Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pływacy w SMS Założenia funkcjonowania klas pływackich w SMS Olsztyn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pływacy w SMS Założenia funkcjonowania klas pływackich w SMS Olsztyn."— Zapis prezentacji:

1 Pływacy w SMS Założenia funkcjonowania klas pływackich w SMS Olsztyn

2 Struktura szkoły z uwzględnieniem funkcjonowania klas pływackich

3 Olsztyńskie uczelnie wyższe: - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski
- Olsztyńska Szkoła Wyższa X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego interdyscyplinarna klasa mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 10 Mistrzostwa Sportowego klasa sportowa pływacka Szkoła Podstawowa nr 2 klasy sportowe pływackie IV - VI III klasa szkoły podstawowej: - szkółki pływackie - OSiR - zajęcia dodatkowe MPT "Kormoran" Powszechna nauka pływania klas II w olsztyńskich szkołach Szkoła Podstawowa nr klasy sportowe pływackie IV - VI

4 Założenia funkcjonowania klasy pływackiej
umożliwienie uczniom łączenia uprawiania wyczynowo pływania z nauką w szkole, indywidualizacja nauczania, dostosowanie form pracy oraz indywidualna pomoc nauczyciela ( wyrównywanie zaległości)z uwzględnieniem terminów startów oraz zgrupowań szkoleniowych,

5 Założenia funkcjonowania klasy pływackiej – cd.
ścisła współpraca pedagoga oraz psychologa szkolnego z zawodnikami, szkolenie wyselekcjonowanej grupy zawodników reprezentujących wysoki poziom sportowy,

6 Założenia funkcjonowania klasy pływackiej – cd.
osiąganie optymalnie najwyższych wyników sportowych przez zawodników oraz kwalifikacja do Kadry Narodowej w pływaniu, przygotowanie zawodników do osiągania bardzo wysokich wyników sportowych w kategorii Seniora.

7 Wizja – określa kierunek pracy szkoły
SZKOŁA: kreuje postawy i nawyki skutecznego działania prowadzące do sukcesu w sporcie i w nauce, motywuje uczniów do ciągłego rozwoju i samodoskonalenia w nauce i sporcie, pomaga wybrać dalszą drogę życiową, kreuje postawy tolerancji, asertywności i odpowiedzialności prowadzące do życia w harmonii ze społeczeństwem, uczy szacunku do tradycji kraju, regionu, szkoły i rodziny.

8 W drodze do sukcesu Z założenia wszyscy uczniowie szkoły to zawodnicy trenujący wyczynowo na poziomie mistrzowskim lub w drodze do mistrzostwa przy jednoczesnej realizacji zadań dydaktycznych.

9 Nasze atuty W szkole obecnie uczy się i trenuje 211 utalentowanych młodych sportowców.

10 Nasze atuty Atutem szkoły jest kameralność, co pozwala na podmiotowe traktowanie każdego ucznia-zawodnika. Daje również lepsze możliwości kształcenia i przygotowania do egzaminów zewnętrznych.

11 Nasze atuty Uczniowie mają także możliwość rozwijania zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych (teatralnych, literackich i językowych) i interesujących projektach edukacyjnych.

12 Szkolenie sportowe w sms
Gimnastyka sportowa kobiet (od 1979 r.) Kajakarstwo (od 1994 r.) Taekwondo olimpijskie (od 2002 r.)

13 Realizujemy się poprzez sport
Nasi uczniowie i absolwenci są uczestnikami i medalistami Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Pucharów Świata, Mistrzostw Świata oraz Igrzysk Olimpijskich

14 Realizujemy się poprzez sport
Zawodnicy są członkami Kadr Narodowych Juniorów i Seniorów.

15 Realizując cele i zadania szkoła ma do dyspozycji:
sale dydaktyczne wyposażone w projektory multimedialne, pracownię komputerową, bibliotekę, stołówkę

16 Realizując cele i zadania szkoła ma do dyspozycji:
gabinet lekarski, gabinet odnowy biologicznej,

17 Realizując cele i zadania, szkoła ma do dyspozycji:
specjalistyczną salę gimnastyczną, sale do gier sportowych, zajęć ogólnorozwojowych, siłownię

18 Posiadamy doskonale przygotowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną
Rada pedagogiczna czyli nauczyciele i trenerzy poszczególnych dyscyplin ściśle współpracują ze sobą, mając wspólne cele: sukces dydaktyczny i sportowy ucznia – zawodnika.

19 Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych
Szkoła analizuje wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Staramy się wykorzystać potencjał uczniów, przy jednoczesnym uwzględnianiu ich obciążenia szkoleniem sportowym. W oparciu o wnioski formułowane po każdym egzaminie wewnętrznym i zewnętrznym, nauczyciele sukcesywnie pracują nie tylko nad utrzymaniem, ale i podniesieniem poziomu kształcenia

20 Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej
w 2012 r. utrzymywały się na poziomie wyżej średnim (23,8 pkt.- 59% - stanin 6), zaś w 2013 wynik znalazł się w grupie wyników bardzo wysokich (28,2 pkt. - stanin 8)

21 Wyniki egzaminu gimnazjalnego
W zakresie przedmiotów humanistycznych (język polski, historia) na przestrzeni lat utrzymuje się na poziomie średnim i wyżej średnim (5. i 6. poziom w 9 stopniowej skali staninowej) – czyli na poziomie średnich wyników w mieście. W zakresie matematyki i przedmiotów przyrodniczych odnotowano w 2013 r. znaczący skok do poziomu wyników wyżej średnich i wysokich (wyniki na poziomie 6. i 7. staninu), zaś wynik z języka angielskiego utrzymuje się na poziomie wyników wyżej średnich (stanin 6.).

