojazdów będzie mieć zastosowanie GVO 330/2010 Komisja Europejska nie opublikuje swojej „explanatory brochure” tym razem, jak to robili poprzednio, ale stworzy dokument typu FAQ Zawartość FAQ: pytania dotyczące gwarancji, części zamiennych oraz dostępu do sieci autoryzowanych warsztatów – maksymalnie 12 pytań NOWE FAQ zostanie opublikowany na jesieni 2011 roku Podczas okrągłego stołu z ACEA & JAMA & KAMA / CECRA & FEDERAUTO Italy – CECRA po raz kolejny poprosiła o zawarcie kwestii kodeksów dobrych praktyk w FAQ 21

22 Dyrektywa dot. agentów Cel: Zawarcie przepisów dot. ochrony dealerów w rozszerzeniu oraz wdrożeniu istniejącej dyrektywy nt. agentów handlowych CECRA współpracuje tu z EDL Wsparcie Parlamentu Europejskiego CECRA opracowała stanowisko w formie publikacji: “Stan rynku dystrybucji pojazdów” (CECRA ) “Dystrybucja pojazdów od 1 czerwca 2013 roku. Czy regulacje prawne są konieczne? (CECRA ) “Nieuczciwe praktyki umowne i handlowe” (CECRA ) 22

23 Dyrektywa dot. agentów 1) CECRA poprosiła p. Malcolma Harboura oraz p. Heide Rühle o skierowanie pisemnych zapytań do KE: W rozporządzeniu z 6 maja 2010 roku (RSP/2010/2636), PE “wzywa KE do zapewnienia żeby dystrybutorzy, włączając tych z branży pojazdów, korzystali z takiego poziomu ochrony kontraktowej Unii Europejskiej jaki mają obecnie agenci handlowi.” Czy KE może potwierdzić że przygotowuje propozycje żeby wprowadzić, przed czerwcem 2013, kiedy szczególna regulacja dla rynku pojazdów traci mocy, podobny poziom ochrony dla dystrybutorów jak i dla agentów? Czy KE może potwierdzić, że rozważy rozszerzenie zakresu stosowania dyrektywy dot. agentów (Dyrektywa Rady 86/653/EEC z 18 grudnia 1986 roku), żeby obejmowała wszystkie porozumienia dystrybucyjne, czy ewentualnie zamierza przetestować inne środki prawne? 23

24 Dyrektywa dot. agentów Odpowiedź :
Rozszerzenie dyrektywy 86/653 o agentach handlowych nie jest realną opcją, przyjmując że dotyczy ona kwestii zupełnie odmiennych niż tych dla dealerów samochodowych. Podczas bowiem gdy agent handlowy negocjuje zakup lub sprzedaż towarów dla innej osoby albo w imieniu i na rzecz innej osoby (jak to określono w art. 12 dyrektywy), dealerzy samochodowi działają we własnym imieniu kiedy kupują pojazdy od producentów i kiedy sprzedają je klientom.   24

25 Dyrektywa dot. agentów 2) W kwestiach dotyczących dyrektywy dot. agentów, p. Lazarova zaprasza nas na spotkanie w ramach Unit E4. 3) 7 lipca odbyło się spotkanie z p. Jürgenem Tiedje, DG Internal Market odpowiedzialnym za tę kwestię. Po krótkim wprowadzeniu, CECRA wyjaśniła na czym polegają problemy dystrybutorów i zaproponowała swoje rozwiązania (zobacz folder CECRA – Dystrybucja pojazdów od 1 czerwca 2013 roku. Czy regulacje prawne są konieczne?) Wskazaliśmy także że odpowiedź komisarza Barniera była dla nas kompletnie niesatysfakcjonująca i nieprawidłowa (została zaprezentowana przez prof. Genzowa który podał przykłady umów Mercedes-Benz czyli ‘umów agencyjnych’ w Niemczech, a w kilkunastu krajach przemianowanych na ‘umowy dealerskie’. To pokazuje że w większości przypadków status agenta jest porównywalny ze statusem dealera, a tym samym jest niekompletny (to nie ma żadnego związku z pozostałymi aktualnymi dyskusjami w KE i w połączeniu z relacjami kontraktowymi między profesjonalistami prawdopodobnie prowadzić będzie do interwencji KE (zobacz linki poniżej). Wyjaśniliśmy ponownie że celem propozycji CECRA czerpiącej z aktualnego tekstu dyrektywy dot. agentów handlowych (która istnieje od 1986 roku) jest znalezienie szybszego rozwiązania dla dealerów, co jest niezbędne od 1 czerwca 2013 roku celem zrekompensowania braku przepisów ochronnych zawartych w obecnym rozporządzeniu 1400/2002. 25

