Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozliczenia za energię elektryczną Przetargi Analizy ofert

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozliczenia za energię elektryczną Przetargi Analizy ofert"— Zapis prezentacji:

1 Rozliczenia za energię elektryczną Przetargi Analizy ofert
Jarosław Chodenko Robert Monkiewicz Szczecin, czerwiec 2008

2 Składnik zmienny stawki sieciowej
Za co płacimy ? Energia elektryczna [ zł/kWh ] ! opłata za obsługę rozliczenia handlowego ( opłata handlowa, opłata za obsługę handlową, opłata abonamentowa obrotu ) [ zł/miesiąc] Składnik zmienny stawki sieciowej [ zł/kWh ] Stawka systemowa Opłata zmienna dystrybucyjna (przesyłowa) Składnik stały stawki sieciowej [ zł/kW/miesiąc ] Opłata abonamentowa [ zł/przyłącze/miesiąc ]

3 Ile można brać za opłaty ?
Taryfa C1x Marzec 2008 Opłata handlowa Opłata abonamentowa 9,76 zł 8,01 zł 13,79 zł 2,00 zł 8,92 zł 1,76 zł 6,90 zł 2,75 zł 6,56 zł 1,98 zł 4,30 zł 2,05 - 4,20 zł 3,70 zł 2,33 zł

4 Cenniki energii elektrycznej (ustalane przez Sprzedawców energii)
Na jakiej podstawie? Cenniki energii elektrycznej (ustalane przez Sprzedawców energii) Taryfy dla energii elektrycznej (zatwierdzane przez Prezesa URE) C11 C11o C11s C12a C12b C12NN C12NW C12o C12w C12r C13 D12 D11 O11 O12 C21 C22a C22b C22w C23 C24

5 Którą taryfę wybrać? Optymalny wybór taryfy
C11 Optymalny wybór taryfy = planowany zysk zakładu energetycznego C12a C12b C11o Taryfa wybrana przypadkowo = dodatkowy zysk zakładu energetycznego, zbędne koszty klienta C12o …... …...

6 Każda oferta musi uwzględnić ograniczenia wynikające z taryfy
Oferty sprzedaży energii – nowe możliwości? Każda oferta musi uwzględnić ograniczenia wynikające z taryfy

7 Jakie oferty na rynku energii?
Oferta sprzedaży energii dokładnie taka sama jak taryfy C11o C11 C12a C12b C12o Energia Oferta w pełni zgodna z taryfą ale pod inną nazwą handlową Produkty - kombinacje cen i opłat handlowych

8 Jaką ofertę wybrać? 3 taryfy, 14 produktów ! Grudzień 2007 C11 C12a
Na Okrągło CałoDzień DwuDzień C11 Południk NocoDzień Na Dwie Zmiany C12a Strefa Nocy Zmiennik Dziennik C12b Zwrotnik Dzień/Noc Równik Nocna Zmiana Dzień

9 Jakie mogą być produkty w przyszłości?
Cena gwarantowana Stała opłata miesięczna za prawo do zmiany ceny w ciągu okresu obowiązywania umowy Gwarancja najniższej ceny Prawo do zmiany ceny na aktualnie najniższą za dodatkową opłatą Produkty dodatkowe Ubezpieczenia, promocje urządzeń elektrycznych, programy lojalnściowe, itp.

10 Kiedy robić przetarg? Przetarg powinien być ostatnim elementem szukania oszczędności. Najpierw należy ustalić profil zużycia energii, zweryfikować parametry techniczne, zoptymalizować aktualne taryfy, wyeliminować zbędne koszty. AUDYT !

11 Jak przygotować specyfikację?
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem przetargu jest energia elektryczna. Dostawę i dystrybucję może zapewnić tylko lokalny zakład energetyczny. Taki zapis doprowadza do unieważnienia przetargu z braku ofert lub do protestów. Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej… na potrzeby : oświetlenia ulicznego, sygnalizacji drogowej, budynku Urzędu…, do lokalu siedziby Gminnej…, do obiektów stadionu sportowego…, …………………………….. Wyszczególnienie wszystkich możliwych obiektów może być korzystne bo zapewnia oferentowi większą sprzedaż a tym samym może on zaoferować niższe ceny. Należy tylko pamiętać aby podać dane oddzielnie dla każdego obiektu.

