Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trafność Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR Porównanie wyników dzieci z populacji ogólnej i wychowanków domów dziecka Diana Fecenec Pracownia Testów Psychologicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trafność Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR Porównanie wyników dzieci z populacji ogólnej i wychowanków domów dziecka Diana Fecenec Pracownia Testów Psychologicznych."— Zapis prezentacji:

1 Trafność Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR Porównanie wyników dzieci z populacji ogólnej i wychowanków domów dziecka Diana Fecenec Pracownia Testów Psychologicznych III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka Jachranka 8 - 10 maja 2009

2 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Autorzy Matczak, A. Jaworowska, A. Ciechanowicz, D. Fecenec, J. Stańczak, E. Zalewska Wydawca Pracownia Testów Psychologicznych, 2007.

3 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR – podstawowe informacje przeznaczona do oceny aktualnego poziomu rozwoju u dzieci w wieku od 2 miesięcy do 3 lat opracowana na podstawie wyników ogólnopolskiej populacji dzieci posiada aktualne normy z 2006 roku składa się ze Skali Wykonaniowej i Skali Obserwacyjnej

4 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR – przedmiot diagnozy diagnozowanie aktualnego poziomu rozwoju – wynik ogólny w Skali Wykonaniowej wskazywanie słabych i mocnych stron rozwoju dziecka – wyniki w testach Skali Wykonaniowej dostarczenie informacji o ważnych dla rozwoju cechach temperamentu dziecka – wyniki Skali Obserwacyjnej

5 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR – testy Skali Wykonaniowej 1. Manipulacja 2. Percepcja 3. Bazgranie i rysowanie 4. Klocki 5. Porównywanie 6. Pamięć 7. Mowa 8. Słownik 9. Zachowania społeczne 10. Motoryka

6 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Pytanie badawcze Czy dzieci przebywające w domach dziecka różnią się pod względem aktualnego poziomu rozwoju od dzieci w tym samym wieku, z populacji ogólnej?

7 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Charakterystyka próby dzieci z populacji ogólnej N = 188 wiek: 2;7 [2;5(0) – 2;8(30)] i 2;11 [2;9(0) – 3;0(30)] próba reprezentatywna ze względu na wiek i płeć dziecka oraz miejsce zamieszkania i wykształcenie matki, stanowiąca fragment próby normalizacyjnej DSR dzieci zdrowe (nie chorujące przewlekle), urodzone w terminie

8 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Kryteria doboru próby walidacyjnej dziecko w trakcie badań przebywało w domu dziecka

9 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Kryteria doboru próby walidacyjnej wiek dziecka mieścił się w przedziale od 2;5(0) do 3;0(30)

10 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Kryteria doboru próby walidacyjnej u dziecka nie zdiagnozowano takich chorób jak Zespół Downa, porażenie mózgowe itp.

11 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Próba walidacyjna – dodatkowe informacje długość pobytu dziecka w placówce wiek oraz wykształcenie rodziców dziecka nieprawidłowości w rodzinie biologicznej dziecka

12 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Charakterystyka próby walidacyjnej WiekGrupa 2;7Grupa 2;11 51%49 % Charakterystyka próby walidacyjnej ze względu na wiek i płeć dziecka – dane procentowe N = 37 PłećKM 22 %78 %

13 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Charakterystyka próby walidacyjnej Charakterystyka próby walidacyjnej ze względu na długość pobytu w domu dziecka – dane procentowe N = 37 1 rok54 2 lata38 3 lata5 brak danych3

14 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Charakterystyka próby walidacyjnej – informacje dodatkowe Charakterystyka próby walidacyjnej ze względu na wiek i wykształcenie matek (dane procentowe) N = 37 Wiek (24 lat – 42 lat) 20-2526-3031-3536-40>40brak danych 111985354 Wykształceniepodst.zasad.średniewyższebrak danych 35813341

15 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Charakterystyka próby walidacyjnej – informacje dodatkowe Charakterystyka próby walidacyjnej ze względu na wiek i wykształcenie ojców (dane procentowe) N = 37 Wiek (26 lat – 53 lat) 20-2526-3031-3536-40>40brak danych 01458 59 Wykształceniepodst.zasad.średniewyższebrak danych 19225351

16 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Charakterystyka próby walidacyjnej – informacje dodatkowe Charakterystyka próby walidacyjnej ze względu na problemy występujące u matek (dane procentowe) N = 37 ProblemProcent w próbie Uzależnienie od alkoholu/narkotyków32 Upośledzenie umysłowe11 Choroba psychiczna5 Dom dziecka3 Brak danych49

17 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Charakterystyka próby walidacyjnej – informacje dodatkowe Charakterystyka próby walidacyjnej ze względu na problemy występujące u ojców (dane procentowe) N = 37 ProblemProcent w próbie Uzależnienie od alkoholu/narkotyków30 Więzienie5 Brak danych65

18 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Porównanie wyniku ogólnego Skali Wykonaniowej DSR Wyniki dzieci z domów dziecka (N = 37) oraz dzieci z populacji ogólnej (N = 188) (t-Studenta) GrupaMSDtp Dzieci z domów dziecka136,4319,57 -5,190,0000 Dzieci z populacji ogólnej153,7018,29

19 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Porównanie wyniku ogólnego Skali Wykonaniowej DSR Aktualny poziom rozwoju dzieci przebywających w domach dziecka jest o prawie jedno odchylenie standardowe niższy niż u dzieci z populacji ogólnej.

