Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest klimat? Klimatem nazywamy typowe warunki pogodowe na danym obszarze, określone na podstawie wieloletnich obserwacji. Klimat kształtuje się

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest klimat? Klimatem nazywamy typowe warunki pogodowe na danym obszarze, określone na podstawie wieloletnich obserwacji. Klimat kształtuje się"— Zapis prezentacji:

1

2 Co to jest klimat? Klimatem nazywamy typowe warunki pogodowe na danym obszarze, określone na podstawie wieloletnich obserwacji. Klimat kształtuje się pod wpływem następujących czynników : -Szerokości geograficznej ; -Odległości od morza ; -Przebiegu prądów morskich ; -Wysokości na poziomem morza ; -Ukształtowania terenu ; -Określonego pokrycia terenu ( szaty roślinnej, zabudowy itp. )

3 Wyróżnia się 5 stref klimatycznych : -równikową; -zwrotnikową; -podzwrotnikową; -umiarkowaną; -około biegunową;

4 Strefa równikowa Występuje ona na obszarach np. Kotliny Kongo, Niziny Amazonki, Wyżyny Brazylijskiej i Półwyspie Malajskim. Występują też różne typy tego klimatu np. równikowy wybitnie wilgotny, podrównikowy wilgotny i podrównikowy suchy. Średnie miesięczne temperatury powietrza mają powyżej +20 stopni Celsjusza. Na granicy strefy występują dwie pory : sucha i deszczowa. W całej tej strefie są bardzo wysokie sumy roczne opadów.

5 Strefa zwrotnikowa Występuje ona na obszarach takich jak : południowa część USA, Sahara, Półwysep Arabski, Południowa Afryka i Indie. Występują różne typy tej strefy : zwrotnikowy morski, zwrotnikowy monsunowy, zwrotnikowy suchy i zwrotnikowy skrajnie suchy. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi od 10°C do ponad 20°C Występują duże dobowe amplitudy temperatury powietrza i rzadkie opady lub ich brak.

6 Strefa podzwrotnikowa Występuje ona na obszarach takich jak : rejon Morza Śródziemnego, wschodnie Chiny, południowa Japonia, południowe krańce Afryki i Australii. Występują też różne typy tego klimatu : podzwrotnikowy morski, podzwrotnikowy kontynentalny i podzwrotnikowy monsunowy. Średnia temperatura powietrza wynosi od 0°C do +20°C. W lecie nad tę strefę napływają masy powietrza znad zwrotnika i jest tam wtedy równie gorąco i sucho jak na zwrotniku. W zimie, gdy dominują masy powietrza umiarkowanego, temperatura spada do 10°C i występują opady.

7 Strefa umiarkowana Występuje ona na takich obszarach jak : prawie cała Europa, północna część USA oraz północna i środkowa Azja. Występują różne typy tego klimatu : ciepły, chłodny, morski, kontynentalny i przejściowy. Występują 4 pory roku. Duże roczne amplitudy temperatury powietrza ( nawet 40°C ). Całoroczne opady.

8 Strefa okołobiegunowa Występuje ona na obszarach takich jak : północna część Ameryki Północnej, Azji i Europy Północnej, Grenlandia i Antarktyda oraz Alaska. Występują różne typy tego klimatu : subpolarny i polarny. Przez większą część roku jest temperatura ujemna. Są tam chłodne lata, mroźne zimy. Opady są z przewagą śniegu.

9 Ciekawostki! Klimaty astrefowe : klimat górski charakteryzuje się większymi niż okoliczne obszary opadami i spadkiem temperatury wraz ze wzrostem wysokości ( Na każde 650 metrów n.p.m temperatura spada o 1°C). Klimat monsunowy charakteryzuję się potężnymi wiatrami i ulewnymi deszczami występującymi w lecie spowodowane jest to różnicą ciśnienia pomiędzy gorącym powietrzem zalegającym nad silnie nagrzanym lądem Azji, a chłodniejszym znad Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku

10 Quiz 1.Na Ziemi wyróżniamy 5 stref klimatycznych. Która z podanych stref nie istnieje? a)Okołobiegunowa b) Równikowa c)Okołozwrotnikowa d) umiarkowana 2. Strefa okołobiegunowa dzieli się na dwa typy klimatów … a)Polarny i subpolarny b)Kontynentalny i polarny c)Morski i polarny d)Subpolarny i polarny 3. Na Półwyspie Arabskim oraz pustyniach takich jak : Sahara, Namib i Atakama, panuje klimat : a)Równikowy c)podzwrotnikowy b)Zwrotnikowy d) umiarkowany 4. Typ śródziemnomorski klimatu należy do strefy … a)Równikowej b)Zwrotnikowej c)Podzwrotnikowej d)umiarkowanej

