Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Systemów Elektronicznych 1970-2010. Początek 1970.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Systemów Elektronicznych 1970-2010. Początek 1970."— Zapis prezentacji:

1 Instytut Systemów Elektronicznych

2 Początek 1970

3 Katedra UEKatedra ET A Zakład TO Zakład MT Instytut Podstaw Elektroniki Instytut Systemów Elektronicznych Wydział MP 1998

4 Zakłady Zakład Teorii Obwodów Zakład Układów Elektronicznych IPE Zakład Miernictwa prof. Rajski prof. Smoliński dr Gwiazdowski (p.o.)

5 Zakłady

6 i Sygnałów Zakłady 1993 i Aparatury Pomiarowej 1975 Zakład Systemów Pomiarowych i Optoelektroniki 2002 Zakład Miernictwa Zakład Układów Elektronicznych Zakład Teorii Obwodów i Systemów Elektronicznych 1993 i Optoelektroniki Zakład Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych Zakład Układów i Aparatury Mikrofalowej 1975 Samodzielna Pracownia Sztucznej Inteligencji 1995 Zakład Sztucznej Inteligencji 2006 Zakład Matematycznych Metod Modelowania

7 Zakłady Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów Zakład Układów i Systemów Elektronicznych Zakład Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych Zakład Układów i Aparatury Mikrofalowej Zakład Sztucznej Inteligencji

8 Pracownicy Instytutu ~ 365 pracowników ~ 365 pracowników w latach 1970 – 2010 w latach 1970 – 2010

9 Kadra pracowników 84 pracowników 63 naukowo-dydaktycznych 63 naukowo-dydaktycznych 21 administracyjno-technicznych 21 administracyjno-technicznych

10 Pracownicy naukowo-dydaktyczni 4 profesorów tytularnych (3 zwyczajnych) 4 profesorów tytularnych (3 zwyczajnych) 9 profesorów nadzwyczajnych 9 profesorów nadzwyczajnych 4 doktorów habilitowanych 4 doktorów habilitowanych 1 docent 1 docent 29 adiunktów 29 adiunktów 6 asystentów 6 asystentów 10 starszych wykładowców 10 starszych wykładowców

11 Dyrektorzy prof. Jerzy Osiowski 1970 – 1978 prof. Jerzy Osiowski 1970 – 1978 prof. Andrzej Filipkowski 1978 – 1984 prof. Andrzej Filipkowski 1978 – 1984 i 1987 – 1990 i 1987 – 1990 prof. Jacek Kudrewicz 1984 – 1987 prof. Jacek Kudrewicz 1984 – 1987 prof. Janusz Dobrowolski 1990 – 2005 prof. Janusz Dobrowolski 1990 – 2005 prof. Jerzy Szabatin 2005 – prof. Jerzy Szabatin 2005 – J.O.A. F. J.K.J.D. J.Sz

12 Zastępcy Dyrektora ds. Nauki prof. Andrzej Filipkowski prof. Andrzej Filipkowski i i prof. Jerzy Baranowski prof. Jerzy Baranowski prof. Janusz Dobrowolski prof. Janusz Dobrowolski i i dr Wojciech Nowakowski dr Wojciech Nowakowski prof. Jacek Wojciechowski prof. Jacek Wojciechowski dr hab. Grzegorz Pankanin dr hab. Grzegorz Pankanin prof. Ryszard Romaniuk prof. Ryszard Romaniuk A.F. J. B.J. B. W.N.J.D. R.R A.F J.W G.P.

13 Zastępcy Dyrektora ds. Nauczania doc. Jerzy Pawłowski , doc. Jerzy Pawłowski , i i prof. Jacek Kudrewicz prof. Jacek Kudrewicz mgr Zbigniew Gniewiński mgr Zbigniew Gniewiński dr Stanisław Jankowski dr Stanisław Jankowski dr Jan Bober dr Jan Bober dr hab. Tomasz Starecki dr hab. Tomasz Starecki dr Zbigniew Gajo dr Zbigniew Gajo J.P.. J. P. Z.G. J.P. S.J.. Z.G J.K J.B T.S

14 Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno- Technicznych inż. Stanisław Łyżwa inż. Stanisław Łyżwa mgr inż. Michał Ramotowski mgr inż. Michał Ramotowski mgr inż. Marek Lepa mgr inż. Marek Lepa mgr inż. Krzysztof Bielowski mgr inż. Krzysztof Bielowski mgr inż. Barbara Krawczyńska 1995 – mgr inż. Barbara Krawczyńska 1995 –

