Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie Merytoryczne z Działalności Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w 2007 Roku Walne Zebranie Członków SPOA Dalej Razem 15.03.2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie Merytoryczne z Działalności Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w 2007 Roku Walne Zebranie Członków SPOA Dalej Razem 15.03.2008."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie Merytoryczne z Działalności Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w 2007 Roku Walne Zebranie Członków SPOA Dalej Razem 15.03.2008 r. www.autyzm.zgora.pl 01/ 16

2 Informacje Finansowe Przychody statutowe Stowarzyszenia: 160 036, 71 zł Koszty statutowe Stowarzyszenia: 153 727,30 zł Koszty administracyjne Stowarzyszenia: 5 088,02 zł Źródła finansowania: Darowizny od osób prywatnych – 10 701,00 zł Darowizny od firm – 5 300 zł Składki Członkowskie – 8 390 zł Dotacje i subwencje otrzymane i rozliczone – 124 323,60 zł Walne Zebranie Członków SPOA Dalej Razem 15.03.2008 r. www.autyzm.zgora.pl 02/ 16

3 Najważniejsze Działania Dotyczące Rozwoju Instytucjonalnego w 2007 Roku Działania Zarządu Stowarzyszenia, Udział w projekcie Autyzm – Akademia Dla NGOs. Drogi do Aktywizacji Społecznej i Zawodowej, realizowanym przez Fundację Synapsis: Szkolenia bazowe i specjalistyczne, Szkolenia z zakresu wsparcia psychologicznego, Szkolenia prawno-organizacyjne, Tutoring (konsultacje merytoryczne, szkolenia podczas wykonywania pracy), Indywidualne Programy Szkoleniowe na terenie Synapsis, Superwizje psychologiczne. Walne Zebranie Członków SPOA Dalej Razem 15.03.2008 r. www.autyzm.zgora.pl 03/ 16

4 Terapia Terapia Indywidualna, Diagnoza, Konsultacje z Rodzicami: Zielona Góra, Gubin, Brody, Cztery terapeutki, dwie logopedki, Ponad 50 osób z autyzmem, Główne źródło finansowania PFRON. Terapia Grupowa: Arteterapia, Zajęcia ruchowe, Walne Zebranie Członków SPOA Dalej Razem 15.03.2008 r. www.autyzm.zgora.pl 04/ 16

5 Wsparcie Rodziny Grupa Wsparcia dla Rodziców, Dzień Dziecka 2007, Wyjazdy Integracyjno-Terapeutyczne dla Dzieci Autystycznych i ich Rodzin: Dwa trzydniowe wyjazdy dla całych rodzin do Lubiatowa, Łączna liczba uczestników: 112 osób, Budżet 27 tys. zł – środki MPiPS, DHL Polska. Spotkanie ze św. Mikołajem 2007, Walne Zebranie Członków SPOA Dalej Razem 15.03.2008 r. www.autyzm.zgora.pl 05/ 16

6 Wsparcie Rodziny Wolontariat: Forma: o Wsparcie przy terapii osób z autyzmem, o Wsparcie przy realizacji akcji (Dzień Dziecka, spotkanie z Mikołajem, Lubiatów, Petycje, ETA, Autystycznie Uzdolnieni. Wspólna Sprawa), o Prace na rzecz organizacji, (pomoce terapeutyczne, serwis www, prace biurowe). Skala, kim są: o Studenci (UZ, ŁWSzH w Żarach), o Licealiści (Nowa Sól, Lubsko, Gubin), o Osoby dorosłe – eksperci: m.in. Krystian – (Informatyk); Paweł – tłumacz j. rosyjskiego; rodzice: np. G. Niezabitowski (DHL);; p. Hadziccy (ramki); Agnieszka (prace admin.) ; terapeuci poza obowiązkami. Skala: o W różnym stopniu wspierało nas 46 wolontariuszy, w tym przy terapii 21. Walne Zebranie Członków SPOA Dalej Razem 15.03.2008 r. www.autyzm.zgora.pl 06/ 16

7 Promocja Wiedzy o Autyzmie Szkolenia: Autyzm – jak pomagać?, Autystycznie uzdolnieni. Wolontariat z pasją, Autystycznie uzdolnieni. Wspólna sprawa: Kampania promująca wiedzę na terenie Brodów i okolic, Ogromne zaangażowanie Mam osób autystycznych, Pół roku działań m.in. warsztaty, festyn edukacyjny, spotkania z uczniami w szkole. Budżet 17 tys. zł – konkurs Grupy AXA, wkład własny Walne Zebranie Członków SPOA Dalej Razem 15.03.2008 r. www.autyzm.zgora.pl 07/ 16

8 Promocja Wiedzy o Autyzmie Europejski Tydzień Autyzmu 2007: Sala doświadczania autyzmu (30 godzin warsztatów, 330 przeszkolonych studentów), Wieczór z twórczością zainspirowaną autyzmem, Działania w szkołach w Gubinie i Brodach, Seminarium na UZ z udziałem prof. Kruk-Lasockiej (120 osób), Akcja Petycja Przeciw Dyskryminacji (2300 podpisów), Wystawa zdjęć w Carrefour Zielona Góra, Serwis: www.tydzien.zgora.pl Publikacje prasowe. Serwis Internetowy: www.autyzm.zgora.pl Walne Zebranie Członków SPOA Dalej Razem 15.03.2008 r. www.autyzm.zgora.pl 08/ 16

