Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W GMINIE REPKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W GMINIE REPKI"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 W GMINIE REPKI

2 Lokalizacja Gmina Repki położona jest we wschodniej części województwa po lewej stronie rzeki Bug pomiędzy Sokołowem Podlaskim a Drohiczynem przy drodze krajowej nr 62.

3 Ogólna charakterystyka gminy:
Gminę Repki zamieszkuje 5651 osób W granicach administracyjnych gminy zlokalizowanych jest 42 miejscowości (41 sołectw) Liczba gospodarstw rolnych – ok Liczba gospodarstw domowych – ok. 1500

4 Gmina Repki obejmuje obszar 16 879 ha (169 km2),
Powierzchnia Gmina Repki obejmuje obszar ha (169 km2), leży w obszarze funkcjonalnym Zielone Płuca Polski, na terenach przyległych do rzeki Bug znajduje się Nadbużański Park Krajobrazowy, tereny nadbużańskie objęte są siecią ekologiczną NATURA 2000

5 PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
INWESTYCJE ZREALIZOWANE W RAMACH: PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 313, 322, 323 "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"

6 1. „Kształtowanie i zagospodarowanie działki poprzez urządzenie terenów zieleni, oczyszczenie stawu, utwardzenie terenu i remont świetlicy wiejskiej we wsi Sawice-Wieś” Projekt zrealizowano w 2011 r. BENEFICJENT: Gmina Repki Całkowita wartość zadania: 432 893,95 zł. Koszty kwalifikowalne: 298 192,44 zł, w tym 75% dofinansowania w kwocie ,00 zł. W ramach zadania wykonano remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem kuchni, łazienki i sali oraz urządzenie placu przy świetlicy poprzez zakup i montaż urządzeń małej architektury (ławki parkowe, kosze, latarnie i słup ogłoszeniowy) oraz zestaw urządzeń placu zabaw (huśtawka podwójna, huśtawka sprężynowa, huśtawki małe sprężynowe, palisada drewniana). Na terenie przy świetlicy pogłębiony i oczyszczony został staw, jak również zainstalowana została przydomowa oczyszczalnia ścieków.

7 „Kształtowanie i zagospodarowanie działki poprzez urządzenie terenów zieleni, oczyszczenie stawu, utwardzenie terenu i remont świetlicy wiejskiej we wsi Sawice-Wieś” PRZED:

8 „Kształtowanie i zagospodarowanie działki poprzez urządzenie terenów zieleni, oczyszczenie stawu, utwardzenie terenu i remont świetlicy wiejskiej we wsi Sawice-Wieś” PO:

9 2. „Urządzenie ciągu pieszego, budowa parkingów, terenu rekreacyjnego nad stawem pogłębienie stawu i remont strażnicy OSP dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Repkach” Projekt zrealizowano w 2011 r. BENEFICJENT: Gminny Ośrodek Kultury w Repkach Całkowita wartość zadania: 423 206,68 zł. Koszty kwalifikowalne 339 175,72 zł, w tym 75% dofinansowania w kwocie 254 381,00 zł. W ramach zadania wyremontowano świetlicę wiejską, wewnątrz świetlicy odnowione sale, z których korzystają mieszkańcy Repek. Na zewnątrz świetlica swoim wyglądem cieszy oko nie tylko mieszkańców wsi Repki ale również wszystkich przejezdnych. Nowy wyremontowany dach, odnowiona elewacja, wymienione okna i teren przy wejściu do świetlicy sprawia ze całość wygląda bardzo atrakcyjnie. Do budynku świetlicy wiejskiej wkomponowany jest przestrzeń sportowo-rekreacyjna. Projekt przestrzeni w centralnym punkcie wsi łączy zieleń parkową z terenem sportowo-rekreacyjnym. Główna oś kompozycyjna zaakcentowana ciągiem pieszo-rowerowym oraz zielenią.

