Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 W GMINIE REPKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 W GMINIE REPKI."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 W GMINIE REPKI

2 Lokalizacja Gmina Repki położona jest we wschodniej części województwa po lewej stronie rzeki Bug pomiędzy Sokołowem Podlaskim a Drohiczynem przy drodze krajowej nr 62.

3 Ogólna charakterystyka gminy: Gminę Repki zamieszkuje 5651 osób W granicach administracyjnych gminy zlokalizowanych jest 42 miejscowości (41 sołectw) Liczba gospodarstw rolnych – ok. 1150 Liczba gospodarstw domowych – ok. 1500

4 Powierzchnia Gmina Repki obejmuje obszar 16 879 ha (169 km 2), leży w obszarze funkcjonalnym Zielone Płuca Polski, na terenach przyległych do rzeki Bug znajduje się Nadbużański Park Krajobrazowy, tereny nadbużańskie objęte są siecią ekologiczną NATURA 2000

5 PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 313, 322, 323 "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" INWESTYCJE ZREALIZOWANE W RAMACH:

6 1. Kształtowanie i zagospodarowanie działki poprzez urządzenie terenów zieleni, oczyszczenie stawu, utwardzenie terenu i remont świetlicy wiejskiej we wsi Sawice-Wieś Projekt zrealizowano w 2011 r. BENEFICJENT: Gmina Repki Całkowita wartość zadania: 432 893,95 zł. Koszty kwalifikowalne: 298 192,44 zł, w tym 75% dofinansowania w kwocie 223 644,00 zł. W ramach zadania wykonano remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem kuchni, łazienki i sali oraz urządzenie placu przy świetlicy poprzez zakup i montaż urządzeń małej architektury (ławki parkowe, kosze, latarnie i słup ogłoszeniowy) oraz zestaw urządzeń placu zabaw (huśtawka podwójna, huśtawka sprężynowa, huśtawki małe sprężynowe, palisada drewniana). Na terenie przy świetlicy pogłębiony i oczyszczony został staw, jak również zainstalowana została przydomowa oczyszczalnia ścieków.

7 PRZED: Kształtowanie i zagospodarowanie działki poprzez urządzenie terenów zieleni, oczyszczenie stawu, utwardzenie terenu i remont świetlicy wiejskiej we wsi Sawice-Wieś

8 PO:

9 Projekt zrealizowano w 2011 r. BENEFICJENT: Gminny Ośrodek Kultury w Repkach Całkowita wartość zadania: 423 206,68 zł. Koszty kwalifikowalne 339 175,72 zł, w tym 75% dofinansowania w kwocie 254 381,00 zł. W ramach zadania wyremontowano świetlicę wiejską, wewnątrz świetlicy odnowione sale, z których korzystają mieszkańcy Repek. Na zewnątrz świetlica swoim wyglądem cieszy oko nie tylko mieszkańców wsi Repki ale również wszystkich przejezdnych. Nowy wyremontowany dach, odnowiona elewacja, wymienione okna i teren przy wejściu do świetlicy sprawia ze całość wygląda bardzo atrakcyjnie. Do budynku świetlicy wiejskiej wkomponowany jest przestrzeń sportowo- rekreacyjna. Projekt przestrzeni w centralnym punkcie wsi łączy zieleń parkową z terenem sportowo-rekreacyjnym. Główna oś kompozycyjna zaakcentowana ciągiem pieszo-rowerowym oraz zielenią. 2. Urządzenie ciągu pieszego, budowa parkingów, terenu rekreacyjnego nad stawem pogłębienie stawu i remont strażnicy OSP dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Repkach

10 Urządzenie ciągu pieszego, budowa parkingów, terenu rekreacyjnego nad stawem pogłębienie stawu i remont strażnicy OSP dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Repkach PRZED:

11 Urządzenie ciągu pieszego, budowa parkingów, terenu rekreacyjnego nad stawem pogłębienie stawu i remont strażnicy OSP dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Repkach PO:

12 Projekt zrealizowano w 2011 r. BENEFICJENT: Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach Całkowita wartość zadania: 413 335,21 zł. Koszty kwalifikowalne 331 546,40 zł, w tym 75% dofinansowania w kwocie 248 659,00 zł. W ramach zadania wykonano remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem kuchni, łazienki i sali oraz urządzenie placu przy świetlicy poprzez zakup i montaż urządzeń placu zabaw (huśtawka podwójna, huśtawka sprężynowa, huśtawki małe sprężynowe, palisada drewniana). Na terenie przy świetlicy zainstalowana została przydomowa oczyszczalnia ścieków oraz wiata przystanku. 3. Urządzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego poprzez przebudowę, wyposażenie i zagospodarowanie centrum wsi w Skrzeszewie

13 Urządzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego poprzez przebudowę, wyposażenie i zagospodarowanie centrum wsi w Skrzeszewie PRZED: PO:

14 W 2011 r. w Gminie Repki zrealizowano trzy projekty dofinasowane w ramach PROW 2007-2013, Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Łączne koszty całkowite wyniosły 1 269 435,83 zł Pozyskane środki finansowe z PROW - 726 684,00 zł.