26 Dyrektywa dot. agentów P. Tiedje uważa, że jest nierealne mieć jednomyślnie przyjętą dyrektywę i implementowaną w różnych państwach członkowskich do 1 czerwca 2013 roku. W zasadniczej kwestii – nie przedstawi on swojego zdania do końca września, tj. zanim nie otrzyma stanowisk od swoich współpracowników z innych departamentów. Jego osobista opinia jest zbieżna z opinią komisarza Barniera wyrażoną odnośnie pytań p. Harbour i p. Rühle. Dodał także (według swojej własnej opinii) że tą kwestią powinny się zająć państwa członkowskie a nie KE. 4) 5 września delegacja spotkała się z p. Grégoire Schöller (gabinet komisarza Barniera) NASTĘPNE KROKI: Członkowie kontaktują się ze swoimi europosłami (MEP) Ponowny nacisk na PE i KE żeby wymogli na odpowiedniej instytucji działania 26

27 Nieuczciwe praktyki Nowe
KE (Dyrektoriat Generalny Rynku Wewnętrznego i Usług) powinien wdrożyć swoje działania w 2011 dotyczące wzajemnych relacji business to business Spotkanie z Dyrektoriatem Generalnym Rynku Wewnętrznego w dniu 20/06/2011 (KE: p. Lazarova, p. Lecesne, p. Lysy – CECRA: p. Woltermann, p. Moreau, p. Messrs p. Genzow (z EDL), p. Timmer, p. van der Giessen, p. Lycke). Wiele maili zostało wysłanych do członków, ostatni w dniu 1 września 2011 roku. 27

28 Nieuczciwe praktyki Odpowiedź z Dyrektoriatu Generalnego Rynku Wewnętrznego i postulat CECRA dla przedsiębiorstw: Pozwól usłyszeć swoje zdanie! DG poinformował nas, że kwestionariusz on-line zostanie opublikowany 14 czerwca. Przedsiębiorcy są zaproszeni do przedstawienia konkretnych nieuczciwych praktyk. Uwaga: tylko przedsiębiorcy, nie narodowe organizacje przedsiębiorców, mogą to robić. Konsultacja polega na wypełnieniu formularza, w którym dealer będzie proszony o wskazanie nieuczciwych praktyk (bez wymieniania kontrahenta) np. cele sprzedażowe zmienione przez importera bez konsultacji z siecią, jednostronne zmiany istotnych punktów umowy, działanie sprzeczne z „duchem” umowy, zmiana standardów lub procedur z bardzo negatywnym wpływem na koszt, rozszerzenie kontroli importera na różne ważne kwestie jak np. gwarancje, samochody używane, co podważa niezależność dealera itd..) W ten sposób nasza branża chce zwrócić uwagę KE na to że my również bywamy dotknięci nieuczciwymi praktykami. Kwestionariusz będzie dostępny do 30 września. 28

29 Nieuczciwe praktyki 217 przedsiębiorstw z naszego sektora zarejestrowało się, żeby wziąć udział w badaniu. Poniższy link daje dostęp do zarejestrowania własnej firmy w “Europejskim Panelu Przedsiębiorstw (EBTP)”. Twoje dane muszą być zweryfikowane przez władze. Następnie otrzymasz dostęp do kwestionariusza. CECRA zaleca swoim członkom, żeby te zachęcały swoich członków do rejestrowania się przy każdej okazji. FAQ na stronie zawiera wiele odpowiedzi na pytania, poza tym możesz zawsze skontaktować się CECRA. 29

30 Kodeksy dobrych praktyk
Brak ochrony dealerów po utracie mocy obecnego GVO Cel: kodeksy dobrych praktyk jako środek ochrony dealerów Spotkania z organizacjami producentów ACEA – European Automobile Manufacturers’ Association JAMA – Japan Automobile Manufacturers Association KAMA – Korea Automobile Manufacturers Association Artykuł 3 rozporządzrnia 1400/2002 : Zawarte umowy Na okres czasu minimum 5 lat – 6 miesięcy wypowiedzenia Na czas nieokreślony – 2-letni okres wypowiedzenia, może być skrócony do 1 roku w przypadku reorganizacji sieci Samo wypowiedzenie musi wskazywać jasne, obiektywne i szczegółowe przyczyny Importer zgadza się na sprzedaż przedsiębiorstwa innemu uczestnikowi sieci dowolnie wybranemu przez sprzedającego Obie strony muszą mieć prawo do skierowania sporu do niezależnego arbitra Kodeks ACEA nie reguluje formy wypowiedzenia oraz kwestii sprzedaży przedsiębiorswa 30