15 Basia

16 Kierownicy Zakładów - Zakład TOiS prof. Czesław Rajski prof. Czesław Rajski prof. Stanisław Dymowski 1973 prof. Stanisław Dymowski 1973 prof. Stanisław Bellert prof. Stanisław Bellert prof. Jerzy Osiowski prof. Jerzy Osiowski prof. Jacek Kudrewicz prof. Jacek Kudrewicz prof. Jerzy Szabatin prof. Jerzy Szabatin dr hab. Marek Nałęcz dr hab. Marek Nałęcz

17 Zakład TOiS

18 Kierownicy Zakładów - Zakład UiSE prof. Adam Smoliński prof. Adam Smoliński prof. Jerzy Baranowski prof. Jerzy Baranowski prof. Leszek Opalski prof. Leszek Opalski

19 Zakład UiSE

20

21 Kierownicy Zakładów - Zakład MiSP dr Sławoj Gwiazdowski dr Sławoj Gwiazdowski prof. Jerzy Helsztyński prof. Jerzy Helsztyński prof. Ryszard Jachowicz prof. Ryszard Jachowicz

22 Kierownicy Zakładów - Zakład UiAM prof. Adam Smoliński prof. Adam Smoliński prof. Janusz Dobrowolski 1985 – prof. Janusz Dobrowolski 1985 –

23 Zakład UiAM

24 Kierownicy Zakładów - Zakład SzI prof. Jan Mulawka 2006 – prof. Jan Mulawka 2006 –

25 Sekretariat Alicja Pabianek Alicja Pabianek Jolanta Sirota Jolanta Sirota Grażyna Barcz Grażyna Barcz Daniela Wisznicka Daniela Wisznicka Ewa Okoń Ewa Okoń Hanna Popławska Hanna Popławska

26 Dział Finansowy Jadwiga Bielecka Jadwiga Bielecka Maria Sobocińska Maria Sobocińska Maria Kopcik Maria Kopcik Barbara Pakoca Barbara Pakoca Agnieszka Skalska Agnieszka Skalska

27 Nasze dziewczyny

28 Dziekani prof. Adam Smoliński prof. Adam Smoliński prof. Czesław Rajski prof. Czesław Rajski prof. Jerzy Osiowski prof. Jerzy Osiowski

29 Prodziekani prof. Jerzy Osiowski prof. Jerzy Osiowski prof. Andrzej Zieliński prof. Andrzej Zieliński doc. Jerzy Pawłowski doc. Jerzy Pawłowski prof. Andrzej Wojtkiewicz prof. Andrzej Wojtkiewicz dr Jan Bober dr Jan Bober dr Henryk Gierasimowicz dr Henryk Gierasimowicz prof. Ryszard Jachowicz prof. Ryszard Jachowicz dr Krzysztof Antoszkiewicz dr Krzysztof Antoszkiewicz dr Zbigniew Gajo dr Zbigniew Gajo

30 Prorektor PW prof. Andrzej Filipkowski

31

32 Rada Główna Szkolnictwa Wyższego Prof. Jerzy Osiowski v-ce przewodniczący przewodniczący

33 Kanclerz mgr inż. Marek Lepa

34 Prof. Andrzej Zieliński minister Łączności minister Łączności dyrektor Instytutu Łączności dyrektor Instytutu Łączności i i v-ce prezes NOT v-ce prezes NOT v-ce prezes SEP v-ce prezes SEP członek Rady Nadzorczej TP S.A członek Rady Nadzorczej TP S.A członek Krajowej Rady Radiofonii członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji2005 i Telewizji2005

35 Profesorowie zagranicą prof. Agnieszka Kończykowska prof. Agnieszka Kończykowska prof. Maciej Stybliński prof. Maciej Stybliński prof. Janusz Starzyk prof. Janusz Starzyk prof. Michał Odyniec prof. Michał Odyniec prof. Tomasz Kaźmierski prof. Tomasz Kaźmierski prof. Andrzej Proskurowski prof. Andrzej Proskurowski prof. Marek Czosnyka prof. Marek Czosnyka

36 Dydaktyka Teoria obwodów Teoria obwodów Układy elektroniczne Układy elektroniczne Podstawy miernictwa Podstawy miernictwa

