Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRONIKA SZKOLNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRONIKA SZKOLNA."— Zapis prezentacji:

1 KRONIKA SZKOLNA

2 POWSTANIE SZKOŁY Pierwsza szkoła w Łąkiem została ufundowana przez hrabiego Mielżyńskiego w roku Składała się z jednej izby lekcyjnej i dwóch mieszkań. W roku 1888 liczba dzieci szkolnych wzrasta do 216. Nauczyciel uczy na dwie zmiany. Z powodu wielkiej liczby dzieci zachodzi potrzeba budowy nowej szkoły, która ma stanąć obok szkoły starej.

3 W roku 1908 zostaje wybudowany drugi budynek z dwoma izbami lekcyjnymi i jednym mieszkaniem.

4 Pierwszymi nauczycielami, o których wspomina kronika byli: Skrzypczyński, Błock, Gabryel, Wargacki, Nadolna, Pachurzanka, Wietrzykowski, Ciesielska, Wyszyńska, Piętka, Strzyżewski, Krajewska.

5 II WOJNA ŚWIATOWA Do wybuchu wojny w szkole w Łąkiem pracowali: Krajewska Janina oraz Wietrzykowski Kazimierz, który przybył do Łąkiego z Jabłonny w 1923 roku.

6 W pierwszych dniach wojny pustoszeją okoliczne wioski (Gościeszyn i Błocko). Mieszkańcy Łąkiego pilnują swojego dobytku. Na miejscu pozostaje nauczycielstwo, które stara się nie dopuścić do przejęcia gospodarstw przez Niemców.

7 8 września 1939 roku do Łąkiego wkraczają Niemcy i przeprowadzają liczne aresztowania.

8 Kierownika miejscowej szkoły aresztują Niemcy i osadzają w majętności Gościeszyn jako zakładnika. W grudniu 1939 roku po zwolnieniu z aresztu wysiedlają go na Podlasie.

9 W szkole pozostaje jedynie nauczycielka Krajewska, która jako robotnica musi pracować w rakoniewickiej fabryce obuwia. W budynkach szkoły Niemcy uruchamiają nauczanie w języku niemieckim.

10 27 marca 1945 roku z wysiedlenia wraca dawny kierownik szkoły: Kazimierz Wietrzykowski.
Szkołę uruchamia w lutym 1945 r. nauczycielka Janina Krajewska, której pomagał uczeń gimnazjum Gabryelczyk Kazimierz. Z dniem 1 kwietnia 1945 r. ww. kierownik przejął urzędowanie.

11 TRUDNA SYTUACJA SZKOŁY
Smutny obraz przedstawia szkoła. Z jednej strony 150 dzieci, które nie chodziły do szkoły, a z drugiej strony zupełny brak pomocy naukowych, które Niemcy rozmyślnie zniszczyli. Uruchomiono trzy klasy. Najliczniejsza klasa I wymagała podziału na dzieci starsze i młodsze. Rozpoczyna się mozolna praca w szkole.

12 Nauczyciele pracują z poświęceniem, mają choć w małej mierze zabliźnić rany zadane szkolnictwu na tutejszym terenie. Młodzież uczy się bez podręczników. Klasę przerabia w pół roku. W maju 1945 r. opuszcza szkołę nauczycielka Janina Krajewska.

13 Inspektorat szkolny przydziela tutejszej szkole w charakterze nauczycielki kontraktowej Kaczorowską Konstancję, byłą hrabinę. Z wrześniem 1945 r. Inspektorat przydziela szkole trzecią siłę nauczycielską Kreczko Kazimierę.

14 W dniu 8 września 1946 roku Kazimierz Wietrzykowski i Kazimiera Kreczko zorganizowali zabawę dla rodziców i mieszkańców Łąkiego.

15 W pierwszych latach po wojnie, kiedy zaszła potrzeba uzupełnienia wiedzy przez dzieci i młodzież nie mających możliwości kształcenia się w okresie wojny, do celów dydaktycznych wykorzystuje się od roku 1946 dwa pomieszczenia na klasy w baraku wojskowym, który został przeznaczony na Dom Ludowy.

