Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Połączenie z Bodeko i wyniki finansowe po II kwartale 2008 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Połączenie z Bodeko i wyniki finansowe po II kwartale 2008 roku"— Zapis prezentacji:

1 Połączenie z Bodeko i wyniki finansowe po II kwartale 2008 roku
Konsorcjum Stali S.A. Połączenie z Bodeko i wyniki finansowe po II kwartale 2008 roku

2 POŁĄCZENIE Z BODEKO 1 lipca 2008 r. Konsorcjum Stali przejęło majątek Bodeko Sp. z o.o. Połączenie odbyło się w trybie art. 492 pkt. 1 KSH, co oznacza, że majątek Bodeko trafił do Konsorcjum Stali, a udziałowcy Bodeko zostali akcjonariuszami Konsorcjum Stali. Wspólnicy Bodeko objęli akcji serii C Konsorcjum Stali. Akcje serii C stanowią 45,23 proc. kapitału Konsorcjum Stali. Akcje serii A Konsorcjum Stali stanowią 50,87 proc. kapitału, a akcje serii B, sprzedane w ubr. W publicznej ofercie 3,90 proc. Konsorcjum poprosiło r. KNF o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii C. Nowe akcje serii C są akcjami zwykłymi, na okaziciela. Akcje te są objęte lock-upem do 6 grudnia 2008 r.

3 AKCJONARIUSZE KONSORCJUM STALI PO EMISJI AKCJI SERII C
Nazwisko i Imię/Nazwa Akcjonariusza Liczba posiadanych akcji % ogólnej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu % udziału w kapitale zakładowym Koclęga Janusz * 14,98% Borysiewicz Krystyna * 13,85% Dembowska Barbara Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie * 10,18% Skwarski Marek * 6,79% Wojdyna Robert Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 6,60% Przybysz Krzysztof * 5,60% * Akcje objęte lock-upem do 6 grudnia 2008 r. Pozostali Akcjonariusze, mający indywidualnie mniej niż 5% ogólnej liczby akcji, posiadają 1 260 486 sztuk akcji co stanowi 21,37% udziału w kapitale zakładowym spółki.

4 KOMPETENCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU
Robert Wojdyna - Prezes Zarządu Koordynacja prac Zarządu Opracowywanie strategii i planów rozwoju spółki Nadzór nad finansami spółki Janusz Koclęga - Wiceprezes Zarządu Opracowywanie strategii i planów rozwoju spółki Organizacja i nadzór sieci handlowej i produkcyjnej Krzysztof Przybysz - Członek Zarządu Nadzór nad infrastrukturą Nadzór nad transportem i sprzętem transportowo – przeładunkowym Nadzorowanie rozwoju produkcji konstrukcji stalowych Ireneusz Dembowski -Członek Zarządu Kreowanie polityki handlowej i zaopatrzeniowej spółki Nadzór nad działalnością handlową Organizacja systemu zaopatrzenia i logistyki Marek Skwarski Nadzór nad pracą działu personalno-kadrowego Nadzór nad pracą działu prawnego Nadzór nad BHP i sprawami socjalnymi Tadeusz Borysiewicz Prowadzenie nowych inwestycji Nadzór nad pracami remontowymi Rozwój infrastruktury technicznej

5 KORZYŚCI Z POŁĄCZENIA Połączenie Konsorcjum Stali i Bodeko:
największy giełdowy i trzeci krajowy dystrybutor wyrobów stalowych największy krajowy dystrybutor stali budowlanej Połączenie kompetencji i potencjałów rozwoju Efekty synergii Wykorzystanie koniunktury w budownictwie Środki z emisji przeznaczone na rozwój: ogólnopolskiej sieci dystrybucji produkcji konstrukcji stalowych produkcji zbrojeń budowlanych sieci centrów serwisowych

6 KONSORCJUM STALI I BODEKO - POŁĄCZENIE KOMPETENCJI
Konsorcjum Stali SA – rozwój poprzez fuzje i przejęcia 1999 Właściciele trzech hurtowni: Budo- Market, Stalko-2 oraz Stal-Hurt zakładają Konsorcjum Stali Sp. z o.o. 2003 Zakup spółki Zbrostal (produkcja zbrojeń budowlanych). 2006 Przejęcie przez Konsorcjum Stali Zbrostalu. Bodeko Sp. z o.o. – rozwój organiczny 1989 Zawiązanie firmy PPHU Bodeko s.c. 1991 Rozpoczęcie dystrybucji wyrobów hutniczych 2005 Uruchomienie Zakładu Produkcji Zbrojeń Budowlanych w Warszawie 2005 Uruchomienie oddziałów handlowych w Warszawie, Białymstoku, Poznaniu i Sępólnie Krajeńskim. 2006 Podpisanie pomiędzy Konsorcjum Stali i Bodeko listu intencyjnego. 2007 Podpisanie umowy inwestycyjnej, która zaowocuje fuzją Konsorcjum Stali i Bodeko. 2008 –lipec – rejestracja połączenia Negocjacje z kolejnymi podmiotami w sprawie przejęcia Rozbudowa sieci dystrybucyjnej i przetwórczej poprzez otwieranie nowych zakładów

