Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej 1 lipca – 31 grudnia 2011 Konferencje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Dolnośląski Kurator Oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej 1 lipca – 31 grudnia 2011 Konferencje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Dolnośląski Kurator Oświaty."— Zapis prezentacji:

1 Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej 1 lipca – 31 grudnia 2011 Konferencje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Dolnośląski Kurator Oświaty sierpień 2011

2 Przewodnictwo czyli prezydencja: Jest prawem i obowiązkiem państw członkowskich Trwa sześć miesięcy w systemie rotacyjnym, kolejne cykle, tzw. tria, trwają 18 miesięcy (PolskaDaniaCypr) Jest sprawowana na szczeblu ministerialnym przez rząd danego państwa członkowskiego Prezydencja: Organizuje i przewodniczy posiedzeniom Rady UE oraz komitetów i grup roboczych Reprezentuje UE w kontaktach z instytucjami unijnymi (zwłaszcza PE) oraz w negocjacjach handlowych i na konferencjach międzynarodowych Inicjuje dyskusje i zmiany w prawie UE Działa za pomocą narzędzi dyplomatycznych: koordynacji,mediacji i kompromisu 2 Przewodnictwo w Radzie UE

3 Skuteczność, nastawienie na osiągnięcie celów, koncentracja na korzyściach dla całej Wspólnoty Umiejętność mediacji w sytuacjach konfliktowych między państwami członkowskimi Rezygnacja z własnych interesów na rzecz dobra wspólnego całej Unii Europejskiej – uczciwy (neutralny) pośrednik 3 Cechy dobrej prezydencji

4 Globalny kontekst polskiej prezydencji Kryzys gospodarczy w Europie – stagnacja, załamanie finansowe, pilna potrzeba środków ratunkowych i zapobiegawczych Arabska Wiosna i jej regionalne oraz globalne skutki Dodatkowe obciążenie spowodowane wyborami parlamentarnymi w Polsce i związanym z nim nasileniem walki politycznej oraz roszczeń 4

5 Zagrożenia Brak doświadczenia Krytyczna uwaga starych państw członkowskich Pozostawanie poza strefą euro Nowe rozwiązania prawne zapisane w traktacie lizbońskim Głęboki kryzys i napięcia na podłożu ekonomicznym i politycznym w wielu krajach Europy Trudne do przewidzenia skutki rozwoju sytuacji w Afryce Północnej Zagrożenie dla trwałości strefy Schengen i usankcjonowanie Europy dwóch prędkości Szanse Wiarygodność Polski jako kraju, który osiągnął sukces polityczny i gospodarczy Dobre przygotowanie : 9 miesięcy współpracy z ekspertami i instytucjami UE Dowód dojrzałości, początek nowego etapu przynależności do Wspólnoty Kamienie milowe: akcesja Chorwacji, traktat o stowarzyszeniu Ukrainy Nowy impuls do debaty o przyszłości Europy Atrakcyjny program promocji kulturalnej 5 Główne zagrożenia i szanse polskiej prezydencji

6 Logo polskiej prezydencji Jerzy Janiszewski, projektant sławnego logo Solidarności Pozytywna energia, dynamizm i spoglądanie w przyszłość Idee wspólnoty, integracji, spójności, aktywności i solidarności Skierowane w górę strzałki wyrażają rozwój Kolory pochodzą z flag krajów członkowskich 6

7 Celem polskiej prezydencji jest ponowny szybki wzrost gospodarczy w Europie i wzmocnienie siły politycznej Wspólnoty. Osiągnięciu tych celów ma służyć realizacja trzech priorytetów: Integracja europejska jako źródło wzrostu Bezpieczna Europa Europa korzystająca na otwartości Odpowiedzią na kryzys jest więcej Europy i więcej integracji Donald Tusk, przemówienie w PE z okazji inauguracji polskiej prezydencji 6 lipca 2011 r. 7 Priorytety polskiej prezydencji

8 184 dni, 1500 osób zaangażowanych, 30 000 delegatów 35 spotkań ministrów, 10 wielkich konferencji i kongresów w Polsce 1500 spotkań Rady UE, grup roboczych i komitetów w Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu 3 szczyty (Partnerstwa Wschodniego, z Ukrainą i Kanadą) Podpisanie Traktatu Akcesyjnego z Chorwacją i stowarzyszeniowego z Ukrainą Reprezentowanie UE na konferencji klimatycznej ONZ w Durbanie i na konferencji ministerialnej WTO Podpisanie umowy handlowej z Kanadą Uzgodnienie wspólnego stanowiska UE i reprezentowanie wspólnoty na szczycie G20 8 Prezydencja – skala wyzwań