16 Tradycją szkoły stały się odgrywane przez dzieci i dorosłych amatorskie przedstawienia. Pieniądze z biletów wstępu oraz z pracy przy zbieraniu chmielu, kukurydzy i ziemniaków, a także zbiórki złomu, makulatury i ziół zostają przeznaczone na wycieczki.

17 W czerwcu 1949 roku po raz pierwszy po wojnie 23 uczniów kończy klasę VII.
W roku 1956/57 do obwodu szkolnego dołączono wieś Błocko. Z inicjatywy kierownika szkoły Kazimierza Wietrzykowskiego utworzono Komitet Elektryfikacji wsi Łąkie. Prąd włączono w 1957 roku.

18 W roku szkolnym 1958/59 z inicjatywy kierownika szkoły w czynie społecznym zbudowano szosę przez wieś.

19 Również z inicjatywy kierownika szkoły Kazimierza Wietrzykowskiego dochodzi do budowy nowej pięknej szkoły przez pracowników Leszczyńkiego Przedsię-biorstwa Budowlanego.

20 roku zostaje oddana do użytku otwarta nowa szkoła dla dzieci z miejscowości : Łąkie, Adolfowo i Błocko, a także dzieci kl. V – VIII z Gościeszyna. Szkoła liczy 11 nauczycieli i 258 uczniów, którzy uczą się w 7 salach lekcyjnych.

21 W nowej szkole znajduje się pracownia zajęć technicznych, gabinet fizyko – chemiczny, świetlica, pokój nauczycielski, kancelaria, biblioteka, kuchnia i łazienki.

22 Uroczystość otwarcia nowej szkoły w Łąkiem połączona była z dożynkami
Uroczystość otwarcia nowej szkoły w Łąkiem połączona była z dożynkami. Wśród zaproszonych gości znalazła się także delegacja z Jugosławi, która w Wielkopolsce zapoznawała się z dorobkiem 20 – lecia Polski Ludowej.

23 Przecięcia wstęgi symbolizującego przekazanie szkoły dokonał I sekretarz PK – PZPR towarzysz Grzelak, a klucze do szkoły kierownikowi Kazimierzowi Wietrzykowskiemu wręczył przewo- dniczący powiatowej Rady Narodowej Jarosław Pawlicki.

24 Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu w roku 1965 nadało szkole nazwę o następującym brzmieniu: „Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łąkiem”.

25 Mijają lata, szkoła rozrasta się w błyskawicznym tempie
Mijają lata, szkoła rozrasta się w błyskawicznym tempie. Wzrasta liczba uczniów. 22 czerwca 1967 roku po raz pierwszy żegnaliśmy 14 ośmioklasistów. W tym roku obowiązki kierownika pełnił Czesław Piguła (Kazimierz Wietrzykowski przebywa na urlopie zdrowotnym).

26 W czasie wakacji w szkole odbywała się kolonia dla dzieci pracowników PKP z Leszna.
Z dniem 2 września roku szkolnego 1969/70 stanowisko kierownika szkoły obejmuje Szczepan Stachowiak.

27 Z dniem 3 września 1974 roku dzieci z Łąkiego w wieku 3 – 6 lat po raz pierwszy wkraczają w mury nowego przedszkola. Znajduje się w nim jadalnia, bawialnia, kuchnia z zapleczem oraz 2 mieszkania dla nauczycieli.

28 Rok 1977/78 przyniósł kolejne zmiany; kierowanie placówką przejmuje Mieczysław Bogus.
W roku szkolnym 1984/85 stanowisko dyrektora obejmuje Stanisław Guder. 18 grudnia utworzone zostaje ognisko ZNP.

29 12 kwietnia 1986 roku uczniowie szkoły prezentują dorobek pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej w Sali Wielkiej Pałacu Kultury w Poznaniu pod hasłem „SERCE ZA SERCE”.

