Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KS-ZSA - instalacja w środowisku 64-bitowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KS-ZSA - instalacja w środowisku 64-bitowym"— Zapis prezentacji:

1 KS-ZSA - instalacja w środowisku 64-bitowym
System Zarządzania Siecią Aptek

2 Wymagania BDE bazy danych Oracle oraz FTP dostępu do internetu
KS-ZSA wymaga do działania: BDE bazy danych Oracle oraz FTP dostępu do internetu miejsca na dysku i innych

3 Problemy BDE nie potrafi współpracować z 64-bitowym klientem Oracle.
Instalator nie pracuje prawidłowo z Oracle 11. Problemy z wersjami bazy danych Oracle. Inne problemy…

4 Metody rozwiązania BDE nie potrafi współpracować z 64-bitowym klientem Oracle. Instalujemy klienta 32-bitowego 10g2. Konfigurujemy. Usuwamy zdublowane narzędzia.

5 Metody rozwiązania 2. Instalator nie pracuje prawidłowo z Oracle 11.
Instalujemy klienta 32-bitowego 10g2, etc. Używamy haseł pisanych dużymi literami lub dokonujemy instalacji domyślnej (Oracle 10XE), wykonujemy backup bazy, usuwamy stary silnik bazy, instalujemy nowy silnik bazy, odtwarzamy dane z kopii.

6 Metody rozwiązania 3. Problemy z wersjami bazy danych Oracle.
instalujemy wersje sprawdzone, dostosowane do systemu operacyjnego (co niekoniecznie oznacza wsparcie ze strony Oracle) dokonujemy aktualizacji do zalecanych wersji. a jaką wersję mamy zainstalowaną??? SELECT * FROM v$version; i właściwie które to są te wersje sprawdzone? Oracle 10g , Oracle11g

7 Tropimy błędy Logi aplikacji Logi Oracle – tzw. alert log
\KS\KS-FN\LOGI\NET44IMP.LOG \KS\KS-FN\LOGI\KSFN.err Logi Oracle – tzw. alert log /oracle/admin/orcl10/bdump/ /oracle/diag/rdbms/orcl11/orcl11/trace Lokalizację można odczytać z bazy: show parameter BACKGROUND_DUMP_DEST Logi systemowe Aplikacji Systemowy

8 Tropimy błędy Logi dostarczają informacji o problemach z: aplikacją,
BDE, zależnościami, przekroczeniem precyzji, silnikiem bazy danych, jego dostrojeniem, sieciowych, sprzętowych. Deskrypcji kodów błędów oracle szukamy jak zwykle na naszej stronie WWW i w wyszukiwarkach.

9 Instalacja KS-ZSA w środowisku 64-bit
Oracle 10g2 Czynności wstępne: Przygotowujemy niezbędne wersje instalacyjne, najlepiej w katalogu o krótkiej ścieżce (np. c:\TMP): 64-bit. baza danych Oracle_x64_production_db 32-bit. klient Oracle_x86_production_client 64-bitowy patch 10204_Win64 do podniesienia wersji serwera 32-bitowy patch 10204_Win-x86-64 do podniesienia wersji klienta skrypt ułatwiający podniesienie wersji (ftp.kamsoft.pl:\pub\KS-ZSA\DOKUMENTACJA\PAiU\SQL-Oracle\AplyOraPatch\MkStartoraPatch3.bat)

10 Instalacja KS-ZSA w środowisku 64-bit
Upewniamy się, iż w systemie operacyjnym ustawiona jest polska lokalizacja, jeżeli nie należy ją ustawić) Panel sterowania - Region i język - Lokalizacja

11 Instalacja KS-ZSA w środowisku 64-bit
Sprawdzamy stan mechanizmu „Kontrola konta użytkownika” (UAC) - zalecane jest wyłączenie! (od Windows Vista wzwyż) Panel sterowania – Konta użytkowników – Kontrola konta użytkownika (UAC) Po wyłączeniu UAC i restarcie tworzymy konto, na którym będzie funkcjonował KSFNServer Pamiętamy o utworzeniu grupy i nadaniu odpowiednich uprawnień do katalogów.