7 EKSPANSJA DZIĘKI FUZJI Z BODEKO
Sieć Konsorcjum Stali wzbogaciła się o nowe oddziały: - Poznań (handel i produkcja zbrojeń) - Wrocław (handel i planowana produkcja zbrojeń) - Zawiercie (handel i usługi) - Warszawa (handel, produkcja i usługi) Konsorcjum Stali otworzyło w 2008 r. trzy nowe oddziały: - Szczecin (biuro handlowe) - Gdynia (biuro handlowe) - Lublin (oddział handlowy, planowana zbrojarnia) Konsorcjum ma teraz dziesięć oddziałów handlowych i cztery zakłady produkcji zbrojeń budowlanych, a także jeden zakład produkcji konstrukcji stalowych. W najbliższym czasie spółka planuje uruchomienie zakładów produkcji zbrojeń budowlanych w Gdańsku, Krakowie i Lublinie oraz rozbudowę centrum serwisowego cięcia blach w Krakowie. Gdynia Szczecin Sępólno Krajeńskie Białystok Poznań Warszawa Lublin Wrocław Zawiercie Kraków dystrybucja usługi produkcja

8 MODEL BIZNESU Produkcja stali Przetwórstwo Serwis Dystrybucja
Odbiorca końcowy Konsorcjum Stali SA Huty żelaza Zakłady przetwórstwa Dystrybutorzy wyrobów stalowych Odbiorcy wyrobów stalowych BODEKO Sp. z o.o.

9 WYNIKI FINANSOWE KONSORCJUM STALI I BODEKO

10 WYNIKI KONSORCJUM STALI PO II KWARTAŁACH 2008 r.
Konsorcjum Stali miało w I połowie roku 216,74 mln zł przychodów ze sprzedaży netto, 10,68 mln zł zysku brutto oraz 8,48 mln zł zysku netto. Wyniki te były lepsze od osiągniętych po pierwszych dwóch kwartałach 2007 roku. Przychody co prawda nie uległy zmianie, jednak zysk brutto wzrósł o 4,1 proc., natomiast zysk netto wzrósł o 2,6 proc.

11 WYNIKI KONSORCJUM STALI PO II KWARTAŁACH 2008 r. (w mln zł)
27,6

12 WYNIKI KONSORCJUM STALI PO II KWARTAŁACH 2008 r.
POZYCJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys. zł 2008 rok 2007 rok zmiana między a 2007 r. [tys. zł] zmiana między a 2007 r. [%] udział w przychodach 2008 r. [%] udział w przychodach 2007 r. [%] od do od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: -38 0,0% 100,0% 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 50 429 55 562 -5 133 -9,2% 23,3% 25,6% 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 095 3,2% 76,7% 74,4% II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 321 0,2% 87,3% 87,1% - jednostkom powiązanym - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 40 532 45 369 -4 837 -10,7% 18,7% 20,9% Zyskowność brutto ze sprzedaż produktów [zł] 9 897 10 193 -296 -2,9% Zyskowność brutto ze sprzedaż produktów [%] 19,6% 18,3% Udział produktów w zysku ze sprzedaży 35,9% 36,5% 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 158 3,6% 68,6% 66,2% Zyskowność brutto ze sprzedaż towarów [zł] 17 680 17 743 -63 -0,4% Zyskowność brutto ze sprzedaż towarów [%] 10,6% 11,0% Udział towarów w zysku ze sprzedaży 64,1% 63,5% III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 27 577 27 936 -359 -1,3% 12,7% 12,9% Zyskowność brutto ze sprzedaży [%] XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 10 683 10 261 422 4,1% 4,9% 4,7% XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI) 8 479 8 268 211 2,6% 3,9% 3,8%

13 WYNIKI BODEKO PO II KWARTAŁACH 2008 r.
Bardzo dobre wyniki w I półroczu zanotowało Bodeko. Spółka z Zawiercia miała 387,83 mln zł przychodów ze sprzedaży netto (wzrost o 27,2 proc.), Zysk brutto sięgnął 19,06 mln zł (wzrost o 22,3 proc.) Zysk netto wyniósł 15,37 mln zł (wzrost o 21,7 proc.)

