Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

N OWOŚCI W SQL S ERVER 2008 Z PUNKTU WIDZENIA ZESPOŁÓW PROJEKTUJĄCYCH W.NET Oskar Jarczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "N OWOŚCI W SQL S ERVER 2008 Z PUNKTU WIDZENIA ZESPOŁÓW PROJEKTUJĄCYCH W.NET Oskar Jarczyk."— Zapis prezentacji:

1 N OWOŚCI W SQL S ERVER 2008 Z PUNKTU WIDZENIA ZESPOŁÓW PROJEKTUJĄCYCH W.NET Oskar Jarczyk

2 K ATMAI Microsoft SQL Server 2008: Codename – Katmai Community Technology Preview (CTP) Release Candidate (RC) 6 sierpień 2008 Instalacja Quick-Start Installation of SQL Server 2008 How to: Install SQL Server 2008 from the Command Prompt Planning a SQL Server Installation Quick-Start Installation of SQL Server 2008 How to: Install SQL Server 2008 from the Command Prompt Planning a SQL Server Installation ELMS?

3 S ZYBKI PRZEGLĄD ZMIAN Co nowego dla administratorów? Policy Based Management Resource Gorvernor Performance Studio Bezpieczeństwo Transparent Data Encryption Change Data Capture Co nowego dla deweloperów? Merge Grouping sets Hierarchyid

4 SQL S ERVER 2008, ZMIANY W T-SQL MERGE – kombinacja instrukcji INSERT, UPDATE, DELETE MERGE target_table_name USING source_table_name ON match_condition WHEN MATCHED THEN UPDATE SET Col1 = val1 [, Col2 = val2...] WHEN [TARGET] NOT MATCHED THEN INSERT (Col1 [,Col2...] VALUES (Val1[, Val2...]) WHEN SOURCE NOT MATCHED THEN DELETE;

5 SQL S ERVER 2008, ZMIANY W T-SQL MERGE – kombinacja instrukcji INSERT, UPDATE, DELETE MERGE INTO dbo.Quantities Q USING dbo.Transactions T ON T.ProductID = Q.ProductID WHEN MATCHED THEN UPDATE SET Q.Quantity = Q.Quantity + T.Quantity WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (ProductID, Quantity) VALUES (T.ProductID, T.Quantity);

6 SQL S ERVER 2008, ZMIANY W T-SQL SZYBKA INICJALIZACJA ZMIENNYCH połączenie deklaracji i inicjalizacji DECLARE @var int = 2; WIELOWIERSZOWA KONSTRUKCJA POLECENIA INSERT INSERT INTO table (columne1, columne 2) values (21, Black Jack), (52, Texas Holdem);

7 SQL S ERVER 2008, ZMIANY W T-SQL GROUPING SETS – rozszerzenie klauzuli GROUP BY, stanowi ekwiwalent dla szeregu zapytań połączonych UNION ALL Zmieniony sposób obsługi operatorów ROLLUP i CUBE WSS.pl | Articles | SQL Server 2008 – GROUPING SETS, ROLLUP, CUBE GROUPING SETS Equivalents - MSDN Library

8 SQL S ERVER 2008, ZMIANY W T-SQL GEOMETRY, GEOGRAPHIC FILESTREAM Storage BLOB Typy danych do obsługi czasu: date time datetime2 datetimeoffset

9 SQL S ERVER 2008, ZMIANY W T-SQL HIERARCHYID alternatywa dla Parent/Child lub XML indeksowanie, z użyciem depth-first lub breadth-first

10 SQL S ERVER 2008, M ANAGEMENT S TUDIO Debugger – śledzenie wartości zmiennych i zakładanie breakpointów Parametry połączenia Podłączenie SSMS do poprzednich wersji SQLSERV Widoki dynamiczne sys.dm_os_memory_brokers, nodes, process_memory, sys_memory Activity Monitor obciążenie serwera

11 T RANSPARENT D ATA E NCRYPTION Szyfrowanie całej bazy danych (tabele, indeksy) oraz plików logujących Brak ingerencji po stronie aplikacji Szyfrowanie kopii bezpieczeństwa uprawnienia użytkowników, klucze

12 M ECHANIZM KOMPRESJI DANYCH Kompresja wierszy (row compression) Kompresja stron (page compression) kompresja prefiksów kompresja słownikowa Kompresja stron jest bardziej obciążająca niż kompresja wierszy, kompresuje dane lepiej niż kompresja wierszy. Funkcjonalność tylko w edycji Enterprise i Developer. Poziom kompresji jest zależny od rozkładu danych.

13 M ECHANIZM KOMPRESJI DANYCH Wady dość duży narzut na operacje DML Zalety obserwowany współczynnik kompresji na bazach wynosi od 2 do 6 zauważalne przyśpieszenie przy dużych operacjach na dysku – np. table scan

14 K ONIEC Wykorzystałem artykuły m.in. Microsoft TechNet, MSDN oraz Microsoft WSS oraz Ms SQL Server 2008 official whitepaper document 17,18 listopada 2008


Pobierz ppt "N OWOŚCI W SQL S ERVER 2008 Z PUNKTU WIDZENIA ZESPOŁÓW PROJEKTUJĄCYCH W.NET Oskar Jarczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google