Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rzeczoznawcy Stowarzyszenia dla gospodarki Warszawy i Mazowsza Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) Wacław Tomasiak Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rzeczoznawcy Stowarzyszenia dla gospodarki Warszawy i Mazowsza Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) Wacław Tomasiak Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa."— Zapis prezentacji:

1 Rzeczoznawcy Stowarzyszenia dla gospodarki Warszawy i Mazowsza Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) Wacław Tomasiak Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa w Warszawie Warszawa, 05 czerwica 2006 r. Warszawa, 05 czerwica 2006 r.

2 Stowarzyszenie Elektryków Polskich PotencjałStowarzyszenia

3 Stowarzyszenie Elektryków Polskich to: ponad członków; 50 Oddziałów; 24 Ośrodki Rzeczoznawstwa; ponad rzeczoznawców i specjalistów; na Mazowszu 562;

4 Stowarzyszenie Elektryków Polskich to: 11 Centralnych Komisji i Rad; Biuro Badawcze ds. Jakości; 10 Centralnych Kolegiów Sekcji Naukowo-Technicznych; 15 Komitetów; Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw.

5 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddziały Stowarzyszenia w kraju

6 Ośrodki Rzeczoznawstwa Izby Rzeczoznawców SEP

7 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Ośrodek Rzeczoznawstwa w Warszawie to: 47 lat działalności i doświadczeń; ponad 450 doświadczonych rzeczoznawców i specjalistów; kompetencja i wysoka jakość usług; rzeczoznawcami są naukowcy i praktycy z przemysłu.

8 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Ośrodek Rzeczoznawstwa w Warszawie obsługuje Oddziały SEP: Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji; Oddział Warszawski; Oddział Ciechanowski, Oddział Płocki; Oddział Ostrołęcki, Oddział Siedlecki.

9 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Rzeczoznawcy działają w 27 specjalistycznych działach 01. Aparatura elektryczna 02. Automatyka i technika pomiarowa 03. Ekonomia, zarządzanie i organizacja pracy 04. Elektroakustyka 05. Maszyny i napędy elektryczne

10 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Rzeczoznawcy działają w 27 specjalistycznych działach 07. Technika świetlna 09. Telekomunikacja i teleinformatyka 10. Trakcja elektryczna 06. Elektronika 08. Instalacje i urządzenia elektryczne

11 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Rzeczoznawcy działają w 27 specjalistycznych działach 12. Elektrotechnika morska 14. Sprzęt elektryczny powszechnego użytku 15. Sieci elektroenergetyczne 11. Elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie 13. Badania środowiskowe

12 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Rzeczoznawcy działają w 27 specjalistycznych działach 17. Elektrotermia przemysłowa 19. Komputery i sieci komputerowe 20. Elektrotechnika w rolnictwie 16. Inżynieria materiałowa 18. Elektromechatronika pojazdów samochodowych

13 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Rzeczoznawcy działają w 27 specjalistycznych działach 22. Eksploatacja systemów 24. Energetyka przemysłowa 25. Elektrostatyka 21. Energoelektronika 23. Elektrotechnika w górnictwie

14 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Rzeczoznawcy działają w 27 specjalistycznych działach 27. Jakość energii elektrycznej 26. Dydaktyka w elektryce

15 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Wykonujemy usługi z całego zakresu elektryki m.in.. projekty techniczne, technologiczne i organizacyjne; prace studialne, badawcze, ekspertyzy, auduty; prace instalacyjne, rozruchowe, serwis; pomiary i badania laboratoryjne; nadzory inwestorskie i autorskie.

16 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 WSPÓLNIE - WIĘCEJ WSPÓLNIE - LEPIEJ

17 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Rzeczoznawcy SEP skupieni w Ośrodku Rzeczoznawstwa w Warszawie Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 [www.mbp.mazovia.pl]

18 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 zakłada m. in.:

19 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 wzrost konkurencyjności Mazowsza; wzrost innowacyjności Mazowsza; rozwój i kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy. wzrost konkurencyjności Mazowsza; wzrost innowacyjności Mazowsza; rozwój i kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy.

20 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Możliwa jest współpraca w ramach strategii w obszarach: 2. Tworzenie regionu konkurencyjnego, zdolnego do przyjmowania i wytwarzania innowacji; 1. Rozwój i kształtowanie zasobów ludzkich; 3. Kształtowanie i zwiększanie konkurencyjności metropolii stołecznej; 4. Wspomaganie rozwoju obszarów poza metropolitalnych; 5. Promocja Mazowsza.

21 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Możliwy zakres współpracy w ramach strategii: szeroko rozumiana dydaktyka; doradztwo; plany zagospodarowania przestrzennego; zaopatrzenie w media energetyczne; projektowanie itp.; zarządzanie wiedzą o innowacjach i ich transfer.

