Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P E C Sp. z o.o. T Y C H Y Rola inwestora strategicznego w kształtowaniu przedsiębiorstwa PM/PI na przykładzie PEC Tychy Krzysztof Zamasz - Prezes Zarządu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P E C Sp. z o.o. T Y C H Y Rola inwestora strategicznego w kształtowaniu przedsiębiorstwa PM/PI na przykładzie PEC Tychy Krzysztof Zamasz - Prezes Zarządu."— Zapis prezentacji:

1

2 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y Rola inwestora strategicznego w kształtowaniu przedsiębiorstwa PM/PI na przykładzie PEC Tychy Krzysztof Zamasz - Prezes Zarządu Jan Suchy - Wiceprezes Zarządu Konferencja: „SAMORZĄD – gospodarka, infrastruktura, finanse” Katowice,

3 PROBLEMY PRZEDSIĘBIORSTWA CIEPŁOWNICZEGO
Zmniejszający się rynek -> przewymiarowany system ciepłowniczy Duża wartość majątku –> odpis amortyzacyjny Wysokie podatki Przerost zatrudnienia Regulacje prawne (rozporządzenia taryfowe, UZP) Przestarzały technologicznie system ciepłowniczy -> straty ciepła i nośnika Katowice, Bielsko-Biała,

4 PRZEKSZTAŁCENIA (PRYWATYZACJA)
Stosowane drogi przekształcenia: Sprzedaż przez gminę udziałów/akcji przedsiębiorstwa inwestorowi strategicznemu w zamian za zobowiązanie się do inwestycji w Spółce. Dzierżawa majątku przedsiębiorstwa, bądź całego przedsiębiorstwa. Tyski model przekształceń: Emisja nowych udziałów, które obejmuje branżowy inwestor strategiczny. W umowie Spółki inwestor otrzymuje pewne przywileje. Katowice, Bielsko-Biała, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

5 ZALETY PRZEKSZTAŁCENIA
Pieniądze wpływające do Spółki, która może przeprowadzić restrukturyzację techniczną, organizacyjną, finansową i własnościową. Gmina dzieląc się w Spółce władzą z inwestorem strategicznym, dzieli się również odpowiedzialnością wynikającą z Prawa Energetycznego. Katowice, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

6 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
Obszar działalności ciepłowniczej Spółki: gmina Tychy gmina Łaziska Spółka dostarcza gminie Tychy ciepło ze źródła obcego - EC Tychy S.A. oraz własnych źródeł ciepła: Kotłownia Wilkowyje Kotłownia Wieczorka Kotłownia Wolności Gmina Łaziska zaopatrywana jest w ciepło ze źródła PKE S.A. – Elektrownia Łaziska. Poza działalnością w zakresie dostaw ciepła PEC Sp. z o.o. w Tychach wykonuje następujące usługi: uzgadnianie dokumentacji projektowej sieci i instalacji ciepłowniczych oraz planów sytuacyjnych uzbrojenia terenu, określanie warunków technicznych dla odbiorców ciepła, montaż i remont urządzeń elektroenergetycznych, interwencje Pogotowia Ciepłowniczego, organizacja konsorcjów komunalnych. Katowice, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

7 MOC ZAINSTALOWANA ELEKTRYCZNA MOC OSIĄGALNA CIEPLNA
Moc zainstalowana elektryczna – 5052 MW Moc osiągalna cieplna – 2541,5 MW Ilość bloków – 43, w tym 10 powyżej 200 MW i 15 powyżej 120 MW Moc elektr. zainstal – 1155 Mwe Moc cieplna – 196 MWt Moc elektr. zainstal – 1635 MWe Moc cieplna – 464 MWt El. Łaziska Elektrownia Jaworzno III Moc elektr. zainstal – 135 Mwe Moc cieplna – 693 MWt Moc elektr. zainstal – 840 MWe Moc cieplna – 425 MWt Elektrociepłownia Katowice El. Łagisza Moc elektr. zainstal – 165 MWe Moc cieplna – 174 MWt El. Blachownia El. Halemba Moc elektr. zainstal – 163 MWe Moc cieplna – 495 MWt ZEC Bielsko Biała Moc elektr. zainstal – 763 MWe Moc cieplna – 37 MWt El. Siersza Moc elektr. zainstal 200 MWe Moc cieplna – 58 MWt Katowice, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