22 Wyniki egzaminu maturalnego
Od kilku lat utrzymują się na stałym poziomie. W roku 2013 odnotowano wzrost średnich wyników i zdawalności matury w stosunku do roku 2012. W liceum ze względu na konieczność częstych wyjazdów sportowych nauczyciele kładą nacisk na indywidualną pracę z uczniem-zawodnikiem – indywidualne zajęcia lub zajęcia w małych grupach, konsultacje

23 Kwalifikacje kadry pedagogicznej
Nauczyciele mianowani i dyplomowani (większość posiada kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów – ułatwia to korelację międzyprzedmiotową), Psycholog, Pedagog, Socjoterapeuta, Doradca zawodowy, Specjaliści terapii pedagogicznej, Logopedzi, Współpraca z psychologiem sportu.

24 Planowanie pracy w zgodzie z potrzebami ucznia-zawodnika
Planowanie pracy nauczyciela odbywa się po uprzednim zapoznaniu się z kalendarzem startów uczniów – zawodników, zgrupowań, obozów sportowych i konsultacji w poszczególnych dyscyplinach. Sprzyja to indywidualnej pracy z uczniem-zawodnikiem oraz pozwala na wspieranie rozwoju uczniów zdolnych.

25 Opieka medyczna Szkoła zatrudnia:
lekarza ortopedę – traumatologa , który przyjmuje raz w tygodniu w gabinecie szkoły przy ul Gietkowskiej oraz w nagłych przypadkach jest do dyspozycji zawodników po konsultacji telefonicznej, fizjoterapeutę, który przyjmuje trzy razy w tygodniu w gabinecie odnowy biologicznej znajdującym się w obiektach szkoły przy ul. Gietkowskiej.

26 Współpraca z Olsztyńską Szkołą Wyższą
OBEJMUJE: Badania wydolnościowe zawodnika, Ocenę wybranych wskaźników antropometrycznych, biomechanicznych, fizjologicznych, psychomotorycznych i zdolności koordynacyjnych zawodnika.

27 Współpraca z Olsztyńską Szkołą Wyższą
Konsultacje z zakresu żywienia sportowców wyczynowych dla zawodników i rodziców. Prowadzenia rehabilitacji zawodników w przypadku kontuzji.

28 Współpraca z Olsztyńską Szkołą Wyższą
Możliwość opracowania we współpracy z trenerami pływania serii strechingów i ćwiczeń prewencyjnych dla pływaków. Ocena funkcjonalna zaburzeń związanych z wyczynowym pływaniem. Przeprowadzenie MTSF (umożliwienie korzystania z obiektów OSW).

29 Współpraca z Olsztyńską Szkołą Wyższą
Pierwszeństwo w przyjmowaniu absolwentów SMS na studia na: Wydziale Wychowania Fizycznego Wydziale Fizjoterapii.

30 Korzyści płynące z nauki w klasie mistrzostwa sportowego
Środki finansowe w ramach utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w pływaniu można wykorzystać na realizację poniższych zadań: dofinansowanie obiadów dla uczniów-zawodników; dofinansowanie opłat za bursę szkolną; dofinansowanie do wyjazdów na zawody sportowe oraz zgrupowania szkoleniowe; zatrudnienie lekarza oraz fizjoterapeuty; zakup leków i odżywek; zakup sprzętu treningowego oraz startowego.

31 Propozycja tygodniowego rozkładu zajęć dla klasy I gimnazjum
24 godziny treningowe, w tym 2 godziny zajęć na lądzie (jednostka 45') PN WT ŚR CZW PT SB I trening 6:30 – 8:00 woda Trening klubowy 9:00 – 14.30 szkoła II trening + ląd 15:00 – 17:15 15:00 – 17:00 15:00 –16:45

32 Propozycja tygodniowego rozkładu zajęć dla klasy II gimnazjum
28 godzin treningowych, w tym 3 godziny zajęć na lądzie ( jednostka 45') PN WT ŚR CZW PT SB I trening 6:20 – 8:00 woda Trening klubowy 9:00 – 14.30 szkoła II trening + ląd 15:15 – 18:00 15:00 – 17:00 15:00 –16:45

33 Propozycja tygodniowego rozkładu zajęć dla klasy III gimnazjum
30 godzin treningowych, w tym 3 godziny zajęć na lądzie (jednostka 45') PN WT ŚR CZW PT SB I trening 6:15 – 8:00 woda Trening klubowy 9:00 – 14.30 szkoła II trening + ląd 15:00 – 18:00 15:00 – 17:00 15:00 –17:15 15:15 – 18:00

34 Propozycja tygodniowego rozkładu zajęć dla klas I-III liceum ogólnokształcącego
33 godziny treningowe, w tym 5 godzin zajęć na lądzie (jednostka 45') PN WT ŚR CZW PT SB I trening 6:00 – 8:00 woda Trening klubowy 9:00 – 14.30 szkoła II trening + ląd 15:15 – 18:00 15:00 – 18:00 15:00 –17:30

35 Na kartach historii szkoły zapisali się już pływacy
W roku 2008 naukę w X Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego rozpoczęło kilku pływaków, wśród nich Krzysztof Pielowski… To właśnie system nauki w sms umożliwił Krzysztofowi osiągnięcie dwóch ważnych celów: wspaniałych sukcesów w sporcie i zdanie na wysokim poziomie matury. W trakcie nauki w naszej szkole został wyróżniony stypendium Prezesa Rady Ministrów.

36 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie
Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Pływacy w SMS Założenia funkcjonowania klas pływackich w SMS Olsztyn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google