Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Statystyczny w Krakowie Ośrodek Statystyki Kultury prezentuje dane dotyczące instytucji kultury w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Statystyczny w Krakowie Ośrodek Statystyki Kultury prezentuje dane dotyczące instytucji kultury w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Statystyczny w Krakowie Ośrodek Statystyki Kultury prezentuje dane dotyczące instytucji kultury w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie Ośrodek Statystyki Kultury 1

2 TEATRY I INSTYTUCJE MUZYCZNE
TEATRY I INSTYTUCJE MUZYCZNEa PRZEDSTAWIENIA I KONCERTYb WIDZOWIE I SŁUCHACZEb ogółem 2007 = 100 2004 = 100 w tysiącach 187 101,6 105,1 55,0 109,3 120,8 11 593,5 117,8 124,4 a Stan w dniu 31 XII. b W ciągu roku. LICZBA WIDZÓW I SŁUCHACZY NA 1 TEATRa NA 1 PRZEDSTAWIENIE/KONCERTa NA 1000 LUDNOŚCIa w osobach 2007 = 100 2004 = 100 61 997 115,9 118,4 211 107,8 102,9 304 117,7 124,6 a w ciągu roku. Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury 2

3 TEATRY I INSTYTUCJE MUZYCZNE widzowie i słuchacze
0,5 0,7 0,3 1,5 0,4 0,2 2,6 1,0 0,6 Polska: +17,8% Widzowie i słuchacze w milionach Widzowie i słuchacze na 1000 mieszkańców powyżej 400 do 200 Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury 3

4 Muzea i oddziały muzealne
MUZEAa MUZEALIAa ZWIEDZAJĄCYb ogółem 2007 = 100 2004 = 100 w tysiącach 743 103,2 111,2 13 215,0 100,8 103,5 20 726,5 101,4 118,4 a Stan w dniu 31 XII. b W ciągu roku. LICZBA ZWIEDZAJĄCYCH NA 1 MUZEUMa NA 1000 LUDNOŚCIa MŁODIEŻ SZKOLNA ZWIEDZAJĄCA MUZEAa w osobach 2007 = 100 2004 = 100 w tysiącach w % 2008 27 896 98,3 106,5 544 101,4 101,6 6 290,4 30,3 93,7 91,1 a w ciągu roku. Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury 4

5 MUZEA I ODDZIAŁY MUZEALNE zwiedzający
1 469,6 359,0 1 155,7 513,5 688,5 1 287,8 1 886,7 431,2 883,3 195,0 3 233,2 6 113,7 569,1 160,9 980,4 798,7 Polska: +1,4% Zwiedzający w tysiącach Udział młodzieży szkolnej wśród zwiedzających Zwiedzający na 1000 mieszkańców powyżej 1000 do 250 Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury 5

6 MUZEA I ODDZIAŁY MUZEALNE
zwiedzający 1 886,7 tys. 513,5 tys. Polska: +1,4% 359,0 tys. 431,2 tys. 798,7 tys. 3 233,2 tys. 1 155,7 tys. 160,9 tys. 569,1 tys. Zwiedzający na 1000 mieszkańców 980,4 tys. 1 469,6 tys. powyżej 1000 do 250 195,0 tys. 688,5 tys. Odsetek zwiedzających w stolicy województwa poza miastem wojewódzkim 1 287,8 tys. 883,3 tys. 6 113,7 tys. Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury 6

7 GALERIE I SALONY SZTUKI
WYSZCZEGÓ-LNIENIE GALERIE I SALONY SZTUKIa WYSTAWYb ZWIEDZAJĄCYb ogółem 2007 = 100 2004 = 100 w tysiącach Ogółem 331 112,6 120,8 3 780 104,4 114,7 3 442,8 100,5 115,0 Publiczne 173 104,8 112,3 2 614 99,0 108,1 2 771,4 94,8 109,9 Prywatne 158 122,5 131,7 1 166 118,7 113,0 671,4 133,1 142,1 a Stan w dniu 31 XII. b W ciągu roku. WYSZCZEGÓ-LNIENIE Liczba zwiedzających na 1 galerięa Liczba zwiedzających na 1000 ludnościa w osobach 2007 = 100 2004 = 100 Ogółem 10 401 89,2 95,2 90 100,5 115,2 Publiczne 16 020 90,5 97,9 73 94,8 110,1 Prywatne 4 249 108,6 107,9 18 133,1 142,3 a w ciągu roku. Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury 7