8 Pracownicy i akcjonariusze prywatni – 14,79 %
KAPITAŁ PKE S.A. ,86 tys.PLN Kapitał podstawowy Majątek trwały ,72 tys. PLN Suma bilansowa ,46 tys. PLN Skarb Państwa – 85,21 % Pracownicy i akcjonariusze prywatni – 14,79 % Akcjonariat Stan na Katowice, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

9 GRUPA KAPITAŁOWA PKE S.A.
19 spółek zależnych i 9 powiązanych dane na kapitał zainwestowany przez PKE S.A.– 193,2 mln. zł – na dzień , przychody ze sprzedaży – 1 107,4 mln. zł – zależne 274 mln – powiązane – za 2002 prognoza: zależne 906 mln – za 2003 powiązane – 288,4 zysk netto – 15,3 mln. zł - za 2002 – spółki zależne strata ,6 mln. zł – za spółki powiązane zysk planowany - spółki zależne i powiązane - na 2003 – 11,4 mln średnioroczne zatrudnienie – osób na Katowice, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

10 PKE S.A.w PEC Sp. z o.o. w Tychach Wejście kapitału PKE S.A.
r. została podpisana umowa inwestycyjna pomiędzy Gminą Tychy, PKE S.A. w Katowicach i PEC Sp. z o.o. w Tychach – PKE S.A. zobowiązał się zainwestować w PEC Sp. z o.o. w Tychach w ciągu 3 lat ,00 zł Katowice, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

11 STRUKTURA KAPITAŁOWA w Spółce przed inwestycjami PKE S.A.
100 RAZEM 0,30 6.598 Pracownicy 0,0004 10 MKZ NSZZ Solidarność przy PEC Sp. z o.o. 0,009 191 Gmina Miedźna 0,039 864 Gmina Lędziny 0,55 12.094 Gmina Łaziska Górne 1,31 28.852 Elektrociepłownia Tychy S.A. 0,24 5.267 Południowy Koncern Energetyczny S.A. Katowice 97,55 Gmina Tychy % Ilość udziałów Udziałowiec Katowice, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

12 w Spółce po 3 transzy inwestycji PKE S.A.
STRUKTURA KAPITAŁOWA w Spółce po 3 transzy inwestycji PKE S.A. 100 RAZEM 0,23 6.598 Pracownicy 0,0003 10 MKZ NSZZ Solidarność przy PEC Sp. z o.o. 0,006 191 Gmina Miedźna 0,03 864 Gmina Lędziny 3,235 93.177 Gmina Łaziska Górne 1,001 28.852 Elektrociepłownia Tychy S.A. 21,01 Południowy Koncern Energetyczny S.A. Katowice 74,47 Gmina Tychy % Ilość udziałów Udziałowiec Bielsko-Biała, Katowice,

13 SYTUACJA EKONOMICZNA SPÓŁKI
Wyszczególnienie Jedn. miary 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. Plan na 2004 r. Plan na 2005 r. Plan na 2006 r. tys.zł. Wynik finansowy netto -2540,6 -1520,3 -1978,8 -440,0 -314,0 0,0 1008,4 Katowice, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

