Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Statystyczny w Krakowie Ośrodek Statystyki Kultury prezentuje dane dotyczące instytucji kultury w Polsce w 2008 r. 1 Materiał na konferencję prasową

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Statystyczny w Krakowie Ośrodek Statystyki Kultury prezentuje dane dotyczące instytucji kultury w Polsce w 2008 r. 1 Materiał na konferencję prasową"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Statystyczny w Krakowie Ośrodek Statystyki Kultury prezentuje dane dotyczące instytucji kultury w Polsce w 2008 r. 1 Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie Ośrodek Statystyki Kultury

2 TEATRY I INSTYTUCJE MUZYCZNE 2 LICZBA WIDZÓW I SŁUCHACZY NA 1 TEATR a NA 1 TEATR a LICZBA WIDZÓW I SŁUCHACZY NA 1 PRZEDSTAWIENIE/KONCERT a LICZBA WIDZÓW I SŁUCHACZY NA 1000 LUDNOŚCI a w osobach w osobach 2007 = = 100 w osobach 2007 = = 100 w osobach 2007 = = ,9118, ,8102, ,7124,6 a w ciągu roku. a Stan w dniu 31 XII. b W ciągu roku. TEATRY I INSTYTUCJE MUZYCZNE a PRZEDSTAWIENIA I KONCERTY b WIDZOWIE I SŁUCHACZE b ogółem 2007 = = 100 w tysiącach 2007 = = 100 w tysiącach 2007 = = ,6105,155,0109,3120, ,5 117,8124,4 Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury

3 TEATRY I INSTYTUCJE MUZYCZNE widzowie i słuchacze powyżej do 200 Polska : +17,8% Widzowie i słuchacze na 1000 mieszkańców 0,5 0,7 0,3 1,5 0,7 0,4 0,2 0,2 2,6 1,0 0,6 0,4 0,3 0,7 1,0 0,4 Widzowie i słuchacze w milionach w milionach Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury

4 Muzea i oddziały muzealne MUZEA a MUZEALIA a ZWIEDZAJĄCY b ogółem 2007 = = 100 w tysiącach 2007 = = 100 w tysiącach 2007 = = ,2111, ,0 100,8103, ,5 101,4118,4 4 LICZBA ZWIEDZAJĄCYCH NA 1 MUZEUM a LICZBA ZWIEDZAJĄCYCH NA 1000 LUDNOŚCI a MŁODIEŻ SZKOLNA ZWIEDZAJĄCA MUZEA a w osobach w osobach 2007 = = 100 w osobach 2007 = = 100 w tysiącach w % = = ,3106, ,4101, ,4 30,393,791,1 a w ciągu roku. a Stan w dniu 31 XII. b W ciągu roku. Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury

5 MUZEA I ODDZIAŁY MUZEALNE zwiedzający powyżej do 250 Polska : +1,4% Zwiedzający na 1000 mieszkańców Zwiedzający w tysiącach Udział młodzieży szkolnej wśród zwiedzających 1 469,6 359, ,7 513,5 688, , ,7 431,2 883,3 195, , ,7 569,1 160,9 980,4 798,7 Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury

6 MUZEA I ODDZIAŁY MUZEALNE zwiedzający powyżej do 250 Polska : +1,4% Zwiedzający na 1000 mieszkańców 359,0 tys ,7 tys. 513,5 tys. 688,5 tys ,8 tys ,7 tys. 431,2 tys. 883,3 tys. 195,0 tys ,2 tys ,7 tys. 569,1 tys. Odsetek zwiedzających w stolicy województwa poza miastem wojewódzkim 160,9 tys. 980,4 tys. 798,7 tys ,6 tys. Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury

7 GALERIE I SALONY SZTUKI WYSZCZEGÓ- LNIENIE GALERIE I SALONY SZTUKI a WYSTAWY b ZWIEDZAJĄCY b ogółem 2007 = = 100 ogółem 2007 = = 100 w tysiącach 2007 = = 100 Ogółem331112,6120, ,4114, ,8 100,5115,0 Publiczne173104,8112, ,0108, ,4 94,8109,9 Prywatne158122,5131, ,7113,0671,4133,1142,1 7 WYSZCZEGÓ- LNIENIE Liczba zwiedzających na 1 galerię a Liczba zwiedzających na 1000 ludności a w osobach w osobach 2007 = = 100 w osobach w osobach 2007 = = 100 Ogółem ,295,290100,5115,2 Publiczne ,597,97394,8110,1 Prywatne ,6107,918133,1142,3 a w ciągu roku. a Stan w dniu 31 XII. b W ciągu roku. Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury

8 GALERIE I SALONY SZTUKI zwiedzający powyżej do 50 Polska : +0,5% Zwiedzający na 1000 mieszkańców 86,0 tys. 98,9 tys. 252,3 tys. 62,5 tys. 282,0 tys. 140,2 tys. 49,9 tys. 83,1 tys. 398,0 tys. 944,6 tys. 402,3 tys. 246,7 tys. 27,1 tys. 65,1 tys. 134,5 tys. 169,7 tys. Odsetek zwiedzających w stolicy województwa poza miastem wojewódzkim Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury

9 KINA WYSZCZE- GÓLNIENIE KINA a LICZBA SEANSÓW b LICZBA WIDZÓW b ogółem 2007 = = 100 w tysiącach 2007 = = 100 w tysiącach 2007 = = 100 Kina ogółem 49297,688, ,7 111,4148, ,7 104,2105,9 Kina stałe 48397,488, ,0 111,3149, ,5 104,1105,9 Multipleksy44107,3157,1875,8111,2163, ,3 105,6115,9 9 WYSZCZEGÓ- LNIENIE WYSZCZEGÓ- LNIENIE LICZBA WIDZÓW NA 1 KINO a LICZBA WIDZÓW NA 1 SEANS a LICZBA WIDZÓW NA 1000 LUDNOŚCI a w osobach w osobach 2007 = = 100 w osobach 2007 = = 100 wosobach 2007 = = 100 Kina ogółem ,7119,22793,571, ,2106,0 Kina stałe ,9119,32793,571, ,1106,1 Multipleksy ,473,82695,071, ,6116,1 a w ciągu roku. a Stan w dniu 31 XII. b W ciągu roku. Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury

10 KINA STAŁE widzowie powyżej – – 800 poniżej 500 Polska : +4,2% Widzowie na 1000 mieszkańców 1,4 mln. 3,3 mln. 0,9 mln. 0,6 mln. 5,1 mln. 2,9 mln. 0,6 mln. 0,8 mln. 0,5 mln. 7,9 mln. 3,3 mln. 2,0 mln. 0,6 mln. 1,1 mln. 1,7 mln. 2,7 mln. Odsetek widzów w stolicy województwa poza miastem wojewódzkim Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury

11 BIBLIOTEKI PUBLICZNE BIBLIOTEKI I FILIE a KSIĘGOZBIÓR a,b CZYTELNICY b,c ogółem 2007 = = 100 w tysiącach woluminów 2007 = = 100 w tysiącach 2007 = = ,297, ,6 99,8100, ,0 97,287,0 11 a Stan w dniu 31 XII. b W ciągu roku. WYSZCZEGÓ- LNIENIE BIBLIOTEKI a KSIĘGOZBIÓR a CZYTELNICY b ogółem 2007 = = 100 w tysiącach woluminów 2007 = = 100 w tysiącach 2007 = = 100 BIBLIOTEKI OGÓŁEM ,598, ,0 100,2102, ,8 97,188,2 BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIE 18100,0100, ,2 101,8104,8284,598,294,5 BIBLIOTEKI POWIATOWE ,9104, ,2 101,9102,0515,096,182,4 BIBLIOTEKI GMINNE ,799, ,7 100,0102, ,5 97,389,2 BIBLIOTEKI INNE 5783,865,5778,987,971,428,789,662,0 a Stan w dniu 31 XII. b Łącznie z filiami. c W ciągu roku. Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury

