Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Systemów Elektronicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Systemów Elektronicznych"— Zapis prezentacji:

1 Instytut Systemów Elektronicznych 1970-2010

2 Początek 1970

3 Instytut Systemów Elektronicznych
Początek 1970 Katedra UE Katedra ET „A’’ Zakład TO Zakład MT Instytut Podstaw Elektroniki Wydział MP 1998 Instytut Systemów Elektronicznych

4 Układów Elektronicznych
Zakłady Zakład Teorii Obwodów prof. Rajski Zakład Układów Elektronicznych IPE prof. Smoliński Zakład Miernictwa dr Gwiazdowski (p.o.)

5 Zakłady

6 Zakłady Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów 1970 1993
Zakład Układów Elektronicznych i Systemów Elektronicznych 1970 1993 Zakład Matematycznych Metod Modelowania Zakład Układów i Aparatury Mikrofalowej 1975 Zakład Miernictwa Zakład Systemów Pomiarowych i Optoelektroniki Zakład Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych i Optoelektroniki i Aparatury Pomiarowej 2002 2007 1970 1993 1975 Samodzielna Pracownia Sztucznej Inteligencji Zakład Sztucznej Inteligencji 2006 1995

7 Zakłady Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów
Zakład Układów i Systemów Elektronicznych Zakład Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych Zakład Układów i Aparatury Mikrofalowej Zakład Sztucznej Inteligencji

8 Pracownicy Instytutu ~ 365 pracowników w latach 1970 – 2010

9 Kadra 2010 84 pracowników 63 naukowo-dydaktycznych
21 administracyjno-technicznych

10 Pracownicy naukowo-dydaktyczni
4 profesorów tytularnych (3 zwyczajnych) 9 profesorów nadzwyczajnych 4 doktorów habilitowanych 1 docent 29 adiunktów 6 asystentów 10 starszych wykładowców

11 Dyrektorzy prof. Jerzy Osiowski 1970 – 1978
prof. Andrzej Filipkowski – 1984 i – 1990 prof. Jacek Kudrewicz – 1987 prof. Janusz Dobrowolski – 2005 prof. Jerzy Szabatin – 1970 1978 1984 1987 1990 2005 2010 J.Sz. J.O. A. F. J.K. A.F. J.D.

12 Zastępcy Dyrektora ds. Nauki
prof. Andrzej Filipkowski i prof. Jerzy Baranowski prof. Janusz Dobrowolski i dr Wojciech Nowakowski prof. Jacek Wojciechowski dr hab. Grzegorz Pankanin prof. Ryszard Romaniuk 1970 1973 1975 2010 1978 1983 1987 1990 1997 2005 R.R. A.F. J. B. A.F. J.D. W.N. J.D. J.W. G.P.

13 Zastępcy Dyrektora ds. Nauczania
doc. Jerzy Pawłowski , i prof. Jacek Kudrewicz mgr Zbigniew Gniewiński dr Stanisław Jankowski dr Jan Bober dr hab. Tomasz Starecki dr Zbigniew Gajo 1970 1971 1973 1975 1976 1980 1985 1990 1993 2005 2010 Z.G. J.P.. . J. P. . J.K.. J.P. Z.G. S.J.. J.B. T.S.

14 Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
inż. Stanisław Łyżwa mgr inż. Michał Ramotowski mgr inż. Marek Lepa mgr inż. Krzysztof Bielowski mgr inż. Barbara Krawczyńska –

15 Basia

16 Kierownicy Zakładów - Zakład TOiS
prof. Czesław Rajski prof. Stanisław Dymowski prof. Stanisław Bellert prof. Jerzy Osiowski prof. Jacek Kudrewicz prof. Jerzy Szabatin dr hab. Marek Nałęcz

17 Zakład TOiS

18 Kierownicy Zakładów - Zakład UiSE
prof. Adam Smoliński prof. Jerzy Baranowski prof. Leszek Opalski

19 Zakład UiSE

20 Zakład UiSE

21 Kierownicy Zakładów - Zakład MiSP
dr Sławoj Gwiazdowski prof. Jerzy Helsztyński prof. Ryszard Jachowicz

22 Kierownicy Zakładów - Zakład UiAM
prof. Adam Smoliński prof. Janusz Dobrowolski –

23 Zakład UiAM

24 Kierownicy Zakładów - Zakład SzI
prof. Jan Mulawka –

25 Sekretariat Alicja Pabianek Jolanta Sirota Grażyna Barcz
Daniela Wisznicka Ewa Okoń Hanna Popławska

26 Dział Finansowy Jadwiga Bielecka Maria Sobocińska Maria Kopcik
Barbara Pakoca Agnieszka Skalska

27 Nasze dziewczyny

28 Dziekani prof. Adam Smoliński 1951-1952 prof. Czesław Rajski 1960-1964
prof. Jerzy Osiowski

29 Prodziekani prof. Jerzy Osiowski 1962-1964
prof. Andrzej Zieliński doc. Jerzy Pawłowski prof. Andrzej Wojtkiewicz dr Jan Bober dr Henryk Gierasimowicz prof. Ryszard Jachowicz dr Krzysztof Antoszkiewicz dr Zbigniew Gajo

30 prof. Andrzej Filipkowski 1990-1996
Prorektor PW prof. Andrzej Filipkowski

31

32 Prof. Jerzy Osiowski Rada Główna Szkolnictwa Wyższego
v-ce przewodniczący przewodniczący

33 Kanclerz mgr inż. Marek Lepa

34 Prof. Andrzej Zieliński
minister Łączności dyrektor Instytutu Łączności i v-ce prezes NOT v-ce prezes SEP członek Rady Nadzorczej TP S.A członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