8 GALERIE I SALONY SZTUKI
zwiedzający 140,2 tys. 252,3 tys. Polska: +0,5% 86,0 tys. 49,9 tys. 134,5 tys. 98,9 tys. 944,6 tys. 27,1 tys. Zwiedzający na 1000 mieszkańców 246,7 tys. powyżej 200 do 50 169,7 tys. 65,1 tys. 398,0 tys. 62,5 tys. Odsetek zwiedzających w stolicy województwa poza miastem wojewódzkim 282,0 tys. 83,1 tys. 402,3 tys. Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury 8

9 LICZBA WIDZÓW NA 1 SEANSa LICZBA WIDZÓW NA 1000 LUDNOŚCIa
KINA WYSZCZE-GÓLNIENIE KINAa LICZBA SEANSÓWb LICZBA WIDZÓWb ogółem 2007 = 100 2004 = 100 w tysiącach Kina ogółem 492 97,6 88,8 1 326,7 111,4 148,9 35 215,7 104,2 105,9 Kina stałe 483 97,4 1 326,0 111,3 149,0 35 179,5 104,1 Multipleksy 44 107,3 157,1 875,8 111,2 163,3 22 683,3 105,6 115,9 a Stan w dniu 31 XII. b W ciągu roku.  WYSZCZEGÓ- LNIENIE LICZBA WIDZÓW NA 1 KINOa LICZBA WIDZÓW NA 1 SEANSa LICZBA WIDZÓW NA 1000 LUDNOŚCIa w osobach 2007 = 100 2004 = 100 w osobach Kina ogółem 71 577 106,7 119,2 27 93,5 71,1 924 104,2 106,0 Kina stałe 72 835 106,9 119,3 923 104,1 106,1 Multipleksy 98,4 73,8 26 95,0 71,0 595 105,6 116,1 a w ciągu roku. Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury 9

10 KINA STAŁE widzowie Polska: +4,2% 35 179 453
2,9 mln. 0,9 mln. Polska: +4,2% 1,4 mln. 0,6 mln. 1,7 mln. 3,3 mln. 7,9 mln. 0,6 mln. 2,0 mln. Widzowie na 1000 mieszkańców powyżej 1000 801 – 1000 501 – 800 poniżej 500 2,7 mln. 1,1 mln. 0,5 mln. 0,6 mln. Odsetek widzów w stolicy województwa poza miastem wojewódzkim 5,1 mln. 0,8 mln. 3,3 mln. Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury 10

11 BIBLIOTEKI PUBLICZNE BIBLIOTEKI I FILIEa KSIĘGOZBIÓRa,b CZYTELNICYb,c ogółem 2007 = 100 2004 = 100 w tysiącach woluminów w tysiącach 8 420 99,2 97,3 ,6 99,8 100,6 6 530,0 97,2 87,0 a Stan w dniu 31 XII. b Łącznie z filiami. c W ciągu roku. WYSZCZEGÓ-LNIENIE BIBLIOTEKIa KSIĘGOZBIÓRa CZYTELNICYb ogółem 2007 = 100 2004 = 100 w tysiącach woluminów w tysiącach BIBLIOTEKI OGÓŁEM 2 611 99,5 98,4 70 191,0 100,2 102,1 3 412,8 97,1 88,2 BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIE 18 100,0 8 296,2 101,8 104,8 284,5 98,2 94,5 BIBLIOTEKI POWIATOWE 107 103,9 104,9 8 045,2 101,9 102,0 515,0 96,1 82,4 BIBLIOTEKI GMINNE 2 429 99,7 99,3 53 070,7 102,4 2 584,5 97,3 89,2 BIBLIOTEKI INNE 57 83,8 65,5 778,9 87,9 71,4 28,7 89,6 62,0 a Stan w dniu 31 XII. b W ciągu roku. Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury 11

