Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO IG) Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Białystok, 13 listopada 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO IG) Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Białystok, 13 listopada 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO IG) Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Białystok, 13 listopada 2013 r.

2 2 kredyt dla sfinansowania inwestycji technologicznej (maks. 75% kosztów inwestycji) udzielany na warunkach rynkowych przez banki komercyjne współpracujące z BGK inwestycja technologiczna polega na wdrożeniu własnej nowej technologii (lub jej zakupie) oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług kredyt jest częściowo spłacany przez BGK w formie premii technologicznej po zakończeniu inwestycji technologicznej i uruchomieniu wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług kwota premii technologicznej wyliczana jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej w odniesieniu do kosztów poniesionych na wdrożenie technologii nowa technologia jest to technologia w postaci prawa własności przemysłowej, usługi badawczo-rozwojowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat Główne cechy Kredytu technologicznego

3 3 Kredyt technologiczny w cyklu życia innowacji Pomysł Opracowanie technologii Proces opracowywania innowacji Gotowy towar/usługa Technologia gotowa do wdrożenia Proces komercjalizacji innowacji Wdrożenie technologii Start produkcji nowych towarów/usług Udzielenie kredytu technologicznego Częściowa spłata kredytu technologicznego

4 4 Kredyt technologiczny – efekt dźwigni finansowej 1,2 mld zł 1,8 mld zł 2,5 mld zł

5 5 Banki udzielające Kredytu technologicznego

6 6 Popularność Kredytu technologicznego Od początku funkcjonowania kredytu technologicznego w ramach PO IG, tj. od lipca 2009 r. do BGK wpłynęło łącznie 1528 wniosków o dofinansowanie, z czego 1314 po zmianie kryteriów dostępu wprowadzonych nowelizacją ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Dynamika wpływu wniosków o dofinansowanie Wejście w życie nowelizacji ustawy – maj 2011

7 7 Realizacja działania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG – stan na 24 października 2013 r. ALOKACJA 4.3 PO IG: 432 601 813 EUR = 1 827 511 646 PLN BGK podpisał 701 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 1.827 mln zł 19 wnioskodawców wkrótce podpisze umowy 301 beneficjentów zrealizowało inwestycję technologiczną BGK wypłacił łącznie 738,5 mln zł

8 8 Liczba uruchomionych projektów w ujęciu regionalnym Liczba projektów

9 9 Nowe technologie: wyniki prac B+R - własne lub nabyte

10 10 Kredyt technologiczny 2009-2013 – wnioski Kredyt technologiczny jest sprawnie funkcjonującym i sprawdzonym w praktyce instrumentem finansującym wdrożenia i komercjalizację nowych technologii w postaci wyników prac B+R. uruchomiono prawie 700 inwestycji technologicznych zdecydowana większość wdrożeń dotyczy własnych technologii polskich przedsiębiorstw lub technologii wytworzonych przez polskie jednostki naukowe i centra badawczo-rozwojowe ponad połowę technologii stanowią technologie opatentowane lub zgłoszone do opatentowania poprzez sieci 18 banków kredytujących zapewniona jest maksymalna dostępność systemu dla przedsiębiorcy.

11 11 Kredyt technologiczny w kontekście perspektywy finansowej UE 2014-2020 Kredyt technologiczny w pełni wpisuje się w cele Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (PO IR), który kładzie duży nacisk na rozwój innowacyjności polskiej gospodarki, m.in. poprzez zwiększanie kompetencji przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i transferu technologii, wdrażania technologii, wsparcie potencjału do prowadzenia prac rozwojowych. Jest instrumentem gotowym do uzyskania zdolności operacyjnej w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy i gwarantującym realizację postanowień Umowy Partnerstwa, celów PO IR i Programu Rozwoju Przedsiębiorstw praktycznie bez większych modyfikacji. System realizacji z udziałem banków komercyjnych i BGK jest systemem efektywnym organizacyjnie i kosztowo, a wykorzystanie kompetencji, zasobów i środków finansowych banków komercyjnych obniża koszty dla budżetu państwa.

12 12 Przykłady inwestycji technologicznych VIGO System SA Stworzenie zdolności produkcyjnych dla wdrożenia produkcyjnego nowych wyrobów - urządzeń optoelektronicznych. Rezultaty projektu: kamery termograficzne pomiarowe i obserwacyjne detektor podczerwieni z elektronicznym układem wzmacniającym do rejestracji bardzo szybkich zmian temperatury moduł detekcyjny z elektronicznym układem wzmacniającym przeznaczonym do spektrofotometru fourierowskiego ulepszone, niechłodzone i chłodzone termoelektrycznie detektory podczerwieni Wartość inwestycji: 5,6 mln zł Kredyt technologiczny: 3,8 mln zł Dofinansowanie:2 mln zł Bank kredytujący: BRE Bank SA

13 13 Przykłady inwestycji technologicznych VIGO System SA jest oficjalnym dostawcą NASA – misja Curiosity

14 14 MGGP Aero Sp. z o.o. System skaningu laserowego wraz z kamerą fotogrametryczną jako Lotnicza Platforma Teledetekcyjna Zastosowania: gospodarka wodna: tworzenie map powodziowych, pomiary terenów podmokłych) infrastruktura: projektowanie przebiegu tras drogowych, kolejowych, rurociągów środowisko: generowanie numerycznego modelu pokrycia terenu zarządzanie kryzysowe: rejestracja i ocena zniszczeń po katastrofach Wartość inwestycji: 4.0 mln zł Kredyt technologiczny: 3.0 mln zł Dofinansowanie:1.8 mln zł Bank kredytujący: Bank Polskiej Spółdzielczości SA Przykłady inwestycji technologicznych

15 15 Przykłady inwestycji technologicznych BYŚ - Wojciech Byśkiniewicz Wdrożenie technologii efektywnego sortowania i odzysku odpadów z wykorzystaniem separatorów Bank kredytujący: Bank Ochrony Środowiska SA Wartość inwestycji: 4.50 mln zł Kredyt technologiczny: 3.34 mln zł Dofinansowanie:1.35 mln zł Technologia pozwala na zautomatyzowanie i zwiększenie efektywności odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych. Istota projektu: Zastosowanie separatorów optopneumatycznych opartych na technologii czujników bliskiej podczerwieni NIR i światła widzialnego VIS oraz separatorów metali nieżelaznych na liniach do sortowania odpadów komunalnych.

16 16 Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Programów Europejskich dpe@bgk.com.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO IG) Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Białystok, 13 listopada 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google