Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 1."— Zapis prezentacji:

1 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 1

2 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 2 P E C T Y C H Y Sp. z o.o. Rola inwestora strategicznego w kształtowaniu przedsiębiorstwa PM/PI na przykładzie PEC Tychy Krzysztof Zamasz - Prezes Zarządu Jan Suchy - Wiceprezes Zarządu Konferencja: SAMORZĄD – gospodarka, infrastruktura, finanse Katowice, 05.04.2004

3 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 3 Bielsko-Biała, 12.02.2004 PROBLEMY PRZEDSIĘBIORSTWA CIEPŁOWNICZEGO Zmniejszający się rynek -> przewymiarowany system ciepłowniczy Duża wartość majątku –> odpis amortyzacyjny Wysokie podatki Przerost zatrudnienia Regulacje prawne (rozporządzenia taryfowe, UZP) Przestarzały technologicznie system ciepłowniczy -> straty ciepła i nośnika Katowice, 05.04.2004

4 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 4 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach PRZEKSZTAŁCENIA (PRYWATYZACJA) Stosowane drogi przekształcenia: Sprzedaż przez gminę udziałów/akcji przedsiębiorstwa inwestorowi strategicznemu w zamian za zobowiązanie się do inwestycji w Spółce. Dzierżawa majątku przedsiębiorstwa, bądź całego przedsiębiorstwa. Tyski model przekształceń: Emisja nowych udziałów, które obejmuje branżowy inwestor strategiczny. W umowie Spółki inwestor otrzymuje pewne przywileje. Bielsko-Biała, 12.02.2004Katowice, 05.04.2004

5 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 5 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach ZALETY PRZEKSZTAŁCENIA Pieniądze wpływające do Spółki, która może przeprowadzić restrukturyzację techniczną, organizacyjną, finansową i własnościową. Gmina dzieląc się w Spółce władzą z inwestorem strategicznym, dzieli się również odpowiedzialnością wynikającą z Prawa Energetycznego. Katowice, 05.04.2004

6 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 6 Obszar działalności ciepłowniczej Spółki: gmina Tychy gmina Łaziska Spółka dostarcza gminie Tychy ciepło ze źródła obcego - EC Tychy S.A. oraz własnych źródeł ciepła: Kotłownia Wilkowyje Kotłownia Wieczorka Kotłownia Wolności Gmina Łaziska zaopatrywana jest w ciepło ze źródła PKE S.A. – Elektrownia Łaziska. Poza działalnością w zakresie dostaw ciepła PEC Sp. z o.o. w Tychach wykonuje następujące usługi: uzgadnianie dokumentacji projektowej sieci i instalacji ciepłowniczych oraz planów sytuacyjnych uzbrojenia terenu, określanie warunków technicznych dla odbiorców ciepła, montaż i remont urządzeń elektroenergetycznych, interwencje Pogotowia Ciepłowniczego, organizacja konsorcjów komunalnych. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach Katowice, 05.04.2004 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

7 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 7 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach Katowice, 05.04.2004 El. Łagisza Elektrociepłownia Katowice El. Łaziska Elektrownia Jaworzno III El. Siersza El. Halemba Moc elektr. zainstal – 1635 MWe Moc cieplna – 464 MWt Moc elektr. zainstal – 840 MWe Moc cieplna – 425 MWt Moc elektr. zainstal – 163 MWe Moc cieplna – 495 MWt Moc elektr. zainstal – 1155 Mwe Moc cieplna – 196 MWt Moc elektr. zainstal – 135 Mwe Moc cieplna – 693 MWt Moc elektr. zainstal – 165 MWe Moc cieplna – 174 MWt Moc elektr. zainstal – 763 MWe Moc cieplna – 37 MWt Moc elektr. zainstal 200 MWe Moc cieplna – 58 MWt El. Blachownia ZEC Bielsko Biała Moc zainstalowana elektryczna – 5052 MW Moc osiągalna cieplna – 2541,5 MW Ilość bloków – 43, w tym 10 powyżej 200 MW i 15 powyżej 120 MW MOC ZAINSTALOWANA ELEKTRYCZNA MOC OSIĄGALNA CIEPLNA

