Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ONICO Spółka Akcyjna maj 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ONICO Spółka Akcyjna maj 2012."— Zapis prezentacji:

1 ONICO Spółka Akcyjna maj 2012

2 ONICO jest międzynarodowym pośrednikiem paliw płynnych
wrzesień 2008 – założenie spółki kwiecień 2009 – uzyskanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z URE wrzesień 2009 – pierwsza transakcja na rynku LPG październik 2009 – emisja obligacji na Catalyst listopad – przekształcenie w spółkę akcyjną grudzień 2010 – emisja prywatna o wartości 2,25 mln zł luty 2011 – debiut na NewConnect

3 Model biznesowy SPRZEDAŻ TRANSPORT -opcjonalnie PRODUCENT - RAFINERIA ZAKUP - SPRZEDAŻ (back to back) TRANSPORT (opcjonalnie) OBOWIĄZKI AKCYZOWE MAGAZYNOWA-NIE DYSTRYBUCJA IMPORTER DYSTRYBUTOR Zawieranie umów sprzedaży i zakupu na takich samych warunkach (back to back) Funkcjonowanie pomiędzy wiodącymi światowymi koncernami paliwowymi Brak działań spekulacyjnych Wsparcie ze strony największych operatorów logistyki paliw w Europie Krótki okres zaangażowania środków własnych Brak potrzeby magazynowania towaru Brak ryzyka wahań cen

4 Portfel dużych i stabilnych kontrahentów
Dzięki dobrym relacjom biznesowym ONICO jest obecne na rynkach Austrii, Czech, Francji, Holandii, Polski, Serbii, Węgier, Włoch Kontrahentami są takie koncerny jak: Total Deutschland GmbH Shell Deutschland Oil GmbH Scharr CPC GmbH Statoil Poland Sp. z o.o. ENI Group (AGIP) UNIPETROL a.s. Shell Gas Polska Sp. z o.o. (obecnie Amerigas Polska Sp. z o.o.) BP Europa SE Oddział Polska Primagaz Central Europe GmbH GASPOL S.A. ARAL AG MOL GROUP Plc Petroplus AG Orlen S.A. Lampogas S.p.A.

5 WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT. 2010
Kapitał własny , ,38 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe , ,04 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,57 Zobowiązania długoterminowe , ,94 Zobowiązania krótkoterminowe , ,62 Amortyzacja , ,78 Przychody ze sprzedaży , ,17 Zysk/strata ze sprzedaży , , 16 Zysk/strata z działalności operacyjnej , ,12 Zysk/strata brutto , ,18 Zysk/strata netto , ,59

6 Średnioterminowe cele ONICO
Uwolnienie potencjału Spółki po pozyskaniu stabilnego finansowania w drodze emisji akcji - istotne zwiększenie sprzedaży, osiągnięcie efektu skali Osiągnięcie statusu profesjonalnego dostawcy paliw płynnych na rynkach Unii Europejskiej Poza transportem kolejowym i drogowym wprowadzenie do oferty transportu morskiego Rozszerzenie oferty o inne produkty np olej napędowy Rozszerzenie liczby partnerów biznesowych Utrzymanie bezpiecznego poziomu kosztów stałych Spółka zakłada kontynuację wypłat dywidendy

7 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ONICO Spółka Akcyjna maj 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google