30 W roku szkolnym 1986/87 uczniowie uczestniczą w Rajdzie – sztafecie szkół noszących imię Marii Konopnickiej.

31 Z dniem 1 listopada 1992 roku obowiązki dyrektora obejmuje Pan Tomasz Dolata.
1 marca 1996 roku Burmistrz Rakoniewic Józef Jerzy Sieradzan powierza stanowisko dyrektora Pani Lucynie Wieczorek.

32 Od 1 września 1996 roku obowiązki dyrektora do chwili ogłoszenia konkursu pełni Pani Maria Szklarska. Od października 1996 roku ponownie obowiązki dyrektora pełni Pani Lucyna Wieczorek.

33 Od września 1998 roku obowiązki dyrektora obejmuje ponownie Pan Stanisław Guder.
W 2000 roku po raz pierwszy szkołę podstawową kończą szóstoklasiści i kontynuują naukę w Gimnazjum, a ostatni ośmioklasiści opuszczają mury „podstawówki”. W roku szkolnym 2001/2002 organ prowadzący powierza obowiązki dyrektora Panu Ryszardowi Jakubczykowi.

34 W marcu 2003 roku uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice powstaje Zespół Przedszkolno – Szkolny w Łąkiem Od roku szkolnego 2003/2004 w wyniku konkursu dyrektorem Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Łąkiem zostaje Pani Aldona Sitarz.

35 WRĘCZENIE I POŚWIĘCENIE SZTANDARU
23 maja 2003 roku odbywa się uroczystość wręczenia i poświęcenia Sztandaru oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej patronce.

36 W 2005 roku oddano do użytku boisko sportowe, które powstało dzięki wspólnym wysiłkom mieszkańców, samorządu lokalnego, sponsorów, dyrekcji szkoły i wielu innych osób.

37 6 stycznia 2006 roku dokonano oficjalnego otwarcia oddziałów przedszkolnych w budynku szkolnym.

38 ODSŁONIĘCIE PAMIĄTKOEJ GABLOTY
W maju 2007 roku w Kąciku Patrona dyrektor pani Aldona Sitarz dokonała odsłonięcia gabloty z wizerunkiem Marii Konopnickiej.

39 Od 1 wrzśnia 2010 roku uczniowie klasy I rozpoczęli zajęcia w nowoczesnej sali utworzonej w ramach projektu „Radosna Szkoła”

40 Budynki szkolne przechodziły wiele modernizacji i remontów m.in..
Budowa łazienek i modernizacja klas w „starej szkole”, Zmiana ogrzewania na gazowe, Przeniesienie klas I – III do budynku „nowej szkoły”, Wymiana okien, Podłączenie Internetu, Odnowienie elewacji zewnętrznej budynku, Wymiana ogrodzenia wokół terenu szkoły, Naprawa dachu, Założenie systemu alarmowego szkoły, Zagospodarowanie terenów zielonych, Budowa chodnika i parkingu przy budynku szkoły,

41 Wszystkie te zmiany miały na celu ulepszenie warunków pracy i nauki
Wszystkie te zmiany miały na celu ulepszenie warunków pracy i nauki. Szkoła wciąż jest ważnym miejscem wszechstronnego działania dzieci, integracji społeczeństwa i ośrodkiem krzewienia kultury wśród mieszkańców. Z biegiem lat zmieniali się także członkowie grona pedagogicznego.

42

43

44

45 OBECNI PRACOWNICY ZPS

46 SZCZEGÓLNIE W NASZEJ PAMIĘCI POZOSTANĄ
Kazimierz Wietrzykowski Wiktor Adamczak

47 Kazimiera Kreczko Bożena Herkt

48 Jerzy Kaźmierczak Czesława Frąckowiak Marta Przymuszała Szczepan Stachowiak Maria Piosik


Pobierz ppt "KRONIKA SZKOLNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google