12 BIBLIOTEKI PUBLICZNE (bez filii)
WYSZCZEGÓLNIENIE WYPOŻYCZENIA NA 1 PLACÓWKĘa WYPOŻYCZENIA NA 1 CZYTELNIKAa ogółem 2007 = 100 2004 = 100 BIBLIOTEKI OGÓŁEM 15 550 98,6 88,7 17 99,9 96,9 BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIE 19 459 85,7 58,3 8 101,0 99,7 BIBLIOTEKI POWIATOWE 39 427 96,3 84,1 15 101,2 99,5 BIBLIOTEKI GMINNE 14 160 98,9 89,8 18 99,6 BIBLIOTEKI INNE 8 059 109,2 99,1 101,6 108,2 a w ciągu roku. Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury 12

13 BIBLIOTEKI PUBLICZNE czytelnicy
Polska: -2,8% 313,2 236,2 282,4 309,5 163,5 553,9 181,3 871,1 Czytelnicy w tysiącach 426,4 Czytelnicy na 1000 mieszkańców 394,5 506,8 powyżej 190 171 – 190 151 – 170 do 150 179,0 158,2 918,0 671,2 364,7 Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury 13

14 BIBLIOTEKI PUBLICZNE czytelnicy według wieku
Polska: -2,8% 57 328 93 136 346 Liczba czytelników na 1000 ludności w danej grupie wiekowej Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury 14

15 FINANSE INSTYTUCJI KULTURY
LICZBA INSTYTUCJI OBJĘTYCH BADANIEM LICZBA PRACUJĄCYCHa w liczbach bezwzględnych 2007 = 100 w osobach 4 110 103,9 75 112 102,6 a Stan w dniu 31 XII. AKTYWAa PRZYCHODY Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCIb KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓWb w tysiącach złotych 2007 = 100 114,9 111,6 113,4 a Stan w dniu 31 XII. b W ciągu roku. Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury 15

16 Polska na tle krajów Unii Europejskiej
Odsetek badanych, którzy byli co najmniej raz w teatrze w 2007 roku powyżej 80% od 61% do 80% od 41% do 60% od 21% do 40% do 20% źródło: Eurostat Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury 16

17 Polska na tle krajów Unii Europejskiej
Odsetek badanych, którzy byli co najmniej raz w muzeum w 2007 roku powyżej 80% od 61% do 80% od 41% do 60% od 21% do 40% do 20% źródło: Eurostat Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury 17

18 Polska na tle krajów Unii Europejskiej
Odsetek badanych, którzy byli co najmniej raz w kinie w 2007 roku powyżej 80% od 61% do 80% od 41% do 60% od 21% do 40% do 20% źródło: Eurostat Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury 18

19 Polska na tle krajów Unii Europejskiej
Odsetek badanych, którzy korzystali z biblioteki w 2007 roku powyżej 80% od 61% do 80% od 41% do 60% od 21% do 40% do 20% źródło: Eurostat Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury 19

20 Polska na tle krajów Unii Europejskiej
Odsetek badanych, którzy przeczytali co najmniej 1 książkę w 2007 roku powyżej 80% od 61% do 80% od 41% do 60% od 21% do 40% do 20% źródło: Eurostat Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury 20

21 Małopolska Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, 28.08.2009 r.
 Wyszczególnienie liczba % z Polski Teatry i instytucje muzyczne 20 11% Muzea i oddziały muzealne 108 15% Galerie i salony sztuki 74 22% Kina stałe 45 9% Biblioteki publiczne i filie 763 Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury 21

22 Małopolska Wyszczególnienie
Wyszczególnienie  w tysiącach % z Polski Widzowie w teatrach i instytucjach muzycznych 1 021,6 9% Zwiedzający muzea 6 113,7 29% Zwiedzający galerie i salony sztuki 402,3 12% Widzowie w kinach stałych 3 317,0 Czytelnicy w bibliotekach publicznych 671,2 10% Materiał na konferencję prasową Prezesa GUS, r. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury 22


Pobierz ppt "Urząd Statystyczny w Krakowie Ośrodek Statystyki Kultury prezentuje dane dotyczące instytucji kultury w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową."

Podobne prezentacje


Reklamy Google