12 Jak przygotować specyfikację?
Podawanie takiej ilości danych jest zbędne. Dla Sprzedawcy istotne jest roczne zużycie energii elektrycznej, z podziałem na strefy (jeśli takie występują) i grupa taryfowa, ewentualnie moc (umowna lub przyłączeniowa). PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Obiekt Budynek biurowy Rodzaj przyłącza Linia kablowa YAKY 4X240 mm2 ze stacji transformatorowej K-54 o napięciu znamionowym 0,4 kV. Linia kablowa YAKY 4X240 mm2 ze stacji transformatorowej K-428 o napięciu znamionowym 0,4 kV. Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy. Moc przyłączeniowa 98,0 kW Moc umowna 81 kW/rok Roczne zużycie energii 180 MWh/rok Grupa taryfowa C21 Napięcie zasilania 0,4 kW Grupa przyłączeniowa IV Układ pomiarowy - pomiar odbywa się w napięciu 0,4 kW; - zabezpieczenie przelicznikowe 160 A; - współczynnik mocy tg =<0,4; Podawanie aktualnej grupy taryfowej jest zasadne gdy ma się pewność, że jest optymalna. Lepiej podać opcjonalnie wszystkie jakie oferuje dystrybutor, albo strefy zużycia (dzień/noc, szczyt/pozaszczyt, dzień/noc/weekend). A skąd dane o zużyciach energii elektrycznej w innych taryfach (strefach)? Z audytu.

13 Jak przygotować specyfikację?
Warto podać typ urządzenia sterującego oświetleniem z aktualnymi nastawami. Różnica czasu świecenia pomiędzy różnymi sterownikami (programatorami) nie przekracza 0,3%, ale może być dużo większa przy sterowaniu fotokomórkami , z tendencją do zwiększania czasu świecenia w dzień lub w szczycie. Przy niewielkich marżach, Sprzedawca energii mając te dane, może je wykorzystać do dokładniejszego wyliczenia ceny. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA …dostawa sekwencyjna (codzienna) energii elektrycznej w czasie zmiennym od zmierzchu do świtu wg „krzywej astronomicznej” stosowanej do sterowania załączania oświetlenia ulicznego, o łącznym rocznym czasie dostawy energii elektrycznej w wysokości 4000 h/rok… Jeżeli byłaby podana większa ilość taryf dla których ma być przygotowana oferta, to oczywiście dla każdej z nich należy podać zużycie w strefach. Określenia „szacunkowa ilość energii” lub „średnie zużycie roczne” jest zabezpieczeniem dla Zamawiającego gdyby w ciągu okresu obowiązywania umowy chciał wpływać na zużycie (zmiana nastaw sterowników, wyłączenia oświetlenia, itp) …szacunkowa ilość dostarczanej energii (±10%): 4 508 234 kWh (dane wyliczone w oparciu o zużycie energii elektrycznej w okresie I kw r. i IV kw r.)…

14 Jak przygotować specyfikację?
TERMIN WYKONANIA Długość okresu w którym będzie dostarczana energia może mieć duży wpływ na jej cenę. Aktualnie dłuższe okresy dają szansę na korzystniejsze ceny, ale z kolei przy rozwijającym dopiero rynku wieloletnie okresy są ryzykowne. Warto w takim przypadku odpowiednio sformułować zapisy umowy aby ustrzec się przed nieprzewidzianymi sytuacjami i kosztami. Obecnie Sprzedawcy raczej nie przedstawiają ofert na okres dłuższy od 1 roku. … Realizacja zamówienia odbywać się będzie od dnia r. do dnia r. … … w okresie od dnia zawarcia umowy do r… … Zamówienie powinno być realizowane w okresie do 31 stycznia 2010 r …

