Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA ”HUTNICTWO 2006” 11 maja 2006

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA ”HUTNICTWO 2006” 11 maja 2006"— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA ”HUTNICTWO 2006” 11 maja 2006
MITTAL STEEL POLAND KONFERENCJA ”HUTNICTWO 2006” 11 maja 2006

2 Oddział w Sosnowcu Modernizacja Walcowni Walcówki
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI Wykonawca: Danieli, Włochy Uruchomienie: Wrzesień 2006 Zmiana parametrów zapisanych w pierwotnym Biznes Planie przyjętym przez Komisję Europejską i polski rząd: - większa wydajność pieca (120t/h  160t/h) - nakłady finansowe: PLN  PLN - waga kręgu: 2,3 3,0 t Zmiana przekroju materiału wsadowego z kwadratu 105 mm na kwadrat 160mm Nowe produkty: walcówka ze stali o wysokiej zawartości węgla, stali spawalniczej oraz stali sprężynowej.

3 Oddział w Sosnowcu Modernizacja Walcowni Walcówki
Zdolność produkcyjna: 750th t/rok (dzisiaj 550th t/rok) Prędkość walcowania: 85-90 m/s (dzisiaj 76 m/s) Charakterystyka kręgów: Waga kręgu kg Średnica drutu 5,5 – 21 mm Charakterystyka wsadu: Kęsy 160 x 160 x 12,000 mm (dostawca – Oddział Dąbrowa Górnicza) ze stali nisko i średnio-węglowej

4 Oddział w Sosnowcu Modernizacja Walcowni Walcówki
POSTĘP PRAC INWESTYCYJNYCH: ukończono budowę fundamentów pieca i komina, prowadzone są prace budowlane w rejonie klatek wstępnych, komór formowania i pras wiążących, trwają prace montażowe konstrukcji pieca (zaawansowanie 70%) i jego wymurówka (zawansowanie 30%), trwa dostawa wyposażenia linii.

5 HC - Budowa komina pieca pokrocznego

6 Oddział w Świętochłowicach Druga Linia Powlekania Organicznego
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI Wykonawca: Siemens - Voest Alpine Industrieanlagenbau GmbH Uruchomienie: Wrzesień 2006 Nakłady: - PLN 104 mln Wydajność tys. ton/rok Szybkość m/min dla sekcji technologicznej 150 m/min dla sekcji wejścia i wyjścia

7 Oddział w Świętochłowicach Druga Linia Powlekania Organicznego
Wsad taśma zimnowalcowana ocynkowana ogniowo taśma zimnowalcowana ocynkowana elektrolit. taśma zimnowalcowana żarzona Parametry wsadu grubość – 0,2 – 1,2 mm szerokość – 1600 mm max średnica zewn. kręgu – 2200 mm (30 Mg) Parametry wyrobu gotowego - max średnica zewn. kręgu – 1700 mm (20 Mg) Materiały powłokowe - poliestry, poliuretany, lakiery epoksydowe, plastizole, PVDF, akryle, folie PVC

8 Oddział w Świętochłowicach Druga Linia Powlekania Organicznego
POSTĘP PRAC INWESTYCYJNYCH: - ukończono budowę fundamentów linii, - ukończono budowę szkieletu hali, - trwa pokrywanie konstrukcji hali blachami i izolacją (prace na ukończeniu), - na ukończeniu są prace wykończeniowe w budynku energetyczno- -socjalnym, - trwają dostawy i montaż wyposażenia.

9 Oddział w Świętochłowicach Druga Linia Powlekania Organicznego
ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO Linia wyposażona będzie w dopalacz termiczny w celu dopalania w temperaturze 760oC gazów powstałych podczas suszenia powłok lakierowych w suszarkach. Dostawca suszarek i dopalacza gwarantuje następujące wartości maksymalne wartości emisji mg C/Nm3 mg CO/Nm3 mg NOX/Nm3 Ścieki powstałe w wyniku obróbki chemicznej taśm zostaną zutylizowane w rozbudowanej stacji oczyszczania ścieków.

