Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ONICO Spółka Akcyjna maj 2012. 2 ONICO jest międzynarodowym pośrednikiem paliw płynnych wrzesień 2008 – założenie spółki kwiecień 2009 – uzyskanie koncesji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ONICO Spółka Akcyjna maj 2012. 2 ONICO jest międzynarodowym pośrednikiem paliw płynnych wrzesień 2008 – założenie spółki kwiecień 2009 – uzyskanie koncesji."— Zapis prezentacji:

1 ONICO Spółka Akcyjna maj 2012

2 2 ONICO jest międzynarodowym pośrednikiem paliw płynnych wrzesień 2008 – założenie spółki kwiecień 2009 – uzyskanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z URE wrzesień 2009 – pierwsza transakcja na rynku LPG październik 2009 – emisja obligacji na Catalyst listopad 2010 – przekształcenie w spółkę akcyjną grudzień 2010 – emisja prywatna o wartości 2,25 mln zł luty 2011 – debiut na NewConnect

3 3 Model biznesowy Zawieranie umów sprzedaży i zakupu na takich samych warunkach (back to back) Funkcjonowanie pomiędzy wiodącymi światowymi koncernami paliwowymi Brak działań spekulacyjnych Wsparcie ze strony największych operatorów logistyki paliw w Europie Krótki okres zaangażowania środków własnych Brak potrzeby magazynowania towaru Brak ryzyka wahań cen SPRZEDAŻ TRANSPORT -opcjonalnie PRODUCENT - RAFINERIA ZAKUP - SPRZEDAŻ (back to back) TRANSPORT (opcjonalnie) OBOWIĄZKI AKCYZOWE MAGAZYNOWA- NIE DYSTRYBUCJA IMPORTER DYSTRYBUTOR

4 4 Portfel dużych i stabilnych kontrahentów Dzięki dobrym relacjom biznesowym ONICO jest obecne na rynkach Austrii, Czech, Francji, Holandii, Polski, Serbii, Węgier, Włoch Kontrahentami są takie koncerny jak: Total Deutschland GmbH Shell Deutschland Oil GmbH Scharr CPC GmbH Statoil Poland Sp. z o.o. ENI Group (AGIP) UNIPETROL a.s. Shell Gas Polska Sp. z o.o. (obecnie Amerigas Polska Sp. z o.o.) BP Europa SE Oddział Polska Primagaz Central Europe GmbH GASPOL S.A. ARAL AG MOL GROUP Plc Petroplus AG Orlen S.A. Lampogas S.p.A.

5 5 WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 2010 2011 Kapitał własny 2.723.117,79 10.404.046,38 Należności długoterminowe - - Należności krótkoterminowe 4.278.030,53 10.002.478,04 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 557.787,38 1.773.804,57 Zobowiązania długoterminowe 67.563,86 67.411,94 Zobowiązania krótkoterminowe 3.227.219,79 2.182.209,62 Amortyzacja 44.824,91 98.231,78 Przychody ze sprzedaży 34.288.473,61 101.063.311,17 Zysk/strata ze sprzedaży 686.989,12 10.414.056, 16 Zysk/strata z działalności operacyjnej 684.101,31 10.399.173,12 Zysk/strata brutto 507.157,86 9.937.286,18 Zysk/strata netto 373.011,33 8.034.178,59

6 6 Średnioterminowe cele ONICO Uwolnienie potencjału Spółki po pozyskaniu stabilnego finansowania w drodze emisji akcji - istotne zwiększenie sprzedaży, osiągnięcie efektu skali Osiągnięcie statusu profesjonalnego dostawcy paliw płynnych na rynkach Unii Europejskiej Poza transportem kolejowym i drogowym wprowadzenie do oferty transportu morskiego Rozszerzenie oferty o inne produkty np olej napędowy Rozszerzenie liczby partnerów biznesowych Utrzymanie bezpiecznego poziomu kosztów stałych Spółka zakłada kontynuację wypłat dywidendy

7 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ONICO Spółka Akcyjna maj 2012. 2 ONICO jest międzynarodowym pośrednikiem paliw płynnych wrzesień 2008 – założenie spółki kwiecień 2009 – uzyskanie koncesji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google