14 OBSZARY DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW PM/PI
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ Koncepcja przedsiębiorstwa multienergetycznego oraz infrastrukturalnego OBSZARY DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW PM/PI G M I N A TRADYCYJNE USŁUGI KOMUNALNE (drogi*, transport, wodociągi, kanalizacja) OCHRONA ŚRODOWISKA (utylizacja śmieci, paliwa odpadowe ) ENERGETYKA ODNAWIALNA CIEPŁO ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ NOWE RYNKI USŁUG W GMINIE (dla urzędu gminnego i instytucji, tzn. dla szkół, policji, straży pożarnej, ośrodków zdrowia, oraz dla ludności; usługi informatyczne, mapy GIS, internet, inteligentny dom itp.) PRZEDSIĘBIORSTWO INFRASTRUKTURALNE Katowice, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

15 PKE - INFRASTRUKTURA Przedsiębiorstwa multienergetyczne / infrastrukturalne mogą być tworzone w oparciu o formułę partnerstwa publiczno – prywatnego. Zakłada się, że przedmiotem działalności spółek infrastrukturalnej będzie zarządzanie i koordynowanie działaniami w następujących obszarach: produkcja, przesyłanie, dystrybucja oraz obrót ciepłem, energią elektryczną (w przyszłości także gazem), wodociągi i zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, oczyszczanie i gospodarka odpadami, usługi dodane (usługi teleinformatyczne oparte na nowych technologiach). Katowice, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

16 INWESTOR STRATEGICZNY
Inspiruje rozwój przedsiębiorstwo PM/PI poprzez: kreowanie nowych usług np. takich jak: stworzenia nowej jakości obsługi mieszkańców poprzez stworzenie infrastrukturalnego (multimedialnego) centrum obsługi klient rozwój rynku usług dodanych poprzez np. zaoferowanie mieszkańcom usług internetowych wprowadzanie nowych technologii i rozwiązań technicznych celem: zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa PM/PI zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne Katowice, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

17 PROJEKT PKE-IGT Jeden z wariantów struktury przedsiębiorstwa
eksploatacja eksploatacja PEC w Tychach EC Tychy Górnośląska Spółka Gazownictwa majątek / udziały majątek / udziały eksploatacja Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej udział kapitałowy (niewielki) eksploatacja Master PKE - IGT S.A. majątek / udziały majątek / udziały Tychy inne nowe spółki, w tym spółki usług dodanych zakup udziałów RPWiK zakup udziałów inne, np. spółki teleinformatyczne majątek / udziały majątek / udziały TLT PKM inne, np. instytucje finansowe eksploatacja eksploatacja Katowice, Bielsko-Biała,

18 INWESTYCJE PEC Sp. z o.o. w Tychach Realizacja zadań inwestycyjnych
Modernizacja przestarzałych węzłów hydroelewatorowych na nowoczesne wymiennikownie kompaktowe w ilości 258 sztuk. Wymiana 7 km tradycyjnej sieci ciepłowniczej na nowoczesną sieć preizolowaną. Modernizacja grupowych wymiennikowni ciepła na nowe z automatyką pogodową – 8 sztuk. Wymiana 12 sztuk kompensatorów dławicowych o średnicy  500 mm na szczelne kompensatory mieszkowe nowej generacji. Wymiana układów pomiarowych (liczników ciepła) w ilości 200 sztuk. Pozyskanie 15 nowych odbiorców m.in.: Przychodnia na os. „Z”, Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy „PIRAMIDA”. Telemetria: podłączenie 72 węzłów cieplnych w systemie Scada. Katowice, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

19 INWESTYCJE PEC Sp. z o.o. w Tychach Realizacja gminnego programu ochrony środowiska
Realizacja „Kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy” Katowice, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

20 INWESTYCJE PEC Sp. z o.o. w Tychach Geotermia
Realizacja inwestycji przy wykorzystaniu istniejącego majątku, pozwoli zrekompensować malejące przychody z działalności ciepłowniczej (na skutek stałego ograniczenia zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców). Wykorzystanie źródeł geotermalnych Na terenie gminy Tychy wg uzyskanych wstępnych wyników badań i analiz istnieje możliwość pozyskiwania energii cieplnej ze źródeł geotermalnych. W przypadku pozyskania zewnętrznych środków celowych na badania (KBN, PAN) i uzyskania pozytywnych wyników badań, PEC Sp. z o.o. w Tychach rozważy możliwość budowy zakładu geotermalnego. Katowice, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

