Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mgr inż. Piotr Praczukowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mgr inż. Piotr Praczukowski"— Zapis prezentacji:

1 mgr inż. Piotr Praczukowski
Prezentacja wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku dla absolwentów Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie. (13 września 2013r.) mgr inż. Piotr Praczukowski

2 zdawali egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodach:
Technikum W roku 2013 absolwenci naszego technikum zdawali egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodach: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TECHNIK MECHANIK

3 Zdawalność całego egzaminu w zawodach „technikalnych”
podeszło zdało zdawalność [%] Tnr3 32 24 75 maz. 20154 11752 58

4 Zdawalność całego egzaminu w zawodach „technikalnych”

5 Etap pisemny w zawodach „technikalnych”
podeszło zdało Zdawalność [%] Tnr3 32 31 97 maz. 18362 15655 85

6 Etap pisemny w zawodach „technikalnych”

7 Etap praktyczny w zawodach „technikalnych”
Przystąpiło Zdało Zdawalność [%] Tnr3 32 25 78 Maz. 19440 12337 63

8 Etap praktyczny w zawodach „technikalnych”

9 Technik pojazdów samochodowych
podeszło zdało Zdawalność [%] Tnr3 19 11 58 maz. 898 385 43

10 Technik pojazdów samochodowych

11 Technik mechanik podeszło zdało Zdawalność [%] Tnr3 13 100 maz. 775
433 56

12 Technik mechanik

13 3. Zasadnicza szkoła zawodowa
Absolwenci ZSZnr3 podchodzili do 2 rodzajów egzaminów zawodowych: Egzaminu czeladniczego (rzemiosło) Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (OKE)

14 Egzaminy czeladnicze Do tego egzaminu podchodzili głównie absolwenci w zawodach: Fryzjer, Mechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Cukiernik i innych.

15 Egzaminy czeladnicze. Niestety, nie mamy informacji na temat wyników egzaminów czeladniczych naszych absolwentów w 2013r. Jest to spowodowane m.in. tym, że egzaminy czeladnicze przeprowadzane są w różnych terminach i mogą trwać nawet do grudnia.

16 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Do tego egzaminu podchodzili absolwenci ZSZnr3 kształcący się w zawodach: Kucharz małej gastronomii - 16, Sprzedawca - 8, Cukiernik – 3, Piekarz - 1 Mechanik pojazdów samochodowych - 1

17 Zdawalność w ZSZnr3 podeszło zdało ZSZnr3 29 27 93 Maz. 4643 3154 68

18 Zdawalność w ZSZnr3

19 Etap pisemny – ZSZnr3 podeszło zdało Zdawalność [%] ZSZnr3 29 27 93
maz. 4587 3498 76

20 Etap pisemny – ZSZnr3

21 Etap praktyczny – ZSZnr3
Przystąpiło Zdało Zdawalność [%] ZSZnr3 29 100 maz. 3963 3804 96

22 Etap praktyczny – ZSZnr3

23 Sprzedawca podeszło zdało zdawalność [%] ZSZnr3 8 100 maz. 579 449 78

24 Sprzedawca

25 Kucharz małej gastronomii
podeszło zdało zdawalność [%] ZSZnr3 16 14 88 maz. 1349 852 63

26 Kucharz małej gastronomii

27 Cukiernik podeszło zdało zdawalność [%] ZSZnr3 3 100 maz. 113 77 68

28 Cukiernik

29 Piekarz podeszło zdało zdawalność [%] ZSZnr3 1 100 maz. 32 15 47

30 Piekarz

31 Mechanik pojazdów samochodowych
podeszło zdało zdawalność [%] ZSZnr3 1 100 maz. 799 561 70

32 Mechanik pojazdów samochodowych

33 Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w latach w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie

34 Technik mechanik

35 Technik pojazdów samochodowych

36 Sprzedawca

37 Kucharz małej gastronomii

38 Mechanik pojazdów samochodowych

39 Spostrzeżenia i wnioski:
Zbyt słaba reklama szkoły w lokalnym środowisku. Zbyt uboga oferta kształcenia zawodowego, zwłaszcza w technikum. Brak oferty na poziomie technikum dla dziewcząt. Pomimo tak „słabego” naboru do szkoły osiągamy bardzo dobre wyniki na egzaminach zawodowych, które są lepsze od średnich wyników w powiecie ciechanowskim, województwie mazowieckim i kraju. Świadczy to o wysokiej skuteczności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 w Ciechanowie.

40 Spostrzeżenia i wnioski:
Absolwenci Technikum nr 3 w Ciechanowie: mają świadomość ważności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; czują się pewnie, bo sądzą, że są dobrze przygotowani do egzaminu zawodowego; znają dobrze procedury związane z egzaminami zawodowymi. osiągają znacznie lepsze wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe niż średnia krajowa i województwa mazowieckiego;

41 Spostrzeżenia i wnioski:
różnice byłyby dużo większe (na korzyść naszej szkoły), gdybyśmy liczyli zdawalność względem osób, które zadeklarowały podejście do egzaminu, gdyż w Technikum nr 3 wszyscy, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu, przystąpili do niego; poprawniej wypełniali testy etapu pisemnego;

42 Spostrzeżenia i wnioski:
nauczyciele dobrze przygotowują uczniów do etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; przeciętnie lepiej przygotowani z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz z podstaw przedsiębiorczości, ekonomiki i prawa pracy; metody przygotowywania uczniów do egzaminu zawodowego są prawidłowe (wielokrotne próbne egzaminy zawodowe oraz omawianie materiału, który gorzej wypadł na próbnym egzaminie, analizowanie szczegółowych wyników absolwentów na rzeczywistym egzaminie zawodowym itd.) dużo lepiej niż średnie wyniki wojewódzkie pisali etap praktyczny.

43 Spostrzeżenia i wnioski:
Absolwenci ZSZnr3 dużo lepiej zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe niż przeciętny absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w województwie mazowieckim i kraju; Absolwenci ZSZnr3 mają wyższą frekwencję na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe niż średnia frekwencja na tych egzaminach w województwie mazowieckim i kraju; Absolwenci ZSZnr3 dużo lepiej zdają etap pisemny egzaminu niż przeciętny absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w województwie mazowieckim i kraju, z czego można wnioskować, że są bardzo dobrze przygotowani teoretycznie do egzaminu;

44 Spostrzeżenia i wnioski:
Absolwenci ZSZnr3 etap praktyczny zdają na podobnym poziomie co przeciętny absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w województwie mazowieckim i kraju; Na tak dobre wyniki absolwentów ZSZnr3 na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe ma wpływ, że mają zajęcia z nauczycielami, którzy są egzaminatorami w zawodach, których kształcą. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że do ZSZnr3 trafiają absolwenci gimnazjów o bardzo niskich wynikach egzaminów gimnazjalnych, którzy po ukończeniu nauki w ZSZnr3 uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminach zawodowych. Kształcenie zawodowe w ZSZnr3 stoi na bardzo wysokim poziomie.

45 Dziękuję za uwagę. mgr inż. Piotr Praczukowski


Pobierz ppt "mgr inż. Piotr Praczukowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google