Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krąg Korczakowski Ziemi Łódzkiej ZAPRASZA. jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Korczakowskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Korczakowskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krąg Korczakowski Ziemi Łódzkiej ZAPRASZA. jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Korczakowskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Korczakowskiego."— Zapis prezentacji:

1 Krąg Korczakowski Ziemi Łódzkiej ZAPRASZA

2 jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Korczakowskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Korczakowskiego Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka z siedzibą w Warszawie

3 Powstanie Kręgu 3 X 2003 r. odbyła się w Skierniewicach Konferencja Inaugurująca Działalność Kręgu Korczakowskiego Ziemi Łódzkiej

4 zrzesza 15 placówek Krąg Korczakowski Ziemi Łódzkiej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka

5 - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim - Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Łodzi - Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sieradzu - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach Placówki Korczakowskie

6 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Działoszynie - Szkoła Podstawowa w Drzewcach - Szkoła Podstawowa w Kowali k/ Radomia - Szkoła Podstawowa w Kleszczowie - Szkoła Podstawowa w Wieruszowie - Szkoła Podstawowa w Raczkowie - Szkoła Podstawowa w Okupnie Małym

7 - Publiczne Przedszkole nr 2 w Radomsku - Świetlica im. Janusza Korczaka Fundacji Dziecięcy Uśmiech w Skierniewicach - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Skierniewicach - Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu Placówki Korczakowskie

8 Nie wolno świata zostawić takim, jakim jest. Naprawianie świata trzeba zaczynać od naprawiania spraw dzieci. Nie wolno świata zostawić takim, jakim jest. Naprawianie świata trzeba zaczynać od naprawiania spraw dzieci. Janusz Korczak Janusz Korczak

9 -popularyzacja humanistycznych idei Janusza Korczaka, -prowadzenie i upowszechnianie wyników badań nad życiem i dorobkiem twórczym Janusza Korczaka, Cele działalności Kręgu:

10 Cele działalności Kręgu c.d. - organizowanie i prowadzenie różnych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, - wszechstronne działania na rzecz dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, potrzebującej pomocy materialnej i pedagogicznej.

11 1. Współpraca z organizacjami, działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, broniącymi ich praw, m.in. z Rzecznikiem Praw Dziecka, UNICEF. Formy realizacji celów: 2. Współdziałanie z placówkami oświatowymi, opiekuńczo- wychowawczymi, medycznymi, kulturalnymi, harcerskimi i innymi związanymi z ideami Janusza Korczaka.

12 3. Inspirowanie i inicjowanie studiów nad dorobkiem pedagogicznym, literackim J. Korczaka oraz współdziałanie z ośrodkami naukowymi zainteresowanymi twórczym zastosowaniem spuścizny korczakowskiej. 4. Organizowanie i udział w seminariach, konferencjach i innych spotkaniach służących pogłębieniu wiedzy o dorobku Janusza Korczaka i jego zastosowaniu w wychowaniu młodego pokolenia. Formy realizacji celów c.d.

13 Program pracy Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka na rok 2006 na rok 2006 realizowany przez Krąg Korczakowski

14 1.Dziecięce marzenia kluczem do… 2. Szukamy w twórczości i dorobku Janusza Korczaka inspiracji do refleksji nad marzeniami. Hasła wyznaczające kierunek pracy

15 Dzieci! Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. – Coś z tego zawsze się stanie. Janusz Korczak Dzieci! Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. – Coś z tego zawsze się stanie. Janusz Korczak

16 W marzeniach tkwi ogromna siła sprawcza nadająca sens życiu człowieka. Trzeba szukać dróg do ich spełnienia.

17 Krąg Korczakowski Ziemi Łódzkiej znalazł sposób - drogę do spełnienia marzeń dzieci i młodzieży. Krąg Korczakowski Ziemi Łódzkiej znalazł sposób - drogę do spełnienia marzeń dzieci i młodzieży. W szczególności tej uzdolnionej, która potrzebuje pomocy materialnej i pedagogicznej. Zorganizował pierwsze w województwie łódzkim Centrum Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej [CDMU] Zorganizował pierwsze w województwie łódzkim Centrum Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej [CDMU]

18 CENTRUM DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ

19 Centrum skupia wokół siebie Pracowników Naukowych Pracowników Naukowych Psychologów Psychologów Pedagogów Pedagogów Nauczycieli Nauczycieli Studentów Studentów Terapeutów Terapeutów Animatorów Animatorów Oraz wiele innych osób, które swoją wiedzą i doświadczeniem pragną wesprzeć dzieci uzdolnione i twórcze oraz osoby z nimi pracujące, w tym również rodziców.

