Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO IG)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO IG)"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO IG)
Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Białystok, 13 listopada 2013 r.

2 Główne cechy Kredytu technologicznego
kredyt dla sfinansowania inwestycji technologicznej (maks. 75% kosztów inwestycji) udzielany na warunkach rynkowych przez banki komercyjne współpracujące z BGK inwestycja technologiczna polega na wdrożeniu własnej nowej technologii (lub jej zakupie) oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług kredyt jest częściowo spłacany przez BGK w formie premii technologicznej po zakończeniu inwestycji technologicznej i uruchomieniu wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług kwota premii technologicznej wyliczana jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej w odniesieniu do kosztów poniesionych na wdrożenie technologii nowa technologia jest to technologia w postaci prawa własności przemysłowej, usługi badawczo-rozwojowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat

3 Kredyt technologiczny w cyklu życia innowacji
Udzielenie kredytu technologicznego Częściowa spłata kredytu technologicznego Pomysł Opracowanie technologii Proces opracowywania innowacji Proces komercjalizacji innowacji Wdrożenie technologii Start produkcji nowych towarów/usług Technologia gotowa do wdrożenia Gotowy towar/usługa

4 Kredyt technologiczny – efekt dźwigni finansowej
1,2 mld zł 1,8 mld zł 2,5 mld zł

5 Banki udzielające Kredytu technologicznego

6 Popularność Kredytu technologicznego
Dynamika wpływu wniosków o dofinansowanie Wejście w życie nowelizacji ustawy – maj 2011 Od początku funkcjonowania kredytu technologicznego w ramach PO IG, tj. od lipca 2009 r. do BGK wpłynęło łącznie 1528 wniosków o dofinansowanie, z czego 1314 po zmianie kryteriów dostępu wprowadzonych nowelizacją ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

7 Realizacja działania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG – stan na 24 października 2013 r.
ALOKACJA 4.3 PO IG: EUR = PLN BGK podpisał 701 umów o dofinansowanie na łączną kwotę mln zł 19 wnioskodawców wkrótce podpisze umowy 301 beneficjentów zrealizowało inwestycję technologiczną BGK wypłacił łącznie 738,5 mln zł

8 Liczba uruchomionych projektów w ujęciu regionalnym
Liczba projektów

9 Nowe technologie: wyniki prac B+R - własne lub nabyte

10 Kredyt technologiczny 2009-2013 – wnioski
Kredyt technologiczny jest sprawnie funkcjonującym i sprawdzonym w praktyce instrumentem finansującym wdrożenia i komercjalizację nowych technologii w postaci wyników prac B+R. uruchomiono prawie 700 inwestycji technologicznych zdecydowana większość wdrożeń dotyczy własnych technologii polskich przedsiębiorstw lub technologii wytworzonych przez polskie jednostki naukowe i centra badawczo-rozwojowe ponad połowę technologii stanowią technologie opatentowane lub zgłoszone do opatentowania poprzez sieci 18 banków kredytujących zapewniona jest maksymalna dostępność systemu dla przedsiębiorcy.

11 Kredyt technologiczny w kontekście perspektywy finansowej UE 2014-2020
Kredyt technologiczny w pełni wpisuje się w cele Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (PO IR), który kładzie duży nacisk na rozwój innowacyjności polskiej gospodarki, m.in. poprzez zwiększanie kompetencji przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i transferu technologii, wdrażania technologii, wsparcie potencjału do prowadzenia prac rozwojowych. Jest instrumentem gotowym do uzyskania zdolności operacyjnej w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy i gwarantującym realizację postanowień Umowy Partnerstwa, celów PO IR i Programu Rozwoju Przedsiębiorstw praktycznie bez większych modyfikacji. System realizacji z udziałem banków komercyjnych i BGK jest systemem efektywnym organizacyjnie i kosztowo, a wykorzystanie kompetencji, zasobów i środków finansowych banków komercyjnych obniża koszty dla budżetu państwa.

12 Przykłady inwestycji technologicznych
VIGO System SA „Stworzenie zdolności produkcyjnych dla wdrożenia produkcyjnego nowych wyrobów - urządzeń optoelektronicznych.” Bank kredytujący: BRE Bank SA Rezultaty projektu: kamery termograficzne pomiarowe i obserwacyjne detektor podczerwieni z elektronicznym układem wzmacniającym do rejestracji bardzo szybkich zmian temperatury moduł detekcyjny z elektronicznym układem wzmacniającym przeznaczonym do spektrofotometru fourierowskiego ulepszone, niechłodzone i chłodzone termoelektrycznie detektory podczerwieni Wartość inwestycji: 5,6 mln zł Kredyt technologiczny: 3,8 mln zł Dofinansowanie: 2 mln zł

13 Przykłady inwestycji technologicznych
VIGO System SA jest oficjalnym dostawcą NASA – misja Curiosity

14 Przykłady inwestycji technologicznych
MGGP Aero Sp. z o.o. „System skaningu laserowego wraz z kamerą fotogrametryczną jako Lotnicza Platforma Teledetekcyjna” Bank kredytujący: Bank Polskiej Spółdzielczości SA Zastosowania: gospodarka wodna: tworzenie map powodziowych, pomiary terenów podmokłych) infrastruktura: projektowanie przebiegu tras drogowych, kolejowych, rurociągów środowisko: generowanie numerycznego modelu pokrycia terenu zarządzanie kryzysowe: rejestracja i ocena zniszczeń po katastrofach Wartość inwestycji: 4.0 mln zł Kredyt technologiczny: 3.0 mln zł Dofinansowanie: 1.8 mln zł

15 Przykłady inwestycji technologicznych
BYŚ - Wojciech Byśkiniewicz „Wdrożenie technologii efektywnego sortowania i odzysku odpadów z wykorzystaniem separatorów” Bank kredytujący: Bank Ochrony Środowiska SA Istota projektu: Zastosowanie separatorów optopneumatycznych opartych na technologii czujników bliskiej podczerwieni NIR i światła widzialnego VIS oraz separatorów metali nieżelaznych na liniach do sortowania odpadów komunalnych. Technologia pozwala na zautomatyzowanie i zwiększenie efektywności odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych. Wartość inwestycji: mln zł Kredyt technologiczny: mln zł Dofinansowanie: 1.35 mln zł

16 Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Programów Europejskich dpe@bgk
Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Programów Europejskich Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO IG)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google