15 W 2013 r. Gmina Repki zrealizowała 6 projektów dofinasowanych w ramach PROW 2007-2013, Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

16 1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szkopach Projekt zrealizowano w 2013 r. BENEFICJENT: Gmina Repki Całkowita wartość zadania: 68 790,34 zł. Koszty kwalifikowalne 56 020,60 zł, w tym 75% dofinansowania w kwocie 42 015,00 zł. W ramach inwestycji wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, zainstalowane zostały klimatyzatory, wyposażono łazienkę, urządzono teren przed świetlicą w urządzenia zabawowe i słup ogłoszeniowy, do świetlicy zakupiona została zastawa stołowa.

17 2. Zagospodarowanie centrum wsi Zawady Projekt zrealizowano w 2013 r. BENEFICJENT: Gmina Repki Całkowita wartość zadania: 163 205,85 zł. Koszty kwalifikowalne 132 699,88 zł, w tym 75% dofinansowania w kwocie 99 524,00 zł. W ramach tego projektu wykonano prace budowlane w budynku świetlicy wiejskiej: wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, wyremontowano ściany i sufity, posadzki, wykonano prace przy instalacji sanitarnej i elektrycznej. Do świetlicy zakupiono zastawę stołową i zamontowano klimatyzatory, wyposażono łazienkę oraz ułożony został parking z kostki brukowej i ustawiony słup ogłoszeniowy.

18 Zagospodarowanie centrum wsi Zawady PO REALIZACJI: W TRAKCIE REALIZACJI: PO REALIZACJI:

19 3. Urządzenie centrum sportowego we wsi Skrzeszew Projekt zrealizowano w 2013 r. BENEFICJENT: Gmina Repki Całkowita wartość zadania: 218 772,18 zł. Koszty kwalifikowalne: 177 863,56 zł, w tym 75% dofinansowania w kwocie 128 438,00 zł. W ramach realizacji tego projektu wykonano położenie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Skrzeszewie, ogrodzenie tego boiska, wyposażenie drugiego pełnowymiarowego boiska w trybuny stałe, zadaszone ławki dla zawodników, bramki do piłki nożnej.

20 4. Remont i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Sawicach-Broniszach Projekt zrealizowano w 2013 r. BENEFICJENT: Gmina Repki Całkowita wartość zadania: 267 610,94 zł. Koszty kwalifikowalne 211 708,57 zł, w tym 75% dofinansowania w kwocie 158 781,00 zł. W ramach projektu został wykonany m.in.: remont sufitów, wymiana stolarki, remont posadzek, ocieplenie budynku i wykonanie nowej elewacji, wykonanie instalacji kanalizacyjnej. Do świetlicy zakupione zostało wyposażenie kuchni i łazienki, zamontowano klimatyzatory. Znajdujący się przy świetlicy staw został odmulony i ogrodzony. Przed świetlicą umieszczono słup ogłoszeniowy. PO: PRZED:

21 5. Urządzenie świetlicy wiejskiej w Kobylanach Górnych Projekt zrealizowano w 2013 r. BENEFICJENT: Gmina Repki Całkowita wartość zadania: 225 372,38 zł. Koszty kwalifikowalne 185 043,40 zł, w tym 75% dofinansowania w kwocie 138 782 zł. W ramach realizacji projektu wykonane zostały prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej, wraz z wymianą okien, remontem elewacji, remontem dachu, posadzek, ścian i sufitów, dobudową pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnie i łazienkę. Do świetlicy zakupiona została zastawa stołowa i zamontowane zostały klimatyzatory. Teren przed świetlicą wiejską wyposażony został w urządzenia zabawowe, tablice ogłoszeniową, lampy parkowe i ławki. Z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży zakupione zostały stół do ping-ponga, piłkarzyki i tarcza do rzutek.

22 Urządzenie świetlicy wiejskiej w Kobylanach Górnych Podczas realizacji Po realizacji

23 6. Urządzenie centrum wsi Rogów Projekt zrealizowano w 2013 r. BENEFICJENT: Gmina Repki Całkowita wartość zadania: 340 526,18 zł. Koszty kwalifikowalne 276 145,36 zł, w tym 75% dofinansowania w kwocie 207 190,00 zł. W ramach zadania wykonano: -remont świetlicy wiejskiej z wymianą okien, odnowieniem dachu i remoncie elewacji oraz wykonaniem robót remontowych wewnątrz świetlicy. - wyposażenie kuchni, łazienki oraz zainstalowane zostały w sali świetlicy klimatyzatory przysufitowe. - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z pogłębieniem stawu przy świetlicy. - wybudowano plac zabaw i urządzono teren rekreacyjny ustawiono przystanek i słup ogłoszeniowy, ustawiono ławki i kosze parkowe, urządzono zieleń.

