Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsorcjum Stali S.A. Połączenie z Bodeko i wyniki finansowe po II kwartale 2008 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsorcjum Stali S.A. Połączenie z Bodeko i wyniki finansowe po II kwartale 2008 roku."— Zapis prezentacji:

1 Konsorcjum Stali S.A. Połączenie z Bodeko i wyniki finansowe po II kwartale 2008 roku

2 2 1 lipca 2008 r. Konsorcjum Stali przejęło majątek Bodeko Sp. z o.o. Połączenie odbyło się w trybie art. 492 pkt. 1 KSH, co oznacza, że majątek Bodeko trafił do Konsorcjum Stali, a udziałowcy Bodeko zostali akcjonariuszami Konsorcjum Stali. Wspólnicy Bodeko objęli 2 667 378 akcji serii C Konsorcjum Stali. Akcje serii C stanowią 45,23 proc. kapitału Konsorcjum Stali. Akcje serii A Konsorcjum Stali stanowią 50,87 proc. kapitału, a akcje serii B, sprzedane w ubr. W publicznej ofercie 3,90 proc. Konsorcjum poprosiło 31.07.2008 r. KNF o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii C. Nowe akcje serii C są akcjami zwykłymi, na okaziciela. Akcje te są objęte lock-upem do 6 grudnia 2008 r.

3 3 * Akcje objęte lock-upem do 6 grudnia 2008 r. Pozostali Akcjonariusze, mający indywidualnie mniej niż 5% ogólnej liczby akcji, posiadają 1 260 486 sztuk akcji co stanowi 21,37% udziału w kapitale zakładowym spółki.

4 4 Janusz Koclęga - Wiceprezes Zarządu Opracowywanie strategii i planów rozwoju spółki Organizacja i nadzór sieci handlowej i produkcyjnej Krzysztof Przybysz - Członek Zarządu Nadzór nad infrastrukturą Nadzór nad transportem i sprzętem transportowo – przeładunkowym Nadzorowanie rozwoju produkcji konstrukcji stalowych Ireneusz Dembowski -Członek Zarządu Kreowanie polityki handlowej i zaopatrzeniowej spółki Nadzór nad działalnością handlową Organizacja systemu zaopatrzenia i logistyki Marek Skwarski - Członek Zarządu Nadzór nad pracą działu personalno- kadrowego Nadzór nad pracą działu prawnego Nadzór nad BHP i sprawami socjalnymi Tadeusz Borysiewicz - Członek Zarządu Prowadzenie nowych inwestycji Nadzór nad pracami remontowymi Rozwój infrastruktury technicznej Robert Wojdyna - Prezes Zarządu Koordynacja prac Zarządu Opracowywanie strategii i planów rozwoju spółki Nadzór nad finansami spółki

5 Połączenie Konsorcjum Stali i Bodeko: największy giełdowy i trzeci krajowy dystrybutor wyrobów stalowych największy krajowy dystrybutor stali budowlanej Połączenie kompetencji i potencjałów rozwoju Efekty synergii Wykorzystanie koniunktury w budownictwie Środki z emisji przeznaczone na rozwój: ogólnopolskiej sieci dystrybucji produkcji konstrukcji stalowych produkcji zbrojeń budowlanych sieci centrów serwisowych 5

6 Konsorcjum Stali SA – rozwój poprzez fuzje i przejęcia 1999 Właściciele trzech hurtowni: Budo- Market, Stalko-2 oraz Stal-Hurt zakładają Konsorcjum Stali Sp. z o.o. 2003 Zakup spółki Zbrostal (produkcja zbrojeń budowlanych). 2006 Przejęcie przez Konsorcjum Stali Zbrostalu. Bodeko Sp. z o.o. – rozwój organiczny 1989 Zawiązanie firmy PPHU Bodeko s.c. 1991 Rozpoczęcie dystrybucji wyrobów hutniczych 2005 Uruchomienie Zakładu Produkcji Zbrojeń Budowlanych w Warszawie 2005 Uruchomienie oddziałów handlowych w Warszawie, Białymstoku, Poznaniu i Sępólnie Krajeńskim. 2006 Podpisanie pomiędzy Konsorcjum Stali i Bodeko listu intencyjnego. 2007 Podpisanie umowy inwestycyjnej, która zaowocuje fuzją Konsorcjum Stali i Bodeko. 2008 –lipec – rejestracja połączenia Negocjacje z kolejnymi podmiotami w sprawie przejęcia Rozbudowa sieci dystrybucyjnej i przetwórczej poprzez otwieranie nowych zakładów