37 Dydaktyka Studia I stopnia Studia I stopnia przedmioty obowiązkowe19 przedmioty obowiązkowe19 przedmioty specjalizujące10 przedmioty specjalizujące10 przedmioty zaawansowane specjalności 7 przedmioty zaawansowane specjalności 7 w tym obieralne12 Studia II stopnia Studia II stopnia przedmioty zaawansowane 4 przedmioty zaawansowane 4 Studia anglojęzyczne 10 Studia anglojęzyczne 10 w sumie 50 przedmiotów

38 Dydaktyka Inne wydziały Inne wydziały Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Wydział Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Materiałowej Wydział Mechatroniki Wydział Mechatroniki Wydział Zarządzania Wydział Zarządzania Studia wieczorowe Studia wieczorowe Studia internetowe OKNO Studia internetowe OKNO w sumie 16 przedmiotów

39 Dydaktyka Łącznie w skali roku 66 przedmiotów ~ godzin ~ godzin

40 Badania badania podstawowe badania podstawowe stopniowa ewolucja w kierunku badań aplikacyjnych stopniowa ewolucja w kierunku badań aplikacyjnych

41 Badania - dyscypliny Cyfrowe metody przetwarzania sygnałów Cyfrowe metody przetwarzania sygnałów Systemy przetwarzania sygnałów radiolokacyjnych Systemy przetwarzania sygnałów radiolokacyjnych Adaptacyjne i odporne metody estymacji Adaptacyjne i odporne metody estymacji i detekcji sygnałów Analogowe i impulsowe układy Analogowe i impulsowe układy i systemy elektroniczne Systemy cyfrowe i mikroprocesorowe Systemy cyfrowe i mikroprocesorowe Metody wspomagania komputerowego projektowania układów i systemów Metody wspomagania komputerowego projektowania układów i systemów Układy i systemy fotoakustyczne Układy i systemy fotoakustyczne

42 Badania - dyscypliny Metody projektowania, analizy i testowania monolitycznych układów mikrofalowych RF Metody projektowania, analizy i testowania monolitycznych układów mikrofalowych RF Mikrofalowe systemy pomiarowe Mikrofalowe systemy pomiarowe Mikrosystemy i czujniki inteligentne Mikrosystemy i czujniki inteligentne Systemy pomiarowo-kontrolne Systemy pomiarowo-kontrolne Systemy pomiarowe i diagnostyczne w eksperymentach fizyki wysokich energii Systemy pomiarowe i diagnostyczne w eksperymentach fizyki wysokich energii Optoelektroniczne, światłowodowe i internetowe systemy pomiarowe Optoelektroniczne, światłowodowe i internetowe systemy pomiarowe

43 Badania - dyscypliny Cyfrowe metody przetwarzania sygnałów biologicznych (audiologia, rynologia i foniatria) Cyfrowe metody przetwarzania sygnałów biologicznych (audiologia, rynologia i foniatria) Metody wnioskowania przybliżonego i logika rozmyta Metody wnioskowania przybliżonego i logika rozmyta Systemy ochrony informacji i bezpieczeństwa danych Systemy ochrony informacji i bezpieczeństwa danych Informatyka śledcza Informatyka śledcza Metody obliczeniowe sztucznej inteligencji Metody obliczeniowe sztucznej inteligencji Bioinformatyka Bioinformatyka

44 Badania - publikacje ~ 200 publikacji średnio rocznie

45 Badania - stopnie naukowe habilitacje 27 (7 w ostatnich 4-ch latach) habilitacje 27 (7 w ostatnich 4-ch latach) doktoraty 140 doktoraty 140

46 Badania - konstrukcje, wdrożenia miliwoltomierze szerokopasmowe z serii ZPT na pasmo 1 MHz, 10 MHz miliwoltomierze szerokopasmowe z serii ZPT na pasmo 1 MHz, 10 MHz generator lampowy ZPT 138 generator lampowy ZPT 138 analizator cząstek elementarnych AAI400 analizator cząstek elementarnych AAI400 wzmacniacze łańcuchowe (pasmo 250 MHz) wzmacniacze łańcuchowe (pasmo 250 MHz) ambicjonał ambicjonał synchroskopy stroboskopowe o paśmie synchroskopy stroboskopowe o paśmie 100 MHz, 1 GHz, 3 GHz (Dubna, Z.R.K.) telewizyjne układy scalone UL855, UL940, UL1219, UL1233, UL 1261, UL 1262, UL 1540 (TEWA) telewizyjne układy scalone UL855, UL940, UL1219, UL1233, UL 1261, UL 1262, UL 1540 (TEWA)