8 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 8 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach Katowice, 05.04.2004 KAPITAŁ PKE S.A. 1 559 231,86 tys.PLN Kapitał podstawowy Majątek trwały 4 193 316,72 tys. PLN Suma bilansowa 5 495 192,46 tys. PLN Skarb Państwa – 85,21 % Pracownicy i akcjonariusze prywatni – 14,79 % Akcjonariat Stan na 31.12.2002.

9 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 9 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach Katowice, 05.04.2004 GRUPA KAPITAŁOWA PKE S.A. 19 spółek zależnych i 9 powiązanych dane na 30.09. 2003. - kapitał zainwestowany przez PKE S.A.– 193,2 mln. zł – na dzień 30.09.2003, - przychody ze sprzedaży – 1 107,4 mln. zł – zależne - 274 mln – powiązane – za 2002 - prognoza: zależne 906 mln – za 2003 -powiązane – 288,4 - zysk netto – 15,3 mln. zł - za 2002 – spółki zależne - strata - -2,6 mln. zł – za 2002 - spółki powiązane - zysk planowany - spółki zależne i powiązane - na 2003 – 11,4 mln - średnioroczne zatrudnienie – 5 916 osób na 31.12.2002.

10 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 10 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach Katowice, 05.04.2004 PKE S.A.w PEC Sp. z o.o. w Tychach Wejście kapitału PKE S.A. 11.07.2002 r. została podpisana umowa inwestycyjna pomiędzy Gminą Tychy, PKE S.A. w Katowicach i PEC Sp. z o.o. w Tychach – PKE S.A. zobowiązał się zainwestować w PEC Sp. z o.o. w Tychach w ciągu 3 lat 30.000.000,00 zł

11 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 11 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach STRUKTURA KAPITAŁOWA w Spółce przed inwestycjami PKE S.A. Katowice, 05.04.2004 1002.198.534RAZEM 0,306.598Pracownicy 0,000410MKZ NSZZ Solidarność przy PEC Sp. z o.o. 0,009191Gmina Miedźna 0,039864Gmina Lędziny 0,5512.094Gmina Łaziska Górne 1,3128.852Elektrociepłownia Tychy S.A. 0,245.267Południowy Koncern Energetyczny S.A. Katowice 97,552.144.658Gmina Tychy % Ilość udziałów Udziałowiec

12 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 12 STRUKTURA KAPITAŁOWA. w Spółce po 3 transzy inwestycji PKE S.A. Bielsko-Biała, 12.02.2004Katowice, 05.04.2004 1002.879.617RAZEM 0,236.598Pracownicy 0,000310MKZ NSZZ Solidarność przy PEC Sp. z o.o. 0,006191Gmina Miedźna 0,03864Gmina Lędziny 3,23593.177Gmina Łaziska Górne 1,00128.852Elektrociepłownia Tychy S.A. 21,01605.267Południowy Koncern Energetyczny S.A. Katowice 74,472.144.658Gmina Tychy % Ilość udziałów Udziałowiec

13 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 13 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach -314,0 Plan na 2004 r. 0,0 Plan na 2005 r. -1978,8 2002 r. -440,0 2003 r. tys.zł. Jedn. miary -2540,6 2000 r. -1520,3 2001 r. 1008,4 Plan na 2006 r. Wyszczególnienie Wynik finansowy netto Katowice, 05.04.2004 SYTUACJA EKONOMICZNA SPÓŁKI