22 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Co rzeczoznawcy w ramach strategii mogliby wykonywać: szkolić (przekwalifikowania zawodowe) i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr (technicznych); promować innowacyjność; opracowywać plany zagospodarowania przestrzennego dla gmin ; opracowywać plany zaopatrzenia w media energetyczne dla gmin; projektować i modernizować (budownictwo, infrastruktura, OZE, ochrona środowiska, itp.);

23 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Co rzeczoznawcy w ramach strategii mogliby wykonywać: opracowania studialne, studia wykonalności, strategie rozwoju, dokumenty o podobnym charakterze; realizować projekty (partnerstwo) także finansowane z funduszy UE; opracowywać audyty z szerokiego zakresu techniki; promować i wspierać rozwój przedsiębiorczości, (systemy zarządzania jakością, środowiskiem itp);

24 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Co rzeczoznawcy w ramach strategii mogliby wykonywać: wykonywać audyty energetyczne (termomodernizacja) oraz niezbędne badania do uzyskania świadectwa energetycznego budynku; opracowania z obszaru aplikacji informatyki wynikające z wdrażania strategii społeczeństwa informacyjnego; szereg czynności wynikających z polskiego prawa (pomiary, oceny stanu technicznego, nadawanie specjalistycznych uprawnień, itp.)

25 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Lista referencyjna : 1. PIT S.A. Komputerowe przetwarzanie obrazów radarowych w czasie rzeczywistym. 2. PSE S.A. Audyty, doradztwo i ekspertyzy z obszarów energetyki zawodowej. 3. PSE - Operator S.A. Szkolenia z kierowania operacyjnego majątkiem sieciowym NN, instrukcje, doradztwo podatkowe, ustalanie przyczyn awarii urządzeń. 4. Kancelaria Sejmu RP Audyt modernizacji zasilania obiektów Sejmu. 5. Tryg (obecnie HDI) Ustalenie przyczyny awarii tomografów komp. 6. FIAT Polska Ocena kabli zasilających SN w zakładzie w Tychach. 7. Banki PBK, BRE, BIS-E Ocena instalacji elektrycznej i przeciwporaż. 8. General Motors Polska Ustalenie przyczyny spalenia 3 transformatorów SN 9. MRZGW Ustalenie przyczyn awarii systemu ostrzegania na zaporze wodnej na Pilicy. 10. Gmina Opinogóra i Ojrzeń Założenia do planu zaopatrzenia w media energ;.

26 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Lista referencyjna: 11. Bank PeKaO S.A. Ustalenie przyczyny awarii UPS-ów. 12. PZU S.A. Ustalenie przyczyny szkody (spalenia serwerowni) banku BPH S.A. Kraków 13. Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Pomiary i ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej 14. Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki Pomiary pól elektromagnetycznych i ocena zagrożenia 15. Makro Cash and Carry Polska S.A. Pomiary instalacji elektrycznej w hipermarketach 16. Carrefour Polska Pomiary instalacji elektrycznej w hipermarketach 17. TP S.A. Pomiary i audyt jakości i zgodności wykonania instalacji z normami w CRM w Warszawie. 18. Glob Trade Polska Audyt energetyczny budynku mieszkalnego.

27 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Projekty realizowane przez Ośrodek - finansowane ze środków UE: 1. Mazowieckie Centrum Zarządzania Wiedzą o Innowacyjnych Technologiach (EFS ZPORR działanie 2.6) partnerstwo z IMM i IEL. 2. Doradztwo przy integracji kopalń, elektrowni i sieci przesyłowej NN w Kosowie w ramach programu EAR, partnerstwo z S & T Services Austria (Europe Aid/114872/D/SV/KOS). 3. EU-LIGHT-INDIA partnerstwo z włoskimi i hinduskimi stowarzyszeniami producentów osprzętu oświetlenia ulicznego (Asia Invest II Programme).

28 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Projekty przyznane Ośrodkowi - finansowane ze środków UE: 1. Projekty instalacji elektrycznej i BMS dla 7 budynków sądów w Serbii partnerstwo z S & T Services Austria (Europe Aid /DSV/YU). 2. Szkolenie Elektryków wiejskich na Mazowszu (EFS ZPORR działanie 2.3) Z/2.14II/2.3/9/6506

29 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Aktualnie złożone projekty w UE: 1. IPLNET międzynarodowe partnerstwo w upowszechnianiu internetowego wspomagania rozwoju MŚP. (13 krajów). 2. Quality Local Management QLocal upowszechnianie oprogramowania wspomagającego zarządzania jakością w MŚP. (7 krajów)

30 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Proszę o pytania.

31 Dzi ę kuj ę Pa ń stwu za uwag ę ! Współautor prezentacji: Mariusz Pawlak


Pobierz ppt "Rzeczoznawcy Stowarzyszenia dla gospodarki Warszawy i Mazowsza Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) Wacław Tomasiak Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google