Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moment Siły Względem Punktu F2F2 F 1 R Dana jest Siła F działająca wzdłuż prostej L oraz dowolny punkt O. Momentem siły F względem punktu (bieguna) O.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moment Siły Względem Punktu F2F2 F 1 R Dana jest Siła F działająca wzdłuż prostej L oraz dowolny punkt O. Momentem siły F względem punktu (bieguna) O."— Zapis prezentacji:

1

2 Moment Siły Względem Punktu F2F2 F 1 R

3 Dana jest Siła F działająca wzdłuż prostej L oraz dowolny punkt O. Momentem siły F względem punktu (bieguna) O nazywamy iloczyn wartości tej siły przez jej ramię, czyli odległość obranego punktu od linii działania danej siły M 0 =F * r

4 M oment uważamy za dodatni, jeżeli siła dąży do obrócenia swego ramienia r dookoła bieguna O w kierunku niezgodnym z ruchem wskazówek zegara ( lewo). Jeżeli siła dąży do obrócenia swego ramienia r w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, (w prawo) moment uważany jest za ujemny.

5 Równą iloczynowi (F*r) wartości siły przez jej ramie. Moment siły względem punktu jest wektorem i posiada wszystkie jego cechy. Moment siły względem punktu jest wektorem i posiada wszystkie jego cechy. Prostopadły do płaszczyzny wyznaczonej przez linię działania siły i biegun. Przyjmujemy zgodnie z regułą śruby prawej.

6 Przyjmujemy w płaszczyźnie trzy siły, których wartości wynoszą: F 1 =100 F 1 =100 N F 2 =200 F 2 =200 N F 3 =150 F 3 =150 N. Następnie obieramy w płaszczyźnie punkt O, który uważamy za biegun momentu.Długości ramion wynoszą r 1 =0,015 r 1 =0,015 m; r 2 =0,015 r 2 =0,015 m; r 3 =0,02 r 3 =0,02 m; Obliczamy momenty tych sił (M 0 =F*r) które wynoszą M o1 =1,5 M o1 =1,5 N*m M o2 =3 M o2 =3 N*m M o3 = M o3 = -3 N*m Tworzymy sumę tych momentów M0=M01+M02+M03 Znaleziony moment nazywamy MOMENTEM GŁÓWNYM Znaleziony moment nazywamy MOMENTEM GŁÓWNYM

7 Momentem głównym dowolnego układu sił na płaszczyźnie względem przyjętego bieguna O nazywamy sumę momentów poszczególnych sił tego układu względem tego samego bieguna O. M 0 =M 01 +M 02 +M 03...

8 Moment wypadkowej R dowolnej liczby sił zbieżnych względem jakiegoś bieguna O jest równy sumie momentów poszczególnych sił składowych względem tego samego bieguna. M oR =M o1 +M o2 +M o3...+M on Suma momentu wszystkich sił układu zbieżnego znajdującego się w równowadze jest równa zeru dla każdego dowolnie obranego bieguna.

9


Pobierz ppt "Moment Siły Względem Punktu F2F2 F 1 R Dana jest Siła F działająca wzdłuż prostej L oraz dowolny punkt O. Momentem siły F względem punktu (bieguna) O."

Podobne prezentacje


Reklamy Google