Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oczyszczalnia ścieków w Słupsku – Firma przyjazna środowisku Gospodarczewykorzystanie ścieków oczyszczonych OPRACOWALI: UCZNIOWIE OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oczyszczalnia ścieków w Słupsku – Firma przyjazna środowisku Gospodarczewykorzystanie ścieków oczyszczonych OPRACOWALI: UCZNIOWIE OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO."— Zapis prezentacji:

1 Oczyszczalnia ścieków w Słupsku – Firma przyjazna środowisku Gospodarczewykorzystanie ścieków oczyszczonych OPRACOWALI: UCZNIOWIE OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. UNICEF W SŁUPSKU PRZY POMOCY PANI AGNIESZKI FUDRO

2 Oczyszczalnia ścieków w Słupsku oczyszcza ścieki komunalne z miasta Słupska oraz gmin ościennych Słupsk i Kobylnica. Oczyszczalnia ścieków w Słupsku oczyszcza ścieki komunalne z miasta Słupska oraz gmin ościennych Słupsk i Kobylnica. Jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną przystosowaną do głębokiego usuwania związków biogennych w trójfazowym, modyfikowanym procesie Bardenpho, uzupełnionym komorą predenitryfikacji. Jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną przystosowaną do głębokiego usuwania związków biogennych w trójfazowym, modyfikowanym procesie Bardenpho, uzupełnionym komorą predenitryfikacji. Obciążenie ładunkowe oczyszczalni odpowiada 180000 RLM. Średni przepływ dobowy wynosi ok. 23300 m 3 /d, odpowiednio dla pogody suchej - ok. 20500 m 3 /d, przy opadach atmosferycznych ok. - 3300 m 3 /h Obciążenie ładunkowe oczyszczalni odpowiada 180000 RLM. Średni przepływ dobowy wynosi ok. 23300 m 3 /d, odpowiednio dla pogody suchej - ok. 20500 m 3 /d, przy opadach atmosferycznych ok. - 3300 m 3 /h

3 Dane techniczne oczyszczalni: przepustowość [m³/d] 40.000,-, obciążenie [RLM] 180.000, przepustowość [m³/d] 40.000,-, obciążenie [RLM] 180.000, ilość odbieranych ścieków 23623,0 w m³/d ilość odbieranych ścieków 23623,0 w m³/d % redukcji ładunku: BZT5 99,2, CHZT 96,7, fosfor org. 96,7, azot org. 88,4, zawiesina 96,9 % redukcji ładunku: BZT5 99,2, CHZT 96,7, fosfor org. 96,7, azot org. 88,4, zawiesina 96,9 Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2438,0 Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2438,0 Odbiornik oczyszczalni ścieków rzeka Słupia Odbiornik oczyszczalni ścieków rzeka Słupia

4 Sposoby oczyszczania: Mechaniczny - procesy cedzenia, rozdrabniania, sedymentacji. Do tego celu służą następujące urządzenia: kraty, sita, rozdrabniarki, piaskowniki, osadniki i odtłuszczacze Mechaniczny - procesy cedzenia, rozdrabniania, sedymentacji. Do tego celu służą następujące urządzenia: kraty, sita, rozdrabniarki, piaskowniki, osadniki i odtłuszczacze Biologiczny – procesy fermentacji, zagęszczania, suszenia, filtrowania, kompostowania Do tego celu służą: komory fermentacyjne, zagęszczacze, filtry próżniowe, kompostowanie, piece do suszenia i spalania Biologiczny – procesy fermentacji, zagęszczania, suszenia, filtrowania, kompostowania Do tego celu służą: komory fermentacyjne, zagęszczacze, filtry próżniowe, kompostowanie, piece do suszenia i spalania Chemiczny - procesy koagulacja, sorpcja, zobojętnianie, utlenianie. Do tego celu służą: urządzenia do przygotowania i przechowywania roztworów reagentów, dozatory, mieszacze, komory flokulacji, urządzenia do chlorowania Chemiczny - procesy koagulacja, sorpcja, zobojętnianie, utlenianie. Do tego celu służą: urządzenia do przygotowania i przechowywania roztworów reagentów, dozatory, mieszacze, komory flokulacji, urządzenia do chlorowania

