Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S IMATIC IT Unilab XII Konferencja Naukowo –Techniczna 23-24.04.2008 Ostrów Wlkp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S IMATIC IT Unilab XII Konferencja Naukowo –Techniczna 23-24.04.2008 Ostrów Wlkp."— Zapis prezentacji:

1 S IMATIC IT Unilab XII Konferencja Naukowo –Techniczna Ostrów Wlkp.

2 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT System MES SIMATIC IT SIMATIC IT MES Proces produkcji SurowceProc. ciągłe Pr. dyskr. Produkty SIMATIC Sterowanie HMI Networks CNC, PLC, DCS Czujniki, aparatura ERP Enterprise Resource Planning Totally Integrated Automation Zarz. oprzyrządowaniem Zarz. danymi produkcyjnymi Zarz. specyfikacjami wyrobów Zarz. danymi laboratoryjnymi Systemy napędów Machine Vision Bezpieczna zintegrowana komunikacja przemysłowa (Industrial Ethernet/PROFIBUS) Zarz. zleceniami prod. Zarz. materiałami Rejestracja bieżących operacji prod. SIMATIC IT – system MES firmy Siemens realizuje z sukcesem ideę rozwiązań Siemens TIA (Totally Integrated Automation)

3 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT SIMATIC IT Unilab jako element systemu MES SIMATIC IT Unilab jest rozwiązaniem klasy LIMS (Laboratory Information Management Systems) firmy Siemens, dostępnym jako element systemu MES SIMATIC IT lub samodzielny produkt. SIMATIC IT Unilab

4 Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Zakresy funkcjonalności normy ISA-95 SIMATIC IT Unilab oferuje pełną funkcjonalność zdefiniowaną w ramach Quality Operation przemysłowej normy MES ISA-95

5 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Funkcjonalność SIMATIC IT Unilab System LIMS SIMATIC IT Unilab to: Kompleksowe zarządzanie pracą laboratoriów produkcyjnych i usługowych Stała wymiana informacji pomiędzy laboratorium a wydziałami produkcyjnymi Szybkie gromadzenie, analizowanie i raportowanie danych związanych z kontrolą jakości produkcji (QA/QC) Zarządzanie wszystkimi danymi dotyczącymi jakości (surowce, półprodukty, wyroby gotowe, badania zlecone i środowiskowe) Wykorzystanie zarządzania pracą przez wyjątki (MBE) Zarządzanie wyposażeniem oraz kwalifikacjami personelu Zgodność z normami - GLP, GAMP, ISO, HACCP, FDA, 21CFR11 Bezpośrednie połączenie ze sprzętem kontrolno-pomiarowym Automatyczne raportowanie oparte na czasie i zdarzeniach

6 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Scentralizowane zarządzanie jakością SIMATIC IT Unilab koordynuje Zarządzanie Jakością pomiędzy centralą koncernu a poszczególnymi zakładami produkcyjnymi Centralny system LIMS/QMS Praca w środowisku wielojęzycznym i wieloodziałowym Wspólne dla QA/QC plany i specyfikacje badań, metody, procedury, itp. W pełni zintegrowany z firmą (ERP, MES, PLM, przyrządy pomiarowe, itp.) Doskonała integracja laboratorium z produkcją i działem rozwoju (R&D) Laboratoria kontroli jakości Testy At-line Testy Off-line Testy środowiskowe Zakład produkcyjny Laboratorium centralne Testy kompleksowe Badania i rozwój (R&D) Analizy porównawcze Centrala

7 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Odpowiedzialni za jakość w firmie SIMATIC IT Unilab ułatwia pracę na wielu stanowiskach pracy w laboratorium i na produkcji oraz w centrali firmy Czy jestem przygotowany na audyt w przyszłym miesiącu? Które analizy są opóźnione? Które próbki nie spełniają specyfikacji? Kierownik laboratorium Dlaczego laboratorium A przetwarza o 50% więcej próbek niż B? Czy trzeba przesłać nowe specyfikacje produktów do innych oddziałów? Dyrektor ds. Jakości (centrala) Czy laboratorium będzie w stanie przetworzyć wszystkie dzisiejsze próbki surowców? Jak długo muszę czekać na wyniki analizy próbek po fermentacji ? Kierownik produkcji Analityk Jak mam przeprowadzić tą analizę? Jakie są moje priorytety na dzisiaj? Analiza organoleptyczna Jakie powinny być okresy przydatności? Czy kolor produktu jest prawidłowy? Próby, sprzęt pomiarowy

