Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Moment Siły Względem Punktu”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Moment Siły Względem Punktu”"— Zapis prezentacji:

1 „Moment Siły Względem Punktu”
F2 R F 1

2 Dana jest Siła F działająca wzdłuż prostej L oraz dowolny punkt O.
Momentem siły F względem punktu (bieguna) O nazywamy iloczyn wartości tej siły przez jej ramię, czyli odległość obranego punktu od linii działania danej siły M0=F*r

3 Moment uważamy za dodatni, jeżeli siła dąży do obrócenia swego ramienia r dookoła bieguna O w kierunku niezgodnym z ruchem wskazówek zegara ( lewo). Jeżeli siła dąży do obrócenia swego ramienia r w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, (w prawo) moment uważany jest za ujemny.

4 Moment siły względem punktu jest wektorem i
Moment siły względem punktu jest wektorem i posiada wszystkie jego cechy. 1. WARTOŚĆ Równą iloczynowi (F*r) wartości siły przez jej ramie. 2. KIERUNEK Prostopadły do płaszczyzny wyznaczonej przez linię działania siły i biegun. 3. ZWROT Przyjmujemy zgodnie z regułą śruby prawej.

5 Przyjmujemy w płaszczyźnie trzy siły, których wartości wynoszą:
F1=100 N F2=200 N F3=150 N . Następnie obieramy w płaszczyźnie punkt O, który uważamy za biegun momentu.Długości ramion wynoszą r1=0,015 m; r2=0,015 m; r3=0,02 m; Obliczamy momenty tych sił (M0=F*r) które wynoszą Mo1=1,5 N*m Mo2=3 N*m Mo3= -3 N*m Tworzymy sumę tych momentów M0=M01+M02+M03 Znaleziony moment nazywamy MOMENTEM GŁÓWNYM

6 Momentem głównym dowolnego układu sił na płaszczyźnie względem przyjętego bieguna O nazywamy sumę momentów poszczególnych sił tego układu względem tego samego bieguna O. M0=M01+M02+M03...

7 Moment wypadkowej R dowolnej liczby sił zbieżnych względem jakiegoś bieguna O jest równy sumie momentów poszczególnych sił składowych względem tego samego bieguna. MoR=Mo1+Mo2+Mo3...+Mon Suma momentu wszystkich sił układu zbieżnego znajdującego się w równowadze jest równa zeru dla każdego dowolnie obranego bieguna.

8 E N K I C O


Pobierz ppt "„Moment Siły Względem Punktu”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google