Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja Obraz Lubuszan 50+ 2 grudnia 2010 r. Zielona Góra.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja Obraz Lubuszan 50+ 2 grudnia 2010 r. Zielona Góra."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja Obraz Lubuszan grudnia 2010 r. Zielona Góra

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje o projekcie Obraz Lubuszan 50+ Projekt realizowany jest od września 2009 r. na terenie województwa lubuskiego w ramach poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Projekt poświęcony jest mieszkańcom województwa lubuskiego w wieku powyżej pięćdziesiątego roku życia.

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Grupa docelowa Projekt Obraz Lubuszan 50+ poświęcony jest mieszkańcom województwa lubuskiego w wieku powyżej pięćdziesiątego roku życia. W badaniu wzięły osoby, które oprócz wieku powyżej pięćdziesięciu lat są dodatkowo bezrobotne i/lub korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plan prezentacji Wstęp Raport z badania jakościowego Raport z badania ilościowego Podsumowanie badań Dyskusja

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Czym jest wykluczenie społeczne Zgodnie z definicją zawartą w Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski, s. 21. Wykluczenie społeczne według definicji zawartej w SZOP PO KL to brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich. Według innej definicji wykluczenie społeczne polega na niepodejmowaniu zwyczajowej i społecznie akceptowanej drogi życiowej lub wypadaniu z niej i dotyczy osób, rodzin lub grup ludności.

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badania jakościowego

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cel główny badania jakościowego Celem głównym badania jakościowego było poznanie opinii (w formie luźnych wypowiedzi) osób z grupy docelowej, charakteryzujących sytuację: kobiet i mężczyzn dotkniętych wykluczeniem społecznym, bądź nim zagrożonych. społeczną zawodową osobistą

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cele szczegółowe badania Określenie obecnej sytuacji (społecznej, ekonomicznej i zawodowej) respondentów Określenie społecznych, ekonomicznych i zawodowych potrzeb respondentów Określenie społecznych, ekonomicznych i zawodowych problemów respondentów Uzyskanie opinii respondentów na temat dostępnych dla nich form wsparcia (np. publicznego, prywatnego, NGO) Identyfikacja oczekiwanych przez respondentów rodzajów wsparcia ze wskazaniem źródła ich pochodzenia

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Opis metodologii badania Metoda Uczestnicy Ilość wywiadów Okres badania styczeń 2010 luty 2010 IDI 8 (4K,4M) osoby powyżej 50 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym mieszkające w województwie lubuskim

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Uczestnicy badania jakościowego 8 uczestników 8 bezrobotnych w tym 4 długotrwale 2 osoby z terenów wiejskich 4 osoby pracowały wcześniej w wyuczonym zawodzie Wszystkie osoby deklarowały chęć pracy 4 os. z wykształceniem zawodowym, 3 os. ze średnim zawodowym, 1 os. z podstawowym 4 os. z wykształceniem zawodowym, 3 os. ze średnim zawodowym, 1 os. z podstawowym

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Sytuacja społeczna Osoby bezrobotne mieszkające w gospodarstwach domowych, w których nikt nie pracuje oceniły swoją sytuację jako kiepską, ciężką lub fatalną. Bezrobotni mieszkający z osobą pracującą ocenili swoją sytuację jako dobrą lub raczej dobrą.

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Rodzina a sytuacja społeczna Finansowe wsparcie przy kupnie żywności i leków Wspólne mieszkanie z dorosłymi dziećmi zmniejsza koszty utrzymania Bez pomocy najbliższej rodziny trudno byłoby opłacić rachunki

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Stan zdrowia dobry pierwsze problemy ze wzrokiem lub sprawnością raczej dobry optymistyczne nastawienie, jeszcze wiele można w życiu zrobić średni zły mniej sił; praca fizyczna jest wykluczona

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Korzystanie z komputera i Internetu Każda badana osoba miała dostęp do komputera Kupiłem komputer po ukończeniu kursu Tylko jedna osoba nie korzysta z Internetu Internet jest bardzo przydatny podczas szukania pracy Z komputera korzystają głównie dzieci Komputer w pracy pozwala zaoszczędzić do 50% czasu

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Udział w życiu społeczności lokalnej Jestem aktywna Jestem aktywny Nie jestem aktywna Nie jestem aktywny pomoc innym zrzeszenia działkowców, spotkania wspólnot udział w wyborach brak kontaktu z sąsiadami brak zainteresowania społecznością lokalną zła ocena sołtysa zła ocena gminy

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spędzanie czasu wolnego Z kimJak rodzina (wskazania kobiet) znajomi (rzadziej niż kiedyś) w domu (czytanie, krzyżówki, hobby) Poza domem w miarę możliwości (działka, kino, domek letniskowy rodziny)

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Sytuacja zawodowa Wszystkie osoby biorące udział w badaniu pracowały wcześniej w różnych miejscach. Wskazane przyczyny utraty pracy to: upadek zakładu pracy, zwolnienia, zdarzenia losowe (pożar).