11 Strefy krajobrazowe Stref krajobrazowych jest 12. Są nimi : -Tundra i lasotundra ; -Tajga ( borealne lasy iglaste ) ; -Stepy ; -Lasy liściaste, mieszane i iglaste ; -Roślinność śródziemnomorską ; -Lasy zwrotnikowe i podzwrotnikowe ; -Sawanny ; -Wilgotne lasy równikowe ; -Pustynie i półpustynie ; -Obszary górskie o piętrowej strukturze roślinności ; -Lodowce ; -Tereny rolnicze ;

12 Tundra i lasotundra Występują one na obszarach : północnej części Ameryki Północnej, północnej części Azji oraz malutkiej części Grenlandii. W skład tundry wchodzą : zioła, mchy i porosty. Lasotundrę odróżnia się ją od pozostałej części tundry tym, że na jej obszarze występują pojedyncze drzewa.

13 Tajga Występuje ona na obszarach : północnej części Azji Europy oraz Ameryki Północnej. W skład tajgi wchodzą lasy iglaste.

14 Stepy Występują one w nielicznych miejscach : Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Afryki. Najczęściej stepy są pozbawione drzew, jezior i rzek, ale mogą być obszarem półpustynnym lub być pokrytym trawą i krzewami.

15 Lasy liściaste, mieszane i iglaste Występują jeszcze rzadziej niż tajga. Są one w nielicznych miejscach : Ameryki Północnej, Azji oraz Europy. W ich skład wchodzą drzewa liściaste i iglaste.

16 Roślinność śródziemnomorska Występuje ona na obszarach Europy i Afryki. Roślinność śródziemnomorska to : sosna pinia, dąb korkowy, wawrzyn (liść laurowy), oleander, pistacja, cyprys, cedr, winorośl, pomarańcza, figowiec, mandarynka, cytryna, truskawka, oliwka i pieprz.

17 Lasy zwrotnikowe i podzwrotnikowe Występują one w : Australii, Afryce, Azji i Ameryce Południowej.

18 Sawanny Sawanny występują w : Ameryce Południowej i Północnej, Afryce, Australii, Azji i Europie. W szacie roślinnej dominują kępy sucholubnych traw (np. afrykańska trawa słoniowa dochodząca do 5 m wysokości). Na niektórych sawannach rosną nieliczne drzewa, np. akacja, baobaby i palmy.

19 Wilgotne lasy równikowe Wilgotne lasy równikowe występują na obszarach : Ameryki Południowej, Afryki, Azji i Australii. Do nich można zaliczyć np. Puszczę Amazońską. Lasy te cechuje brak sezonowej rytmiki w życiu roślin, ogromne bogactwo gatunkowe drzew (na 1 hektarze lasu tropikalnego występuje ok. 200 gatunków drzew

20 Pustynie i półpustynie Zajmują one obszar : Ameryki Południowej i Północnej, Afryki, Azji i Australii. Półpustynia – teren o bardzo skąpej roślinności pokrywającej od 10 do 50% powierzchni, jednak bujniej rozwiniętej niż na pustyniach. Występują na niej gatunki przystosowane do warunków dotkliwej suszy, podobnie jak w obszarach pustynnych. Są to suchorosty i sukulenty. Pustynia – teren o znacznej powierzchni, pozbawiony zwartej szaty roślinnej wskutek małej ilości opadów i przynajmniej okresowo wysokich temperatur powietrza, co sprawia, że parowanie przewyższa ilość opadów

21 Obszary górskie o piętrowej strukturze roślinności Występują one na obszarach : Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz Europy. Zasadniczo wyróżnia się: piętro niżowe, piętro pogórza, piętro górskie (dzielone niekiedy na niższe i wyższe), piętro subalpejskie, piętro alpejskie i piętro niwalne. Każdemu z tych pięter odpowiada właściwy mu typ roślinności.

22 Lodowce Lodowce występują na Antarktydzie i Grenlandii. Roślinność na pustyni lodowej praktycznie nie występuje ponieważ zamiast gleby występują tu lądolody. W cieplejszych miejscach mogą występować siedliska bardzo odpornych roślin typu tundrowych. Surowe warunki klimatyczne powodują, że świat zwierzęcy jest ubogi. Na pustyniach lodowych żyją: pingwiny, mewy, albatrosy, foki, wieloryby grenlandzkie, lamparty morskie.

23 Tereny rolnicze Są one w : Azji, Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz Australii. Na tych terenach hoduję się zboża, pszenicę itp.

24 Zapamiętaj! Zapamiętaj, że strefy klimatyczne jak i strefy krajobrazowe układają się równoleżnikowo!

25 Pracę wykonali : Laura G. i Hubert M. Informacje pobrano ze strony : wikipedia.org


Pobierz ppt "Co to jest klimat? Klimatem nazywamy typowe warunki pogodowe na danym obszarze, określone na podstawie wieloletnich obserwacji. Klimat kształtuje się"

Podobne prezentacje


Reklamy Google