Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Choceń, 22 maj 2013r.. WDRAŻANIE LSR FUNKCJONOWANIE WSPÓŁPRACA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Choceń, 22 maj 2013r.. WDRAŻANIE LSR FUNKCJONOWANIE WSPÓŁPRACA."— Zapis prezentacji:

1 Choceń, 22 maj 2013r.

2 WDRAŻANIE LSR FUNKCJONOWANIE WSPÓŁPRACA

3

4 ODNOWA I ROZWÓJ WSI MAŁE PROJEKTY TWORZENIE I ROZWÓJ MIKRO.. RÓŻNICOWANIE 870 858,40 2 612 585,19 4 354 292,00

5

6

7 22 MAJ 2013

8 ROKBYŁO JEST RAZEM 2010-2012 LIMIT NA DZIALANIE POZOSTAŁO 2010 28 042,00 0,00635 251,00870 858,40235 607,00 2011236 751,00 2012606 065,00398 500,00

9 ROKBYŁO JEST RAZEM 2010-2012 LIMIT NA DZIALANIE POZOSTAŁO 2010518 921,52 486 228,09 2 106 115,082 612 575,19506 460,11 2011624 512,00 566 028,32 20121 469 141,67 1 053 858,67 20130,00 742 067,11 (506 460,11 + 235 607,00)

10 ROKBYŁO JEST RAZEM 2009-2012 LIMIT NA DZIALANIE POZOSTAŁO 2009 2 261 281,002 257 805,64 4 363 245,944 354 292,000,00 2010 0,00 0,00 2011 898 599,00 950 675,00 2012 1 194 412,001 145 811,36

11 ROKBYŁO JEST RAZEM 2009-2012 LIMIT NA DZIALANIE POZOSTAŁO 20090,00 870 858,40 0,00 2010 0,00 2011 131 000,00 131 000,00 2012739 858,40 20130,00

12 DZIAŁANIE 200920102011201220132014 IIII I I I I ODNOWA WSIXXX MAŁE OROJEKTYXXXX MIKROXXX RÓŻNICOWANIEXX

13

14 DZIAŁANIE LICZBA PRZEPRO WADZONYCH KONKURSÓW LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW LICZBA WYBRANYCH WNIOSKÓW PODPISANE UMOWY ROZWIAZA NIE UMOWY ODMOWA PRZYZNANIA POMOCY/ REZYGNACJA /WNIOSEK WYCOFANY W TRAKCIE WERYFIKACJI W TYM ROZLICZONE ODNOWA WSI 328 150310 MAŁE PROJEKTY 3138135563225150 RÓŻNICOW ANIE 3151080022 MIKRO 317720320

15 NABÓR LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW LICZBA WYBRANYCH WNIOSKÓW PODPISANE UMOWY ROZWIAZANIE UMOWY ODMOWA PRZYZNANIA POMOCY/ REZYGNACJA/ WNIOSEK WYCOFANY W TRAKCIE WERYFIKACJI W TYM ROZLICZONE I 434125313025 II 40 3109025 6 III 5554000510 RAZEM 138135563225150

16 NABÓR LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW LICZBA WYBRANYCH WNIOSKÓW PODPISANE UMOWY ROZWIAZANIE UMOWY ODMOWA PRZYZNANIA POMOCY/ REZYGNACJA/ WNIOSEK WYCOFANY W TRAKCIE WERYFIKACJI W TYM ROZLICZONE I 10 80208 II 7770002 5 III 1110001510 RAZEM 282715935110

17 NABÓR LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW LICZBA WYBRANYCH WNIOSKÓW PODPISANE UMOWY ROZWIAZANIE UMOWY ODMOWA PRZYZNANIA POMOCY/ REZYGNACJA/ WNIOSEK WYCOFANY W TRAKCIE WERYFIKACJI W TYM ROZLICZONE I 0000000 II 2220002 III 131060020 RAZEM 151280022

18 NABÓR LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW LICZBA WYBRANYCH WNIOSKÓW PODPISANE UMOWY ROZWIAZANIE UMOWY ODMOWA PRZYZNANIA POMOCY/ REZYGNACJA/ WNIOSEK WYCOFANY W TRAKCIE WERYFIKACJI W TYM ROZLICZONE I 2200200 II 2220000 III 13300120 RAZEM 17720320

19

20 WNIOSKODAW CA TYTUŁ OPERACJI CAŁKOWITA WARTOŚĆ WNIOSKOWANA KWOTA ZLECENIE PŁATNOŚCI RÓŻNICA Gmina FabiankiBudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Cypriance 399 999,18245 900,00222 952,0022 948,00 Gmina i Miasto Izbica Kujawska Rozbudowa bazy turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Długie- budowa ścieżki rowerowej 803 161,00493 739,00273 208.64220 530,36 Gmina i Miasto Lubraniec Utworzenie parku rekreacyjnego - rozrywkowego nad Dunajem - I etap 1 771 150,70427 500,00 0

