Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,FIZYCY ŚWIATA” Martyna Patelczyk Marta Jakubek Marlena Reihs.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,FIZYCY ŚWIATA” Martyna Patelczyk Marta Jakubek Marlena Reihs."— Zapis prezentacji:

1 ,,FIZYCY ŚWIATA” Martyna Patelczyk Marta Jakubek Marlena Reihs

2 Archimedes z Syrakuz ok. 287- 212 p. n. e
Archimedes z Syrakuz ok p.n.e. – grecki filozof przyrody i matematyk, urodzony i zmarły w Syrakuzach; wykształcenie zdobył w Aleksandrii. Był synem astronoma Fidiasza i prawdopodobnie krewnym lub powinowatym władcy Syrakuz Hierona II.

3 Był autorem traktatu o kwadraturze odcinka paraboli, twórcą hydrostatyki i statyki, prekursorem rachunku całkowego. Stworzył też podstawy rachunku różniczkowego. W dziele Elementy mechaniki wyłożył podstawy mechaniki teoretycznej. Zajmował się również astronomią – zbudował globus i (podobno) planetarium z hydraulicznym napędem, opisał ruch pięciu planet, Słońca i Księżyca wokół nieruchomej Ziemi.

4 Odkrycia Archimedesa Odkrycia Archimedesa prawo Archimedesa
aksjomat Archimedesa zasadę dźwigni– sławne powiedzenie Archimedesa "Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię" prawa równi pochyłej środek ciężkościi sposoby jego wyznaczania dla prostych figur pojęcie siły

5 Wynalazki Archimedesa
śruba Archimedesa przenośnik ślimakowy zegar wodny Organy wodne machiny obronne udoskonalił wielokrążek i zastosował go do wodowania statków

6 Na każde ciało zanurzone w cieczy (gazie)
Prawo Archimedesa: Na każde ciało zanurzone w cieczy (gazie) działa pionowa, skierowana ku górze siła wyporu. Wartość siły jest równa ciężarowi wypartej cieczy (gazu). F wyporu = ρpłynu ∙g ∙V zanurzona

7 Mikołaj Kopernik

8 Mikołaj Kopernik (ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm
Mikołaj Kopernik (ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm maja 1543 we Fromborku) – polski astronom, autor dzieła „O obrotach sfer niebieskich” przedstawiającego szczegółowo i w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję Wszechświata. Wprawdzie koncepcja heliocentryzmu pojawiła się już w starożytnej Grecji (jej twórcą był Arystarch z Samos), to jednak dopiero dzieło Kopernika dokonało przełomu i wywołało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, nazywaną niekiedy "przewrotem kopernikańskim".

9 Blaise Pascal

10 Blaise Pascal,(ur. 19 czerwca 1623 w Clermont-Ferrand, zm
Blaise Pascal,(ur. 19 czerwca 1623 w Clermont-Ferrand, zm. 19 sierpnia 1662 w Paryżu) – francuski matematyk, fizyk i filozof religii. Był niezwykle uzdolnionym dzieckiem, wyedukowanym przez ojca. Jego wczesne dzieła powstawały spontanicznie, lecz w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju nauki. Miał on znaczący wkład w konstrukcję mechanicznych kalkulatorów i mechanikę płynów; sprecyzował także pojęcia ciśnienia i próżni, uogólniając prace Torricellego. W swoich opracowaniach bronił metody naukowej.

11 Pascal odkrył i opisał:
Prawo Pascala, dotyczące ciśnienia cieczy i gazów; Trójkąt Pascala, o wielu własnościach, szczególnie w matematyce (współczynniki we wzorach skróconego mnożenia) Rachunek różniczkowy i całkowy

12 Prawo Pascala: Ciśnienie wywierane na ciecz i gaz rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach.

13 Zastosowanie Prawa Pascala:
W prasie hydraulicznej; Podnośnikach samochodowych;

14 Sir Isaac Newton

15 Urodził się 4 stycznia 1643, a zmarł
31 marca Opisał: Zasady dynamiki i prawo grawitacji, wyjaśnił precesję osi Ziemi i pływy morza, uzasadnił prawa Keplera. Zasada dynamiki- określają związki między ruchem ciała a siłami działającymi na nie, dlatego zwane są też prawami ruchu.

16 Zasady dynamiki : I zasada dynamiki ( bezwładność) - W inercjalnym układzie odniesienia, jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. II zasada dynamiki -jeśli siły działające na ciało nie równoważą się (czyli siła wypadkowa jest różna od zera), to ciało porusza się z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły wypadkowej, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała. F=m * a III zasada dynamiki(zasada akcji i reakcji) Oddziaływania ciał są zawsze wzajemne. Siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał mają takie same wartości, taki sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia (każda działa na inne ciało).

17 Prawo powszechnego ciążenia:
Dwa ciała przyciągają się wzajemnie . Siła wzajemnego przyciągania dwóch ciał o masach m1 i m2, znajdujących się w odległości r od siebie , jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi . G – stała grawitacyjna

18 Charles Augustin de Coulomb

19 Charles Augustin de Coulomb (ur. 14 czerwca 1736 , zm
Charles Augustin de Coulomb (ur. 14 czerwca 1736 , zm. 23 sierpnia 1806 ) – francuski fizyk, od którego nazwiska pochodzi prawo Coulomba i jednostka ładunku elektrycznego – kulomb. Od 1773 całkowicie poświęcił się pracom badawczym dotyczącym magnetyzmu, teorii maszyn prostych i elektrostatyki.