10 „Urządzenie ciągu pieszego, budowa parkingów, terenu rekreacyjnego nad stawem pogłębienie stawu i remont strażnicy OSP dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Repkach” PRZED:

11 „Urządzenie ciągu pieszego, budowa parkingów, terenu rekreacyjnego nad stawem pogłębienie stawu i remont strażnicy OSP dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Repkach” PO:

12 3. „Urządzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego poprzez przebudowę, wyposażenie i zagospodarowanie centrum wsi w Skrzeszewie” Projekt zrealizowano w 2011 r. BENEFICJENT: Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach Całkowita wartość zadania: 413 335,21 zł. Koszty kwalifikowalne 331 546,40 zł, w tym 75% dofinansowania w kwocie ,00 zł. W ramach zadania wykonano remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem kuchni, łazienki i sali oraz urządzenie placu przy świetlicy poprzez zakup i montaż urządzeń placu zabaw (huśtawka podwójna, huśtawka sprężynowa, huśtawki małe sprężynowe, palisada drewniana). Na terenie przy świetlicy zainstalowana została przydomowa oczyszczalnia ścieków oraz wiata przystanku.

13 „Urządzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego poprzez przebudowę, wyposażenie i zagospodarowanie centrum wsi w Skrzeszewie” PRZED: PO: PO:

14 i różnicowanie gospodarki wiejskiej
W 2011 r. w Gminie Repki zrealizowano trzy projekty dofinasowane w ramach PROW , Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Łączne koszty całkowite wyniosły 1 269 435,83 zł Pozyskane środki finansowe z PROW - 726 684,00 zł.

15 i różnicowanie gospodarki wiejskiej
W 2013 r. Gmina Repki zrealizowała 6 projektów dofinasowanych w ramach PROW , Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

16 1. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szkopach”
Projekt zrealizowano w 2013 r. BENEFICJENT: Gmina Repki Całkowita wartość zadania: 68 790,34 zł. Koszty kwalifikowalne 56 020,60 zł, w tym 75% dofinansowania w kwocie 42 015,00 zł. W ramach inwestycji wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, zainstalowane zostały klimatyzatory, wyposażono łazienkę, urządzono teren przed świetlicą w urządzenia zabawowe i słup ogłoszeniowy, do świetlicy zakupiona została zastawa stołowa.

17 2. „Zagospodarowanie centrum wsi Zawady”
Projekt zrealizowano w 2013 r. BENEFICJENT: Gmina Repki Całkowita wartość zadania: 163 205,85 zł. Koszty kwalifikowalne 132 699,88 zł, w tym 75% dofinansowania w kwocie 99 524,00 zł. W ramach tego projektu wykonano prace budowlane w budynku świetlicy wiejskiej: wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, wyremontowano ściany i sufity, posadzki, wykonano prace przy instalacji sanitarnej i elektrycznej. Do świetlicy zakupiono zastawę stołową i zamontowano klimatyzatory, wyposażono łazienkę oraz ułożony został parking z kostki brukowej i ustawiony słup ogłoszeniowy.

18 „Zagospodarowanie centrum wsi Zawady”
PO REALIZACJI: W TRAKCIE REALIZACJI: PO REALIZACJI:

19 3. „Urządzenie centrum sportowego we wsi Skrzeszew”
Projekt zrealizowano w 2013 r. BENEFICJENT: Gmina Repki Całkowita wartość zadania: 218 772,18 zł. Koszty kwalifikowalne: 177 863,56 zł, w tym 75% dofinansowania w kwocie 128 438,00 zł. W ramach realizacji tego projektu wykonano położenie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Skrzeszewie, ogrodzenie tego boiska, wyposażenie drugiego pełnowymiarowego boiska w trybuny stałe, zadaszone ławki dla zawodników, bramki do piłki nożnej.