7 7 Warszawa Kraków Zawiercie Sępólno Krajeńskie Poznań Białystok produkcja usługi dystrybucja Sieć Konsorcjum Stali wzbogaciła się o nowe oddziały: - Poznań (handel i produkcja zbrojeń) - Wrocław (handel i planowana produkcja zbrojeń) - Zawiercie (handel i usługi) - Warszawa (handel, produkcja i usługi) Konsorcjum Stali otworzyło w 2008 r. trzy nowe oddziały: - Szczecin (biuro handlowe) - Gdynia (biuro handlowe) - Lublin (oddział handlowy, planowana zbrojarnia) Konsorcjum ma teraz dziesięć oddziałów handlowych i cztery zakłady produkcji zbrojeń budowlanych, a także jeden zakład produkcji konstrukcji stalowych. W najbliższym czasie spółka planuje uruchomienie zakładów produkcji zbrojeń budowlanych w Gdańsku, Krakowie i Lublinie oraz rozbudowę centrum serwisowego cięcia blach w Krakowie. Lublin Gdynia Wrocław Szczecin

8 Produkcja staliPrzetwórstwoSerwisDystrybucja Odbiorca końcowy Huty żelaza BODEKO Sp. z o.o. Konsorcjum Stali SA Dystrybutorzy wyrobów stalowych Odbiorcy wyrobów stalowych Zakłady przetwórstwa

9 WYNIKI FINANSOWE KONSORCJUM STALI I BODEKO

10 10 Konsorcjum Stali miało w I połowie 2008 roku 216,74 mln zł przychodów ze sprzedaży netto, 10,68 mln zł zysku brutto oraz 8,48 mln zł zysku netto. Wyniki te były lepsze od osiągniętych po pierwszych dwóch kwartałach 2007 roku. Przychody co prawda nie uległy zmianie, jednak zysk brutto wzrósł o 4,1 proc., natomiast zysk netto wzrósł o 2,6 proc.

11 11 27,6

12 12

13 13 Bardzo dobre wyniki w I półroczu zanotowało Bodeko. Spółka z Zawiercia miała 387,83 mln zł przychodów ze sprzedaży netto (wzrost o 27,2 proc.), Zysk brutto sięgnął 19,06 mln zł (wzrost o 22,3 proc.) Zysk netto wyniósł 15,37 mln zł (wzrost o 21,7 proc.)

14 14 304,9

15 15

16 16 Zsumowane przychody Konsorcjum Stali i Bodeko w I połowie 2008 roku sięgnęły aż 604,6 mln zł, w stosunku do blisko 521,75 mln zł na koniec czerwca 2007 roku (wzrost o około 15 proc.). W tym samym okresie spółki odnotowały także 11,5 proc. wzrost zysku netto – z 20,9 mln zł do 23,85 mln zł.

17 17 521,8

18 18 Przychody i zyski Konsorcjum Stali S.A. w I półroczu 2008 w porównaniu do I półrocza 2007 r. Przychody i zyski Bodeko Sp. z o.o. w I półroczu 2008 w porównaniu do I półrocza 2007 r.

19 Zsumowane przychody Konsorcjum Stali i Bodeko w I połowie 2008 roku 604,6 mln zł świadczą o tym, że Konsorcjum Stali w sprzyjających warunkach rynkowych może osiągnąć znacznie wyższe przychody niż w 2007 roku, kiedy to zsumowane obroty Konsorcjum i Bodeko sięgnęły 1005,76 mln zł. 23,85 mln zł zysku netto osiągnięte w sumie przez Konsorcjum Stali i Bodeko to aż 76,78 proc. ubiegłorocznego, zsumowanego zysku obu firm, który wyniósł 31,06 mln zł 19

20 20 KONSORCJUM STALI *UWAGA - dane za 2006 r. sprowadzono do porównywalności BODEKO