31 Kodeks dobrych praktyk
CECRA poprosiła p. Malcolma Harbour i p. Heide Rühle o wystosowanie pisemnych pytań do KE: Czy KE może potwierdzić, że oczekuje iż reprezentatywne organizacje producentów i dealerów przedstawią jej do akceptacji kodeks dobrych praktyk dla umów zawartych po 1 czerwca 2013 roku? Taki kodeks będzie zapewniał że wszystkie umowy zawarte w narodowych systemach prawnych, zawierające instrumenty ochrony niezależności dealerów i satysfakcji klientów, zgodne z obecnie obowiązującym GVO (1400/2002). 31

32 Kodeks dobrych praktyk
Odpowiedź: Jak Członkowie Honorowi wiedzą, w swoich dodatkowych wyjaśnieniach dotyczących porozumień wertykalnych KE podkreśliła, że kodeksy dobrych praktyk mają poprawić przejrzystość stosunków umownych. To posunięcie ma zredukować ryzyko dla producentów bycia odpowiedzialnym z używanie niebezpośrednich form ograniczania konkurencji. Jak Członkowie Honorowi także wiedzą, prawo nie daje KE żadnej możliwości zmuszenia producentów do przyjęcia takich kodeksów. Co więcej, jest bardzo ważne dla KE żeby pozostać na neutralnej pozycji jako organ ochrony konkurencji, a tym samym nie byłoby odpowiednie forsowanie jakiegokolwiek szczególnego kodeksu lub forsowanie wprowadzenia określonych zapisów do takiego kodeksu. Niemniej jednak, organizacje producentów i dealerów mogą przedstawić KE wolę negocjacji kodeksu dobrych praktyk i KE zobowiązuje się do organizacji tych negocjacji, oczywiście bez udziału po którejkolwiek ze stron. KE chciałaby zorganizować okrągły stół z udziałem producentów i dealerów w dniu 15 czerwca 2011 roku. 32

33 Kodeks dobrych praktyk
Spotkanie 15/06/2011 KE przyjęła swoją rolę organizatora negocjacji kodeksu dobrych praktyk. Cel: Trzeba znaleźć rozwiązanie dotyczące kodeksu, który musi być negocjowany przez obie strony, a nie narzucony dealerom przez producentów jak to było do tej pory 33

34 Kodeks dobrych praktyk
Uczestnicy: Producenci: ACEA/JAMA/KAMA - Dealrzy: CECRA & FEDERAUTO Italy KE Sofia Alves, Member of the Cabinet of Vice-President Almunia Paul Csiszár, Director, Directorate E, DG Competition, European Commission Maria Rehbinder, Head of Unit E-2, DG Competition, European Commission Stephan Simon, Deputy Head of Unit E-2, DG Competition, European Commission Axel Bierer, case handler, Unit E-2, DG Competition, European Commission Maria Kafetzidou, case handler, Unit E-2, DG Competition, European Commission Producenci Marc Greven, Director Legal Affairs, ACEA Seftton Samuels (SMMT), ACEA Stephen Stacey, Director Hyundai Motor Company Brussels Office Mr Park, Hyundai Motor Company Brussels Office Kazuhito Asakawa, Director General JAMA EUROPE Dr.Carsten Reimann, Nissan Dealerzy J-P Bailly, President CECRA Bernard Lycke, Director General CECRA Christian Digoin (dealer Ford, CNPA, France), CECRA Trevor Finn (Pendragon, UK), CECRA Miles Trower (Partner TLT LLP,  RMI/NFDA, UK, CECRA) Mario Beretta, (dealer VW-Audi) Vice-President FEDERAUTO, IT 34

35 Kodeks dobrych praktyk
Sprawozdanie ze spotkania zostało wysłane w dniu 17/06/2011 CECRA opublikowała informację prasową – 17/06/2011 “Kodeks dobrych praktyk mógłby zostać podpisany przez producentów i dealerów. Było to przedmiotem dyskusji w KE w dniu 15/06/2011. CECRA z zadowoleniem przyjęła wynik spotkania i przedstawione pozytywne stanowisko KE.” Kodeks dobrych praktyk CECRA – późniejsza wersja CECRA uszczegółowione zapisy dotyczące sprzedaży przedsiębiorstwa Najnowsza informacja – kontakty ACEA i KE – wynik Odpowiedź ACEA była negatywna - ACEA uważa że jej obecny kodeks jest stosowany i nie ma potrzeby jego renegocjacji, nawet w świetle działań KE podjętych przeciwko nieuczciwym praktykom. CECRA skontaktowała się z ACEA oraz z kilkunastoma osobami z KE. 35