12 Instalacja KS-ZSA w środowisku 64-bit
Oracle 10g2 2. Uruchamiamy instalację bazy 64-bitowej, w przypadku wystąpienia problemu ze zgodnością systemu operacyjnego można wyłączyć mechanizmy kontroli uruchamiając instalację z dodatkowym przełącznikiem setup -ignoreSysPreReqs (Oracle10g2) Najczęściej kupowaną wersją jest Standard Edition One Należy zwrócić uwagę na obsługę polskiego języka (kodowanie w standardzie EE8MSWIN1250) 3. Następnie instalujemy klienta 32-bit – wymagany jest 10g2 Wybieramy zestaw Runtime Po instalacji usuwamy lub zmieniamy nazwę plików client\bin\sqlplus.exe oraz sqlplusw.exe

13 Instalacja KS-ZSA w środowisku 64-bit
Oracle 10g2 4. Do prawidłowego funkcjonowania klienta Oracle niezbędny jest plik tnsnames.ora. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest utworzenie linku do tego pliku w strukturze katalogów serwera Oracle. Można do tego użyć polecenia mklink (od Windows Vista wzwyż), lub zewnętrznego junction (do pobrania ze strony Microsoft) Przykład: mklink c:\ORACLE\product\10.2.0\client_1\network\ADMIN\tnsnames.ora c:\ORACLE\product\10.2.0\db_1\network\ADMIN\tnsnames.ora Wersja skrócona: mklink c:\...\client_1\...\tnsnames.ora c:\...\db_1\...\tnsnames.ora

14 Instalacja KS-ZSA w środowisku 64-bit
Oracle 10g2 Podnoszenie wersji Klienta i serwera do wersji W przypadku Oracle 10g2 nie wszystkie wersje są publikowane, jako instalacyjne – niektóre są publikowane wyłącznie w postaci tzw. patchy, stąd częsta konieczność aktualizacji zaraz po instalacji. Najbardziej sprawdzoną i bezproblemową jest wersja i tę zalecamy. Do patchowania serwera można użyć skryptu ułatwiającego podniesienie wersji Patchowanie Klienta sprowadza się do uruchomienia instalatora i wskazania właściwej lokalizacji.

15 Instalacja KS-ZSA w środowisku 64-bit
Oracle 11g2 1. Czynności wstępne: Przygotowujemy niezbędne wersje instalacyjne, najlepiej w katalogu o krótkiej ścieżce (np. c:\TMP): - 64-bit. baza danych Oracle 11g2 (wystarczą 2 części): p _112020_MSWIN-x86-64_1of7.zip p _112020_MSWIN-x86-64_2of7.zip - 32-bit. klient Oracle 10203_vista_w2k8_x86_production_client - 32-bit. patch do podniesienia wersji klienta _10204_Win32 Upewniamy się, iż w systemie operacyjnym ustawiona jest polska lokalizacja, jeżeli nie należy ją ustawić) Sprawdzamy stan mechanizmu „Kontrola konta użytkownika” (UAC) - zalecane jest wyłączenie! (od Windows Vista wzwyż) Po wyłączeniu UAC i restarcie tworzymy konto, na którym będzie funkcjonował KSFNServer

16 Instalacja KS-ZSA w środowisku 64-bit
Oracle 11g2 2. Uruchamiamy instalację bazy 64-bitowej (w przypadku Oracle 11g2 instalacji można dokonać bez pośrednio z wersji patch!!!): Najczęściej Kupowana wersją jest Standard Edition One Należy zwrócić uwagę na obsługę polskiego języka (kodowanie w standardzie EE8MSWIN1250) Należy pamiętać o wskazaniu właściwej lokalizacji (Oracle 11g2 ma inna domyślną ścieżkę niż 10g2) 3. Następnie instalujemy klienta 32-bit – wymagany jest 10g2 Należy pamiętać o wskazaniu lokalizacji Wybieramy zestaw Runtime

