Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskie w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin 21.09.2011 Centrum Innowacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskie w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin 21.09.2011 Centrum Innowacji."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskie w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2 Jak ? Pozyskać. Potrzebną wiedzę w danej dziedzinie,
Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskie w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin Jak ? Pozyskać. Potrzebną wiedzę w danej dziedzinie, jeżeli nie jestem Ekspertem, nie wiem do kogo się udać a koniecznie potrzebuję rozwiązać problem. Współpraca z Uniwersytetem

3 Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin Kiedy korzystać z wiedzy Uniwersyteckiej? Start Ugruntowana pozycja Pozycja lidera Problemy Schyłek Na rynku istnieją organizacje jeżeli w czymkolwiek są lepsze od konkurencji.

4 Co Uniwersytet może wnosić do rozwoju przedsiębiorstw?
Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin Co Uniwersytet może wnosić do rozwoju przedsiębiorstw? Możliwość rozwiązania realnych problemów. Najnowszą wiedzę z danego zakresu nie zawsze dostępną dla przeciętnego odbiorcy. Możliwość pozyskania informacji o zjawiskach, na które można spojrzeć w szerszy sposób. Możliwość powiązania zjawisk oraz wykazanie wzajemnego wpływu.

5 Najnowsze osiągnięcia w dziadzinach nauk rozwojowych.
Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin Dlaczego warto korzystać z wiedzy uniwersyteckiej ? Uniwersytet zapewnia: Najnowsze osiągnięcia w dziadzinach nauk rozwojowych. Kontakty osobiste uczestników badań , programów badawczych, konferencji – przepływ informacji poza przedsiębiorczością. Nowoczesna aparatura. Ustalone procesy badawcze oraz rozwój tych metod. Rozwój technologii czasem do szuflady.

6 2. Wykorzystanie wypracowanej wiedzy:
Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin Jakie wspólne problemy należy rozwiązać przy podejmowaniu współpracy z Uniwersytetem? 1. Poufność informacji: Treść, udział osób dopuszczonych do zapoznania się z określoną informacją ( imię i nazwisko), zapis dotyczący przekazania informacji, prawa do wykorzystania informacji, udział w tych prawach, pola eksploatacji itp.. 2. Wykorzystanie wypracowanej wiedzy: Patent, wzór użytkowy , Know - how …, udział w wypracowanych prawach, postępowanie z prawami, udział w zyskach pochodzących z tych praw, pola eksploatacji wspólne i oddzielne itp. 3.Umowa: Zakres, termin obowiązywania, poufność, harmonogram prac, prawa i obowiązki, płatności, kary umowne, przypadki rozwiązania, spory i dalsze postępowanie, itp. 4.Finansowanie: ?

7 Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin Formy współpracy pomiędzy Przedsiębiorcą a Uniwersytetem Zlecenie jednorazowe, Zlecenie długoterminowe, cykliczne, Opracowanie wspólne tematu, Działalność badawczo – rozwojowa Inicjowanie i prowadzenie konferencji tematycznych Staże pracownicze i praktyki studenckie, Dalszy rozwój i szkolenie ustawiczne, Studia podyplomowe, Spółki spin, Klastry i inne zrzeszenia,

8 Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin Umowa realizacji pracy badawczej dla przedsiębiorcy w Uniwersytecie Zalety: Wykonanie zadania przez osoby poszukujące istoty danego zagadnienia (Ekspert, Specjalista). Wykonanie badań na odpowiednim sprzęcie. Wykonanie zadania w oparciu o najnowszą wiedzę oraz odpowiednie metody badawcze. Opracowanie poparte analizą literaturową. Marka jednostki naukowej.

9 Umowa realizacji pracy badawczej dla przedsiębiorcy
Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin Umowa realizacji pracy badawczej dla przedsiębiorcy w Uniwersytecie „Wady” Długi czas od zapytania do wyniku Opracowanie wyników na poziomie pracy naukowej - język opracowania - użyte sformułowania - opracowanie statystyczne - wnioskowanie itp Rozkład zajęć dydaktycznych na uczelni

10 Potrzeby Przedsiębiorstw znane na Uniwersytecie:
Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin Potrzeby Przedsiębiorstw znane na Uniwersytecie: W zakresie podejmowanych wspólnych przedsięwzięć badawczo - rozwojowych: Uporządkowana ścieżka dotarcia do Specjalisty Eksperta, Uporządkowany organizacyjnie i czasowo sposób przekazywania istotnych informacji, Możliwość poznania oferty badawczej i rozwojowej, Możliwość zapoznania się z zapleczem aparaturowym, Możliwość poznania opracowań możliwych do wdrożenia. Opracowania innowacji na takim etapie zaawansowania badawczego aby można było przewidzieć horyzont czasowy i finansowy wdrożenia danego rozwiązania. W zakresie rozwoju przyszłych kadr: Programy nauczania przedmiotów zawodowych dopasowane do potrzeb pracodawców, Rozwój metod nauczania w kierunkach zgodnych z rozwojem pracodawców. 