20 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Porównanie wyników w testach Skali Wykonaniowej DSR Wyniki dzieci z domów dziecka (N = 37) oraz dzieci z populacji ogólnej (N = 188) (t-Studenta) TESTM DD SD DD M PO SD PO tp Percepcja14,271,7914,972,12-1,890,0600 Bazgranie i Rys.7,301,827,551,93-0,730,4672 Klocki8,462,219,662,19-3,050,0025 Porównywanie8,384,7610,983,94-3,550,0004 Pamięć7,002,248,462,79-3,000,0030 Mowa15,703,0017,803,65-3,280,0012 Słownik17,595,7822,664,08-6,410,0000 Zach. Społeczne15,271,4516,451,85-3,650,0003 Motoryka19,463,8222,163,38-4,360,0000

21 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Porównanie wyników w testach Skali Wykonaniowej DSR Poziom rozwoju dzieci przebywających w domu dziecka jest przynajmniej o pół odchylenia standardowego niższy niż u dzieci z populacji ogólnej w zakresie następujących przejawów rozwoju: manipulacja specyficzna (KLO) koordynacja wzrokowo-ruchowa, kontrolowanie ruchów ręki (KLO) analiza percepcyjna wzoru przestrzennego (KLO) klasyfikowanie przejawiające się w identyfikowaniu obiektu ze wzorem (POR) pamięć wzrokowa i słuchowa (PAM) umiejętność rozumienia i produkowania mowy (MOW) bierna i czynna znajomość słów (SŁO) umiejętność zabawy naśladowczej (Z.SPO) elementarna samoświadomość (Z.SPO) sprawność i koordynacja ruchowa (MOT)

22 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Porównanie wyników w testach Skali Wykonaniowej DSR Dzieci przebywające w domach dziecka oraz dzieci z populacji ogólnej nie różniły się pod względem poziomu rozwoju w zakresie: umiejętności różnicowania prostych kształtów geometrycznych (PER) analizy percepcyjnej dotyczącej położenia (kierunku) linii (BAZ)

23 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Test SŁOWNIK SŁOWNIKM DD SD DD M PO SD PO tp Słownik bierny13,543,0514,661,45-3,440,0007 Słownik czynny4,053,738,003,19-6,680,0000 Porównanie rozwoju słownika biernego i czynnego u dzieci z domów dziecka (N = 37) i dzieci z populacji ogólnej (N = 188)

24 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Test SŁOWNIK Wyniki w zadaniach testu SŁOWNIK badających słownik bierny są niższe w przypadku dzieci z domów dziecka – mniej niż pół odchylenia standardowego Wyniki w zadaniach testu SŁOWNIK badających słownik czynny są zdecydowanie niższe w przypadku dzieci z domów dziecka – ponad jedno odchylenie standardowe

25 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Porównywanie, Pamięć Mowa – testy najsilniej nasycone czynnikiem g TESTM DD SD DD M PO SD PO tp Porównywanie8,384,7610,983,94-3,550,0004 Pamięć7,002,248,462,79-3,000,0029 Mowa15,703,0017,803,65-3,280,0012 TESTSkala Dojrzałości Umysłowej Columbia Test Matryc Ravena w wersji Kolorowej młodsza N = 42 starsza N = 59 młodsza N = 46 starsza N = 58 Porównywanie0,41*0,55*0,39*0,41* Pamięć0,44*0,36*0,41*0,27* Mowa0,34*0,51*0,40*0,35* * p < 0,05

26 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Trafność diagnostyczna testu MOTORYKA TESTM DD SD DD M PO SD PO tp Motoryka19,463,8222,163,38-4,360,0000

27 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Wnioski z badań walidacyjnych Wyniki badań walidacyjnych pokazały, że w porównaniu z populacją dzieci, co do których istniała hipoteza, iż ich aktualny poziom rozwoju jest niższy niż przeciętny, rzeczywiście prezentują niższy na tle tej populacji poziom rozwoju. Wskazuje na to wynik ogólny w Skali Wykonaniowej DSR. Można zatem sądzić, że DSR pozwala trafnie identyfikować dzieci o niższym niż przeciętny aktualnym poziomie rozwoju.

28 Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Wnioski z badań walidacyjnych DSR pozwala również trafnie identyfikować te trudności i deficyty rozwojowe, które są związane ze środowiskiem, w jakim rozwija się dziecko. Wskazuje na to zdecydowanie większa różnica między porównywanymi grupami w zakresie wyników odnoszących się do słownika czynnego niż słownika biernego. Tak niski poziom rozwoju słownika czynnego u dzieci z domów dziecka jest prawdopodobnie konsekwencją kumulacji czynników biologicznych i środowiskowych, takich jak np. brak werbalnych interakcji z osobami dorosłymi i wynikająca z tego uboga stymulacja w zakresie mowy.

29 Kontakt: www.practest.com.pl d.fecenec@practest.com.pl


Pobierz ppt "Trafność Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR Porównanie wyników dzieci z populacji ogólnej i wychowanków domów dziecka Diana Fecenec Pracownia Testów Psychologicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google