20 4. „Remont i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Sawicach-Broniszach”
Projekt zrealizowano w 2013 r. BENEFICJENT: Gmina Repki Całkowita wartość zadania: 267 610,94 zł. Koszty kwalifikowalne 211 708,57 zł, w tym 75% dofinansowania w kwocie ,00 zł. W ramach projektu został wykonany m.in.: remont sufitów, wymiana stolarki, remont posadzek, ocieplenie budynku i wykonanie nowej elewacji, wykonanie instalacji kanalizacyjnej. Do świetlicy zakupione zostało wyposażenie kuchni i łazienki, zamontowano klimatyzatory. Znajdujący się przy świetlicy staw został odmulony i ogrodzony. Przed świetlicą umieszczono słup ogłoszeniowy. PO: PRZED:

21 5. „Urządzenie świetlicy wiejskiej w Kobylanach Górnych”
Projekt zrealizowano w 2013 r. BENEFICJENT: Gmina Repki Całkowita wartość zadania: 225 372,38 zł. Koszty kwalifikowalne 185 043,40 zł, w tym 75% dofinansowania w kwocie 138 782 zł. W ramach realizacji projektu wykonane zostały prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej, wraz z wymianą okien, remontem elewacji, remontem dachu, posadzek, ścian i sufitów, dobudową pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnie i łazienkę. Do świetlicy zakupiona została zastawa stołowa i zamontowane zostały klimatyzatory. Teren przed świetlicą wiejską wyposażony został w urządzenia zabawowe, tablice ogłoszeniową, lampy parkowe i ławki. Z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży zakupione zostały stół do ping-ponga, piłkarzyki i tarcza do rzutek.

22 „Urządzenie świetlicy wiejskiej w Kobylanach Górnych”
Podczas realizacji Po realizacji

23 6. „Urządzenie centrum wsi Rogów”
Projekt zrealizowano w 2013 r. BENEFICJENT: Gmina Repki Całkowita wartość zadania: 340 526,18 zł. Koszty kwalifikowalne 276 145,36 zł, w tym 75% dofinansowania w kwocie ,00 zł. W ramach zadania wykonano: remont świetlicy wiejskiej z wymianą okien, odnowieniem dachu i remoncie elewacji oraz wykonaniem robót remontowych wewnątrz świetlicy. - wyposażenie kuchni, łazienki oraz zainstalowane zostały w sali świetlicy klimatyzatory przysufitowe. - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z pogłębieniem stawu przy świetlicy. - wybudowano plac zabaw i urządzono teren rekreacyjny ustawiono przystanek i słup ogłoszeniowy, ustawiono ławki i kosze parkowe, urządzono zieleń.

24 „Urządzenie centrum wsi Rogów”
Podczas realizacji Po realizacji Po realizacji

25 Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich
W 2013 roku w ramach PROW , Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Gmina Repki pozyskała środki finansowe w wysokości: 774 694,00 zł. Łączne poniesione koszty całkowite wyniosły: 1 284 277,87 zł

26 Kościół w Rogowie Kościół w Szkopach
Na terenie Gminy Repki w ramach PROW , Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” zrealizowano także dwa projekty, których beneficjentami były Parafie Rzymskokatolickie: ,,Sanacja kościoła w Szkopach” (beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Trójcy Repki-Szkopy) 2. ,,Renowacja kościoła parafialnego i dzwonnicy w Rogowie” (beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Rogowie) Kościół w Rogowie Kościół w Szkopach

27 PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
INWESTYCJE ZREALIZOWANE I W REALIZACJI W RAMACH: PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

28 „Ochrona i poprawa stanu środowiska zlewni rzeki Bug
poprzez budowę oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Repki” Projekt zrealizowano w latach r. etap I – II. BENEFICJENT: Gmina Repki Całkowita wartość zadania: 5 020 820,28 zł. Koszty kwalifikowalne 4 073 536,91 zł, w tym 75% dofinansowania w kwocie 3  ,00 zł. - I etap: zakończony został w 2011 roku w którym wybudowane zostały 123 szt. oczyszczalni przydomowych, - II etap: w 2012 roku wybudowane zostały 296 szt. oczyszczalni przydomowych Łącznie na terenie gminy Repki zostało wybudowanych 419 przydomowych oczyszczalni ścieków.