14 WYNIKI BODEKO PO II KWARTAŁACH 2008 r. (w mln zł)
304,9

15 WYNIKI BODEKO PO II KWARTAŁACH 2008 r.
POZYCJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys. zł 2008 rok 2007 rok zmiana między 2008 a 2007 r. [tys. zł] 2008 a 2007 r. [%] udział w przychodach 2008 r. [%] udział w przychodach 2007 r. [%] od do od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 387 834 304 971 82 863 27,2% 100,0% 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 36 928 38 816 -1 888 -4,9% 9,5% 12,7% 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 350 906 266 155 84 751 31,8% 90,5% 87,3% II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 353 281 278 779 74 502 26,7% 91,1% 91,4% 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 33 765 34 016 -251 -0,7% 8,7% 11,2% Zyskowność brutto ze sprzedaż produktów [zł] 3 163 4 800 -1 637 -34,1% Zyskowność brutto ze sprzedaż produktów [%] 8,6% 12,4% Udział produktów w zysku ze sprzedaży 9,2% 18,3% 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 319 516 244 763 74 753 30,5% 82,4% 80,3% Zyskowność brutto ze sprzedaż towarów [zł] 31 390 21 392 9 998 46,7% Zyskowność brutto ze sprzedaż towarów [%] 8,9% 8,0% Udział towarów w zysku ze sprzedaży 90,8% 81,7% III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 34 553 26 192 8 361 31,9% Zyskowność brutto ze sprzedaż [%] XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 19 060 15 580 3 480 22,3% 4,9% 5,1% XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI) 15 374 12 632 2 742 21,7% 4,0% 4,1%

16 ZSUMOWANE PRZYCHODY KONSORCJUM STALI I BODEKO PO II KWARTAŁACH 2008 r.
Zsumowane przychody Konsorcjum Stali i Bodeko w I połowie 2008 roku sięgnęły aż 604,6 mln zł, w stosunku do blisko 521,75 mln zł na koniec czerwca 2007 roku (wzrost o około 15 proc.). W tym samym okresie spółki odnotowały także 11,5 proc. wzrost zysku netto – z 20,9 mln zł do 23,85 mln zł.

17 ZSUMOWANE PRZYCHODY KONSORCJUM STALI I BODEKO PO II KWARTAŁACH 2008 r
ZSUMOWANE PRZYCHODY KONSORCJUM STALI I BODEKO PO II KWARTAŁACH r. (w mln zł) 521,8

18 ZSUMOWANE PRZYCHODY KONSORCJUM STALI I BODEKO PO II KWARTAŁACH 2008 r.
Przychody i zyski Konsorcjum Stali S.A. w I półroczu 2008 w porównaniu do I półrocza 2007 r. POZYCJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys. zł 2008 rok 2007 rok zmiana między a 2007 r. [tys. zł] zmiana między a 2007 r. [%] od do od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: -38 0,0% 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 50 429 55 562 -5 133 -9,2% 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 095 3,2% XIV. Zysk (strata) brutto 10 683 10 261 422 4,1% XVIII. Zysk (strata) netto 8 479 8 268 211 2,6% Przychody i zyski Bodeko Sp. z o.o. w I półroczu 2008 w porównaniu do I półrocza 2007 r. POZYCJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys. zł 2008 rok 2007 rok zmiana między a 2007 r. [tys. zł] zmiana między a 2007 r. [%] od do od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 82 863 27,2% 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 36 928 38 816 -1 888 -4,9% 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 84 751 31,8% XIV. Zysk (strata) brutto 19 060 15 580 3 480 22,3% XVIII. Zysk (strata) netto 15 374 12 632 2 742 21,7%

19 BARDZO DOBRE WYNIKI PÓŁROCZA KONSORCJUM I BODEKO W PORÓWNANIU DO LAT UNIEGŁYCH
Zsumowane przychody Konsorcjum Stali i Bodeko w I połowie 2008 roku 604,6 mln zł świadczą o tym, że Konsorcjum Stali w sprzyjających warunkach rynkowych może osiągnąć znacznie wyższe przychody niż w 2007 roku, kiedy to zsumowane obroty Konsorcjum i Bodeko sięgnęły 1005,76 mln zł. 23,85 mln zł zysku netto osiągnięte w sumie przez Konsorcjum Stali i Bodeko to aż 76,78 proc. ubiegłorocznego, zsumowanego zysku obu firm, który wyniósł 31,06 mln zł

