Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku 2013 dla absolwentów Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku 2013 dla absolwentów Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku 2013 dla absolwentów Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie. (13 września 2013r.) mgr inż. Piotr Praczukowski

2 Technikum - 2013 W roku 2013 absolwenci naszego technikum zdawali egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodach: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TECHNIK MECHANIK

3 Zdawalność całego egzaminu w zawodach technikalnych podeszłozdałozdawalność [%] Tnr3322475 maz.201541175258

4 Zdawalność całego egzaminu w zawodach technikalnych

5 Etap pisemny w zawodach technikalnych podeszłozdałoZdawalność [%] Tnr3323197 maz.183621565585

6 Etap pisemny w zawodach technikalnych

7 Etap praktyczny w zawodach technikalnych PrzystąpiłoZdałoZdawalność [%] Tnr3322578 Maz.194401233763

8 Etap praktyczny w zawodach technikalnych

9 Technik pojazdów samochodowych podeszłozdałoZdawalność [%] Tnr3191158 maz.89838543

10 Technik pojazdów samochodowych

11 Technik mechanik podeszłozdałoZdawalność [%] Tnr313 100 maz.77543356

12 Technik mechanik

13 3. Zasadnicza szkoła zawodowa Absolwenci ZSZnr3 podchodzili do 2 rodzajów egzaminów zawodowych: Egzaminu czeladniczego (rzemiosło) Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (OKE)

14 Egzaminy czeladnicze Do tego egzaminu podchodzili głównie absolwenci w zawodach: Fryzjer, Mechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Cukiernik i innych.

15 Egzaminy czeladnicze. Niestety, nie mamy informacji na temat wyników egzaminów czeladniczych naszych absolwentów w 2013r. Jest to spowodowane m.in. tym, że egzaminy czeladnicze przeprowadzane są w różnych terminach i mogą trwać nawet do grudnia.

16 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Do tego egzaminu podchodzili absolwenci ZSZnr3 kształcący się w zawodach: Kucharz małej gastronomii - 16, Sprzedawca - 8, Cukiernik – 3, Piekarz - 1 Mechanik pojazdów samochodowych - 1

17 Zdawalność w ZSZnr3 podeszłozdało zdawalność [%] ZSZnr3292793 Maz.4643315468

18 Zdawalność w ZSZnr3

19 Etap pisemny – ZSZnr3 podeszłozdałoZdawalność [%] ZSZnr3292793 maz.4587349876

20 Etap pisemny – ZSZnr3

21 Etap praktyczny – ZSZnr3 PrzystąpiłoZdałoZdawalność [%] ZSZnr329 100 maz.3963380496

22 Etap praktyczny – ZSZnr3

23 Sprzedawca podeszłozdałozdawalność [%] ZSZnr388100 maz.57944978

24 Sprzedawca

25 Kucharz małej gastronomii podeszłozdałozdawalność [%] ZSZnr3161488 maz.134985263

26 Kucharz małej gastronomii

27 Cukiernik podeszłozdałozdawalność [%] ZSZnr333100 maz.1137768

28 Cukiernik

29 Piekarz podeszłozdałozdawalność [%] ZSZnr311100 maz.321547

30 Piekarz

31 Mechanik pojazdów samochodowych podeszłozdałozdawalność [%] ZSZnr311100 maz.79956170

32 Mechanik pojazdów samochodowych

33 Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w latach 2010-2013 w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie

34 Technik mechanik

35 Technik pojazdów samochodowych

36 Sprzedawca

37 Kucharz małej gastronomii

38 Mechanik pojazdów samochodowych

39 Spostrzeżenia i wnioski: Zbyt słaba reklama szkoły w lokalnym środowisku. Zbyt uboga oferta kształcenia zawodowego, zwłaszcza w technikum. Brak oferty na poziomie technikum dla dziewcząt. Pomimo tak słabego naboru do szkoły osiągamy bardzo dobre wyniki na egzaminach zawodowych, które są lepsze od średnich wyników w powiecie ciechanowskim, województwie mazowieckim i kraju. Świadczy to o wysokiej skuteczności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 w Ciechanowie.

40 Spostrzeżenia i wnioski: Absolwenci Technikum nr 3 w Ciechanowie: mają świadomość ważności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; czują się pewnie, bo sądzą, że są dobrze przygotowani do egzaminu zawodowego; znają dobrze procedury związane z egzaminami zawodowymi. osiągają znacznie lepsze wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe niż średnia krajowa i województwa mazowieckiego;

41 Spostrzeżenia i wnioski: różnice byłyby dużo większe (na korzyść naszej szkoły), gdybyśmy liczyli zdawalność względem osób, które zadeklarowały podejście do egzaminu, gdyż w Technikum nr 3 wszyscy, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu, przystąpili do niego; poprawniej wypełniali testy etapu pisemnego;

42 Spostrzeżenia i wnioski: nauczyciele dobrze przygotowują uczniów do etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; przeciętnie lepiej przygotowani z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz z podstaw przedsiębiorczości, ekonomiki i prawa pracy; metody przygotowywania uczniów do egzaminu zawodowego są prawidłowe (wielokrotne próbne egzaminy zawodowe oraz omawianie materiału, który gorzej wypadł na próbnym egzaminie, analizowanie szczegółowych wyników absolwentów na rzeczywistym egzaminie zawodowym itd.) dużo lepiej niż średnie wyniki wojewódzkie pisali etap praktyczny.

43 Spostrzeżenia i wnioski: Absolwenci ZSZnr3 dużo lepiej zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe niż przeciętny absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w województwie mazowieckim i kraju; Absolwenci ZSZnr3 mają wyższą frekwencję na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe niż średnia frekwencja na tych egzaminach w województwie mazowieckim i kraju; Absolwenci ZSZnr3 dużo lepiej zdają etap pisemny egzaminu niż przeciętny absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w województwie mazowieckim i kraju, z czego można wnioskować, że są bardzo dobrze przygotowani teoretycznie do egzaminu;

44 Spostrzeżenia i wnioski: Absolwenci ZSZnr3 etap praktyczny zdają na podobnym poziomie co przeciętny absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w województwie mazowieckim i kraju; Na tak dobre wyniki absolwentów ZSZnr3 na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe ma wpływ, że mają zajęcia z nauczycielami, którzy są egzaminatorami w zawodach, których kształcą. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że do ZSZnr3 trafiają absolwenci gimnazjów o bardzo niskich wynikach egzaminów gimnazjalnych, którzy po ukończeniu nauki w ZSZnr3 uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminach zawodowych. Kształcenie zawodowe w ZSZnr3 stoi na bardzo wysokim poziomie.

45 Dziękuję za uwagę. mgr inż. Piotr Praczukowski


Pobierz ppt "Prezentacja wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku 2013 dla absolwentów Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google