20 Prawo Coulomba: Siła wzajemnego oddziaływania dwóch punktowych ładunków elektrycznych jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.

21 André Marie Ampère

22 André Marie Ampère OFS(ur. 20 stycznia 1775 w Lyonie, zm
André Marie Ampère OFS(ur. 20 stycznia 1775 w Lyonie, zm czerwca 1836 w Marsylii, pochowany w Paryżu) − francuski fizyk i matematyk, zajmował się badaniem zjawiska elektromagnetyzmu. Od jego nazwiska jednostkę natężenia prądu elektrycznego nazwano amper. Urodził się w zamożnej rodzinie w Lyonie . W jego rodzinnym domu znajduje się obecnie muzeum. Swoją pierwszą rozprawę naukową, poświęconą krzywym stożkowym, napisał w wieku trzynastu lat.

23 Georg Simon Ohm Urodzony 16 marca 1787 - zmarł 7 lipca 1854
Prace pisał głównie z zakresu elektryczności i akustyki. Sformułował (1826) i udowodnił prawo opisujące związek pomiędzy natężeniem prądu elektrycznego a napięciem elektrycznym (tzw. Prawo Ohma). Badał nagrzewanie się przewodników przy przepływie prądu elektrycznego.

24 Prawo Ohma: Natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia między końcami tego przewodnika. I =U/R I-natężenie prądu U-napięcie elektryczne R- opór elektryczny

25 James Prescott Joule Urodził się 24 grudnia 1818, zmarł 11 października 1889 Ilość wytworzonego przez prąd elektryczny ciepła jest proporcjonalna do oporu danego przewodnika i kwadratu natężenia prądu i czasu jego przepływu. Jednostką energii i pracy jest 1J (dżul).

26 Sir Joseph John Thomson
Urodził się w 18 grudnia zmarł 30 sierpnia 1940 Odkrył elektron. Prowadził prace nad przewodnictwem prądu elektrycznego przez gazy .

27 Maria Curie Skłodowska

28 Maria Salomea Skłodowska-Curie (ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm
Maria Salomea Skłodowska-Curie (ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 w Passy) – pochodząca z Polski (z Królestwa Polskiego) polsko-francuska uczona, fizyczka i chemiczka, dwukrotna noblistka. Większość życia spędziła we Francji, tam też studiowała (w Polsce w XIX w. kobiety nie mogły studiować), a następnie rozwinęła swoją karierę naukową. Prekursorka nowej gałęzi chemii – radiochemii. Do jej dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków – radu i polonu.

29 Ernest Rutherford

30 Głównym polem jego badań była elektryczność.
Ernest Rutherford Baron Rutherford of Nelson (ur. 30 sierpnia w Brightwater, zm. 19 października w Cambridge) – chemik i fizyk z Nowej Zelandii. Jako pierwszy potwierdził istnienie jądra atomowego. Głównym polem jego badań była elektryczność.

31 Prowadził badania nad promieniowaniem wytwarzanym przez niektóre pierwiastki chemiczne. Odkrył, że ta radiacja zawiera dwie składowe obdarzone ładunkiem elektrycznym. Promienie dodatnie nazwał promieniowaniem alfa, ujemne − promieniowaniem beta.

32 W roku 1907 Rutherford podjął pracę na Uniwersytecie Manchesterskim
W roku 1907 Rutherford podjął pracę na Uniwersytecie Manchesterskim. Podczas pracy w tym ośrodku wykonał eksperyment Rutherforda. Cząstki alfa przepuścił przez bardzo cienką złotą folię. Rozkład kątowy rozproszonych cząstek skłonił Rutherforda do wysnucia wniosku, że cała masa oraz dodatni ładunek atomu skupiony jest w bardzo niewielkiej objętości. W ten sposób potwierdził on eksperymentalnie istnienie jądra atomowego. Kolejnym osiągnięciem Rutherforda było dokonanie przemiany atomów azotu w tlen. W ten sposób udało mu się spełnić marzenie średniowiecznych alchemików o zmianie jednych pierwiastków w inne.

33 Albert Einstein

34 Albert Einstein (ur. 14 marca 1879 r. w Ulm w Niemczech, zm
Albert Einstein (ur. 14 marca 1879 r. w Ulm w Niemczech, zm. 18 kwietnia 1955 r. w Princeton w USA) – jeden z największych fizyków-teoretyków XX wieku, twórca ogólnej i szczególnej teorii względności, współtwórca korpuskularno-falowej teorii światła , odkrywca emisji wymuszonej. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego.

35

36

37

38 Gazetki szkolne: Fizycy świata; Archimedes; Newton; Pascal; Kopernik;
Einstein; Wyniki konkursu i pokaz prac uczniów.

39 Wyniki konkursu: „Portret Fizyka”
I miejsce: Aleksandra Kapeluch II miejsce: Patrycja Migda; III miejsce: Magdalena Guzinska.


Pobierz ppt ",,FIZYCY ŚWIATA” Martyna Patelczyk Marta Jakubek Marlena Reihs."

Podobne prezentacje


Reklamy Google