Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Y X Jednego z najważniejszych pojęć matematyki. Pojęcie funkcji Magdalena Pęska Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Y X Jednego z najważniejszych pojęć matematyki. Pojęcie funkcji Magdalena Pęska Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej."— Zapis prezentacji:

1 Y X Jednego z najważniejszych pojęć matematyki. Pojęcie funkcji Magdalena Pęska Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej

2 Dane są dwa zbiory: X – zbiór zabawek, Y – zbiór cen. X = {piłka, lalka, miś, samochód } Y = {10 zł, 15 zł, 20 zł, 25 zł} Elementom zbioru X należy przypisać (przyporządkować) elementy zbioru Y. Zabawce cenę. 25 zł 20 zł 15 zł 10 zł

3

4 Jedna z osób nie ustaliła przekształcenia (odwzorowania) zbioru X w zbiór Y. Która?

5 Zapomniał o samochodzie i nie określił jego ceny. Wojtek nie ustalił odwzorowania zbioru X w zbiór Y. X Y 25 zł 20 zł 15 zł 10 zł

6 Co można powiedzieć o odwzorowaniach zbioru X w zbiór Y zaproponowanych przez pozostałych uczniów?

7 Kamila przyporządkowała lalce dwie ceny: 15 zł i 20 zł, a pozostałym zabawkom przypisała po jednej cenie.

8 Ania i Michał każdej zabawce przyporządkowali tylko jedną cenę. Sposób odwzorowania zaproponowany przez Anię i Michała nazywamy funkcją.

9 Funkcją f określoną na zbiorze X o wartościach w zbiorze Y nazywamy takie odwzorowanie, które każdemu elementowi ze zbioru X przyporządkowuje dokładnie jeden element ze zbioru Y. f : XY

10 Przyporządkowuje przypisuje Funkcje oznaczamy małymi literami: f, g, h itd. Przekształcenie odwzorowanie

11 f : X Y X – dziedzina funkcji x X – argument funkcji Dziedzina jest to zbiór argumentów funkcji. Y – przeciwdziedzina funkcji y Y– wartość funkcji f dla argumentu x y = f(x)

12 1 2 3 1 4 9 16 dziedzina przeciwdziedzina zbiór wartości funkcji f : XY f(1) = 1 f(2) = 4 f(3) = 9

13 Aby określić funkcję, należy podać: dziedzinę (X), sposób przyporządkowania, przeciwdziedzinę (Y).

14 Sposoby opisywania funkcji: opis słowny, graf, tabelka, wykres, wzór.

15 opis słowny: Przyporządkowanie będące funkcją Przyporządkowanie nie będące funkcją Każdej liczbie ze zbioru X = {2, 3, 4} przyporządkujemy liczbę jej naturalnych dzielników. Każdej liczbie ze zbioru X = {2, 3, 4} przypisujemy jej wielokrotność większą od 0 ale mniejszą od 7.

16 Przyporządkowanie będące funkcją Przyporządkowanie nie będące funkcją graf: 2 3 4 2 3 6 2 3 4 2 3 4 X = {2, 3, 4}Y = {2, 3}

17 tabelka : Przyporządkowanie będące funkcją Przyporządkowanie nie będące funkcją x 2 3 4 f(x) 2 2 3 2 2 2 3 3 4 2 4 6 3 6 4 X = {2, 3, 4}Y = {2, 3}

18 wykres : Przyporządkowanie będące funkcją Przyporządkowanie nie będące funkcją 2 3 4 2 3 4 6 2 3 2 3 4 X = {2, 3, 4}Y = {2, 3}

19 wzór : Przyporządkowanie będące funkcją Przyporządkowanie nie będące funkcją y = x + 2, x R Pozostałe sposoby opisania tej funkcji: opis słowny graf tabelka wykres x = 2 2 1 2 0,3

20 y= x + 2, x R opis słowny : Każdej liczbie rzeczywistej przyporządkujemy liczbę o dwa większą.

21 –1–1 0 1 1 3 2 X = RY = R 1 –1,5 3 0,5 y= x + 2, x R graf:

22 y= x + 2, x R częściowa tabelka: x–3–2–10123 f(x)–1012345

23 y = x + 2, x R wykres: f (0)= 2 (0,2) 1 1 (1,3) y=x+2 f (1)= 3


Pobierz ppt "Y X Jednego z najważniejszych pojęć matematyki. Pojęcie funkcji Magdalena Pęska Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google