20 WYNIKI KONSORCJUM STALI I BODEKO OD 2004 r.
2007 r. 2006* r. 2005 r. 2004 r. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 90 778 EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 12 771 5 594 19 486 13 191 5 034 15 277 EBIT (wynik operacyjny) 11 401 4 964 17 233 11 386 3 593 14 001 Wynik finansowy netto 8 479 3 706 13 053 7 747 2 369 10 584 *UWAGA - dane za 2006 r. sprowadzono do porównywalności BODEKO 2007 r. 2006 r. 2005 r. 2004 r. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 22 615 10 815 25 597 17 999 4 949 25 368 EBIT (wynik operacyjny) 20 838 10 020 23 029 15 282 2 858 24 102 Wynik finansowy netto 15 374 7 838 18 007 11 163 1 634 18 653

21 WYNIKI KONSORCJUM STALI OD 2005 r. (w mln zł)
216,7 13,2 13,1 8,5

22 WYNIKI BODEKO OD 2005 r. (w mln zł)
387,8 18,0 18,0 15,4

23 ZSUMOWANE WYNIKI KONSORCJUM STALI I BODEKO OD 2005 r. (w mln zł)
604,6 31,2 31,1 23,9

24 WYNIKI KONSORCJUM STALI W II KW. 2008 r.
W II kwartale 2008 r. Konsorcjum Stali osiągnęło znakomite wyniki. Przychody ze sprzedaży wyniosły 125,96 mln zł w porównaniu do 103,26 mln zł w II kwartale 2007 r. (wzrost o 21,98 proc.), zysk brutto sięgnął 6,01 mln zł w porównaniu do 3,44 mln zł rok wcześniej (wzrost o 75 proc.) Zysk netto wyniósł 4,77 mln zł w porównaniu do 2,9 mln zł (wzrost o 64 proc.).

25 WYNIKI KONSORCJUM STALI W II KW. 2008 r. (w mln zł)
103,3

26 WYNIKI KONSORJUM STALI W II KW. 2008 r.
POZYCJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys. zł 2008 rok 2007 rok zmiana między a 2007 r. [tys. zł] zmiana między a 2007 r. [%] udział w przychodach 2008 r. [%] udział w przychodach 2007 r. [%] od do od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 699 22,0% 100,0% 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 30 726 28 415 2 311 8,1% 24,4% 27,5% 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 95 233 74 845 20 388 27,2% 75,6% 72,5% II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 90 642 20 034 22,1% 87,9% 87,8% 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 25 472 23 349 2 123 9,1% 20,2% 22,6% Zyskowność brutto ze sprzedaż produktów [zł] 5 254 5 066 188 3,7% Zyskowność brutto ze sprzedaż produktów [%] 17,1% 17,8% Udział produktów w zysku ze sprzedaży 34,4% 40,1% 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 85 204 67 293 17 911 26,6% 67,6% 65,2% Zyskowność brutto ze sprzedaż towarów [zł] 10 029 7 552 2 477 32,8% Zyskowność brutto ze sprzedaż towarów [%] 10,5% 10,1% Udział towarów w zysku ze sprzedaży 65,6% 59,9% III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 15 283 12 618 2 665 21,1% 12,1% 12,2% Zyskowność brutto ze sprzedaż [%] XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 6 012 3 438 2 574 74,9% 4,8% 3,3% XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI) 4 773 2 906 1 867 64,2% 3,8% 2,8%

27 WYNIKI BODEKO W II KW r. Bodeko miało w II kwartale br. 211,5 mln zł przychodów (wzrost o 40,5 proc.) . Zysk netto wypracowany w II kw r. wyniósł 7,5 mln zł i był o blisko 25 proc. wyższy od osiągniętego zysku w takim samym okresie roku 2007.