15 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Jak przygotować specyfikację? TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Nie należy przesadzać z długością terminu związania ofertą. W tej chwili oferty na dostawę energii mają niekiedy ważność kilku godzin. Im dłuższy termin związania, tym większe ryzyko Oferenta zaproponowania ceny, która może mu przynieść stratę. Oferent będzie się starał to ryzyko zminimalizować podnosząc cenę. … Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert … … Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert…

16 OBLICZENIA CENY OFERTY
Jak przygotować specyfikację? OBLICZENIA CENY OFERTY …Cena ofertowa musi uwzględniać całkowity koszt realizacji zamówienia, tzn. cenę za 1 kW dla najkorzystniejszej cenowo taryfy oświetlenia drogowego oraz inne jeżeli występują. Cenę ofertową należy obliczyć w ten sposób, że do podstawy obliczenia przyjmie się zużycie prądu w ilości 100 kW. Cenę ofertową należy obliczyć jako iloczyn 100kW prądu i ceny 1 kw + inne opłaty jeśli występują. W formularzu ofertowym należy wpisać wszelkie opłaty i inne koszty jakie uwzględnione zostały w cenie ofertowej… Zupełnie niepotrzebnie skomplikowany i niezrozumiały opis sposobu obliczania ceny oferty. W zupełności wystarczy cena za 1 kWh (ale nie 1 kW!) i ewentualnie koszt rozliczenia handlowego, jeśli nie był ujęty w cenie.

17 OBLICZENIA CENY OFERTY
Jak przygotować specyfikację? OBLICZENIA CENY OFERTY … Kryterium wyboru oferty jest CENA realizacji przedmiotu zamówienia = 100%. Kryterium ceny dla poszczególnych taryf składa się z elementów i przypisanych im wag wyszczególnionych w poniższej tabeli: Kolejny przykład błędnie sformułowanego kryterium. Ceny za składnik stały stawki sieciowej i usługi dystrybucyjne nie zależą od Sprzedawcy energii i są zapisane w taryfie Dystrybutora. Wpisywanie ich do kryterium i przypisywanie im wagi nie ma sensu. Opłata abonamentowa – czy chodzi o opłatę abonamentową Dystrybutora czy opłatę handlową Sprzedawcy? Nr Wyszczególnienie Znaczenie wagi w punktach 1 Cena mocy umownej – stawka stała sieciowa 15 2 Opłata za usługi dystrybucyjne 40 3 Cena za pobraną energię 4 Opłata abonamentowa 5 RAZEM 100

18 OBLICZENIA CENY OFERTY
Jak przygotować specyfikację? OBLICZENIA CENY OFERTY …Wykonawca winien obliczyć cenę za 1 kWh oraz cenę za łączną ilość zamawianych kWh obejmującą wszystkie koszty związane z dostawą energii elektrycznej jw… Rynek energii elektrycznej jest jeszcze bardzo niestabilny i mogą pojawiać się sytuacje generujące dodatkowe koszty Sprzedawcy. Ryzyko takich przypadków powinno być po stronie Sprzedawcy i powinien on uwzględniać to w swojej ofercie. Zamawiający powinien to wyraźnie zaznaczyć w specyfikacji. … Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia… … Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków naliczonych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sporządzenia oferty …

19 Dane o firmie Adres biura: ul. Klasztorna 12, 47-400 Racibórz
W swojej działalności wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie z pracy w koncernie Vattenfall, będącym sprzedawcą i dostawcą energii na terenie Górnego Śląska. Naszą główną usługą jest audyt efektywności wykorzystania energii elektrycznej. Analizując umowy na energię i usługi dystrybucyjne, faktury za energię i usługi dystrybucyjne, system pracy przedsiębiorstwa, pracę urządzeń i parametry sieci, rejestrując profil zużycia, sprawdzając zastosowaną automatykę sterującą i rozwiązania techniczne poszukujemy możliwych oszczędności na zużywanej energii elektrycznej. W dotychczas przeprowadzonych audytach wykazane oszczędności wahały się od 3% do 47 % rocznych kosztów korzystania z energii elektrycznej. Szczegóły dotyczące tej usługi i całej oferty zamieściliśmy na stronie internetowej pod adresem Adres biura: ul. Klasztorna 12, Racibórz WWW: Telefon: (0-32) Tel. kom.:               