36 Kodeks dobrych praktyk
Odpowiedź z Dyrektoriatu Generalnego (Paul Csiszar) oraz od Sofii Alves (gabinet komisarza Almunii); KE nie będzie organizować kolejnych spotkań w tym temacie; KE będzie obserwować branżę uważnie i będzie działać, jeżeli kwestie ochrony konkurencji się pojawią; CECRA przekazała parę „spraw” do KE. Członkowie są proszeni o stałe informowanie; W sytuacji braku negocjacji Kodeksu dobrych praktyk, KE może uznać pewne praktyki za nieuczciwe. 36

37 Dyrektywa dot. praw konsumenta
Maile rozesłane do członków, ostatni w dniu , Rada uzyskała informację o pozytywnym wyniku głosowania w PE nad dyrektywą zwiększającą prawa konsumenta. Pierwsze czytanie w PE w dniu potwierdziło wynegocjowane w ramach Rady porozumienie przez Komitet Stałych Przedstawicieli w dniu , które pozwala na formalne przyjęcie dyrektywny po wakacjach; Wersja ostateczna całkowicie nas nie satysfakcjonuje, ale wcześniejszy tekst był jeszcze gorszy dla naszych członków, ponieważ dotyczył także kwestii gwarancji (dyrektywa 99/44/EC). Teraz to w ogóle nie jest jego przedmiotem i jest to pozytywna informacja dla członków CECRA. Ale kilkanaście nowych zapisów będzie mieć oczywiście wpływ na nasz sektor, jak i na wszystkie inne. Jeśli chodzi o umowy z konsumentami, dyrektywa wprowadza obowiązki informowania przy umowach zawieranych na odległość i zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. Dyrektywa reguluje prawo odstąpienia od takich umów i harmonizuje parę kwestii dotyczących wystawiania produktów. CECRA współpracuje z UEAPME. Organizacja wyraziła zaniepokojenie ww. kwestiami, które stanowić będą o mniejszej konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. 37

38 Dyrektywa dot. praw konsumenta
Chronologia Lipiec 2011: Formalne przyjęcie dyrektywy przez Radę Ministrów Październik 2011: orientacyjna data publikacji dyrektywy w dzienniku urzędowym Przed końcem 2013: termin implementacji dyrektywy przez państwa członkowskie 38

39 CARS 21 CARS21 grupa na wysokim szczeblu, została ustanowiona przez KE do opracowania planu działania dla “konkurencyjnego przemysłu i zrównoważonego transportu i rozwoju w 2020 i później”. Grupa sporządzi raport, który zawiera wizję na 2020 roku i dalej. Raport będzie zawierał katalog polityk możliwych do zastosowania przez państwa członkowskie, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie na szczeblu wspólnotowym, narodowym a nawet regionalnym.   Nasz prezydent Jean-Paul Bailly jest członkiem CARS21. Dyrektor Generalny jest członkiem Grupy Sherpa. Obie te grupy będą się zajmować wertykalnymi relacjami pomiędzy dealerami i producentami. KALENDARZ: 13 czerwiec 2011 : Publiczne spotkanie (dla organizacji nie będących członkami CARS21) 14 czerwiec 2011 : Sherpa Przyjęcie pakietu postępu Przygotowanie projektu raportu okresowego 5 październik 2011: przyjęcie raportu okresowego 2012 : 2 spotkania Grupy Sherpa i ostateczne spotkanie celem przyjęcia ostatecznego raportu na wiosnę 2012. 39

40 Walka przeciwko cofaniu liczników
CECRA spotkała się z Dyrektoriatem Generalnym w celu dyskusji o wprowadzeniu odpowiednich instytucji do prawa UE celem zwalczania cofania liczników. Według badań Car-Pass, cofanie liczników kosztuje europejskiego konsumenta od 5 do 10 miliardów rocznie. Zwiększa to także ryzyko i prowadzi do tarć pomiędzy tymi, którzy grają fair, a tymi którzy nie. W opinii KE nie ma potrzeby wprowadzania nowej inicjatywy i uważają że wprowadzenie system Car-pass lub Eucaris byłyby bardzo trudne, o ile nie niemożliwe, do wprowadzenia na skalę europejską. Podstawową przyczyną są różnice w systemach prawnych państw członkowskich. KE ocenia że obecna dyrektywa 2010/48/EU w połączeniu z badaniami technicznymi i rejestrowaniu przebiegu przy każdym badaniu mogłaby zadziałać. Ma to poważne szanse wprowadzenia np. w Niemczech. 40

41 Walka przeciwko cofaniu liczników
Nowe Spotkanie u europosła Franka Engela (Luxembourg) dotyczące fałszowania przebiegu w używanych pojazdach w Europie: Co może zrobić UE w tej kwestii? Data: 20 września 2011 Godzina: 08.00 Miejsce: Parlament Europejski – Bruksela – Salon członkowski 41


Pobierz ppt "WPROWADZENIE & ORGANIZACJA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google