8 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Pełna integracja z SIMATIC IT Interspec PLM do LIMSa Nadzór badań jakości (Unilab) poprzez integrację z systemem zarządzania specyfikacjami materiałowymi (Interspec)

9 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Pełna integracja z SIMATIC IT MES Suite Simatic Batch Uruch. zlecenie Simatic Batch Uruch. zlecenie Simatic IT Unilab Pobranie próbki Simatic IT Unilab Pobranie próbki Simatic IT Unilab Czy próbka jest poprawna? Simatic IT Unilab Czy próbka jest poprawna? Simatic IT Material Mgr Pobierz ilość materiału Simatic IT Material Mgr Pobierz ilość materiału

10 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Przegląd funkcjonalności Rejestracja próbek Analitycy Kierownik laboratorium SIMATIC IT Unilab – Baza danych Raporty i wykresy Weryfikacja wyników Wyniki analizy Lista zadań Listy metod Nowe próbki Logowanie Autoryz. użytkown. Konfiguracja Planowanie próbek Zadania do wykonania Przyrządy pomiar. Wyposażenie Kwalifikacje Zarządzanie MBE Obsługa alarmów Trendy / SQC Raportowanie Archiwizacja Zarządzanie pracą i reguły zgodności z normą 21CFR11 Użytkownik Unilab SIMATIC IT Unilab efektywnie wspiera i koordynuje zadania w procesach biznesowych związanych z kontrolą jakości

11 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Zarządzanie przepływem pracy Przykład laboratorium produkcyjne A: Akcja W: Warunek On Hold Confirm On Hold Rejected S Available Completed A: Wydruk etykiety W: co najmniej jeden parametr jest badany In Execution W: wszystkie parametry zostały zbadane Validated W: wszystkie parametry są w granicach specyfikacji W: co najmniej jeden parametr jest poza specyfikacją W: co najmniej jeden parametr został dodany W: ręcznie przez kierownika lab. W: ręcznie przez kierownika produkcji W: ręcznie przez kierownika lab. W: ręcznie przez Kierownika produkcji A: Wydruk raportu z alarmem

12 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Zarządzanie przepływem pracy S Received In process A: Print label Scheduled C: at least one parameter has been started C: at least one parameter added or reanalysis Completed C: manually by lab mgr C: all parameters have been completed C: after assignment parameters / methods by administration Validated 1 Validated 2 Reported C: manually by sales representative A: Print result report A: calculate invoicing data for request level A: ActionC: Condition Przykład laboratorium usługowe

13 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Zarządzanie przepływem pracy i norma 21CFR11 SIMATIC IT Unilab spełnia wszystkie wymogi normy 21CFR11 związane z kontrolą i dokumentacją danych Bezpieczeństwo systemu i autoryzacja użytkowników Kontrola wersji i historia modyfikacji danych Przechowywanie danych i ich odtwarzalność Podpisy elektroniczne Dokumentacja: 21CFR11 deklaracja zgodności 21CFR11 dokumentacja użytkownika

14 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Przyrządy pomiarowe Szybsze wprowadzanie danych z mniejszym ryzykiem błędu Uniconnect - moduł do obsługi połączeń z przyrządami Zarządzanie wyposażeniem ISO 17025: Czy urządzenie było skalibrowane w momencie przeprowadzania analizy? Oferowane funkcje: Kalibracje i interwencje Parametry (stałe) urządzeń Zakresy pomiarowe urządzeń Zarządzanie kwalifikacjami personelu ISO 17025: Czy analityk X posiadał odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia danej analizy? Unilab umożliwia sprawdzanie wymaganych kwalifikacji do wykonywania metod pomiarowych oraz obsługi urządzeń Przyrządy pomiarowe, wyposażenie i kwalifikacje

15 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Niemcy Kierownik Laboratorium Niemcy Kierownik Laboratorium Niemcy Analityk Niemcy Analityk Wielka Brytania Analityk Wielka Brytania Analityk Wielka Brytania QA Wielka Brytania QA Prawo dostępu do funkcji programu i danych Zarządzanie autoryzacją użytkowników Wieloodziałowość w LIMS Dostęp do danych może być udzielony / ograniczony na poziomie całego oddziału firmy, laboratorium, poszczególnych wydziałów, itd. Dostęp do funkcji programu określany jest dla grup użytkowników (np. Kierownicy, Analitycy, itd.) lub poszczególnych osób Zgodność z SIMATIC Logon, logowaniem Windows i LDAP