21 21 13,2 216,7 13,18,5

22 22 18,0 387,8 18,0 15,4

23 23 31,2 604,6 31,1 23,9

24 24 W II kwartale 2008 r. Konsorcjum Stali osiągnęło znakomite wyniki. Przychody ze sprzedaży wyniosły 125,96 mln zł w porównaniu do 103,26 mln zł w II kwartale 2007 r. (wzrost o 21,98 proc.), zysk brutto sięgnął 6,01 mln zł w porównaniu do 3,44 mln zł rok wcześniej (wzrost o 75 proc.) Zysk netto wyniósł 4,77 mln zł w porównaniu do 2,9 mln zł (wzrost o 64 proc.).

25 25 103,3

26 26

27 27 Bodeko miało w II kwartale br. 211,5 mln zł przychodów (wzrost o 40,5 proc.). Zysk netto wypracowany w II kw. 2008 r. wyniósł 7,5 mln zł i był o blisko 25 proc. wyższy od osiągniętego zysku w takim samym okresie roku 2007.

28 28 150,3

29 29

30 Konsorcjum przewiduje, że bieżący rok pod względem sezonowej struktury sprzedaży i wypracowanych zysków będzie bardziej zbliżony do sezonowego rozkładu w latach 2004- 2006 niż do roku 2007. Oznacza to, że II półrocze 2008 nie powinno być gorsze od I półrocza 30

31 31

32 ISTOTNE DLA SPÓŁKI ZDARZENIA PO 1 KWIETNIA 2008 r. 32

33 Konsorcjum Stali i Bodeko sp. z o.o. w czerwcu podpisały umowę o wartości 75 mln zł z ArcelorMittal Polska, największym producentem wyrobów hutniczych w Polsce i na świecie. Umowa dotyczy zakupu płaskich wyrobów stalowych od ArcelorMittal Polska. Poprzednio Konsorcjum Stali i Bodeko kupowały stal od ArcelorMittala poprzez specjalnie do tego celu powołaną z innymi dystrybutorami spółkę Grupa Polska Stal. Umowa z ArcelorMittalem jest dowodem na to, że obie spółki razem osiągnęły już taką pozycję negocjacyjną, która pozwala im na zawieranie rocznych umów na dostawę stali z największym jej producentem Dzięki temu Konsorcjum Stali osiągnęło nie tylko bezpieczeństwo zaopatrzenia w produkty, ale jest też w stanie kupować stal na lepszych warunkach od mniejszych firm, którym może zaoferować wyroby jako pośrednik, uzyskując dodatkową marżę. 33

34 Konsorcjum Stali podpisało 30 lipca umowę z Budimeksem-Dromeksem, jednym z wykonawców węzła drogowego Konotopa. Umowa dotyczy dostawy wysokoprzetworzonych zbrojeń budowlanych, które zostaną wykonane w zakładzie Konsorcjum Stali w Warszawie-Ursusie. Wartość umowy sięga 14 mln zł netto (17,1 mln zł brutto). Umowa ma dla Spółki szczególne znaczenie, ponieważ opiewa na dostawę wysokoprzetworzonych zbrojeń budowlanych, produkowanych z wyższą marżą. Obecnie produkcja tego typu zbrojeń to 5 proc. sprzedaży Konsorcjum. Spółka chce ten udział znacząco zwiększyć. Wpływy ze sprzedaży wszystkich zbrojeń budowlanych stanowią ok. 25 proc. przychodów Konsorcjum Stali. W większości są to zbrojenia wykonywane przez specjalne maszyny, które formują proste pręty zbrojeniowe, nadając im odpowiedni kształt. Zbrojenia wysoko przetworzone to konstrukcje spawane z uformowanych przez maszyny prętów. 34

35 35 Obrót firmy stalą tys. PLN

36 Robert Wojdyna, prezes Konsorcjum Stali, mail: robert.wojdyna@ks.mail.pl robert.wojdyna@ks.mail.pl Dariusz Bendykowski, Dyrektor Finansowy, mail:dariusz.bendykowski@ls.mail.pldariusz.bendykowski@ls.mail.pl 36


Pobierz ppt "Konsorcjum Stali S.A. Połączenie z Bodeko i wyniki finansowe po II kwartale 2008 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google