9 Plan Działania Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w 2008 Roku Walne Zebranie Członków SPOA Dalej Razem 15.03.2008 r. www.autyzm.zgora.pl 09/ 16

10 Dotacje PFRON Rehabilitacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem: Wnioskowana kwota 224 100 zł, Przyznana kwota 65 000 zł Szkolenia: Jak pomagać?: Wnioskowana kwota 21 600 zł, Przyznana kwota 10 000 zł Poradnictwo – wsparcie osób z autyzmem i ich rodzin: Wnioskowana kwota 27 100 zł, Przyznana kwota 13 500 zł Każdy jest inny – zajęcia usprawniające dla osób z autyzmem: Wnioskowana kwota 17 100 zł, Przyznana kwota 14 000 zł Autystycznie uzdolnieni 2008 (kampania promująca wiedzę o autyzmie w całym regionie): Wnioskowana kwota 63 900 zł, Przyznana kwota 0 zł Walne Zebranie Członków SPOA Dalej Razem 15.03.2008 r. www.autyzm.zgora.pl 10/ 16

11 Dotacje PFRON – Wnioski: Nieprzewidywalność, Opóźnienia w przelewach, uciążliwe proced. rozlicz. Nieadekwatność wysokości dotacji do skali potrzeb, Konieczność zapewnienia alternatywnych – stabilnych źródeł finansowania: Środki ministerstwa edukacji; ministerstwa zdrowia; samorządy, Fundusze UE; konkursy grantowe instytucji prywatnych, Rozwój współpracy z przedsiębiorcami, Intensyfikacja akcji 1% podatku, Zwiększenie ściągalności składek członkowskich, Rozwój wolontariatu. Walne Zebranie Członków SPOA Dalej Razem 15.03.2008 r. www.autyzm.zgora.pl 11/ 16

12 Działania w Oparciu o Dotacje PFRON Budżet – 116 800 zł: 102 500 zł (PFRON) + 14 300 zł (wkład własny): Terapia indywidualna, konsultacje z rodzicami (3 terap.), Poradnictwo psychologiczne dla rodzin (6 godz./m-c), Poradnictwo socjalno-prawne (6 godz./m-c), Neurolog: diagnoza + konsultacje indywid. (10 godz./m-c), Grupa wsparcia dla rodziców (3 godz./m-c), Szkolenia podstawowe x 4, Szkolenia dla studentów (1 cykl – 24 godz.), Rehabilitant (1 godz./tydz.), Logopeda ZG (8 godz. /tydz. ). 12/ 16 Walne Zebranie Członków SPOA Dalej Razem 15.03.2008 r. www.autyzm.zgora.pl

13 Działania w Oparciu o środki własne Terapia indywidualna, konsultacje z rodzicami (1 terap.), Logopeda Gubin i Brody 13/ 16 Walne Zebranie Członków SPOA Dalej Razem 15.03.2008 r. www.autyzm.zgora.pl

14 Budżet minimum na 2008 r. Dotacje PFRON a koszty zaplanowanych działań: Cała kwota minimalnego budżetu – 177 340 zł, w tym: Zabezpieczone przez PFRON – 102 500 zł Działania niezabezpieczone: część terapii, administracja, koordynacja projektów, czynsz – 74 840 zł Źródła sfinansowania brakującej kwoty realne na dziś: Składki członkowskie, 1% z podatku, darowizny, urząd marszałkowski Walne Zebranie Członków SPOA Dalej Razem 15.03.2008 r. www.autyzm.zgora.pl 14/ 16

15 Plan maksimum na 2008 r. Organizacja Dnia Dziecka oraz Spotkania ze św. Mikołajem, Wyjazd integracyjno – terapeutyczny, Rozwój terapii – nowe formy, dostosowanie do rosnącej liczby podopiecznych, Rozwój wolontariatu - większa dostępność, Realizacja projektu asystent osoby autystycznej, Kampania promująca wiedzę o autyzmie, Policzyć osoby autystyczne w regionie, Rozwój serwisu internetowego. Walne Zebranie Członków SPOA Dalej Razem 15.03.2008 r. www.autyzm.zgora.pl 15/ 16

16 Plan maksimum na 2008 r. Pozyskanie nowej, większej siedziby, Stworzenie strategii rozwoju na najbliższe lata, Rozwój administracyjny i profesjonalizacja stowarzyszenia jako instytucji, Zmiana struktury finansowania organizacji, Rozwój współpracy z różnorakimi instytucjami i środowiskami. Walne Zebranie Członków SPOA Dalej Razem 15.03.2008 r. www.autyzm.zgora.pl 16/ 16


Pobierz ppt "Sprawozdanie Merytoryczne z Działalności Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w 2007 Roku Walne Zebranie Członków SPOA Dalej Razem 15.03.2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google