28 WYNIKI BODEKO W II KW. 2008 r. (w mln zł)
150,3

29 udział w przychodach 2008 r. [%] udział w przychodach 2007 r. [%]
WYNIKI BODEKO W II KW r. POZYCJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys. zł 2008 rok 2007 rok zmiana między 2008 a 2007 r. [tys. zł] zmiana między 2008 a 2007 r. [%] udział w przychodach 2008 r. [%] udział w przychodach 2007 r. [%] od do od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 211 478 150 489 60 989 40,5% 100,0% 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 042 23 352 -4 310 -18,5% 9,0% 15,5% 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 192 436 127 137 65 299 51,4% 91,0% 84,5% II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 193 144 137 362 55 782 40,6% 91,3% 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 17 675 20 288 -2 613 -12,9% 8,4% 13,5% Zyskowność brutto ze sprzedaż produktów [zł] 1 367 3 064 -1 697 -55,4% Zyskowność brutto ze sprzedaż produktów [%] 7,2% 13,1% Udział produktów w zysku ze sprzedaży 7,5% 23,3% 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 175 469 117 074 58 395 49,9% 83,0% 77,8% Zyskowność brutto ze sprzedaż towarów [zł] 16 967 10 063 6 904 68,6% Zyskowność brutto ze sprzedaż towarów [%] 8,8% 7,9% Udział towarów w zysku ze sprzedaży 92,5% 76,7% III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 18 334 13 127 5 207 39,7% 8,7% Zyskowność brutto ze sprzedaż [%] XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 9 293 7 448 1 845 24,8% 4,4% 4,9% XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI) 7 536 6 043 1 493 24,7% 3,6% 4,0%

30 PERSPEKTYWY NA KOLEJNE KWARTAŁY
Konsorcjum przewiduje, że bieżący rok pod względem sezonowej struktury sprzedaży i wypracowanych zysków będzie bardziej zbliżony do sezonowego rozkładu w latach niż do roku 2007. Oznacza to, że II półrocze 2008 nie powinno być gorsze od I półrocza

31 SEZONOWOŚĆ SPRZEDAŻY BĘDZIE W TYM ROKU ZBLIŻONA DO LAT 2004-2006

32 ISTOTNE DLA SPÓŁKI ZDARZENIA
PO 1 KWIETNIA 2008 r.

33 UMOWA Z ARCELORMITTAL Konsorcjum Stali i Bodeko sp. z o.o. w czerwcu podpisały umowę o wartości 75 mln zł z ArcelorMittal Polska, największym producentem wyrobów hutniczych w Polsce i na świecie. Umowa dotyczy zakupu płaskich wyrobów stalowych od ArcelorMittal Polska. Poprzednio Konsorcjum Stali i Bodeko kupowały stal od ArcelorMittala poprzez specjalnie do tego celu powołaną z innymi dystrybutorami spółkę Grupa Polska Stal. Umowa z ArcelorMittalem jest dowodem na to, że obie spółki razem osiągnęły już taką pozycję negocjacyjną, która pozwala im na zawieranie rocznych umów na dostawę stali z największym jej producentem Dzięki temu Konsorcjum Stali osiągnęło nie tylko bezpieczeństwo zaopatrzenia w produkty, ale jest też w stanie kupować stal na lepszych warunkach od mniejszych firm, którym może zaoferować wyroby jako pośrednik, uzyskując dodatkową marżę.

34 UMOWA Z BUDIMEKSEM-DROMEKSEM
Konsorcjum Stali podpisało 30 lipca umowę z Budimeksem-Dromeksem, jednym z wykonawców węzła drogowego Konotopa. Umowa dotyczy dostawy wysokoprzetworzonych zbrojeń budowlanych, które zostaną wykonane w zakładzie Konsorcjum Stali w Warszawie-Ursusie. Wartość umowy sięga 14 mln zł netto (17,1 mln zł brutto). Umowa ma dla Spółki szczególne znaczenie, ponieważ opiewa na dostawę wysokoprzetworzonych zbrojeń budowlanych, produkowanych z wyższą marżą. Obecnie produkcja tego typu zbrojeń to 5 proc. sprzedaży Konsorcjum. Spółka chce ten udział znacząco zwiększyć. Wpływy ze sprzedaży wszystkich zbrojeń budowlanych stanowią ok proc. przychodów Konsorcjum Stali. W większości są to zbrojenia wykonywane przez specjalne maszyny, które formują proste pręty zbrojeniowe, nadając im odpowiedni kształt. Zbrojenia wysoko przetworzone to konstrukcje spawane z uformowanych przez maszyny prętów.

35 POZYCJA KONSORCJUM STALI WG RANKINGU PUDS ZA 2007 r.
Obrót firmy stalą tys. PLN

36 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Robert Wojdyna, prezes Konsorcjum Stali, mail: Dariusz Bendykowski, Dyrektor Finansowy,


Pobierz ppt "Połączenie z Bodeko i wyniki finansowe po II kwartale 2008 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google