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Doświadczenia zawodowe respondentów magazynier pracownik biurowy tkacz ślusarz sprzedawca kierownik, zastępca kierownika technik elektronik działalność gospodarcza

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Elementy pomocne w podjęciu pracy odbyte szkolenia znajomość języków obcych zdrowie zgoda na nadgodziny

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Sposoby poszukiwania pracy usługi Powiatowych Urzędów Pracy ogłoszenia w gazetach oferty w Internecie przez znajomych ogłoszenia na witrynach sklepowych/słupach

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Piramidy poszukiwania pracy kontakty bezpośrednie składanie ofert korzystanie z usług firm specjalistycznych instytucje pośrednictwa pracy przeglądanie drobnych ogłoszeń sieć kontaktów, referencje analiza odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacja w szkołach i uczelniach przeglądanie podań ogłoszenia drobne

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Przyczyny problemów z podjęciem pracy nieaktualne ogłoszenia otrzymywane w PUP brak pomocy ze strony znajomych mała ilość ogłoszeń nadużycia ze strony pracodawców chęć zatrudniania nierejestrowanego brak ofert wiążących się z umową o pracę wymagana dyspozycyjność, mobilność

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Sytuacja ekonomiczna Respondenci najczęściej oceniali swoją sytuację jako trudną lub ciężką. Osoby badane korzystają z następujących środków: wynagrodzenie za pracę dorywczą zasiłek lub renta dodatek pielęgnacyjny oszczędności fundusz rodzinny

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gospodarowanie środkami Pieniądze w pierwszej kolejności są przeznaczane na opłaty Osoby bezrobotne niechętnie zaciągają zobowiązania w bankach Dwie osoby oszczędzają Jedna osoba zbiera środki na wznowienie działalności gosp.

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Praca Zdrowie Stała praca Dom, większe mieszkanie Więcej pieniędzy Założenie firmy Możliwość oszczędzania Ubezpieczenie społeczne

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wady i zalety bycia bezrobotnym Brak kontaktu z ludźmi Brak samorealizacji Odpoczynek od pracy Ubezpieczenie zdrowotne Zniżka na leki Brak poczucia przydatności WadyZalety Brak pieniędzy

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wady i zalety bycia 50+ Problemy z podjęciem pracy Doświadczenie Posiadanie czasu wolnego Mniejsza sprawność fizyczna WadyZalety

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wady i zalety bycia osobą niepełnosprawną Bycie posądzanym o oszukiwanie Brak wskazań Brak pomocy ze strony innych WadyZalety Niepełnosprawność to nie tylko to co widać

29 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wszyscy respondenci regularnie odwiedzają PUP Osoby badane widzą pomoc PUP głównie w zakresie przedstawiania ogłoszeń Wszyscy respondenci korzystali z usług PUP Większość osób nie spotkała się z możliwością podniesienia kwalifikacji, doradztwa, czy rozmowy z psychologiem Większość osób nie spotkała się z możliwością podniesienia kwalifikacji, doradztwa, czy rozmowy z psychologiem Trzech respondentów brało udział w dodatkowych formach wsparcia: kursy, staranie się o dofinansowanie działalności gosp.

30 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Krytyczna ocena wsparcia Niewystarczająca oferta kursów Kurs komputerowy był za krótki oraz mało praktyczny Brakuje ofert pracy dla różnych zawodów Oferty pracy są nieaktualne Osoby 50+ powinny otrzymywać oferty szkoleń w tym językowych Pomoc finansowa powinna być wypłacana dłużej niż teraz Potrzebne jest dofinansowanie do leków i mieszkania Pomocne byłoby wsparcie ze strony psychologa

31 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoDyskryminacja Osoby badane w większości nie zauważyły dyskryminacji i nie czują się dyskryminowane ze względu na wiek Jedna kobieta przypuszcza, iż nie otrzymała pracy ze względu na płeć Jeden mężczyzna zauważył, że jest traktowany w inny sposób, niż gdy był młodszy Dwie osoby spotkały się z odmową podjęcia pracy ze względu na wiek

32 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Inne spostrzeżenia i uwagi Jedna osoba stwierdziła, że wstydzi się prosić o pomoc Powinien zostać uruchomiony system zachęt do zatrudniania osób 50+ Jest potrzeba organizacji większej kampanii społecznej wspierającej zatrudnienie osób 50+ Osoby powyżej 50 roku życia są gotowe pracować za mniejsze pieniądze niż młodzi

33 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badania ilościowego

34 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cel główny badania ilościowego Celem głównym badania ilościowego było poznanie opinii osób z grupy docelowej, charakteryzujących sytuację: kobiet i mężczyzn dotkniętych wykluczeniem społecznym, bądź nim zagrożonych. społeczną zawodową osobistą

35 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Opis metodologii badania Metoda Uczestnicy Liczba ankiet Okres badania marzec 2010 maj 2010 Ankieta Dobór kwotowy Ankieta Dobór kwotowy 202 osoby powyżej 50 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym mieszkające w województwie lubuskim

36 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 33

37 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 34

38 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 34

39 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 35

40 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 36

41 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 37

42 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 38

43 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Sytuacja społeczna

44 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 40

45 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 41

46 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 41

47 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 43

48 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 44

49 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 45

50 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 46

51 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 54

52 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 55

53 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 55

54 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 56

55 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Sytuacja zawodowa

56 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 57

57 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 58

58 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 58

59 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 59

60 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 59

61 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 60

62 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 61

63 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 66

64 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Sytuacja ekonomiczna

65 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 67

66 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 69

67 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 69

68 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 70

69 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 75

70 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 71

71 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 72

72 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 72

73 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 73

74 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 74

75 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 74

76 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie

77 Str. 83

78 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Str. 83

79 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zapraszamy do dyskusji


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja Obraz Lubuszan 50+ 2 grudnia 2010 r. Zielona Góra."

Podobne prezentacje


Reklamy Google