Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rzeczoznawcy Stowarzyszenia dla gospodarki Warszawy i Mazowsza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rzeczoznawcy Stowarzyszenia dla gospodarki Warszawy i Mazowsza"— Zapis prezentacji:

1 Rzeczoznawcy Stowarzyszenia dla gospodarki Warszawy i Mazowsza
Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) Rzeczoznawcy Stowarzyszenia dla gospodarki Warszawy i Mazowsza Wacław Tomasiak Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa w Warszawie Warszawa, 05 czerwica 2006 r.

2 Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Potencjał Stowarzyszenia

3 Stowarzyszenie Elektryków Polskich
50 Oddziałów; ponad członków; 24 Ośrodki Rzeczoznawstwa; ponad rzeczoznawców i specjalistów; na Mazowszu 562;

4 Stowarzyszenie Elektryków Polskich
15 Komitetów; 10 Centralnych Kolegiów Sekcji Naukowo-Technicznych; 11 Centralnych Komisji i Rad; Biuro Badawcze ds. Jakości; Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw.

5 Oddziały Stowarzyszenia w kraju
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddziały Stowarzyszenia w kraju

6 Ośrodki Rzeczoznawstwa Izby Rzeczoznawców SEP

7 Ośrodek Rzeczoznawstwa w Warszawie to:
Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Ośrodek Rzeczoznawstwa w Warszawie to: 47 lat działalności i doświadczeń; ponad 450 doświadczonych rzeczoznawców i specjalistów; kompetencja i wysoka jakość usług; rzeczoznawcami są naukowcy i praktycy z przemysłu.

8 Ośrodek Rzeczoznawstwa w Warszawie obsługuje Oddziały SEP:
Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Ośrodek Rzeczoznawstwa w Warszawie obsługuje Oddziały SEP: Oddział Elektroniki, Informatyki , Telekomunikacji; Oddział Warszawski; Oddział Ciechanowski, Oddział Płocki; Oddział Ostrołęcki, Oddział Siedlecki.

9 Rzeczoznawcy działają w 27 specjalistycznych działach
Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Rzeczoznawcy działają w 27 specjalistycznych działach 01. Aparatura elektryczna 02. Automatyka i technika pomiarowa 03. Ekonomia, zarządzanie i organizacja pracy 04. Elektroakustyka 05. Maszyny i napędy elektryczne

10 Rzeczoznawcy działają w 27 specjalistycznych działach
Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Rzeczoznawcy działają w 27 specjalistycznych działach 06. Elektronika 07. Technika świetlna 08. Instalacje i urządzenia elektryczne 09. Telekomunikacja i teleinformatyka 10. Trakcja elektryczna

11 Rzeczoznawcy działają w 27 specjalistycznych działach
Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Rzeczoznawcy działają w 27 specjalistycznych działach 11. Elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie 12. Elektrotechnika morska 13. Badania środowiskowe 14. Sprzęt elektryczny powszechnego użytku 15. Sieci elektroenergetyczne

12 Rzeczoznawcy działają w 27 specjalistycznych działach
Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Rzeczoznawcy działają w 27 specjalistycznych działach 16. Inżynieria materiałowa 17. Elektrotermia przemysłowa 18. Elektromechatronika pojazdów samochodowych 19. Komputery i sieci komputerowe 20. Elektrotechnika w rolnictwie

13 Rzeczoznawcy działają w 27 specjalistycznych działach
Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Rzeczoznawcy działają w 27 specjalistycznych działach 21. Energoelektronika 22. Eksploatacja systemów 23. Elektrotechnika w górnictwie 24. Energetyka przemysłowa 25. Elektrostatyka

14 Rzeczoznawcy działają w 27 specjalistycznych działach
Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Rzeczoznawcy działają w 27 specjalistycznych działach 26. Dydaktyka w elektryce 27. Jakość energii elektrycznej

15 Wykonujemy usługi z całego zakresu elektryki m.in..
Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Wykonujemy usługi z całego zakresu elektryki m.in.. prace studialne, badawcze, ekspertyzy, auduty; projekty techniczne, technologiczne i organizacyjne; prace instalacyjne, rozruchowe, serwis; pomiary i badania laboratoryjne; nadzory inwestorskie i autorskie.

16 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6
WSPÓLNIE - WIĘCEJ WSPÓLNIE - LEPIEJ

17 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6
Rzeczoznawcy SEP skupieni w Ośrodku Rzeczoznawstwa w Warszawie Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 [www.mbp.mazovia.pl]

18 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 zakłada m. in.:

19 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6
• wzrost konkurencyjności Mazowsza; • wzrost innowacyjności Mazowsza; • rozwój i kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy.

20 Możliwa jest współpraca w ramach strategii w obszarach:
Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Możliwa jest współpraca w ramach strategii w obszarach: 1. Rozwój i kształtowanie zasobów ludzkich; 2. Tworzenie regionu konkurencyjnego, zdolnego do przyjmowania i wytwarzania innowacji; 3. Kształtowanie i zwiększanie konkurencyjności metropolii stołecznej; 4. Wspomaganie rozwoju obszarów poza metropolitalnych; 5. Promocja Mazowsza.

21 Możliwy zakres współpracy w ramach strategii:
Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Możliwy zakres współpracy w ramach strategii: doradztwo; szeroko rozumiana dydaktyka; plany zagospodarowania przestrzennego; zaopatrzenie w media energetyczne; projektowanie itp.; zarządzanie wiedzą o innowacjach i ich transfer.