5 Strategia rozwojowa oczyszczalni ścieków w Słupsku. Oczyszczalnia bezemisyjna: Oczyszczalnia bezemisyjna: bez odpadów (recykling organiczny) bez odpadów (recykling organiczny) bez mediów zewnętrznych (woda, ciepło, prąd, itp.) bez mediów zewnętrznych (woda, ciepło, prąd, itp.) bez zapachów bez zapachów bez ścieków (odzysk wody, gospodarcze wykorzystanie ścieków oczyszczonych) bez ścieków (odzysk wody, gospodarcze wykorzystanie ścieków oczyszczonych) Preferowanie metod biologicznych Preferowanie metod biologicznych Wykorzystanie alternatywnych źródeł energetycznych Wykorzystanie alternatywnych źródeł energetycznych Oczyszczalnia o zasięgu regionalnym Oczyszczalnia o zasięgu regionalnym Zapewnienie bezpieczeństwa procesowego Zapewnienie bezpieczeństwa procesowego

6 Gospodarcze wykorzystanie ścieków oczyszczonych Produkcja własnej energii: Produkcja własnej energii: biogaz i woda głębinowa Produkcja i sprzedaż Produkcja i sprzedaż kompostu - Biotop

7 Produkcja własnej energii: widok z produktora gazu Skład biogazu metan 63% dwutlenek węgla 36% inne gazy 1%

8 W Oczyszczalni istnieje mała elektrownia biogazowa, która dostarcza energii elektrycznej i cieplnej. Paliwo - biogaz Silnik Waukesha F18 GLD Moc elektryczna 257 kW Moc cieplna 365 kW

9 W dniu 4 września 2003 roku Wodociągi Słupsk sp. z o.o. wraz z Urzędem Miejskim w Słupsku organizują oficjalne otwarcie kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych. Po trzech latach procesu inwestycyjnego powstała instalacja przystosowana do przetworzenia w procesie recyklingu organicznego 20 000 ton odpadów i surowców podatnych na biodegradację. Po trzech latach procesu inwestycyjnego powstała instalacja przystosowana do przetworzenia w procesie recyklingu organicznego 20 000 ton odpadów i surowców podatnych na biodegradację. Słupskie rozwiązania są obecnie standardami dla innych miast wdrażających technologię kompostowania. Słupskie rozwiązania są obecnie standardami dla innych miast wdrażających technologię kompostowania.

10 Produkcja i sprzedaż kompostu - Biotop Kompost - Biotop to atestowany nawóz organiczny zawierający składniki pokarmowe dla roślin. Stosowany jest do poprawy właściwości fizycznych, biologicznych i składu chemicznego gleby w podstawowej produkcji roślinnej. Ponadto świetnie nadaje się do kształtowania terenów zieleni miejskiej, trawników, boisk i pól golfowych, w gospodarce leśnej, uprawie roślin ozdobnych, szkółkarstwie, gospodarce komunalnej, konserwacji nasypów kolejowych i drogowych, wałów ziemnych, przykrywania i rekultywacji terenów zdegradowanych i wysypisk Kompost - Biotop to atestowany nawóz organiczny zawierający składniki pokarmowe dla roślin. Stosowany jest do poprawy właściwości fizycznych, biologicznych i składu chemicznego gleby w podstawowej produkcji roślinnej. Ponadto świetnie nadaje się do kształtowania terenów zieleni miejskiej, trawników, boisk i pól golfowych, w gospodarce leśnej, uprawie roślin ozdobnych, szkółkarstwie, gospodarce komunalnej, konserwacji nasypów kolejowych i drogowych, wałów ziemnych, przykrywania i rekultywacji terenów zdegradowanych i wysypisk

11 W 2004 roku produkowany kompost o nazwie handlowej BIOTOP został wpisany na listę nawozów organicznych dopuszczonych do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 100% ziemia 100% kompost 75% ziemia 25% kompost 50% ziemia 50% kompost

12 Skład kompostu BIOTOP

13 SAME PLUSY: Redukcja ilości odpadów Redukcja ilości odpadów Kompostowanie to recykling (odzysk) Niechciany odpad staje się poszukiwanym produktem. Kompostowanie to recykling (odzysk) Niechciany odpad staje się poszukiwanym produktem. Ekonomia przedsięwzięcia Kompostowanie to obniżenie kosztów gospodarki osadowej - 30%. Ekonomia przedsięwzięcia Kompostowanie to obniżenie kosztów gospodarki osadowej - 30%. Transfer sprawdzonych technologii Transfer sprawdzonych technologii Koszty społeczne Produkcja osadów stanowi 22% wszystkich odpadów komunalnych powstających w mieście Słupsku. Koszty społeczne Produkcja osadów stanowi 22% wszystkich odpadów komunalnych powstających w mieście Słupsku. Kompostowanie sprzyja rozwojowi segregacji Kompostowanie sprzyja rozwojowi segregacji Zgodność projektu ze środowiskowymi programami międzynarodowymi, krajowymi, wojewódzkimi i regionalnymi Zgodność projektu ze środowiskowymi programami międzynarodowymi, krajowymi, wojewódzkimi i regionalnymi

