Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich"— Zapis prezentacji:

1

2 Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Bytomiu

3 Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu mieści się w budynku na ul. Chrobrego 13 na III piętrze. Składa się z kilku pomieszczeń: * korytarza – wypożyczalni, gdzie mieści się stanowisko do wypożyczania książek, półka bookcrossingowa, regał na wypożyczane książki oraz szatnia

4 Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu mieści się w budynku na ul. Chrobrego 13 na III piętrze. Składa się z kilku pomieszczeń: * wypożyczalni (magazynu) książek, które można wypożyczać do domu

5 Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu mieści się w budynku na ul. Chrobrego 13 na III piętrze. Składa się z kilku pomieszczeń: * czytelni ogólnej z księgozbiorem podręcznym i działem czasopism, gdzie każdy uczeń ma możliwość cichej nauki i przygotowania się do lekcji

6 Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu mieści się w budynku na ul. Chrobrego 13 na III piętrze. Składa się z kilku pomieszczeń: * czytelni komputerowej wyposażonej w trzy stanowiska komputerowe i księgozbiór dotyczący technologii informacyjnej

7 Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu mieści się w budynku na ul. Chrobrego 13 na III piętrze. Składa się z kilku pomieszczeń: * działu katalogów tradycyjnych * działu opracowań bibliograficznych oraz tworzenia elektronicznego katalogu bibliotecznego MOL OPTIVUM

8 Bibliotekę szkolną prowadzą nauczyciele bibliotekarze:
nauczyciele dyplomowani, absolwenci bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mgr Radosława Misiołek mgr Bożena Jakimko

9 Struktura księgozbioru biblioteki szkolnej:
* Czytelnia ogólna: księgozbiór multimedialny, księgozbiór podręczny, słowniki językowe, podręczniki, poradniki maturalne i do egzaminów zawodowych, wydawnictwa albumowe, przewodniki turystyczne, najstarsze książki w bibliotece szkolnej, czasopisma zawodowe, ekologiczne i młodzieżowe

10 * Czytelnia komputerowa: książki i czasopisma z dziedziny technologii informacyjnej
* Wypożyczalnia: księgozbiór literatury pięknej (lektury szkolne, książki obyczajowe, historyczne, książki religijne, poezja, literatura fantastyczna: science fiction, fantasy, horror, literatura sensacyjna, kryminał, thriller), literatura zawodowa (gastronomia, hotelarstwo, turystyka, geografia) silesiaka, książki matematyczno-przyrodnicze, pedagogika, psychologia, poradniki, archiwum czasopism (od r. 2000) * Dział opracowań bibliograficznych: dzienniki urzędowe, programy nauczania, bibliotekoznawstwo * Korytarz biblioteczny: półka bookcrossingowa z książkami do uwolnienia

11 Podstawowym zadaniem biblioteki szkolnej jest rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów, nauczycieli i pracowników administracji, pomaganie w procesie uczenia się i kształcenia oraz upowszechnianie nawyków kultury czytelniczej. Użytkownicy biblioteki szkolnej mają możliwość korzystania z komputerów i Internetu. W związku z przygotowaniem młodzieży do matury nauczyciele bibliotekarze prowadzą szkolenie maturzystów z bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej na ten temat

12 Od kilku lat nauczyciele bibliotekarze dbają
o atrakcyjność księgozbioru szkolnego zakupując bestsellery cieszące się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, a także nauczycieli i pracowników administracji

13 Dodatkowym atutem biblioteki jest współudział w tworzeniu różnych wydarzeń kulturalnych na terenie szkoły, miasta, województwa. Nauczyciele bibliotekarze wraz z uczniami korzystając z Internetu współtworzą stronę internetową szkoły, mają także możliwość kontaktu i wymiany doświadczeń z bibliotekami innych szkół, bibliotekami publicznymi czy ośrodkami kultury i nauki

14 Nawiązana została współpraca z biblioteką
i wydawnictwem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach – biblioteka szkolna otrzymuje darmowe książki zawodowe z zakresu hotelarstwa i turystyki Uczniowie – czytelnicy, pod kierunkiem nauczycieli bibliotekarzy wzięli udział w międzynarodowym projekcie Zakładka nawiązując współpracę ze szkołą Escola Secundária Soares Basto in Portugal (wymiana zrobionych przez uczniów zakładek do książek)