16 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Architektura systemu Unilab może pracować na dowolnym komputerze klienckim Terminal kliencki Internet Explorer 6 (klient www) Windows Terminal Server Citrix Serwer bazy danych Oracle Windows Server 2003 Unix (HP, AIX, Linux) Serwer www (opcja) Windows Server 2003 Komputer PC Windows 2000 Windows XP Pro Serwer terminali (opcja) Windows Terminal Server Citrix Komputer Pocket PC Windows Mobile 2003 Notebook / Tablet Windows 2000 Windows XP Pro WLAN I/O

17 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Dostęp przez WWW Krok w stronę e-LIMS, zwiększenie efektywności pracy Podstawowe zasady przy tworzeniu wersji WWW Intuicyjny interfejs użytkownika – przeglądarka Internet Explorer Skalowalna architektura Zgodność z najbardziej surowymi standardami bezpieczeństwa Duże możliwości konfiguracji aplikacji przez autoryzowanego użytkownika LIMS (nie jest wymagana wiedza informatyczna) Pełna kompatybilność ze standardową aplikacją LIMS Architektura www Lab Produkcja Klienci Kooperanci / Dostawcy Zarząd Zlecanie badań Podgląd wyników Dane do badań Raporty KPI Podgląd wyników

18 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Praca mobilna Urządzenia mobilne - Pocket PC Mały ekran i ograniczenie dostępnych funkcji Do użytku na terenie zakładu, praca off-line, synchronizacja poprzez stację dokującą Urządzenia mobilne – notebook, tablet Duży ekran i pełna funkcjonalność Połączenie on-line poprzez WLAN / GPRS

19 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Interfejs użytkownika

20 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Interfejs użytkownika Obsługa dowolnych języków (Unicode) i stref czasowych.

21 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Wymiana danych z ERP SAP QM Certyfikowany interfejs do SAP QM Implementacja interfejsu QM-IDI umożliwia bezpośrednią wymianę danych pomiędzy systemem LIMS SIMATIC IT Unilab a modułem kontroli jakości SAP R/3 (QM) Pobieranie do SIMATIC IT Unilab: Specyfikacje badań Partie badań Przesyłanie do SAP QM: Przetworzone wyniki badań

22 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Pełna integracja z SIMATIC IT Report Manager Predefiniowane raporty Automatyczne raportowanie Oparte o czas, np. dzienny zestawienie odrzuconych próbek Oparte o zdarzenia, np. wydruk Certyfikatu Jakości (COA) po zatwierdzeniu wszystkich próbek w ramach zlecenia Przesyłanie raportów przez fax/ /internet/… Raportowanie

23 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Raportowanie Raporty ad-hoc Użytkownicy końcowi samodzielnie mogą tworzyć nowe raporty przez proste przesuwanie i upuszczanie obiektów (danych) Do tworzenia raportów nie jest potrzebna wiedza informatyczna Otwarty standard reportów oparty na Business Objects XI R2 Użytkownicy końcowi Kreator raportuUniverseBaza danych

24 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Korzyści biznesowe Kierownictwo laboratorium Krótszy czas analizy próbek Ułatwione podejmowanie decyzji i przegląd wyników Podniesienie standardu obsługi klienta Zgodność z regulacjami prawnymi Analitycy Ułatwienie pracy w powtarzalnych czynnościach Mniejsza liczba błędów podczas wprowadzania danych Pracownicy produkcji Natychmiastowy dostęp do wyników analizowanych próbek Dział informatyki (IT) Przemysłowy standard dla używanego sprzętu i oprogramowania Otwarte interfejsy wymiany danych Skalowalna architektura i licencjonowanie Poprawa wizerunku firmy i przestrzeganie norm jakości wśród: Własnych pracowników Klientów i pośredników Dostawców i kooperantów

25 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Referencje – branża chemiczna i farmacutyczna ARC Advisory Group (2003): Siemens A&D AS MES is leading supplier of LIMS in the Food and Beverage and Chemical Industry. With its years of experience, Siemens has proven its market positioning as major LIMS vendor in North America and in the EMEA region

26 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Referencje – branża spożywcza i FMCG ARC Advisory Group (2003): Siemens A&D AS MES is leading supplier of LIMS in the Food and Beverage and Chemical Industry. With its years of experience, Siemens has proven its market positioning as major LIMS vendor in North America and in the EMEA region

27 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Laboratoria usługowe, instytuty badawcze, itp. Labo Derva

28 SIMATIC IT Unilab Manufacturing Execution Systems SIMATIC IT Referencje - Polska

29 S IMATIC IT Unilab Dziękuję za uwagę ! Tomasz Cwołek tel kom


Pobierz ppt "S IMATIC IT Unilab XII Konferencja Naukowo –Techniczna 23-24.04.2008 Ostrów Wlkp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google