17 Instalacja KS-ZSA w środowisku 64-bit
Oracle 11g2 4. Do prawidłowego funkcjonowania klienta Oracle niezbędny jest plik tnsnames.ora. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest utworzenie linku do tego pliku w strukturze katalogów serwera Oracle. Można do tego użyć polecenia mklink (od Windows Vista wzwyż), lub zewnętrznego junction (do pobrania ze strony Microsoft) Przykład: mklink c:\ORACLE\product\10.2.0\client_1\network\ADMIN\tnsnames.ora c:\ORACLE\product\10.2.0\db_1\network\ADMIN\tnsnames.ora 5. Podnoszenie wersji Klienta do wersji Konieczna jest ostrożność przy wskazaniu lokalizacji tak by przez przypadek nie wskazać na katalog serwera Oracle!!!

18 Instalacja KS-ZSA w środowisku 64-bit
Oracle 11g2 Po zainstalowaniu bazy danych Oracle 11g, a przed przystąpieniem do instalacji KS-ZSA należy wykonać skrypt, który przygotuje bazę danych do instalacji KS-ZSA . Skrypt – CreateZSASchema.bat - dostępny jest na serwerze FTP firmy Kamsoft S.A. ftp://ftp.kamsoft.pl/KS-ZSA/DOKUMENTACJA/PAiU/ SQL-Oracle/CreateZSASchema/CreateZSASchema.bat

19 Instalacja KS-ZSA w środowisku 64-bit

20 Instalacja KS-ZSA w środowisku 64-bit

21 Instalacja KS-ZSA w środowisku 64-bit
> Zarządzanie > KS-ZSA > PORADY PRAKTYCZNE

22 MIGRACJA SERWERA BAZY DO WYŻSZEJ WERSJI

23 MIGRACJA SERWERA BAZY DO WYŻSZEJ WERSJI
Kopia bezpieczeństwa Usunięcie aktualnej wersji serwera bazy danych Instalacja nowej Ewentualne podniesienie wersji Odtworzenie danych Rekonfiguracja systemu KS-ZSA

24 ZALECENIA Zaleca się, przeprowadzenie procesu próbnego odtworzenia kopii baz w środowisku testowym, przed wykonaniem operacji w środowisku produkcyjnym. Przy testach konieczne jest zablokowanie dostępu do produkcyjnego serwera FTP (np. przez zmianę konfiguracji), tak by środowisko testowe nie sterowało aptekami rzeczywistymi!!!

25 WYKONANIE KOPII BAZY DANYCH
Wykonać kopię bazy (dump), łącznie dla obu schematów KS i FN (lub innego, przypisanego do aplikacji KS-ZSA). Można wzorować się na skryptach dostępnych na serwerze FTP w poniższej lokalizacji: ftp.kamsoft.pl/ pub/KS-ZSA/DOKUMENTACJA/PAiU/Backup/ KS-ZSA_BKP2.3.exe

26 Zmiana serwera ODINSTALOWANIE AKTUALNEGO SERWERA BAZY DANYCH ORACLE.
Dobrze jest wykonać restart Po odinstalowaniu, zaleca się usunąć wszelkie zbędne pozostałości. INSTALACJA NOWEGO SERWERA BAZY DANYCH ORACLE. Należy pamiętać o wybraniu polskiego kodowania znaków EE8MSWIN1250 (konieczne przy obcojęzycznych wersjach systemów operacyjnych)

27 ZAŁOŻENIE SCHEMATÓW KS I FN
Przykładowe skrypty są dostępne na FTP ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ KS-ZSA/DOKUMENTACJA/PAiU/SQL-Oracle/ CreateZSASchema W przypadku OracleXE, w skrypcie konieczne jest ustawienie zmiennej ZSAoracleXE=1 Powoduje ona zmianę kodowania znaków w bazie. Operacja ta możliwa jest tylko na świeżo zainstalowanej bazie danych bez zawartości!!! W przypadku Oracle 11 hasła KS i FN pisane DUŻYMI LITERAMI - ważne dla instalatora!!!