14 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 14 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ Koncepcja przedsiębiorstwa multienergetycznego oraz infrastrukturalnego Katowice, 05.04.2004 G M I N A TRADYCYJNE USŁUGI KOMUNALNE (drogi*, transport, wodociągi, kanalizacja) OCHRONA ŚRODOWISKA (utylizacja śmieci, paliwa odpadowe) ENERGETYKA ODNAWIALNA CIEPŁO ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ NOWE RYNKI USŁUG W GMINIE (dla urzędu gminnego i instytucji, tzn. dla szkół, policji, straży pożarnej, ośrodków zdrowia, oraz dla ludności; usługi informatyczne, mapy GIS, internet, inteligentny dom itp.) PRZEDSIĘBIORSTWO INFRASTRUKTURALNE OBSZARY DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW PM/PI

15 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 15 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach Katowice, 05.04.2004 PKE - INFRASTRUKTURA Przedsiębiorstwa multienergetyczne / infrastrukturalne mogą być tworzone w oparciu o formułę partnerstwa publiczno – prywatnego. Zakłada się, że przedmiotem działalności spółek infrastrukturalnej będzie zarządzanie i koordynowanie działaniami w następujących obszarach: - produkcja, przesyłanie, dystrybucja oraz obrót ciepłem, energią elektryczną (w przyszłości także gazem), - wodociągi i zaopatrzenie w wodę, - usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, - oczyszczanie i gospodarka odpadami, - usługi dodane (usługi teleinformatyczne oparte na nowych technologiach).

16 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 16 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach Katowice, 05.04.2004 INWESTOR STRATEGICZNY Inspiruje rozwój przedsiębiorstwo PM/PI poprzez: 1.kreowanie nowych usług np. takich jak: stworzenia nowej jakości obsługi mieszkańców poprzez stworzenie infrastrukturalnego (multimedialnego) centrum obsługi klient rozwój rynku usług dodanych poprzez np. zaoferowanie mieszkańcom usług internetowych 2.wprowadzanie nowych technologii i rozwiązań technicznych celem: zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa PM/PI zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne

17 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 17 zakup udziałów inne nowe spółki, w tym spółki usług dodanych PKE - IGT S.A. PEC w TychachEC Tychy PKM TLT Regionalne Centrum Gospodarki Wodno- Ściekowej Master majątek / udziały eksploatacja majątek / udziały eksploatacja majątek / udziały eksploatacja majątek / udziały eksploatacja majątek / udziały eksploatacja Górnośląska Spółka Gazownictwa RPWiK inne, np. spółki teleinformatyczne zakup udziałów inne, np. instytucje finansowe udział kapitałowy (niewielki) Tychy Jeden z wariantów struktury przedsiębiorstwa PROJEKT PROJEKT PKE-IGT Bielsko-Biała, 12.02.2004Katowice, 05.04.2004

18 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 18 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach INWESTYCJE PEC Sp. z o.o. w Tychach Realizacja zadań inwestycyjnych Modernizacja przestarzałych węzłów hydroelewatorowych na nowoczesne wymiennikownie kompaktowe w ilości 258 sztuk. Wymiana 7 km tradycyjnej sieci ciepłowniczej na nowoczesną sieć preizolowaną. Modernizacja grupowych wymiennikowni ciepła na nowe z automatyką pogodową – 8 sztuk. Wymiana 12 sztuk kompensatorów dławicowych o średnicy 500 mm na szczelne kompensatory mieszkowe nowej generacji. Wymiana układów pomiarowych (liczników ciepła) w ilości 200 sztuk. Pozyskanie 15 nowych odbiorców m.in.: Przychodnia na os. Z, Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy PIRAMIDA. Telemetria: podłączenie 72 węzłów cieplnych w systemie Scada. Katowice, 05.04.2004

19 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 19 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach INWESTYCJE PEC Sp. z o.o. w Tychach Realizacja gminnego programu ochrony środowiska Realizacja Kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy Katowice, 05.04.2004