12 BIBLIOTEKI PUBLICZNE (bez filii) 12 a w ciągu roku. WYSZCZEGÓLNIENIE WYPOŻYCZENIA NA 1 PLACÓWKĘ a WYPOŻYCZENIA NA 1 CZYTELNIKA a ogółem ogółem 2007 = = 100 ogółem ogółem 2007 = = 100 BIBLIOTEKI OGÓŁEM ,688,71799,996,9 BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIE ,758,38101,099,7 BIBLIOTEKI POWIATOWE ,384,115101,299,5 BIBLIOTEKI GMINNE ,989,81899,696,3 BIBLIOTEKI INNE ,299,118101,6108,2 Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury

13 BIBLIOTEKI PUBLICZNE czytelnicy powyżej – – 170 do 150 Polska : -2,8% Czytelnicy na 1000 mieszkańców 506,8 282,4 553,9 236,2 179,0 918,0 313,2 163,5 364,7 158,2 871,1 671,2 426,4 181,3 394,5 309,5 Czytelnicy w tysiącach Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury

14 14 BIBLIOTEKI PUBLICZNE czytelnicy według wieku Polska : -2,8% Liczba czytelników na 1000 ludności w danej grupie wiekowej Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury

15 FINANSE INSTYTUCJI KULTURY LICZBA INSTYTUCJI OBJĘTYCH BADANIEM LICZBA PRACUJĄCYCH a w liczbach bezwzględnych 2007 = 100 w osobach 2007 = , ,6 15 AKTYWA a PRZYCHODY Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI b KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW b w tysiącach złotych 2007 = 100 w tysiącach złotych 2007 = 100 w tysiącach złotych 2007 = , , ,4 a Stan w dniu 31 XII. a Stan w dniu 31 XII. b W ciągu roku. Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury

16 od 21% do 40% 16 Polska na tle krajów Unii Europejskiej Odsetek badanych, którzy byli co najmniej raz w teatrze w 2007 roku źródło: Eurostat Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury do 20% od 41% do 60% od 61% do 80% powyżej 80%

17 od 21% do 40% 17 Polska na tle krajów Unii Europejskiej Odsetek badanych, którzy byli co najmniej raz w muzeum w 2007 roku źródło: Eurostat Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury do 20% od 41% do 60% od 61% do 80% powyżej 80%

18 Polska na tle krajów Unii Europejskiej Odsetek badanych, którzy byli co najmniej raz w kinie w 2007 roku 18 źródło: Eurostat Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury powyżej 80% od 61% do 80% od 41% do 60% od 21% do 40% do 20%

19 19 Polska na tle krajów Unii Europejskiej Odsetek badanych, którzy korzystali z biblioteki w 2007 roku źródło: Eurostat Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury powyżej 80% od 61% do 80% od 41% do 60% od 21% do 40% do 20%

20 20 Polska na tle krajów Unii Europejskiej Odsetek badanych, którzy przeczytali co najmniej 1 książkę w 2007 roku powyżej 80% od 61% do 80% od 41% do 60% od 21% do 40% do 20% źródło: Eurostat Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury

21 21 Małopolska Wyszczególnienie liczba % z Polski Teatry i instytucje muzyczne2011% Muzea i oddziały muzealne10815% Galerie i salony sztuki7422% Kina stałe459% Biblioteki publiczne i filie7639% Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury

22 22 Wyszczególnienie w tysiącach % z Polski Widzowie w teatrach i instytucjach muzycznych 1 021,69% Zwiedzający muzea 6 113,729% Zwiedzający galerie i salony sztuki 402,312% Widzowie w kinach stałych 3 317,09% Czytelnicy w bibliotekach publicznych 671,210% Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury Małopolska


Pobierz ppt "Urząd Statystyczny w Krakowie Ośrodek Statystyki Kultury prezentuje dane dotyczące instytucji kultury w Polsce w 2008 r. 1 Materiał na konferencję prasową"

Podobne prezentacje


Reklamy Google