20 Korespondencja w sprawie SIWZ.
Jacek Walski Szczecin, 4 czerwiec 2008

21 Omówienie SIWZ z maja 2008 r. Panie Andrzeju, w nawiązaniu do Pańskiej prośby z dnia w sprawie oceny poprawności załączonego SIWZ, stwierdzam:

22 już na początku ktoś napisał:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej…. na okres do 31 grudnia 2011 roku.

23 już na początku ktoś napisał:
Zgodnie z prawem przedmiotem zamówienia jest tylko energia elektryczna Termin jest nie do przyjęcia -  ryzyko zmian cen jest zbyt wielkie. Nikt nie podejmie się podpisania umowy, pomimo omawianych w trakcie rozmowy telefonicznej gwarancji rocznych podwyżek. Termin oferty to maksymalnie 12 miesięcy. Im krótszy czas trwania umowy, tym cena może być bardziej zbliżona do ceny rynkowej i nie będzie uwzględniała ryzyka zmian. Zgodnie z prawem w ciągu kolejnych 12 miesięcy odbiorca końcowy ma prawo do dwukrotnej zmiany sprzedawcy. .

24 W rozdziale V, ktoś napisał:
- posiadają (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD lub posiadają (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) aktualna koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

25 W rozdziale V, ktoś napisał:
W każdym przypadku sprzedawca, niezależnie o tego, czy posiada własną sieć dystrybucyjną, czy jej nie posiada, może poruszać się na majątku OSD, gdy ma podpisaną umowę generalną. Sprzedawcą może być tylko podmiot, który uzyskał koncesję na obrót energią elektryczną od Prezesa URE. Dla porządku przypomnę, że dzisiaj prawo w Polsce dopuszcza na rynku energii elektrycznej do trzech kategorii sprzedawców: sprzedawca z urzędu sprzedawca sprzedawca awaryjny Przedstawiony zapis w omawianym SIWZ tworzy nową jakość prawną. Wydziela nową kategorię sprzedawców – „Właściciel sieci dystrybucyjnej”, który nie musi podpisywać umowy generalnej z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Oczywiście nie widzę żadnego uzasadnienia prawnego ani ekonomicznego dla tego tworu.

26 W Rozdziale XIII, ktoś napisał:
Cena ofertowa brutto winna zostać określona przez Wykonawcę w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

27 W Rozdziale XIII, ktoś napisał:
Obliczanie ceny za 1 kWh przyjęto w Polsce do czterech miejsc po przecinku. Zaokrąglanie w przypadku zakupu dużej wielkości jednostek energii elektrycznej jest niebezpieczne dla ogółu kosztów,  poza tym wykracza niepotrzebnie poza system bilingowy i rachunkowy wszystkich zakładów. Aby spełnić warunek określenia ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku należy ją odnieść do 1 MWh.

28 W Rozdziale XIV, ktoś napisał:
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ofertowa brutto za l kWh - waga 100 %. 2. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedna cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu.

29 W Rozdziale XIV, ktoś napisał:
W zapisach tych brakuje doprecyzowania, czy oceniana będzie wartość 1 kWh energii elektrycznej wraz z przynależnymi sprzedawcy zyskami i obciążeniami fiskalnymi oraz opłatami handlowymi, czy też będziemy mieli do czynienia z oceną wartości 1 kWh, gdzie na jej wielkość będą miały wpływ wartości ceny energii elektrycznej sprzedawcy i ceny jej przesyłu u dystrybutora. Niezależnie od powyższej niejednoznaczności, kupując energię elektryczną, nie ma potrzeby do jej ceny wprowadzać wartości dystrybucji, bowiem sprzedawca nie ma wpływu na jej wielkość.