20 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 20 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach INWESTYCJE PEC Sp. z o.o. w Tychach Geotermia Wykorzystanie źródeł geotermalnych Na terenie gminy Tychy wg uzyskanych wstępnych wyników badań i analiz istnieje możliwość pozyskiwania energii cieplnej ze źródeł geotermalnych. W przypadku pozyskania zewnętrznych środków celowych na badania (KBN, PAN) i uzyskania pozytywnych wyników badań, PEC Sp. z o.o. w Tychach rozważy możliwość budowy zakładu geotermalnego. Realizacja inwestycji przy wykorzystaniu istniejącego majątku, pozwoli zrekompensować malejące przychody z działalności ciepłowniczej (na skutek stałego ograniczenia zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców). Katowice, 05.04.2004

21 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 21 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach INWESTYCJE PEC Sp. z o.o. w Tychach Pompy ciepła, klimatyzacja i wentylacja Dostawa ciepła na potrzeby wentylacji i klimatyzacji Analizowane są możliwości świadczenia w/w usług przy wykorzystaniu infrastruktury ciepłowniczej (stacje wymienników ciepła pod kątem całorocznej dostawy ciepła na potrzeby wentylacji i klimatyzacji). Wykorzystanie pomp ciepła 1 - sprężarka 2 - skraplacz 3 - parownik 4 - zawór rozprężny 5 - dolne źródło ciepła 6 - górne źródło ciepła POMPA CIEPŁA - ZASADA DZIAŁANIA Katowice, 05.04.2004

22 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 22 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach INWESTYCJE PEC Sp. z o.o. w Tychach Telemetria Zastosowanie telemetrii pozwala na automatyczną transmisję danych z obiektów takich jak: węzły cieplne i źródła ciepła (EC Tychy S.A., PKE S.A. Elektrownia Łaziska) do centralnej dyspozytorni w PEC Sp. z o.o. Tychy, ich zapamiętywanie i wykonanie analizy. Daje to również możliwości zdalnego nadzorowania i zmian parametrów pracy węzłów cieplnych. Katowice, 05.04.2004

23 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 23 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach INWESTYCJE PEC Sp. z o.o. w Tychach Internet e-Tychy, e-Łaziska Transmisja i przesył danych – głównie Internet Analizowane są możliwości wykorzystania infrastruktury ciepłowniczej przy okablowaniu strukturalnym pod kątem transmisji i przesyłu danych INTERNET. Szkielet sieci stanowi instalacja ciepłownicza – sieć Systemu Monitoringu i Sterowania siecią ciepłowniczą W węzłach cieplnych instalowane są urządzenia informatyczne do obsługi sieci informatycznej Sygnały internetowe są rozprowadzone z węzłów okablowaniem w budynkach Sieć LAN Budowa miejskiej sieci informatycznej na bazie okablowania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Katowice, 05.04.2004 Źródło: MPEC Wrocław

24 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 24 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach PIS INSTALATOR Sp. z o.o. Katowice, 05.04.2004 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach posiada 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierii Sanitarnej Instalator Sp. z o.o., które powstało w lutym 2001 roku na bazie zaplecza warsztatowego PEC Sp. z o.o. W ramach kompleksowej obsługi klientów Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej INSTALATOR Sp. z o.o. oferuje szeroki zakres usług projektowych i montażowo- instalacyjnych : -wykonawstwo kompaktowych węzłów ciepła ( wymienniki płytowe, kompleksowa automatyka pogodowa, cichobieżne i energooszczędne pompy c.o. i c.w.u.), -montaż sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych oraz w technologii tradycyjnej, -montaż i remont wewnętrznej instalacji c.o. ( regulatory podpionowe, nowoczesne grzejniki), -montaż termozaworów grzejnikowych oraz podzielników ciepła wraz z ich obsługą rozliczeniową, -montaż urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, -wykonawstwo wierceń otworów w betonie zbrojonym do średnicy DN 500, -wykonawstwo projektów technicznych, instrukcji obsługi oraz doradztwo techniczne.

25 P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 25 PEC Sp. z o.o. w Tychach Dziękujemy za uwagę Katowice, 05.04.2004


Pobierz ppt "P E C Sp. z o.o. T Y C H Y K. Zamasz Kraków, 5-6 listopada 2003 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google