15 We współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie utworzono autorski program w ramach Literackiego Atlasu Polski pt. Bytom magiczny – miasto wielu kultur i wielu tradycji. Dzięki temu programowi uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w działalności wielu towarzystw kulturalno-społecznych Bytomia i mogli lepiej poznać miasto, w którym uczą się i przebywają Wspólnie z innymi nauczycielami oraz uczniami przygotowano wieczór poezji Marcina Hałasia – znanego bytomskiego działacza społecznego , poety i pisarza. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszone zostały władze Bytomia, bytomscy nauczyciele i uczniowie z innych szkół

16 Na wygłoszenie prelekcji
dla naszych uczniów nauczyciele bibliotekarze zaprosili znane osobistości z Bytomia, m.in. dr Jerzego Koguta - redaktora i wydawcę , z wykładem pt. Podróż w świat słów, czy filozofa Aleksandra Oleś z prezentacją: Epoka romantyzmu jako zjawisko filozoficzne i kulturalne

17 Zorganizowano we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną - Filia w Bytomiu konferencję naukową pt. Edukacja regionalna w pracy nauczyciela bibliotekarza Zaproszeni goście – nauczyciele bibliotekarze bytomskich szkół wszystkich szczebli, zwiedzali pomieszczenia naszej biblioteki zapoznając się z jej organizacją i zbiorami

18 Przygotowano wieczór literacki z autorką wielu poczytnych książek obyczajowych, animatorką kultury na Śląsku Danutą Noszczyńską – spotkanie przygotowane zostało dla naszej młodzieży oraz uczniów i nauczycieli bytomskich szkół

19 Biblioteka szkolna włączając się w nurt działań proekologicznych (zbiórka makulatury i zużytych baterii) oraz prenumerując liczne tytuły czasopism ekologicznych kształci odpowiednio pozytywne postawy młodzieży wobec środowiska naturalnego. Nawiązana została współpraca ze Stowarzyszeniem Zielona Ziemia w programie ekologicznym Moje Czyste Miasto - dotychczas zebrano ponad 1000kg makulatury, kilkanaście kilogramów butek PET i zużytych baterii

20 Biblioteka szkolna korzystając z informacji internetowej działa również intensywnie na polu pomocy charytatywnej, współtworząc wiele akcji: Akcja charytatywna zorganizowana przez Stowarzyszenie Ziemi Drohobyckiej – Koło Śląskie z siedzibą w Bytomiu pt. Podaruj znicz na Kresy polegająca na zbiórce zniczy-pamięci z okazji 1 listopada Szkolna akcja charytatywna pt. Wobec bezdomności – współpraca z Bytomskim Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta w Bytomiu – podarowanie książek I czasopism zebranych przez uczniów dla noclegowni dla bezdomnych Włączenie się w akcję charytatywną przygotowaną przez Towarzystwo Miłośników Bytomia polegająca na kwestowaniu wraz z przedstawicielami miejskich władz na rzecz renowacji zabytków bytomskiej nekropolii - Kwesta na Mater Dolorosa

21 Zorganizowanie spotkania
dla uczniów z radną Rady Miejskiej, redaktorem Polskiego Radia Katowice, prezesem Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu, która przeprowadziła wykład pt. Polska na Kresach. Bolesna historia, niezwykłe miejsca, niezwyczajni ludzie. Udzielenie wywiadu przez uczniów i nauczycieli bibliotekarzy w programie radiowym Polskiego Radia Katowice – Lwowska Fala

22 Koncert charytatywny Śląsk śpiewa Kresom i wystawa Santo Subito poświęcona Janowi Pawłowi II – współtworzenie koncertu na rzecz polskiej społeczności na Ukrainie Zebranie symbolicznych złotówek na zakup zabawek dla dzieci polskich mieszkających na Ukrainie w akcji pt. Sanie św. Mikołaja jadą na Kresy. Spotkanie ludzi wielkiego serca.

23 Nauczyciele bibliotekarze przygotowują wiele konkursów dla młodzieży: np. rywalizacje klas pierwszych w czytaniu, konkurs na logo biblioteki czy konkurs fotograficzny pt. Przyłapani na czytaniu Co roku organizowane są święta związane z książką i biblioteką: w październiku Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, 23. kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, a w czerwcu Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek.

24 Wszelkie informacje dotyczące działalności biblioteki szkolnej
jako centrum multimedialnego z dostępem do Internetu oraz zasobów edukacyjnych i źródeł informacji można znaleźć również na stronie internetowej zsgh.bytom.pl.


Pobierz ppt "Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google