47 Badania - konstrukcje, wdrożenia system TELEGWIAZDA (wyznaczanie osi satelity względem gwiazd – eksperyment GAMMA 1991) system TELEGWIAZDA (wyznaczanie osi satelity względem gwiazd – eksperyment GAMMA 1991) wilgotnościomierze (sorpcyjne, detektory punktu rosy) wilgotnościomierze (sorpcyjne, detektory punktu rosy) przepływomierze przepływomierze elektrooptyczne modulatory światła elektrooptyczne modulatory światła aparatura do pomiarów światłowodów aparatura do pomiarów światłowodów optoelektroniczny modulator częstotliwości optoelektroniczny modulator częstotliwości

48 Badania - konstrukcje, wdrożenia tester diod Zenera tester diod Zenera digitajzer 1 GHz digitajzer 1 GHz decymator do badań modulatorów sigma-delta decymator do badań modulatorów sigma-delta mikroprocesorowy analizator ciśnienia wewnątrzczaskowego ACW1 mikroprocesorowy analizator ciśnienia wewnątrzczaskowego ACW1 Bolek i Lolek Bolek i Lolek

49 Badania - konstrukcje, wdrożenia pierwszy polski radar programowy BPS 148 pierwszy polski radar programowy BPS 148 (w ramach programu rządowego LOARA ) systemy przetwarzania sygnałów dla radaru FMCW oraz radaru MMSR-175 systemy przetwarzania sygnałów dla radaru FMCW oraz radaru MMSR-175 pierwsze w kraju zdjęcia radarowe w technice SAR (implementacja w radarze ARS ) pierwsze w kraju zdjęcia radarowe w technice SAR (implementacja w radarze ARS ) prototyp pierwszego polskiego radaru pasywnego PaRaDe prototyp pierwszego polskiego radaru pasywnego PaRaDe radar MTD N22-M radar MTD N22-M -2009

50 Badania - konstrukcje, wdrożenia aparatura elektroniczna dla akceleratorów DESY i CERN w eksperymentach fizyki wysokich energii aparatura elektroniczna dla akceleratorów DESY i CERN w eksperymentach fizyki wysokich energii

51 Badania - projekty SEWING SEWING COMBAT COMBAT CARE CARE WARMER WARMER

52 Badania - projekty Projekty europejskie - 3 Projekty europejskie - 3 EUCARD (PR7) EUCARD (PR7) DAFNE (współfinansowany) DAFNE (współfinansowany) SARINA (współfinansowany) SARINA (współfinansowany) Inne projekty międzynarodowe - 5 Inne projekty międzynarodowe - 5 XFEL (umowa) XFEL (umowa) FLASH (umowa) FLASH (umowa) DESY 6 (umowa) DESY 6 (umowa) DESY 7 (umowa) DESY 7 (umowa) IPJ (niewspółfinansowany) IPJ (niewspółfinansowany)

53 Badania - projekty Projekty strukturalne (POIG) - 3 Projekty strukturalne (POIG) - 3 Projekt zamawiany - 1 Projekt zamawiany - 1 Projekty rozwojowe - 4 Projekty rozwojowe - 4 Projekty własne - 3 Projekty własne - 3 Projekty promotorskie - 2 Projekty promotorskie - 2 Granty kół naukowych - 3 Granty kół naukowych - 3

54 Badania - projekty łącznie 24 projekty o całkowitym łącznie 24 projekty o całkowitym nakładzie ~140 mln. zł. nakładzie ~140 mln. zł. udział Instytutu ~ 25 mln. zł. udział Instytutu ~ 25 mln. zł.

55 Dzień jutrzejszy Radiolokacja Radiolokacja Mikrosystemy Mikrosystemy Technika mikrofalowa i systemy elektroniczne dla potrzeb eksperymentów fizyki wysokich energii Technika mikrofalowa i systemy elektroniczne dla potrzeb eksperymentów fizyki wysokich energii Fotoakustyka Fotoakustyka Metody sztucznej inteligencji Metody sztucznej inteligencji Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji

56 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Instytut Systemów Elektronicznych 1970-2010. Początek 1970."

Podobne prezentacje


Reklamy Google