21 WNIOSKODAWC A TYTUŁ OPERACJI CAŁKOWITA WARTOŚĆ WNIOSKOWANA KWOTA ZLECENIE PŁATNOŚCI RÓŻNICA Gmina i Miasto Lubień Kujawski---- - Gmina LubanieUtwardzenie terenu pod plac rekreacyjno- wypoczynkowy wraz z miejscami postojowymi w Lubaniu 208 464,85128 154,00109 588,0018 566,00 Gmina WłocławekRemont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszanowo i Telążna Leśna oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Świętosław oraz przebudowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Kruszyn 984 683,63374 216,00 0

22 WNIOSKODAWCATYTUŁ OPERACJICAŁKOWITA WARTOŚĆ WNIOSKOWANA KWOTA PO ANEKSIE Gmina i Miasto Brześć Kuj. Zagospodarowanie terenu na obszarze o szczególnym znaczeniu w Brześciu Kujawskim 1 599 954,36287 104,00- Gmina Boniewo---- Gmina Choceń---- Gmina i Miasto Chodecz ----

23 WNIOSKODAW CA TYTUŁ OPERACJICAŁKOWITA WARTOŚĆ WNIOSKOWANA KWOTA PO ANEKSIE RÓŻNICA Gmina FabiankiRozbudowa i adaptacja budynku ochotniczej straży pożarnej na świetlicę wiejską, wymiana pokrycia dachowego wraz z wzmocnieniem konstrukcji więźby dachowej. 443 717,31288 600,00185129,00103 471,00 Gmina i Miasto Izbica Kujawska ----- Gmina i Miasto Lubraniec Odnowa budynku Centrum Komunikacji Społecznej w Zgłowiące 185 726,6883 700,00 0 Przebudowa fontanny przy Placu Doktora Mariana Szulca w Lubrańcu 234 948,4480 052,0072 500,007552,00

24 WNIOSKODAW CA TYTUŁ OPERACJI CAŁKOWITA WARTOŚĆ WNIOSKOWANA KWOTA PO ANEKSIERÓŻNICA Gmina i Miasto Lubień Kujawski Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w OSP Lubień Kujawski w Lubieniu Kujawskim 279 775,71181 967,00110 071,00 - ROZLICZONE 71 896,00 Modernizacja budynku świetlicę dla młodzieży wraz z poczekalnią dla podróżnych w Lubieniu Kujawskim 496 028,22322 619,00156 698,00 ROZLICZONE 165 921,00 Gmina LubanieBudowa chodnika w miejscowości Mikanowo 113 735,8273 974,0055 473,0018 501,00 Gmina Włocławek -----

25 WNIOSKODAWCATYTUŁ OPERACJICAŁKOWITA WARTOŚĆ WNIOSKOWANA KWOTA ZLECENIE PŁATNOŚCI Gmina i Miasto Brześć Kuj. Budowa ścieżki rowerowej Stary Brześć – Pikutkowo wzdłuż drogi krajowej nr 62 o długości 2,430 km 749 884,70148 266,00 Gmina BoniewoBudowa boiska do piłki siatkowej oraz zakup wyposażenia i sprzętu sportowego w miejscowości Boniewo 72 375,71 47 073,00 Gmina Choceń---- Gmina i Miasto Chodecz PRZEBUDOWA MIEJSCA REKREACJI NAD JEZIOREM CHODECKIM W MIEJSCOWOŚCI CHODECZ 513 560,78 344 423,00

26 WNIOSKODAWCATYTUŁ OPERACJICAŁKOWITA WARTOŚĆ WNIOSKOWANA KWOTA ZLECENIE PŁATNOŚCI Gmina Fabianki Budowa terenu rekreacyjno – wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chełmicy Małej 47 208,2930 704,00 0 Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjno – biurowym na świetlicę wiejską w Fabiankach 109 414,1771 163,000 Gmina i Miasto Izbica Kujawska Remont konserwatorski drewnianego kościoła parafialnego pw. Świętego Stanisława w Modzerowie 186 617,21149 293,000 Kontynuacja budowy ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Długie 266 980,70173 646,000

27 WNIOSKODAWCATYTUŁ OPERACJICAŁKOWITA WARTOŚĆ WNIOSKOWANA KWOTA ZLECENIE PŁATNOŚCI Gmina i Miasto Lubraniec ---- Gmina i Miasto Lubień Kujawski KSZTAŁTOWANIE OBSZARU W OBRĘBIE KOŚCIOŁA W LUBIENIU KUJAWSKIM DLA POTRZEB MIESZKAŃCÓW 149 571,3285 121,000 Gmina Lubanie Zakup estrady mobilnej dla gminy Lubanie 92 500,0056 000,000 Przebudowa chodnika w miejscowości Janowice gm. Lubanie 88 778,5149 058,000 Gmina Włocławek ----

28 Dziękuję za uwagę

29


Pobierz ppt "Choceń, 22 maj 2013r.. WDRAŻANIE LSR FUNKCJONOWANIE WSPÓŁPRACA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google