Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie obrabiarek CNC

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie obrabiarek CNC"— Zapis prezentacji:

1 Programowanie obrabiarek CNC
Teoria programowania obrabiarek Struktura programu na obrabiarkę CNC Programowanie przejść narzędzia po liniach i łukach Przesuwanie układów współrzędnych Programowanie absolutne i przyrostowe mgr inż. Marek Magiera - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie

2 Programowanie obrabiarek CNC
Struktura programu na obrabiarkę CNC Program technologiczny dla obrabiarki sterowanej numerycznie (OSN) to ciąg rozkazów (napisanych za pomocą specjalnego kodu) dotyczących ruchów i czynności, które ma wykonać maszyna Rozkazy te wyrażone w języku potocznym to np. ·        użyj narzędzia nr 1 T01 D1 ·        ustaw obroty wrzeciona na S1400 ·        włącz prawe obroty wrzeciona M3 ·        zjedź narzędziem w osi Z na 0 Z0 ·        włącz chłodziwo M08 ·        zatrzymaj obroty M5 itd. mgr inż. Marek Magiera - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie

3 Programowanie obrabiarek CNC
Struktura programu na obrabiarkę CNC Opis tych czynności powinien zapewnić takie ruchy narzędzia względem półfabrykatu, aby wykonać przedmiot zgodnie z wymaganiami zawartymi na rysunku wykonawczym. Podczas pisania programu obróbki, najbardziej pracochłonne jest wyznaczenie toru ruchu narzędzia. W programie należy uwzględnić ruchy robocze, jałowe, parametry skrawania oraz zwrócić uwagę na to czy nie wystąpi kolizja narzędzia z przedmiotem obrabianym, uchwytem czy innymi elementami obrabiarki. mgr inż. Marek Magiera - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie

4 Programowanie obrabiarek CNC
Struktura programu na obrabiarkę CNC Polecenia, które ma wykonać obrabiarka, są zawarte w programie obróbki i umieszczone w blokach informacji. Każdy blok dotyczy zwykle jednej czasem kilku czynności. Bloki zapisuje się w odrębnych wierszach. Blok_1 Blok_2 ... Blok_n W skład bloku wchodzą słowa i znaki specjalne (słowo to zwykle litera i liczba np. M30) mgr inż. Marek Magiera - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie

5 Programowanie obrabiarek CNC
Struktura programu na obrabiarkę CNC Bloki traktowane są jako całość – czytane i wykonywane kolejno. USN czyta i analizuje jednocześnie kilka bloków, aby zapewnić ciągłość obliczeń dotyczących m. in. konturów wykonywanych z kompensacją promienia narzędzia. Kolejność inna niż zapisana, możliwa jest przy zastosowaniu podprogramów, skoków, pętli i innych, zaawansowanych technik programowania. mgr inż. Marek Magiera - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie

6 Programowanie obrabiarek CNC
Struktura programu na obrabiarkę CNC Pierwszy i ostatni blok, w zależności od układu sterowania ma różna postać. Na początku umieszczamy nagłówek – zawierający informacje o zawartości i nazwę (może to być program, podprogram, informacje o rejestrach maszyny itp.) %_N_PROGRAM1_MPF (main program file) %_N_PODPROGRAM1_SPF (sub program file) Ostatni blok to M30 (M17) mgr inż. Marek Magiera - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie

7 Programowanie obrabiarek CNC
Struktura programu na obrabiarkę CNC Format bloku może mieć postać: N G X Y Z I J K F S T D M N - numer bloku G - funkcja przygotowawcza X - przemieszczenie w osi OX (Y i Z) I,J,K - parametry interpolacji kołowej (czasem inne znaczenie) F - wielkość posuwu S - obroty wrzeciona, T - numer narzędzia, D - numer korektora, M - funkcje maszynowe mgr inż. Marek Magiera - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie

8 Programowanie obrabiarek CNC
Struktura programu na obrabiarkę CNC Zwykle w bloku nie używa się wszystkich słów, a czasem niektóre słowa mogą występować kilkakrotnie (tylko adresy G i M). Słowa składają się z adresu i wartości M30 Słowa mogą być złożone (adres kilkuliterowy) CR=15 Jeśli podajemy współrzędne to miejsca po przecinku oddzielamy kropką G1 X20.12 Z W słowach nie może być odstępów, ani innych znaków. Słowa oddzielamy spacją lub tabulatorem. mgr inż. Marek Magiera - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie

9 Programowanie obrabiarek CNC
Struktura programu na obrabiarkę CNC Znaczenie podstawowych słów: N numer bloku – nie jest obowiązkowy, ale warto go używać (duże programy łatwiej analizować i szukać miejsca błędu). Bloki warto numerować co 5 lub 10 Można też rozpoczynać obróbkę od konkretnego miejsca w programie – najczęściej będzie to numeru bloku. Jeśli użyjemy funkcji SKIP BLOCK, niektóre bloki mogą być pomijane / N120 X23 (będą traktowane jako warunkowe). mgr inż. Marek Magiera - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie

10 Programowanie obrabiarek CNC
Struktura programu na obrabiarkę CNC Znaczenie podstawowych słów: G funkcja przygotowawcza – interpretuje znaczenie innych adresów i dzielą się na dwie grupy: Modalne (globalne) – obowiązują w programie aż do odwołania. Niemodalne (lokalne) – obowiązują w jednym bloku (nie ma potrzeby ich odwoływania). Funkcje G podzielono także na grupy o podobnym działaniu (w jednym bloku może być aktywna tylko jedna funkcja G z grupy). Wywołanie funkcji z grupy automatycznie odwołuje poprzednią. Zawsze jest aktywna jakaś funkcja z danej grupy (producent ustala pewne funkcje jako domyślne). mgr inż. Marek Magiera - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie

11 Programowanie obrabiarek CNC
mgr inż. Marek Magiera - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie

12 Programowanie obrabiarek CNC
%_N_1234_MPF ;Program obrobki detalu 1234 N05 G71 G90 G95 G54 G450 N10 TRANS Z50; półfabrykat ma długość 50mm i zamocowano go na 13mm N15 T2 D1 G96 S150 M03 LIMS=3500 N20 G00 Z2 X25 N25 CYCLE95(„KONTUR”,1.5,0.5,0.5,0,0.2,0.1,0.1,9) N30 G0 Z0 N35 G1 X-2 MSG(“koniec obrobki”) ; wyświetlenie informacji na pulpicie N45 G53 T0 D0 G0 X30 Z200 ; zjazd na pkt końcowy określony wg M MSG(““) ; anulowanie wyświetlania komunikatu na pulpicie N50 M30 mgr inż. Marek Magiera - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie

13 Programowanie obrabiarek CNC
Programowanie przejść narzędzia po liniach i łukach G00 szybki ruch ustawczy (interpolacja punktowa) Funkcja przygotowuje układ sterowania obrabiarki do wykonania szybkiego przesunięcia ustawczego w osiach X, Y, Z. Ruch odbywa się z prędkością 2m/min (na Emco Concept Turn55) Funkcja ta kasowana jest funkcjami G01, G02, G03. Format bloku G00 X... Z... X - współrzędna w osi X do której ma nastąpić przesunięcie, Z - współrzędna w osi Z do której ma nastąpić przesunięcie. N110 G00 X20 Z10 mgr inż. Marek Magiera - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie

14 Programowanie obrabiarek CNC
Programowanie przejść narzędzia po liniach i łukach G01 roboczy ruch liniowy (interpolacja liniowa) Funkcja przygotowuje układ do wykonania przesunięcia roboczego wzdłuż linii prostej. Ruch odbywa się z prędkością zdefiniowaną funkcją F. Funkcję tą kasują G00, G02 i G03. X - współrzędna w osi X do której ma nastąpić przesunięcie, Z - współrzędna w osi Z do której ma nastąpić przesunięcie. N N0110 G01 X48 Z-37 N mgr inż. Marek Magiera - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie

15 Programowanie obrabiarek CNC
Programowanie przejść narzędzia po liniach i łukach G02 i G03 robocze ruchy kołowe (interpolacja kołowa) Funkcja przygotowuje układ do wykonania przesunięcia roboczego po łuku (zgodnie z ruchem wskazówek zegara G02 lub przeciwnie G03). Ruch odbywa się z prędkością zdefiniowaną funkcją F. Funkcja ta kasowana jest przez G00 i G01, kasują się one również wzajemnie. Format bloku G02 X... Z... I... K... lub G03 X... Z... I... K... X - współrzędna końca łuku w osi X, Z - współrzędna końca łuku w osi Z, I - rzut promienia łuku w punkcie początkowym na oś OX, K - rzut promienia łuku w punkcie początkowym na oś OZ. mgr inż. Marek Magiera - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie

16 Programowanie obrabiarek CNC
Programowanie przejść narzędzia po liniach i łukach G02 i G03 robocze ruchy kołowe (interpolacja kołowa) N030 G00 X40 Z2 N040 G01 X40 Z0 N050 G03 X60 Z-29.94 I K-23.64 Rzut promienia łuku wspomniany wyżej to długość odcinka mierzona od rzutu środka łuku do rzutu punktu początku łuku (na daną oś). Ważny jest kierunek tego odcinka (zwrot wektora), jeśli jest on zgodny z kierunkiem danej osi długość jest dodatnia, w przeciwnym razie ujemna. mgr inż. Marek Magiera - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie

17 Programowanie obrabiarek CNC
Programowanie przejść narzędzia po liniach i łukach G02 i G03 robocze ruchy kołowe (interpolacja kołowa) N030 G00 X40 Z2 N040 G01 X40 Z0 N050 G02 X60 Z-29.94 I31.92 K-5.98 mgr inż. Marek Magiera - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie

18 Programowanie obrabiarek CNC
G1 X0 Z0 G1 X10 G1 Z-5 G1 X14 G1 X20 Z-10 G1 Z-14 G2 X28 Z-18 I4 K0 G1 Z-22 G3 X34 Z-25 I0 K-3 G2 X40 Z-28 I3 K0 G1 X46 Z-31 G1 Z-34 mgr inż. Marek Magiera - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie

19 Programowanie obrabiarek CNC
Przesuwanie układów współrzędnych Funkcja G54 (G55 – G57 oraz G505 – G599) Służy do przesunięcia zera maszyny w nowe położenie (zwykle do punktu oporowego na uchwycie mocującym przedmiot). Stamtąd na zero przedmiotu przenosi go też funkcja TRANS). Funkcja G53 Służy do odwołania przesunięć G54-G57 (ważne w bloku wywołania) Funkcja TRANS Służy do przesunięcia zera maszyny w inne położenie np. ze szczęk uchwytu na czoło przedmiotu, N0120 TRANS Z80; przesunięcie zera w osi Z o 80mm. mgr inż. Marek Magiera - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie

20 Programowanie obrabiarek CNC
Programowanie absolutne i przyrostowe Funkcja G70 Wybór jednostek miar w calach. Funkcja G71 Wybór jednostek miar w milimetrach. Funkcja G90 Wybór układu absolutnego (współrzędne względem początku układu współrzędnych). Funkcja G91 Wybór układu przyrostowego (współrzędne względem ostatniego położenia wierzchołka narzędzia). mgr inż. Marek Magiera - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie

21 Programowanie obrabiarek CNC
Programowanie absolutne i przyrostowe X są odniesione do promienia (DIAMOF) G90 G01 X+140 Z-90 Punkt końcowy absolutnie G91 G01 X+40 Z-60 Punkt końcowy przyrostowo mgr inż. Marek Magiera - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie


Pobierz ppt "Programowanie obrabiarek CNC"

Podobne prezentacje


Reklamy Google