24 Urządzenie centrum wsi Rogów Podczas realizacji Po realizacji

25 W 2013 roku w ramach PROW 2007-2013, Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Gmina Repki pozyskała środki finansowe w wysokości: 774 694,00 zł. Łączne poniesione koszty całkowite wyniosły: 1 284 277,87 zł

26 Na terenie Gminy Repki w ramach PROW 2007-2013, Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi zrealizowano także dwa projekty, których beneficjentami były Parafie Rzymskokatolickie: 1.,,Sanacja kościoła w Szkopach (beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Trójcy Repki-Szkopy) 2.,,Renowacja kościoła parafialnego i dzwonnicy w Rogowie (beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Rogowie) Kościół w Szkopach Kościół w Rogowie

27 INWESTYCJE ZREALIZOWANE I W REALIZACJI W RAMACH: PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

28 Ochrona i poprawa stanu środowiska zlewni rzeki Bug poprzez budowę oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Repki Projekt zrealizowano w latach 2010 - 2013 r. etap I – II. BENEFICJENT: Gmina Repki Całkowita wartość zadania: 5 020 820,28 zł. Koszty kwalifikowalne 4 073 536,91 zł, w tym 75% dofinansowania w kwocie 3 055 152,00 zł. - I etap: zakończony został w 2011 roku w którym wybudowane zostały 123 szt. oczyszczalni przydomowych, - II etap: w 2012 roku wybudowane zostały 296 szt. oczyszczalni przydomowych Łącznie na terenie gminy Repki zostało wybudowanych 419 przydomowych oczyszczalni ścieków.

29 Ochrona i poprawa stanu środowiska zlewni rzeki Bug poprzez budowę oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Repki

30 Budujemy kolejne - w trakcie realizacji jest Etap III budowy przydomowych oczyszczalni ścieków W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie 89 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakończenie - grudzień 2013 r. Całkowita wartość inwestycji: 960 139,30 zł. Koszty kwalifikowane: 780 601,06 zł. Dofinansowanie z PROW w wysokości 75%, w kwocie 585 450,00 zł.

31 INWESTYCJE ZREALIZOWANE W RAMACH: PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Oś 4 -LEADER DZIAŁANIE 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013, KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 313 ODNOWA I ROZWÓJ I WSI

32 Gmina Repki należy jako członek zwyczajny będący osobą prawną do Stowarzyszenia,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu z siedzibą w Drohiczynie.

33 1.Urządzenie centrum aktywności mieszkańców wsi Skwierczyn – Dwór. Wartość zadania 202 284,32 zł, w tym dofinansowanie 120 873,00 zł W ramach prac budowlanych wykonane zostały następujące elementy: - instalacja sanitarna i kanalizacyjna - instalacja elektryczna i odgromowa - remont dachu, wymiana stolarki, remont elewacji - roboty remontowe wewnętrzne PRZED:PO:

34 2. Adaptacja budynku po zlewni mleka na świetlicę wiejską dla wsi Skwierczyn-Wieś Wartość zadania 226 699,85 zł, w tym dofinansowanie 142 437,00 zł W ramach operacji został przeprowadzony remont budynku po zlewni mleka (zmiana sposobu użytkowania) na świetlicę wiejską. Wykonano również rozbiórkę starego budynku świetlicy wiejskiej gdzie w zamian pobudowano plac zabaw z oświetleniem hybrydowym. Prace obejmowały roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty przy instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w urządzenia zabawowe i lampę hybrydową. W trakcie realizacjiPo realizacji

35 MAŁE PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH: PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Oś 4 -LEADER DZIAŁANIE 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

36 Małe projekty - Beneficjent Gmina Repki 1. Aby pokochać ojczyznę trzeba poznać jej dzieje wartość projektu 40 189,26 zł, w tym dofinansowanie 23 538,27 zł 2. Rozwój dyscyplin sportowych szansą aktywizacji społeczności lokalnej wartość projektu 14 910,15 zł, w tym dofinansowanie 9 681,36 zł 3. Gminne Święto Plonów wartość projektu 36 173,72 zł, w tym dofinansowanie 22 669,00 zł 4. Poprzez taniec poznajemy historię i kulturę naszej Małej Ojczyzny wartość zadania 15 383,72 zł, w tym dofinansowanie 8 841,99 zł 5. Podlaskie Święto Kultury Ludowej wartość zadania 45 137,05 zł, w tym dofinansowanie 24 995,00 zł 6. Przedsiębiorcza gospodyni wartość zadania 5 886,51 zł, w tym dofinansowanie 4 018,11 zł 7. Wirtualny spacer po gminie Repki wartość zadania 16 811,50 zł, w tym dofinansowanie 13 129,60 zł W ramach małych projektów Gmina Repki pozyskała z PROW kwotę 106 873,33 zł. Łączne koszty wyniosły 174 491,91 zł.

37 Małe projekty - Beneficjent Gmina Repki

38

39

40 PROJEKTYKOSZT CAŁKOWITYDOFINANSOWANIE Z PROW ODNOWY WSI ŚWIETLICE (10 szt) BOISKO 2 982 697,87 zł1 764 688,00 zł PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE (419 szt. + 89 szt. = 508 szt) 5 980 959,58 zł3 640 602,00 zł MAŁE PROJEKTY (7 szt) 174 491,91 zł106 873,33 zł RAZEM9 138 149,36 zł5 512 163,33 zł PODSUMOWANIE:

41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 W GMINIE REPKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google