29 „Ochrona i poprawa stanu środowiska zlewni rzeki Bug
poprzez budowę oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Repki”

30 Budujemy kolejne - w trakcie realizacji jest Etap III budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie 89 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakończenie - grudzień 2013 r. Całkowita wartość inwestycji: 960 139,30 zł. Koszty kwalifikowane: 780 601,06 zł. Dofinansowanie z PROW w wysokości 75%, w kwocie ,00 zł.

31 PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Oś 4 -LEADER
INWESTYCJE ZREALIZOWANE W RAMACH: PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Oś 4 -LEADER DZIAŁANIE 4.1/413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA , KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA „313 ODNOWA I ROZWÓJ I WSI”

32 Gmina Repki należy jako członek zwyczajny będący osobą prawną do Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” z siedzibą w Drohiczynie.

33 Urządzenie centrum aktywności mieszkańców wsi Skwierczyn – Dwór.
Wartość zadania 202 284,32 zł, w tym dofinansowanie ,00 zł W ramach prac budowlanych wykonane zostały następujące elementy: - instalacja sanitarna i kanalizacyjna - instalacja elektryczna i odgromowa - remont dachu, wymiana stolarki, remont elewacji - roboty remontowe wewnętrzne PRZED: PO:

34 2. Adaptacja budynku po zlewni mleka na świetlicę wiejską
dla wsi Skwierczyn-Wieś Wartość zadania 226 699,85 zł, w tym dofinansowanie ,00 zł W ramach operacji został przeprowadzony remont budynku po zlewni mleka (zmiana sposobu użytkowania) na świetlicę wiejską. Wykonano również rozbiórkę starego budynku świetlicy wiejskiej gdzie w zamian pobudowano plac zabaw z oświetleniem hybrydowym. Prace obejmowały roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty przy instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w urządzenia zabawowe i lampę hybrydową. W trakcie realizacji Po realizacji

35 PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
MAŁE PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH: PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Oś 4 -LEADER DZIAŁANIE 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

36 Łączne koszty wyniosły 174 491,91 zł.
„Małe projekty” - Beneficjent Gmina Repki 1. „Aby pokochać ojczyznę trzeba poznać jej dzieje”   wartość projektu 40 189,26 zł, w tym dofinansowanie 23 538,27 zł 2. „Rozwój dyscyplin sportowych szansą aktywizacji społeczności lokalnej” wartość projektu 14 910,15 zł, w tym dofinansowanie 9 681,36 zł 3. „Gminne Święto Plonów” wartość projektu 36 173,72 zł, w tym dofinansowanie 22 669,00 zł 4. „Poprzez taniec poznajemy historię i kulturę naszej Małej Ojczyzny”   wartość zadania 15 383,72 zł, w tym dofinansowanie 8 841,99 zł 5. „Podlaskie Święto Kultury Ludowej” wartość zadania 45 137,05 zł, w tym dofinansowanie ,00 zł 6. „Przedsiębiorcza gospodyni” wartość zadania 5 886,51 zł, w tym dofinansowanie 4 018,11 zł 7. Wirtualny spacer po gminie Repki wartość zadania 16 811,50 zł, w tym dofinansowanie 13 129,60 zł W ramach małych projektów Gmina Repki pozyskała z PROW kwotę ,33 zł. Łączne koszty wyniosły ,91 zł.

37 „Małe projekty” - Beneficjent Gmina Repki

38 „Małe projekty” - Beneficjent Gmina Repki

39 „Małe projekty” - Beneficjent Gmina Repki

40 PODSUMOWANIE: PROJEKTY KOSZT CAŁKOWITY DOFINANSOWANIE Z PROW ODNOWY WSI ŚWIETLICE (10 szt) BOISKO ,87 zł ,00 zł PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE (419 szt szt. = 508 szt) ,58 zł ,00 zł MAŁE PROJEKTY (7 szt) ,91 zł ,33 zł RAZEM ,36 zł ,33 zł

41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W GMINIE REPKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google