Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Waldemar Machała Miejsce agonistów receptorów adrenergicznych α-2 w anestezjologii i intensywnej terapii Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Waldemar Machała Miejsce agonistów receptorów adrenergicznych α-2 w anestezjologii i intensywnej terapii Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki."— Zapis prezentacji:

1 Waldemar Machała Miejsce agonistów receptorów adrenergicznych α-2 w anestezjologii i intensywnej terapii Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-CSW

2 Deksmedetomidyna 1986 r. (25 lat!!!). Klinika: 1999 r. (USA). Działanie: Uśmierzające ból. Przeciwlękowe. Uspokajające. Sympatykolityczne.

3 Deksmedetomidyna Podtypy receptora adrenergicznego α2: A. B. C. sedacja Miejsce sinawe (pień mózgu) – sedacja. Uśmierzenie bólu Uśmierzenie bólu: Mechanizm ośrodkowy - stymulacja receptorów adrenergicznych w pniu mózgu i rdzeniu kręgowym. Mechanizm obwodowy - aktywacja receptorów adrenergicznych zwojów nerwowych korzeni tylnych nerwów rdzeniowych.

4 Deksmedetomidyna – wskazania jeszcze do niedawna Wszędzie tam, gdzie okres jej podawania nie przekroczy 24 godz. Okres pooperacyjny: Postępowanie planowe w kardiochirurgii, torakochirurgii, chirurgii naczyń. Zdarzenia nieplanowane, związane z przedłużonym budzeniem. Oddział Intensywnej Terapii: Chorzy, u których w ciągu najbliższych godz. planowane jest zakończenie długotrwałej sedacji, prowadzonej lekami o długim czasie półtrwania (ryzyko wystąpienia zespołu abstynencji: objawy sympatykomimetyczne i psychomimetyczne). Zespół abstynencji spowodowanej odstawieniem alkoholu, BDA, opioidów.

5 Deksmedetomidyna – czas prowadzenia sedacji Czy rzeczywiście 24 godz.? Czas prowadzenia sedacji: Midazolamem. Propofolem. Maccioli GA. Dexmedetomidine to facilitate drug withdrawal. Anesthesiology 2003;98:575–7. 72 godz.!!!

6 Deksmedetomidyna – wskazania dzisiaj Monitorowana opieka anestezjologiczna. Premedykacja. Składowa indukcji i podtrzymania znieczulenia ogólnego. Jako monoanestezja w znieczuleniu ogólnym. Znieczulenie przewodowe: ZOP, PP, IVRA. Sedacja w czasie znieczulenia przewodowego. Oddział Pooperacyjny. Oddział Intensywnej Terapii.

7 Deksmedetomidyna – wskazania Monitorowana opieka anestezjologiczna: Bronchofiberoskopia: Diagnostyczna. Intubacja bronchofiberoskopowa przytomnego pacjenta (trudne drogi oddechowe, unieruchomienie kręgosłupa, pełny żołądek): Bolus: 1 µg/kg przez 10. WCIV: 0,5 µg/kg/godz. Zabiegi wykonywane bez typowego znieczulenia przewodowego znieczulenie wykonywane przez chirurga (ginekologia, urologia, biopsja piersi, otyli, OSA, plastyka przepukliny, ale nie kolonoskopia). Bergese SD, Khabiri B, Roberts WD i wsp.: Dexmedetomidine for conscious sedadion in difficult awake fiberoptic intubation cases. J Clin Anesth 2007; 19: Grant SA, Breslin DS., MacLeod DB i wsp.: Dexmedetomidine infusion for sedation during fiberoptic intubation; a report of three cases. J Clin Anesth 2004; 16: Drown MB, Integrative rewiev utilizing dexmedetomidine as an anesthetic for monitored anesthesia care and regional anesthesia. Nursing Forum 2011; 46: Candiotti KA, Bergese SD, Bokesch PM i wsp.: Monitored anesthesia care with dexmedetomidyne: a prospective, randomized, double-blind, multicenter trial. Ambulatory Anesthesiology 2010; 110:

8 Deksmedetomidyna – wskazania dzisiaj Monitorowana opieka anestezjologiczna. Premedykacja (1-2,5 µg/kg). Składowa indukcji i podtrzymania znieczulenia ogólnego. Jako monoanestezja w znieczuleniu ogólnym. Znieczulenie przewodowe. Oddział Pooperacyjny. Oddział Intensywnej Terapii. Taittonen MT, Kirvela OA, Aantaa R i wsp.: Effect of clonidyne and dexmedetomidyne premedication on perioperative oxygen aonsumption and haemodynamic state. Br J Anaesth 1997; 78: Karaaslan D, Peker TT, Alaca A i wsp.: Comparison of buccal and intramuscular dexmedetomidine premedication for arthroscopic knee surgery. J Clin Amesth 2006; 18: Talon MD, Woodson LC, Sherwood ER i wsp.: Intranasal dexmedetomidine premedication is comparable with midazolam in burn chhildren undergoing reconstructive surgery. J Burn Care Res 2009; 30: Gupta K, Gupta A, Gupta P i wsp.: Dexmedetomidine premedication in relevance to ketamine anesthesia: a prospective study: Anesthesia Essays and Researches 2011; 5: Talke PO, Caldwell JE, Richardson CA i wsp.: The effects of dexmedetomidine on neuromuscular blockade in human volunteers. Anesth Analg 1999; 88:

9 Deksmedetomidyna – wskazania dzisiaj Monitorowana opieka anestezjologiczna: Premedykacja. Składowa indukcji i podtrzymania znieczulenia ogólnego: Zmniejszenie odpowiedzi hemodynamicznej na intubację (0,33-0,67 µg/kg – na 15 min. przed intubacją). Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego (o 33%). Składowa znieczulenia ogólnego: chirurgia bariatryczna, tętniaki mózgu, zabiegi w hipotermii, CABG off-pump, CABG, chirurgia naczyniowa, torakochirurgia, neurochirurgia w tym operacje rdzenia kręgowego). Wybudzenie śródoperacyjne. Działanie neuroprotekcyjne. Jako monoanestezja w znieczuleniu ogólnym. Znieczulenie przewodowe. Oddział Pooperacyjny. Oddział Intensywnej Terapii. Jaakola ML, Ali-Melkkila T, Kanto J i wsp.: Dexmedetomidine reduces intraocular pressure, intubation responses and anaesthetic requirements in patients undergoing ophtalmic surgery. Br J Anaesth 1992; 68: Jalonen J, Hynynen M, Kuitunen A i wsp.: Dexmedetomidyne as an anesthetic adjunct in coronary artety bypass grafting. Anesthesiology 1997; 73: Scheinin B, Lindgren L, Randell T i wsp.: Dexmedetomidine attenuates sympathoadrenal responses to tracheal intubation and reduces the need for thiopentone and perioperative fentanyl. Br J Anaesth 1992; 68: Talke P, Chen R, Thomas B i wsp.: The hemodynamic and adrenergic effects of perioperative dexmedetomidine infusion after vascular surgery. Anesth Analg 2000; 90: Fragen RJ, Fitzgerald PC: Effect of dexmedetomidine on the minimum alveolar concentration (MAC) of sewoflurane in adults age 55 to 70 years. J Clin Anesth 1999; 11: Karlsson BR, Forsman M, Roald OK. i wsp.: Effect of dexmedetomidine, a selective and potent α2-agonist, on cerebral blood flow and oxygen consumption during halothane anesthesia in dogs. Anesth Analg 1991; 71: Ohata H, Iida H, Dohi S i wsp.: Intravenous dexmedetomidine inhibits cerebrovascular dilation induced by isoflurane and sevoflurane in dogs. Anesth Analg 1999; 89: Ramsey MA, Luterman DL: Dexmedetomidine as a total intravenous anesthetic agent. Anesthesiology; 2004: 101: Hall JE, Ulrich TD, Barney JA i wsp.: Sedative, amnestic and analgesic properties of small-dose dexmedetomidine infusions. Anesth Analg 2000; 90:

