Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P IENIĄDZ W GOSPODARCE : BANKI, RACHUNKI I KREDYTY Inwestycje finansowe - Giełda Papierów Wartościowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P IENIĄDZ W GOSPODARCE : BANKI, RACHUNKI I KREDYTY Inwestycje finansowe - Giełda Papierów Wartościowych."— Zapis prezentacji:

1 P IENIĄDZ W GOSPODARCE : BANKI, RACHUNKI I KREDYTY Inwestycje finansowe - Giełda Papierów Wartościowych

2 P IENIĄDZ TO POWSZECHNIE STOSOWANY I AKCEPTOWANY EKWIWALENT TOWARÓW I USŁUG Cechy pieniądza : stabilność poręczność trwałość jednolitość podzielność rozpoznawalność Funkcje pieniądza: miernik wartości środek wymiany środek tezauryzacji środek płatniczy

3

4 S YSTEM BANKOWY W P OLSCE : 1. N ARODOWY B ANK P OLSKI – NBP 2. K OMISJA N ADZORU F INANSOWEGO 3. B ANKOWY F UNDUSZ G WARANCYJNY

5 L ICZBA BANKÓW W P OLSCE

6 B ANKI Zakładanie i prowadzenie rachunków bankowych Wydawanie i obsługa kart płatniczych Udzielanie kredytów i pożyczek Karty debetowe Karty kredytowe Karty obciążeniowe Usługi bankoweKarty płatnicze

7 N AJPOPULARNIEJSZE BANKI W P OLSCE

8

9

10 K ARTY PŁATNICZE WYDANE DLA P OLAKÓW

11 Z AKUPY KARTĄ

12

13 K REDYTY DLA LUDNOŚCI

14 M IEJSCA ZAWIERANIA UMÓW

15 K REDYTY DLA FIRM W P OLSCE

16 P ORÓWNANIE RZECZOWE POŻYCZKI I KREDYTU

17 R ODZAJE INWESTYCJI W siebie : edukacja, kursy językowe, psychologiczne i zawodowe W zdrowie : lekcje tańca, lekcje pływania, areobic

18 R ODZAJE INWESTYCJI

19 M IEJSCE ZAKUPU OBLIGACJI

20 O SZCZĘDZANIE

21 A KCJE - G IEŁDA Akcja – papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnejpapier wartościowymajątkowymniemajątkowymspółce akcyjnej Rodzaje akcji Imienne RYNKI GIEŁDOWE Imienne na okaziciela - pierwotny na okaziciela Aportowe - wtórny Aportowe Gotówkowe - podstawowy Uprzywilejowane - równoległy Uprzywilejowane Założycielskie - NewConnect zwykłe - Catalyst

22 R ODZAJE AKCJI

23 L ICZBA I KAPITALIZACJA SPÓŁEK KRAJOWYCH NOTOWANYCH NA GPW W W ARSZAWIE

24 I NDEKSY GIEŁDOWE GPW W W ARSZAWIE

25 R EALIA GIEŁDY OD 1991 R

26 R ODZAJE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

27 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "P IENIĄDZ W GOSPODARCE : BANKI, RACHUNKI I KREDYTY Inwestycje finansowe - Giełda Papierów Wartościowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google