35 Profesorowie zagranicą
prof. Agnieszka Kończykowska prof. Maciej Stybliński prof. Janusz Starzyk prof. Michał Odyniec prof. Tomasz Kaźmierski prof. Andrzej Proskurowski prof. Marek Czosnyka

36 Dydaktyka Teoria obwodów Układy elektroniczne Podstawy miernictwa

37 Dydaktyka Studia I stopnia Studia II stopnia Studia anglojęzyczne 10
przedmioty obowiązkowe 19 przedmioty specjalizujące 10 przedmioty zaawansowane specjalności 7 w tym obieralne 12 Studia II stopnia przedmioty zaawansowane Studia anglojęzyczne w sumie 50 przedmiotów

38 Dydaktyka Inne wydziały Studia wieczorowe Studia internetowe OKNO
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Wydział Inżynierii Materiałowej Wydział Mechatroniki Wydział Zarządzania Studia wieczorowe Studia internetowe OKNO w sumie 16 przedmiotów

39 Łącznie w skali roku 66 przedmiotów ~ 18 000 godzin
Dydaktyka Łącznie w skali roku 66 przedmiotów ~ godzin

40 Badania badania podstawowe
stopniowa ewolucja w kierunku badań aplikacyjnych

41 Badania - dyscypliny Cyfrowe metody przetwarzania sygnałów
Systemy przetwarzania sygnałów radiolokacyjnych Adaptacyjne i odporne metody estymacji i detekcji sygnałów Analogowe i impulsowe układy i systemy elektroniczne Systemy cyfrowe i mikroprocesorowe Metody wspomagania komputerowego projektowania układów i systemów Układy i systemy fotoakustyczne

42 Badania - dyscypliny Metody projektowania, analizy i testowania monolitycznych układów mikrofalowych RF Mikrofalowe systemy pomiarowe Mikrosystemy i czujniki inteligentne Systemy pomiarowo-kontrolne Systemy pomiarowe i diagnostyczne w eksperymentach fizyki wysokich energii Optoelektroniczne, światłowodowe i internetowe systemy pomiarowe

43 Badania - dyscypliny Cyfrowe metody przetwarzania sygnałów biologicznych (audiologia, rynologia i foniatria) Metody wnioskowania przybliżonego i logika rozmyta Systemy ochrony informacji i bezpieczeństwa danych Informatyka śledcza Metody obliczeniowe sztucznej inteligencji Bioinformatyka

44 Badania - publikacje ~ 200 publikacji średnio rocznie

45 Badania - stopnie naukowe
habilitacje (7 w ostatnich 4-ch latach) doktoraty

46 Badania - konstrukcje, wdrożenia
miliwoltomierze szerokopasmowe z serii ZPT na pasmo 1 MHz, 10 MHz generator lampowy ZPT 138 analizator cząstek elementarnych AAI400 wzmacniacze łańcuchowe (pasmo 250 MHz) „ambicjonał” synchroskopy stroboskopowe o paśmie 100 MHz, 1 GHz, 3 GHz (Dubna, Z.R.K.) telewizyjne układy scalone UL855, UL940, UL1219, UL1233, UL 1261, UL 1262, UL (TEWA)

47 Badania - konstrukcje, wdrożenia
system TELEGWIAZDA (wyznaczanie osi satelity względem gwiazd – eksperyment GAMMA 1991) wilgotnościomierze (sorpcyjne, detektory punktu rosy) przepływomierze elektrooptyczne modulatory światła aparatura do pomiarów światłowodów optoelektroniczny modulator częstotliwości

48 Badania - konstrukcje, wdrożenia
tester diod Zenera digitajzer 1 GHz decymator do badań modulatorów sigma-delta mikroprocesorowy analizator ciśnienia wewnątrzczaskowego ACW1 Bolek i Lolek

49 Badania - konstrukcje, wdrożenia
pierwszy polski radar programowy BPS 148 (w ramach programu rządowego LOARA ) systemy przetwarzania sygnałów dla radaru FMCW oraz radaru MMSR-175 pierwsze w kraju zdjęcia radarowe w technice SAR (implementacja w radarze ARS ) prototyp pierwszego polskiego radaru pasywnego PaRaDe radar MTD N22-M -2009

50 Badania - konstrukcje, wdrożenia
aparatura elektroniczna dla akceleratorów DESY i CERN w eksperymentach fizyki wysokich energii

51 Badania - projekty SEWING COMBAT CARE WARMER

52 Badania - projekty Projekty europejskie - 3
EUCARD (PR7) DAFNE (współfinansowany) SARINA (współfinansowany) Inne projekty międzynarodowe - 5 XFEL (umowa) FLASH (umowa) DESY 6 (umowa) DESY 7 (umowa) IPJ (niewspółfinansowany)

53 Badania - projekty Projekty strukturalne (POIG) - 3
Projekt zamawiany - 1 Projekty rozwojowe - 4 Projekty własne - 3 Projekty promotorskie - 2 Granty kół naukowych - 3

54 Badania - projekty łącznie 24 projekty o całkowitym
nakładzie ~140 mln. zł. udział Instytutu ~ 25 mln. zł.

55 Dzień jutrzejszy Radiolokacja Mikrosystemy
Technika mikrofalowa i systemy elektroniczne dla potrzeb eksperymentów fizyki wysokich energii Fotoakustyka Metody sztucznej inteligencji Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji

56 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Instytut Systemów Elektronicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google