21 POMPA CIEPŁA - ZASADA DZIAŁANIA
INWESTYCJE PEC Sp. z o.o w Tychach Pompy ciepła, klimatyzacja i wentylacja Wykorzystanie pomp ciepła 1 - sprężarka 2 - skraplacz 3 - parownik 4 - zawór rozprężny 5 - dolne źródło ciepła 6 - górne źródło ciepła POMPA CIEPŁA - ZASADA DZIAŁANIA Dostawa ciepła na potrzeby wentylacji i klimatyzacji Analizowane są możliwości świadczenia w/w usług przy wykorzystaniu infrastruktury ciepłowniczej (stacje wymienników ciepła pod kątem całorocznej dostawy ciepła na potrzeby wentylacji i klimatyzacji). Katowice, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

22 INWESTYCJE PEC Sp. z o.o. w Tychach Telemetria
Zastosowanie telemetrii pozwala na automatyczną transmisję danych z obiektów takich jak: węzły cieplne i źródła ciepła (EC Tychy S.A., PKE S.A. Elektrownia Łaziska) do centralnej dyspozytorni w PEC Sp. z o.o. Tychy, ich zapamiętywanie i wykonanie analizy. Daje to również możliwości zdalnego nadzorowania i zmian parametrów pracy węzłów cieplnych. Katowice, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

23 INWESTYCJE PEC Sp. z o.o. w Tychach Internet e-Tychy, e-Łaziska
Transmisja i przesył danych – głównie Internet Analizowane są możliwości wykorzystania infrastruktury ciepłowniczej przy okablowaniu strukturalnym pod kątem transmisji i przesyłu danych INTERNET. Budowa miejskiej sieci informatycznej na bazie okablowania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Szkielet sieci stanowi instalacja ciepłownicza – sieć Systemu Monitoringu i Sterowania siecią ciepłowniczą W węzłach cieplnych instalowane są urządzenia informatyczne do obsługi sieci informatycznej Sygnały internetowe są rozprowadzone z węzłów okablowaniem w budynkach Sieć LAN Źródło: MPEC Wrocław Katowice, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

24 PIS „INSTALATOR” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach posiada 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierii Sanitarnej „Instalator” Sp. z o.o., które powstało w lutym 2001 roku na bazie zaplecza warsztatowego PEC Sp. z o.o. W ramach kompleksowej obsługi klientów Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „INSTALATOR” Sp. z o.o. oferuje szeroki zakres usług projektowych i montażowo-instalacyjnych : - wykonawstwo kompaktowych węzłów ciepła ( wymienniki płytowe, kompleksowa automatyka pogodowa, cichobieżne i energooszczędne pompy c.o. i c.w.u.), - montaż sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych oraz w technologii tradycyjnej, - montaż i remont wewnętrznej instalacji c.o. ( regulatory podpionowe, nowoczesne grzejniki), - montaż termozaworów grzejnikowych oraz podzielników ciepła wraz z ich obsługą rozliczeniową, - montaż urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, - wykonawstwo wierceń otworów w betonie zbrojonym do średnicy DN 500, - wykonawstwo projektów technicznych, instrukcji obsługi oraz doradztwo techniczne. Katowice, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

25 PEC Sp. z o.o. w Tychach Dziękujemy za uwagę
Katowice,


Pobierz ppt "P E C Sp. z o.o. T Y C H Y Rola inwestora strategicznego w kształtowaniu przedsiębiorstwa PM/PI na przykładzie PEC Tychy Krzysztof Zamasz - Prezes Zarządu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google