10 Deksmedetomidyna – wskazania dzisiaj Monitorowana opieka anestezjologiczna. Premedykacja. Składowa indukcji i podtrzymania znieczulenia ogólnego. Jako monoanestezja w znieczuleniu ogólnym. Znieczulenie przewodowe. Oddział Pooperacyjny. Oddział Intensywnej Terapii. Ramsay M, Kuterman D: Dexmedetomidine as a total intravenous anesthetic agent. Anestehsilology 2004; 101:

11 Deksmedetomidyna – wskazania dzisiaj Monitorowana opieka anestezjologiczna. Premedykacja. Składowa indukcji i podtrzymania znieczulenia ogólnego. Jako monoanestezja w znieczuleniu ogólnym. Znieczulenie przewodowe: Znieczulenie podpajęczynówkowe (3 µg + 12 mg bupiwakainy). Znieczulenie zewnątrzoponowe (100 µg w 20 ml 0,5% bupiwakainy). Znieczulenie odcinkowe dożylne (0,5 µg/kg). Sedacja: bolus: 1. Sedacja: bolus: 1 µg/kg przez 10 + WCIV: 0,2 µg/kg/godz.. Oddział Pooperacyjny. Oddział Intensywnej Terapii. Bouaziz H, Hewitt C, Eisenach JC: Subarachnoid neostygmine potentiation of α2-adrenergic agonist analgesia. Dexmedetomidine versus clonidine. Reg Anesth 1995; 20: Maroof M: Evaluation of effect of dexmedetomidine in reducing shivering following epidural anesthesia. ASA annual meeting 2000; Abstract A-49. Gunaydin B, Ozkose Z, Tarhan B: Intravenous dexmedetomidine sedation for spinal anesthesia in the prone knee-chest position for lumbar laminectomy surgery. Turk J Med. Sci 2004; 34: Memis D, Turan A, Karamanlioglu B i wsp.: Adding dexmedetomidine to lidocaine for intravenous regional anesthesia. Anesth Analg 2004; 98: Kanazi GE, Aouad MT, Jabbour-Khoury SI i wsp.: Effect of small dose dexmedetomidine or clonidine on the characteristics of bupivacaine-spinal block. Acta Anaesthesiologica Scand 2005; 50:

12 Deksmedetomidyna – wskazania dzisiaj Monitorowana opieka anestezjologiczna: Premedykacja. Składowa indukcji i podtrzymania znieczulenia ogólnego. Jako monoanestezja w znieczuleniu ogólnym. Znieczulenie przewodowe. Oddział Pooperacyjny: Chorzy wymagający krótkotrwałej sedacji (chirurgia naczyniowa, kardiochirurgia, torakochirurgia): Przedłużone budzenie. Konieczność utrzymania rurki intubacyjnej. Wykorzystanie synergizmu podawanych leków. Oddział Intensywnej Terapii. Talke P, Chen R, Thomas B i wsp.: The hemodynamic and adrenergic effects of perioperative dexmedetomidine infusion after vascular surgery. Anesth Analg 2000; 90:

13 Deksmedetomidyna – wskazania dzisiaj Monitorowana opieka anestezjologiczna. Premedykacja. Składowa indukcji i podtrzymania znieczulenia ogólnego. Jako monoanestezja w znieczuleniu ogólnym. Znieczulenie przewodowe. Oddział Pooperacyjny. Oddział Intensywnej Terapii: Chorzy wymagający krótkotrwałej sedacji (chirurgia naczyniowa, kardiochirurgia, torakochirurgia). Chorzy z objawami zespołu abstynencyjnego: Hedonistycznego. Polekowego (zakończenie długotrwałej sedacji). Chorzy u których planowane jest zakończenie sedacji preparatami o długim czasie półtrwania (zapobieganie wystąpieniu zespołu abstynencyjnego). Abranov D, Nogid B, Nogid A: The role of dexmedetomidine (Precedex) in the sedation of citicallly ill patients. Drug Forecast 2005; 30: Short J: Use of dexmedetomidine for primary sedation in a general intesive care unit. Critical Care Nurse 2010; 30: Reade MC, OSullivan K, Bates S i wsp.: Dexmedetomidine vs haloperidol in delirious, agitated, intubated patients: a randomised open-label trial. Crit Care 2009; 13: Alexander E, Sulsa G: Dexmedetomidine use in critical care. Drug Update 2008; 19:

14 Deksmedetomidyna – dawkowanie U chorych po operacji: Shehabi Y, Botha JA, Ernest D i wsp.: Clinical application, the use of dexmedetomidine in intensive care sedation. Crit Care & Shock 2010; 13: Rozpoczęcie wlewu DEX: 0,2 – 0,4 µg/kg/godz. Ocena skuteczności analgezji i sedacji w ciągu min. Adekwatna analgezjaPacjent uspokojony Zwiększenie wlewu DEX o 0,1 – 0,2 µg/kg/godz. co 30 min. do osiągnięcia dawki maks. 1 µg/kg/godz. Rozważ podanie: Morfiny (0,03 mg/kg). Lub fentanylu (20 µg). Powtórz dawkę w razie potrzeby. Rozważ podanie: Propofolu (20 mg). Powtórz dawkę w razie potrzeby. Tak Nie Tak

15 Deksmedetomidyna – dawkowanie Chorzy wentylowani mechanicznie : Shehabi Y, Botha JA, Ernest D i wsp.: Clinical application, the use of dexmedetomidine in intensive care sedation. Crit Care & Shock 2010; 13: Rozpoczęcie wlewu DEX: 0,4 – 0,7 µg/kg/godz. Ocena skuteczności analgezji i sedacji w ciągu min. Adekwatna analgezjaPacjent uspokojony Zwiększenie wlewu DEX o 0,1 – 0,2 µg/kg/godz. co 30 min. do osiągnięcia dawki maks. 1,4 µg/kg/godz. Rozważ podanie: Morfiny (0,03 mg/kg). Lub fentanylu (20 µg). Powtórz dawkę w razie potrzeby. Rozważ podanie: Midazolamu (15 µg/kg) Propofolu (20 mg). Powtórz dawkę w razie potrzeby. Tak Nie Tak Uwaga: Przy pobudzeniu, lub delirium rozważ podanie: Haloperidolu: 2,5 – 5 mg.

16 Deksmedetomidyna – dawkowanie Konwersja z innej formy prowadzonej sedacji: Shehabi Y, Botha JA, Ernest D i wsp.: Clinical application, the use of dexmedetomidine in intensive care sedation. Crit Care & Shock 2010; 13: Rozpoczęcie wlewu DEX: 0,4 µg/kg/godz. Ocena skuteczności analgezji i sedacji w ciągu min. Adekwatna analgezjaPacjent uspokojony Zwiększenie wlewu DEX o 0,1 – 0,2 µg/kg/godz. co 30 min. do osiągnięcia dawki maks. 1,4 µg/kg/godz. Rozważ zmniejszenie dawki podawanych analgetyków o 25 – 50%. Rozważ zmniejszenie dawki podawanych leków sedacyjnych o 25-50%. Tak Nie Tak Uwaga: Przy pobudzeniu, lub delirium rozważ podanie: Haloperidolu: 2,5 – 5 mg.

17 Deksmedetomidyna…, teraz trochę o kosztach… Ile kosztuje??? Sedacja: Masa chorego 80 kg. Wiek: 30 lat. Wzrost: 175 cm. Sedacja: 24 godz. Uraz wielomiejscowy. Nie znam ceny deksmedetomidyny.

18 Deksmedetomidyna – realne wskazania moim zdaniem Monitorowana opieka anestezjologiczna. Premedykacja. Składowa indukcji i podtrzymania znieczulenia ogólnego. Jako monoanestezja w znieczuleniu ogólnym. Znieczulenie przewodowe. Oddział Pooperacyjny. Oddział Intensywnej Terapii.

19


Pobierz ppt "Waldemar Machała Miejsce agonistów receptorów adrenergicznych α-2 w anestezjologii i intensywnej terapii Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google