9 Wydarzenia na Dolnym Śląsku Zasada miesiąc po miesiącu, region po regionie: Wrocław we wrześniu Wydarzenia centralne najwyższej rangi: Nieformalne posiedzenia Rady UE w pięciu formacjach (kultura, rolnictwo i rybołówstwo, finanse, przemysł/energia, obrona narodowa) Konferencja ministrów pracy i polityki społecznej na temat zwalczania skutków kryzysu Posiedzenie Komitetu ds. Ochrony Socjalnej Posiedzenie Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa Europejski Kongres Kultury 9

10 Z oficjalnego kalendarza: Wyjazd studyjny attachés ds. środowiska (VII) Konferencja nt. społecznego oddziaływania sportu (VII) Konferencja szefów ośrodków szkolenia psów służbowych (IX) Europejskie Forum Dziedzictwa i spotkanie koordynatorów Europejskich Dni Dziedzictwa (X) Konferencja ManuFuture 2011 nt. współpracy nauki i biznesu (X) Spotkanie grupy roboczej Rady UE ds. Handlu (X) Wydarzenia towarzyszące: Forum Finansowe EUROFI (IX) 10 Inne wydarzenia na Dolnym Śląsku

11 A poza tym… Otwarcie Domu Europejskiego we Wrocławiu 1 lipca Regionalne uroczystości inauguracji prezydencji 1 lipca w Dusznikach Zdroju Imprezy kulturalne, koncerty, debaty, konkursy wiedzy Konkurs na projekt plakatu i wędrująca wystawa prac laureatów Konferencje naukowe i specjalistyczne Imprezy kulturalne, sportowe i społeczne pod oficjalnym patronatem polskiej prezydencji Wydarzenie specjalne: protest związków zawodowych przeciwko kryzysowi gospodarczemu i polityce finansowej w czasie posiedzenia rady ECOFIN 11

12 Zadania administracji regionalnej Wsparcie logistyczne i organizacyjne, zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa uczestników i przebiegu spotkań Informowanie o polskiej prezydencji mieszkańców regionu Promocja priorytetów prezydencji i projektów, proponowanych mieszkańcom i organizacjom pozarządowym do realizacji Wizualne podkreślenie faktu sprawowania prezydencji 12

13 Propozycje aktywności szkół Okolicznościowe akcenty w wystroju szkół oraz w programach i wystąpieniach podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego Przeprowadzenie lekcji europejskich (WOS, język polski i obce, historia) Organizacja konkursów plastycznych i konkursów wiedzy, związanych tematycznie ze sprawowaniem przez Polskę prezydencji Zaakcentowanie faktu sprawowania prezydencji przez okolicznościowe apele, montaże i prezentacje przygotowane przez uczniów, a także szkolne gazetki i strony internetowe Wymiana doświadczeń z młodzieżą ze szkół w miejscowościach partnerskich z krajów sprawujących wcześniej przewodnictwo w Radzie UE Projekty Szkolnych Klubów Europejskich, organizacji harcerskich i innych Nawiązanie na terenach przyszkolnych do projektu Prezydencja w kwiatach Zaangażowanie bibliotek szkolnych: ekspozycje i regały tematyczne Udostępnienie linków internetowych 13

14 Nowi partnerzy dolnośląskich placówek oświatowych w zakresie edukacji europejskiej Dom Europejski we Wrocławiu, ul. Widok 10 Regionalne Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego, tel. 71 337 63 63 Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej, tel. 71 321 09 09 czynne w dni powszednie od 9.00 do 18.00 Możliwość organizacji lekcji europejskich, spotkań, wykładów, prezentacji 14

15 W krajach starej Unii prezydencja nie budzi emocji. Niedogodności w życiu codziennym mieszkańców miast-gospodarzy prezydencji są ceną za bycie w centrum wydarzeń. Pierwsza prezydencja jest znakomitą okazją do pokazania się kraju z jak najlepszej strony i zebrania bezcennych doświadczeń oraz kapitału międzynarodowego zaufania na przyszłość. Sukces prezydencji podnosi poczucie dumy narodowej i pewność siebie obywateli. Raz na 14 (lub więcej) lat każde państwo członkowskie ma swoje pięć minut w postaci sześciu miesięcy sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. 15 Wpływ prezydencji na życie codzienne

16 Dochody hoteli i restauracji, wynikające z większej liczby gości Zyski dzięki wyższemu zapotrzebowaniu na towary i usługi Więcej pracy = dodatkowe zarobki Możliwość wzięcia udziału w wyjątkowych wydarzeniach kulturalnych i spotkaniach Szeroka i bezpłatna promocja miasta i regionu w kraju i za granicą Długofalowe korzyści, wynikające ze zdobytego doświadczenia i możliwości pokazania różnorodnego potencjału. Spodziewane korzyści dla mieszkańców Dolnego Śląska 16

17 Więcej informacji: www.pl2011.eu Dziękuję za uwagę Barbara Kocowska Pełnomocnik wojewody dolnośląskiego ds. przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej b.kocowska@duw.pl tel. 71 340 6565 17


Pobierz ppt "Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej 1 lipca – 31 grudnia 2011 Konferencje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Dolnośląski Kurator Oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google