22 Co rzeczoznawcy w ramach strategii mogliby wykonywać:
Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Co rzeczoznawcy w ramach strategii mogliby wykonywać: promować innowacyjność; szkolić (przekwalifikowania zawodowe) i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr (technicznych); opracowywać plany zagospodarowania przestrzennego dla gmin; opracowywać plany zaopatrzenia w media energetyczne dla gmin; projektować i modernizować (budownictwo, infrastruktura, OZE, ochrona środowiska, itp.);

23 Co rzeczoznawcy w ramach strategii mogliby wykonywać:
Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Co rzeczoznawcy w ramach strategii mogliby wykonywać: realizować projekty (partnerstwo) także finansowane z funduszy UE; opracowania studialne, studia wykonalności, strategie rozwoju, dokumenty o podobnym charakterze; opracowywać audyty z szerokiego zakresu techniki; promować i wspierać rozwój przedsiębiorczości, (systemy zarządzania jakością, środowiskiem itp);

24 Co rzeczoznawcy w ramach strategii mogliby wykonywać:
Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Co rzeczoznawcy w ramach strategii mogliby wykonywać: szereg czynności wynikających z polskiego prawa (pomiary, oceny stanu technicznego, nadawanie specjalistycznych uprawnień, itp.) wykonywać audyty energetyczne (termomodernizacja) oraz niezbędne badania do uzyskania „świadectwa energetycznego budynku”; opracowania z obszaru aplikacji informatyki wynikające z wdrażania strategii „społeczeństwa informacyjnego”;

25 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6
Lista referencyjna : 1. PIT S.A. • Komputerowe przetwarzanie obrazów radarowych w czasie rzeczywistym. 2. PSE S.A. • Audyty, doradztwo i ekspertyzy z obszarów energetyki zawodowej. 3. PSE - Operator S.A. • Szkolenia z kierowania operacyjnego majątkiem sieciowym NN, instrukcje, doradztwo podatkowe, ustalanie przyczyn awarii urządzeń. 4. Kancelaria Sejmu RP • Audyt modernizacji zasilania obiektów Sejmu. 5. Tryg (obecnie HDI) • Ustalenie przyczyny awarii tomografów komp. 6. FIAT Polska • Ocena kabli zasilających SN w zakładzie w Tychach. 7. Banki PBK, BRE, BIS-E • Ocena instalacji elektrycznej i przeciwporaż. 8. General Motors Polska • Ustalenie przyczyny spalenia 3 transformatorów SN 9. MRZGW • Ustalenie przyczyn awarii systemu ostrzegania na zaporze wodnej na Pilicy. 10. Gmina Opinogóra i Ojrzeń • Założenia do planu zaopatrzenia w media energ; .

26 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6
Lista referencyjna: 11. Bank PeKaO S.A. • Ustalenie przyczyny awarii UPS-ów. 12. PZU S.A • Ustalenie przyczyny szkody (spalenia serwerowni) banku BPH S.A. Kraków 13. Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie • Pomiary i ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej 14. Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki • Pomiary pól elektromagnetycznych i ocena zagrożenia 15. Makro Cash and Carry Polska S.A. • Pomiary instalacji elektrycznej w hipermarketach 16. Carrefour Polska • Pomiary instalacji elektrycznej w hipermarketach 17. TP S.A • Pomiary i audyt jakości i zgodności wykonania instalacji z normami w CRM w Warszawie. 18. Glob Trade Polska • Audyt energetyczny budynku mieszkalnego .

27 Projekty realizowane przez Ośrodek -finansowane ze środków UE:
Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Projekty realizowane przez Ośrodek -finansowane ze środków UE: 1. Mazowieckie Centrum Zarządzania Wiedzą o Innowacyjnych Technologiach (EFS ZPORR działanie 2.6) partnerstwo z IMM i IEL. 2. Doradztwo przy integracji kopalń , elektrowni i sieci przesyłowej NN w Kosowie w ramach programu EAR, partnerstwo z S & T Services Austria (Europe Aid/114872/D/SV/KOS). 3. EU-LIGHT-INDIA partnerstwo z włoskimi i hinduskimi stowarzyszeniami producentów osprzętu oświetlenia ulicznego (Asia Invest II Programme).

28 Projekty przyznane Ośrodkowi -finansowane ze środków UE:
Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Projekty przyznane Ośrodkowi -finansowane ze środków UE: 1. Projekty instalacji elektrycznej i BMS dla 7 budynków sądów w Serbii partnerstwo z S & T Services Austria (Europe Aid 120786/DSV/YU). 2. Szkolenie „Elektryków wiejskich” na Mazowszu (EFS ZPORR działanie 2.3) Z/2.14II/2.3/9/6506

29 Aktualnie złożone projekty w UE:
Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6 Aktualnie złożone projekty w UE: 1. IPLNET międzynarodowe partnerstwo w upowszechnianiu internetowego wspomagania rozwoju MŚP. (13 krajów). 2. Quality Local Management „QLocal” upowszechnianie oprogramowania wspomagającego zarządzania jakością w MŚP. (7 krajów)

30 Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie ul. Chmielna 6/6
Proszę o pytania.

31 Dziękuję Państwu za uwagę !
Współautor prezentacji: Mariusz Pawlak


Pobierz ppt "Rzeczoznawcy Stowarzyszenia dla gospodarki Warszawy i Mazowsza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google