Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Własności funkcji liniowej. Grażyna Podleśny. f(x) = 3x - 4 1. Wymień kilka własności funkcji opisanych w zadaniach A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Własności funkcji liniowej. Grażyna Podleśny. f(x) = 3x - 4 1. Wymień kilka własności funkcji opisanych w zadaniach A."— Zapis prezentacji:

1 Własności funkcji liniowej. Grażyna Podleśny

2 f(x) = 3x - 4 1. Wymień kilka własności funkcji opisanych w zadaniach A

3 2. Podaj maksymalne i minimalne wartości, jakie przyjmują funkcje z przykładów B i C. f(x) = -2x + 2f(x) = 1,5x - 1

4 3. Podaj kilka wzorów funkcji o wykresach równoległych do wykresów funkcji z przykładów A i D. f(x) = 3x - 4 f(x) =(-4/3)x + 2

5 4. Czy każda funkcja liniowa ma miejsce zerowe? Odpowiedź uzasadnij.

6 5. Ustal, czy prosta równoległa do osi y może być wykresem pewnej funkcji liniowej. Wyjaśnij dlaczego.

7 6. Oblicz, dla jakiego argumentu wartość funkcji z przykładu C jest równa 4. f(x) = 1,5x - 1

8 7. Dla jakich argumentów wartości funkcji z przykładu A są większe od 2? f(x) = 3x - 4

9 8. Podaj wzór funkcji liniowej o miejscu zerowym równym 3, której wykres przecina oś y w punkcie (0,3).

10 9. Podaj wzór funkcji, której wykres jest prostopadły do wykresu z przykładu B. f(x) = -2x + 2

11 10. Sprawdź, czy punkt (3; 5,5) należy do wykresu funkcji z przykładu D. f(x) = (-4/3)x + 2

12 11. Podaj wzór oraz określ dziedzinę funkcji, której wykresem jest odcinek przechodzący przez punkt (0, 7), równoległy do wykresu funkcji z przykładu D. f(x) = (-4/3)x + 2

13 12. Ustal, jak wygląda wykres funkcji o wzorze y = 2x, jeżeli jedynymi argumentami funkcji są liczby 3 i 3.

14 13. Podaj zbiór wartości funkcji z przykładu A f(x) = 3x - 4

15 14. Podaj miejsce zerowe funkcji określonej wzorem

16 15. Podaj równanie prostej w postaci ogólnej o współczynnikach całkowitych dla y=0,5x – 0,25

17 16. Dla jakich argumentów funkcja z przykładu C przyjmuje wartości nie mniejsze niż -2? f(x) = 1,5x - 1

18 17. Oblicz współczynnik kierunkowy prostej: -x+6y-1=0

19 18. Podaj wzór funkcji liniowej, która ma nieskończenie wiele miejsc zerowych.

20 19.Dla jakiego parametru m proste l i k są prostopadłe, jeżeli l: 5x-2y-1=0 k: 3x-my+1=0

21 20. Podaj równanie prostej, która zawiera punkt A=(-101,1) i ma współczynnik kierunkowy równy 0. Określ jej zbiór wartości.

22 21. Dla jakich wartości parametru m funkcja f(x) = (-m+9)x – 7 jest rosnąca?


Pobierz ppt "Własności funkcji liniowej. Grażyna Podleśny. f(x) = 3x - 4 1. Wymień kilka własności funkcji opisanych w zadaniach A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google