30 W Rozdziale XVIII, ktoś napisał:
że sprzedawca ma być odpowiedzialny: za parametry jakościowe dostarczanej energii, za usterki w jej dostarczaniu, łącznie z ich usuwaniem, za standardy dostarczania energii.

31 W Rozdziale XVIII, ktoś napisał:
Sprzedawca energii elektrycznej zobowiązany jest do dostarczenia odpowiedniej ilości energii elektrycznej. Jeżeli ma to być umowa o charakterze kompleksowym, to w tej materii trzeba wydzielić zakresy odpowiedzialności.

32 W punkcie 11 Rozdziału XVIII, ktoś napisał:
Strony określają, ze terminem spełnienia należności za pobraną energię elektryczną, świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji oraz opłatę abonamentową, jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

33 W punkcie 11 Rozdziału XVIII, ktoś napisał:
Świadczenie usługi przesyłu jest tożsame z usługą dystrybucji. Nie zostały wymienione wszystkie elementy należności, które stosowane są na fakturze za energię elektryczną.

34 Załączniki. Brakuje wielkości zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych przyłączy w okresie np. jednego roku. W przygotowaniu  oferty kolosalne znaczenie ma  wielkość przewidywanej sprzedaży.

35 Podsumowanie. Ogłoszenie przetargu bez przeprowadzenia analizy parametrów zawartych w dotychczasowej umowie z lokalnym zakładem energetycznym jest działaniem przedwczesnym. Przypomnę, że to one wyznaczają profil energii elektrycznej jaki zakupimy w ramach przetargu. A poza tym, Panie Andrzeju, wszystko w porządku. Pozdrawiam. Jacek Walski.

36 Rodzaje umów. Umowa o przesył energii elektrycznej
Umowa o sprzedaż energii Umowa o konserwację oświetlenia Umowa kompleksowa

37 Podpisujemy umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi.
Sprzedawca energii Umowa zakup energii Umowa kompleksowa Spółka Dystrybucyjna (lokalny zakład energetyczny) Umowa o przesył Umowa o konserwację

38 Umowa kompleksowa.

39 Umowa kompleksowa.

40 Umowa kompleksowa. Umowa o charakterze adhezyjnym -
wszystkie zawarte w umowie postanowienia są przez Ciebie akceptowane , w tym postanowienia o cenach, które znajdują się w odrębnych dokumentach.

41 Umowy odrębne Minimum zapisów w umowie sprzedaży.
miejsce dostarczenia energii do odbiorcy, ilość energii w podziale na okresy umowne (prognozowaną), moc umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian, cenę lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej, sposób prowadzenia rozliczeń, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, okres obowiązywania umowy, warunki jej rozwiązania;

42 Umowy odrębne Minimum zapisów w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii moc umowną i warunki wprowadzania jej zmian, ilość przesyłanych paliw gazowych lub energii w podziale na okresy umowne (prognozowaną), miejsce dostarczania energii do sieci i ich odbioru z sieci, standardy jakościowe, warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania paliw gazowych lub energii, stawki opłat lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach oraz warunki wprowadzania zmian tych stawek i grupy taryfowej, sposób prowadzenia rozliczeń, parametry techniczne energii oraz wysokość bonifikaty za niedotrzymanie tych parametrów oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, okres obowiązywania umowy, warunki jej rozwiązania.

43 Życzę Państwu, aby przedmiotem zamówienia była sprzedaż energii elektrycznej, albo przedmiotem zamówienia była kompleksowa umowa, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi przesyłania bądź dystrybucji energii elektrycznej…. na okres do np. 31 grudnia 2008 roku.

44 E-mail: preda@preda.pl
Kontakt AM PREDA ul. Korczaka 4/8 Ozimek Tel Tel Fax


Pobierz ppt "Rozliczenia za energię elektryczną Przetargi Analizy ofert"

Podobne prezentacje


Reklamy Google