10 Oddział w Świętochłowicach Druga Linia Powlekania Organicznego
EFEKTY NOWEJ LINII: Rozszerzenie grupy potencjalnych odbiorców szczególnie w przemyśle AGD oraz RTV Produkcja taśm powlekanych nie zawierających chromu Poprawienie wskaźników w stosunku do obowiązujących: Zużycia lakieru o ok. 4% Zużycia energii o ok. 5%

11 HF - Nowa hala lini powlekania

12 Oddział w Dąbrowie Górniczej Maszyna Ciągłego Odlewania Stali
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI: Wykonawca - SMS Demag Budowa dwużyłowej maszyny COS Nakłady: PLN 431 milionów (podwojenie mocy produkcyjnej) Czas realizacji: sierpień grudzień 2006 Moc produkcyjna: 3 miliony ton na rok Wymiary slabów: mm Grubość slabów: 220, 250, 300 mm

13 Oddział w Dąbrowie Górniczej Maszyna Ciągłego Odlewania Stali
Zmiana parametrów zapisanych w pierwotnym Biznes Planie przyjętym przez Komisję Europejską i polski rząd: Pierwotny BP Zmieniony BP - wydajność ,5 mln ton - wydajność mln ton - szerokość – mm - szerokość 1 000 – 2 190 mm - grubość mm - grubość , 250, 300 mm - długość – mm - długość  200 – 12 000 mm

14 Oddział w Dąbrowie Górniczej Maszyna Ciągłego Odlewania Stali
POSTĘP PRAC INWESTYCYJNYCH: trwa budowa fundamentów linii wykonano osadnik zgorzeliny trwa rozbudowa hali trwają prace budowlano montażowe w nastepujących obszarach: budynku maszyny COS, kanału wodnego, samotoku, pompowni obiegów otwartych oraz zamkniętych, budynku elektrycznego, hali remontu kadzi pośrednich, hali składowiska slabów. w marcu rozpoczęto wysyłki podzespołów - wykonawca CMMP z Changzhou, Chiny.

15 HK - Główne rejony A i B budynku maszyny COS

16 Oddział w Krakowie Walcownia Gorąca Blach
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI Budowa nowej WGB w miejsce 50 letniej walcowni w celu sprostania wyłaniającym się trendom rynkowym w przemyśle samochodowym i AGD oraz uniknięciu przerwania produkcji na minimum 90 dni Wykonawca Siemens - Voest Alpine Industrieanlagenbau GmbH Okres realizacji: Lipiec Grudzień 2006 Nakłady: PLN 800 mln  PLN 1,150 mln Zdolność produkcyjna 2,4 mln t/rok Grubość walcowanej blachy 1,2-25,4 mm Szerokość blachy mm Walcowane rodzaje stali AHSS, TRIP, ULC, LC, BH, krzemowe, HSLA, X80 Ciężar kręgu t

17 Oddział w Krakowie Walcownia Gorąca Blach
POSTĘP PRAC INWESTYCYJNYCH: zakończono wyburzanie starych fundamentów, trwają prace budowlane w następujących obszarach: hala pieca pokrocznego, budynek elektryczny walcarki wstępnej, walcarka wstępna, samotok pomiędzy walcarką wstępną a grupą wykańczającą, grupa wykańczająca, warsztat montażu walców, dół zendry, budynek elektryczny, stacja filtrów i wież chłodniczych, tunel wodny, tunel zendry. trwa demontaż starej hali zendry, trwa rozbudowa hal, realizowana jest prefabrykacja elementów wyposażenia - firma Erzhong w Chinach; ok. ¾ odlewów, odkuć i produktów jest już wykonana.

18 Oddział w Krakowie Walcownia Gorąca Blach
Zmiana parametrów zapisanych w pierwotnym Biznes Planie przyjętym przez Komisję Europejską i polski rząd: minimalna grubość blach 1,2 mm zamiast 1,8 mm. maksymalna grubość blach 25,4 mm zamiast 12,7 mm. maksymalna szerokość blach 2100 mm zamiast 1580 mm. kręgi o masie do 35 ton zamiast 30 t.

19 Oddział w Krakowie Walcownia Gorąca Blach
EFEKTY WYNIKAJĄCE Z BUDOWY NOWEJ WALCOWNI W MIEJSCE MODERNIZACJI DOTYCHCZASOWEJ: poprawa uzysku na walcowni gorącej i walcowni zimnej oraz wydajności walcowni zimnej. możliwość produkcji blach z nowych gatunków stali o wysokich parametrach wytrzymałościowych. możliwość produkcji nowych wyrobów spełniających najwyższe standardy jakościowe między innymi dla przemysłu samochodowego, górnictwa naftowego i gazowego, stoczniowego. lepsze dopasowanie asortymentu do potrzeb rynku. pozyskanie nowych rynków zbytu. Nowa WGB będzie jedną z najnowocześniejszych walcowni na świecie i pierwszym nowym zakładem tego typu w Europie od 15 lat.

20 HTS - Fundamenty i ściany pieca grzewczego

21 HTS -Widok na walcarkę wstępną i grupę wykańczającą

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KONFERENCJA ”HUTNICTWO 2006” 11 maja 2006"

Podobne prezentacje


Reklamy Google