Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oczyszczalnia ścieków w Słupsku – Firma przyjazna środowisku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oczyszczalnia ścieków w Słupsku – Firma przyjazna środowisku"— Zapis prezentacji:

1 Oczyszczalnia ścieków w Słupsku – Firma przyjazna środowisku
Gospodarcze wykorzystanie ścieków oczyszczonych OPRACOWALI: UCZNIOWIE OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. UNICEF W SŁUPSKU PRZY POMOCY PANI AGNIESZKI FUDRO

2 Oczyszczalnia ścieków w Słupsku oczyszcza ścieki komunalne z miasta Słupska oraz gmin ościennych Słupsk i Kobylnica. Jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną przystosowaną do głębokiego usuwania związków biogennych w trójfazowym, modyfikowanym procesie Bardenpho, uzupełnionym komorą predenitryfikacji. Obciążenie ładunkowe oczyszczalni odpowiada RLM. Średni przepływ dobowy wynosi ok m 3/d, odpowiednio dla pogody suchej - ok m 3/d, przy opadach atmosferycznych ok m 3/h

3 Dane techniczne oczyszczalni:
przepustowość [m³/d] ,-  , obciążenie [RLM]  , ilość odbieranych ścieków   23623,0 w m³/d % redukcji ładunku: BZT5 99,2, CHZT 96,7, fosfor org. 96,7, azot org. 88,4, zawiesina 96,9 Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  2438,0 Odbiornik oczyszczalni ścieków rzeka Słupia  Dane techniczne oczyszczalni:

4 Sposoby oczyszczania:
Mechaniczny - procesy cedzenia, rozdrabniania, sedymentacji. Do tego celu służą następujące urządzenia: kraty, sita, rozdrabniarki, piaskowniki, osadniki i odtłuszczacze Biologiczny – procesy fermentacji, zagęszczania, suszenia, filtrowania, kompostowania Do tego celu służą: komory fermentacyjne, zagęszczacze, filtry próżniowe, kompostowanie, piece do suszenia i spalania Chemiczny - procesy koagulacja, sorpcja, zobojętnianie, utlenianie. Do tego celu służą: urządzenia do przygotowania i przechowywania roztworów reagentów, dozatory, mieszacze, komory flokulacji, urządzenia do chlorowania

5 Strategia rozwojowa oczyszczalni ścieków w Słupsku.
Oczyszczalnia bezemisyjna: bez odpadów (recykling organiczny) bez mediów zewnętrznych (woda, ciepło, prąd, itp.) bez zapachów bez ścieków (odzysk wody, gospodarcze wykorzystanie ścieków oczyszczonych) Preferowanie metod biologicznych Wykorzystanie alternatywnych źródeł energetycznych Oczyszczalnia o zasięgu regionalnym Zapewnienie bezpieczeństwa procesowego

6 Gospodarcze wykorzystanie ścieków oczyszczonych
Produkcja własnej energii: biogaz i woda głębinowa Produkcja i sprzedaż kompostu - Biotop

7 Produkcja własnej energii: widok z produktora gazu

8 W Oczyszczalni istnieje mała elektrownia biogazowa, która dostarcza energii elektrycznej i cieplnej.
Paliwo - biogaz Silnik Waukesha F18 GLD Moc elektryczna 257 kW Moc cieplna 365 kW

9 W dniu 4 września 2003 roku Wodociągi Słupsk sp. z o. o
W dniu 4 września 2003 roku Wodociągi Słupsk sp. z o.o. wraz z Urzędem Miejskim w Słupsku organizują oficjalne otwarcie kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych. Po trzech latach procesu inwestycyjnego powstała instalacja przystosowana do przetworzenia w procesie recyklingu organicznego ton odpadów i surowców podatnych na biodegradację. Słupskie rozwiązania są obecnie standardami dla innych miast wdrażających technologię kompostowania.