14 Kompostownia

15 Poprawa jakości środowiska Zmodernizowana w latach 1996-1998 oczyszczalnia ścieków redukuje zanieczyszczenia zawarte w ściekach komunalnych w takim stopniu, że w rankingu najlepszych oczyszczalni w Polsce uzyskała pierwsze miejsce. Osiągane wyniki oczyszczania ścieków mogą być wzorem do naśladowania dla oczyszczalni nie tylko w Polsce, ale także i Europie. Podjęto się realizacji ambitnego planu zagospodarowania osadów w celu ich gospodarczego wykorzystania. Zmodernizowana w latach 1996-1998 oczyszczalnia ścieków redukuje zanieczyszczenia zawarte w ściekach komunalnych w takim stopniu, że w rankingu najlepszych oczyszczalni w Polsce uzyskała pierwsze miejsce. Osiągane wyniki oczyszczania ścieków mogą być wzorem do naśladowania dla oczyszczalni nie tylko w Polsce, ale także i Europie. Podjęto się realizacji ambitnego planu zagospodarowania osadów w celu ich gospodarczego wykorzystania.

16 Firma przyjazna środowisku Firma jako jedna z 15 w kraju została laureatem w kategorii Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku, podkategoria Firma Przyjazna Środowisku oraz otrzymała wyróżnienie w kategorii Promotor Ekologii. Wszystko to w ramach Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku", organizowanego pod patronatem Prezydenta RP. "Wodociągi Słupsk" zgłosiły do konkursu dwa aspekty działalności: kompostownię osadów ściekowych i odpadów zielonych oraz oddane do użytku w marcu ubiegłego roku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Sportowej.

17 Firma przyjazna środowisku Centrum Edukacji Ekologicznej przy oczyszczalni ścieków w Słupsku to nowoczesny budynek o kubaturze całkowitej 1600 m3. Bezpośrednia edukacja ekologiczna jest i będzie prowadzona dla ok. 800 osób rocznie. Funkcjonowanie C.E.E. to szerzenie informacji z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej gospodarki wodno-ściekowej recyklingu organicznego odpadów recyklingu organicznego odpadów alternatywnych źródeł alternatywnych źródeł energetycznych. energetycznych.

18 Podsumowanie Wybudowana i zmodernizowana oczyszczalnia jest jedną z najlepszych w Polsce. Wybudowana i zmodernizowana oczyszczalnia jest jedną z najlepszych w Polsce. Jest jednym z najnowocześniejszych obiektów nagrodzonych w prestiżowych konkursach ekologicznych ( np. w konkursie "Na najlepiej pracującą oczyszczalnię ścieków komunalnych w Polsce o przepływie powyżej 10 000 m3/d"). Jest jednym z najnowocześniejszych obiektów nagrodzonych w prestiżowych konkursach ekologicznych ( np. w konkursie "Na najlepiej pracującą oczyszczalnię ścieków komunalnych w Polsce o przepływie powyżej 10 000 m3/d"). Jakość oczyszczonych ścieków spełnia najbardziej wygórowane kryteria ochrony wód krajów członkowskich UE. Jakość oczyszczonych ścieków spełnia najbardziej wygórowane kryteria ochrony wód krajów członkowskich UE. Słupsk może również poszczycić się nowoczesnymi i kompleksowymi rozwiązaniami technologicznymi w zagospodarowaniu zwiększonej masy wytworzonych osadów ściekowych podczas efektywnego oczyszczania ścieków. Jako pierwszy prowadził w skali półtechnicznej doświadczenia z kompostowaniem osadów. Słupsk może również poszczycić się nowoczesnymi i kompleksowymi rozwiązaniami technologicznymi w zagospodarowaniu zwiększonej masy wytworzonych osadów ściekowych podczas efektywnego oczyszczania ścieków. Jako pierwszy prowadził w skali półtechnicznej doświadczenia z kompostowaniem osadów.

19 Pod tablicą Ozdoba oczyszczalni Fermentownik Kanał odpływowy Fotki z wycieczki

20 Napowietrzacz Rozdział wody na osadowniki Fotki z wycieczki osadownik Szlamownik wtórnego oczyszczania

21 Fotki z wycieczki Sterownia Oczyszczalni W trakcie całej wycieczki towarzyszył nam pies z Oczyszczalni SABA


Pobierz ppt "Oczyszczalnia ścieków w Słupsku – Firma przyjazna środowisku Gospodarczewykorzystanie ścieków oczyszczonych OPRACOWALI: UCZNIOWIE OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google