11 Innowacja - def. Peter Drucker
Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin Innowacja - def. Peter Drucker to szczególne narzędzie przedsiębiorców za pomocą, którego ze zmiany uczynią okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub świadczenia nowych usług. Innowacja- cechy ogólne, znaczny krok do przodu wyprzedzający w sposób rewolucyjny metody ( … ) stosowane obecnie, nastawienie na rozwiązania techniczne i inne wymagające nakładów inwestycyjnych, rozwiązania powstające w wyniku pac wąskich grup specjalistów, patenty, teorie. Itp. Innowacje tworzone w ośrodkach badawczych i naukowych.

12 Innowacje w przedsiębiorstwach i sposób ich pozyskiwania:
Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin   Innowacje w przedsiębiorstwach i sposób ich pozyskiwania: Dane zewnętrzne: Źródło- Opracowanie własne na podstawie , Ocena transferu wiedzy i powiązań strefy B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w woj. Małopolskim w 2009 r, Raport końcowy badania ewaluacyjnego ON- GOING.

13 Innowacje w przedsiębiorstwach i sposób ich pozyskiwania:
Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin   Innowacje w przedsiębiorstwach i sposób ich pozyskiwania: Dane zewnętrzne: Źródło- Opracowanie własne na podstawie , Ocena transferu wiedzy i powiązań strefy B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w woj. Małopolskim w 2009 r, Raport końcowy badania ewaluacyjnego ON- GOING.

14 Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin   Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie działa na rzecz Nauki i Społeczności Lokalnej od 23 Października 1944 roku. Nasze atuty to: Sięganie do Tradycji, Wzorce Naukowe Inwestycje Kadra

15 Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin   Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Nasza kadra naukowo – badawcza i dydaktyczna liczy: stan na grudzień 2010: 148 –Profesorów Zwyczajnych, 30 – Profesorów Nadzwyczajnych, 179 – Profesorów Nadzwyczajnych UMCS, 95 – Doktorów Habilitowanych zatrudnionych na stanowiskach Adiunkta Habilitowanego, 992 – Doktorów w tym 853 osoby na stanowisku Adiunkta, 423 – Magistrów

16 Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin   Wydziały: Wydział Artystyczny, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Humanistyczny, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Politologii, Wydział Prawa i Administracji

17 Zadania badawcze i rezultaty - 2010 rok.
Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin     Zadania badawcze i rezultaty rok. zadania badawcze realizowane w ramach badań własnych dofinansowanych z dotacji podmiotowych, 505 zadań badawczych realizowanych w ramach dofinansowania działalności statutowej ( część dotacji podmiotowej), 134 zadania badawcze w ramach projektów badawczych MNiSW, własne, promotorskie, habilitacyjne, zamawiane, projekty badawcze zagraniczne oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 82 zadania badawcze realizowane w ramach bezpośredniej współpracy z podmiotami gospodarczymi, 2 zadania badawcze definiowane jako inne,

18 Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin   Patenty: 41 liczba wszystkich wynalazków chronionych w UMCS w tym 8 w procedurze oceny zdolności rozpatrywanych przez UP RP oraz EPO.

19 Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin   Konferencje: 108 konferencji organizowanych przez UMCS , które skupiły uczestników w tym 667 gości zagranicznych, 671 konferencji krajowych, w których uczestniczyło 1015 pracowników UMCS, 603 konferencje międzynarodowe, w których uczestniczyło 1028 pracowników UMCS

20 Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin   Publikacje 5386 liczba wszystkich publikacji ogłoszonych w czasopismach , monografiach naukowych podręcznikach akademickich, skryptach itp.

21 Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin   Nakłady finansowe na prace badawczo rozwojowe , innowacje i transfer wiedzy W , zł

22 Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin   Inwestycje Program . PO Innowacyjna Gospodarka/ wartość: Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych ,25 Krajowe Laboratorium Interdyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych - 54 000 000 PLN ECOTECH – COMPLEX Człowiek Środowisko Produkcja  740 000 PLN

23 Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin   Inwestycje Program - PO Rozwój Polski Wschodniej / wartość : Wzrost potencjału badawczo-rozwojowego Wydziałów Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie PLN, Budowa wraz z wyposażeniem obiektu badawczo- dydaktycznego Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie PLN Budowa budynku dydaktycznego Instytutu Informatyki UMCS w Lublinie wraz z wyposażeniem oraz łącznikami ,99 PLN

24 Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin   Inwestycje Program - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego /wartość: Modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktyczno-badawczych Wydziałów Biologii i Nauk o Ziemi, Matematyki Fizyki i Informatyki i Chemii UMCS w Lublinie – 16 324 000 PLN Informatyzacja Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie ( 2 etap) -4 836 590,36 PLN Przebudowa bazy dydaktycznej UMCS w Lublinie – Inkubator Medialno – Artystyczny -19 875 303,35 PLN 

25 Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin   Inwestycje Wartość całkowita projektów inwestycyjnych: ,95 PLN

26 Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań - kontakt
Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin   Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań - kontakt

27 Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań - kontakt
Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin   Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań - kontakt

28 Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań - kontakt
Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin   Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań - kontakt

29 Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań - kontakt
Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin   Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań - kontakt

30 Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań - kontakt
Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin   Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań - kontakt

31 Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań - kontakt
Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin   Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań - kontakt

32 Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin   Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskie w Lublinie Lubelska Nauka dla Biznesu Lublin 21.09.2011 Centrum Innowacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google