28 INSTALACJA KS-ZSA Oracle 10g2 32-bit
W przypadku Oracle 10g2 32-bit – instalacja domyślna, z włączonym katalogiem sieciowym (nawet, jeżeli będzie to ten sam katalog lokalny, do którego instalujemy aplikację). Jeżeli, na komputerze, na którym zmieniamy wersję serwera bazy danych Oracle, istnieje poprawna instalacja KS-ZSA krok ten można pominąć.

29 Oracle 10g2 64-bit lub Oracle 11g2
W przypadku Oracle 10g2 64-bit lub Oracle 11g2 należy po instalacji serwera: doinstalować klienta bazy Oracle 10g2 w wersji 32-bitowej, odpowiedniej do danego systemu operacyjnego (zestaw Runtime lub Admin, nie zaleca się zestawu Instant), dokonać patchowania do wersji / (o ile wersja instalacyjna była niższa), skopiować tnsnames.ora z Serwera Oracle do Klienta Oracle lub lepiej utworzyć link symboliczny za pomocą komendy mklink (standard dla systemów od Windows Vista wzwyż, dla XP, 2003 , odpowiednikiem jest junction do pobrania z sieci), usunąć z klienta (lub zmienić nazwę) 32-bitowego pliku sqlplus.exe;

30 lub zamiast instalować pełnego Klienta Oracle można
Instalować KS-ZSA w wersji Klient (zostanie wtedy doinstalowany Klient Oracle 10g 32bit), Po instalacji należy zweryfikować i ewentualnie skorygować parametry w plikach: \KS\KS-FN\KSFN.ini SCIEZKAAKT= \KS\KS-FN\APW\APMAN.INI KATALOG_SIECIOWY= LOKACJA= KLIENT lub SERWER (w zależności od pełnionej funkcji danego stanowiska)

31 WAŻNE!!! Po instalacji należy zweryfikować i ewentualnie skorygować parametry w plikach: \KS\KS-FN\KSFN.ini SCIEZKAAKT= \KS\KS-FN\APW\APMAN.INI KATALOG_SIECIOWY= LOKACJA= KLIENT lub SERWER (w zależności od pełnionej funkcji danego stanowiska)

32 ODTWORZENIE BAZY Odtworzyć bazę z wykonanej wcześniej kopii (dump), łącznie dla obu schematów KS i FN (lub innego, przypisanego do aplikacji KS-ZSA). Można wzorować się na skryptach dostępnych na serwerze FTP w poniższej lokalizacji: ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ KS-ZSA/DOKUMENTACJA/PAiU/Backup Bezwzględnie należy przejrzeć log z importu – nie może być żadnych błędów.

33

34 Gdy miejsca brak… … czyli jak w prosty sposób, nie znając Oracle'a przenieść dane na inny dysk. Przedstawiony sposób nie jest zbyt odkrywczy i… znany jest użytkownikom systemów unixowych od lat, ale może być przydatny również w środowisku Windows.

35 Gdy miejsca brak… Oczywiste jest, że musimy się postarać o miejsce.
Czyli kupujemy dysk Jeżeli nasza baza ma działać sprawnie pamiętamy by była to macierz RAID0 lub lepiej RAID10. Montujemy, partycjonujemy, formatujemy etc. Zatrzymujemy wszelkie serwisy oracle’a. Kopiujemy katalog ORACLE do nowej lokalizacji - na inny dysk. - Na wszelki wypadek wszystko!!!

36 Gdy miejsca brak… Zmieniamy nazwę oryginalnego katalogu oracle’a na np. ORACLE.old. A następnie - używamy magicznej komendy mklink (od systemu Vista wzwyż) C:\>mklink /j d:\ORACLE h:\ORACLE lub junction (XP – google: sysinternals junction) C:\>junction d:\ORACLE h:\ORACLE (zakładamy, że aktualny dysk to D: - nowy to H:) 8. Startujemy procesy oracle’a i cieszymy się zapasem miejsca dla bazy

37 Dodatkowe informacje Kontakt z sekcją
Kontakt telefoniczny - 32  w.13 Kontakt mailowy – Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KS-ZSA - instalacja w środowisku 64-bitowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google