10 Produkcja i sprzedaż kompostu - Biotop
Kompost - Biotop to atestowany nawóz organiczny zawierający składniki pokarmowe dla roślin. Stosowany jest do poprawy właściwości fizycznych, biologicznych i składu chemicznego gleby w podstawowej produkcji roślinnej. Ponadto świetnie nadaje się do kształtowania terenów zieleni miejskiej, trawników, boisk i pól golfowych, w gospodarce leśnej, uprawie roślin ozdobnych, szkółkarstwie, gospodarce komunalnej, konserwacji nasypów kolejowych i drogowych, wałów ziemnych, przykrywania i rekultywacji terenów zdegradowanych i wysypisk

11 W 2004 roku produkowany kompost o nazwie handlowej BIOTOP został wpisany na listę nawozów organicznych dopuszczonych do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 100% kompost 100% ziemia 50% ziemia 50% kompost 75% ziemia 25% kompost

12 Skład kompostu BIOTOP

13 SAME PLUSY: Redukcja ilości odpadów
Kompostowanie to recykling (odzysk) Niechciany odpad staje się poszukiwanym produktem. Ekonomia przedsięwzięcia Kompostowanie to obniżenie kosztów gospodarki osadowej - 30%. Transfer sprawdzonych technologii Koszty społeczne Produkcja osadów stanowi 22% wszystkich odpadów komunalnych powstających w mieście Słupsku. Kompostowanie sprzyja rozwojowi segregacji Zgodność projektu ze środowiskowymi programami międzynarodowymi, krajowymi, wojewódzkimi i regionalnymi

14 Kompostownia

15 Poprawa jakości środowiska
Zmodernizowana w latach oczyszczalnia ścieków redukuje zanieczyszczenia zawarte w ściekach komunalnych w takim stopniu, że w rankingu najlepszych oczyszczalni w Polsce uzyskała pierwsze miejsce. Osiągane wyniki oczyszczania ścieków mogą być wzorem do naśladowania dla oczyszczalni nie tylko w Polsce , ale także i Europie. Podjęto się realizacji ambitnego planu zagospodarowania osadów w celu ich gospodarczego wykorzystania.

16 Firma przyjazna środowisku
Firma jako jedna z 15 w kraju została laureatem w kategorii Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku, podkategoria Firma Przyjazna Środowisku oraz otrzymała wyróżnienie w kategorii Promotor Ekologii. Wszystko to w ramach Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku", organizowanego pod patronatem Prezydenta RP. "Wodociągi Słupsk" zgłosiły do konkursu dwa aspekty działalności: kompostownię osadów ściekowych i odpadów zielonych oraz oddane do użytku w marcu ubiegłego roku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Sportowej.

17 Firma przyjazna środowisku
Centrum Edukacji Ekologicznej przy oczyszczalni ścieków w Słupsku to nowoczesny budynek o kubaturze całkowitej 1600 m3. Bezpośrednia edukacja ekologiczna jest i będzie prowadzona dla ok. 800 osób rocznie. Funkcjonowanie C.E.E. to szerzenie informacji z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej recyklingu organicznego odpadów alternatywnych źródeł energetycznych.

18 Podsumowanie Wybudowana i zmodernizowana oczyszczalnia jest jedną z najlepszych w Polsce. Jest jednym z najnowocześniejszych obiektów nagrodzonych w prestiżowych konkursach ekologicznych ( np. w konkursie "Na najlepiej pracującą oczyszczalnię ścieków komunalnych w Polsce o przepływie powyżej m3/d"). Jakość oczyszczonych ścieków spełnia najbardziej wygórowane kryteria ochrony wód krajów członkowskich UE. Słupsk może również poszczycić się nowoczesnymi i kompleksowymi rozwiązaniami technologicznymi w zagospodarowaniu zwiększonej masy wytworzonych osadów ściekowych podczas efektywnego oczyszczania ścieków. Jako pierwszy prowadził w skali półtechnicznej doświadczenia z kompostowaniem osadów.

19 Fotki z wycieczki Ozdoba oczyszczalni Pod tablicą Kanał odpływowy
Fermentownik

20 Fotki z wycieczki osadownik Napowietrzacz Rozdział wody na osadowniki
Szlamownik wtórnego oczyszczania

21 Fotki z wycieczki Sterownia Oczyszczalni
W trakcie całej wycieczki towarzyszył nam pies z Oczyszczalni SABA


Pobierz ppt "Oczyszczalnia ścieków w Słupsku – Firma przyjazna środowisku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google