20 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Jan Paweł II Słowa naszego Wielkiego Polaka są drogowskazem w podejmowaniu wszelkich działań przez współpracowników Centrum

21 Wspieranie rozwoju uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem tej grupy, która wychowuje się w trudnych warunkach materialnych i mieszka w małych ośrodkach. Wspieranie rozwoju uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem tej grupy, która wychowuje się w trudnych warunkach materialnych i mieszka w małych ośrodkach. Główny cel działania Centrum

22 ZADANIE I Współpraca z instytucjami zajmującymi się tematyką uzdolnień dzieci i młodzieży: Władzami samorządowymi, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Szkołami i placówkami oświatowo – wychowawczymi i kulturalnymi, Poradniami psychologiczno – pedagogicznymi.

23 pomocy w opracowywaniu materiałów dydaktycznych dla nauczycieli; ZADANIE II Współpraca z koordynatorami szkolnych zespołów wspierania uzdolnień uczniów w zakresie: opracowania materiałów informacyjnych dla rodziców, dzieci i młodzieży (typu: ulotki, foldery), które zawierać będą informacje na temat form pomocy uczniom uzdolnionym i twórczym, a także metody wstępnej diagnozy dziecka pod kątem uzdolnień, dokonywanej przez rodziców lub opiekunów; inspirowania nauczycieli i pedagogów do poszukiwania nowych form pracy z uczniami zdolnymi;

24 dzielenia się swoimi doświadczeniami z nauczycielami i pedagogami pracującymi z uczniem uzdolnionym; promowania osiągnięć dzieci i młodzieży publikowanie prac w czasopismach młodzieżowych, naukowych, biuletynach, organizowanie wystaw, spotkań z ludźmi nauki i sztuki); upowszechniania efektów pracy koordynatorów, nauczycieli i pedagogów. c.d. Współpraca z koordynatorami szkolnych zespołów wspierania uzdolnień uczniów w zakresie:

25 organizowanie spotkań z kadrą pedagogiczną i rodzicami w celu przybliżenia tematyki pracy z uczniem zdolnym; ZADANIE III Współpraca z kadrą pedagogiczną, uczniami i ich rodzicami: indywidualne konsultacje i porady dla koordynatorów, nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. prowadzenie zajęć kształtujących wśród dzieci i młodzieży właściwe postawy wobec rywalizacji, sukcesu lub porażki;

26 Stworzenie bazy danych zawierającej wykaz instytucji, fundacji i stowarzyszeń wspierających dzieci i młodzież uzdolnioną. ZADANIE IV

27 Krąg Korczakowski Ziemi Łódzkiej zaproponował podjęcie systemowych rozwiązań dotyczących pracy z dzieckiem i młodzieżą uzdolnioną. Aktywnie włączył się w tworzenie szkolnego systemu wspierania rozwoju uzdolnień uczniów. Aktywnie włączył się w tworzenie szkolnego systemu wspierania rozwoju uzdolnień uczniów. Działalność Centrum, a tym samym realizacja przedstawionych propozycji, możliwa jest jedynie dzięki oddaniu i pasji nauczycieli, którzy będą dbać o właściwy rozwój swoich wychowanków. Działalność Centrum, a tym samym realizacja przedstawionych propozycji, możliwa jest jedynie dzięki oddaniu i pasji nauczycieli, którzy będą dbać o właściwy rozwój swoich wychowanków.

28 Nie powinno zabraknąć dobrych ludzi, lubiących dzieci i dbających o ich sprawy, mających różne pasje i zainteresowania. Ważne, by umieli i chcieli płonąć, by umieli zapalić innych. Nie powinno zabraknąć dobrych ludzi, lubiących dzieci i dbających o ich sprawy, mających różne pasje i zainteresowania. Ważne, by umieli i chcieli płonąć, by umieli zapalić innych. J. Lipszyc

29 Nie ma bowiem wybitnych uczniów wybitnych uczniów bez wybitnych nauczycieli J. Lipszyc bez wybitnych nauczycieli J. Lipszyc

30 CENTRUM DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ ul. Jagiellońska 29 96-100 Skierniewice pok. 410 (IV piętro) korczak.skierniewice@op.pl korczak.skierniewice@op.pl tel. 0 502 409 893 / 0 602 578 173 Krąg Korczakowski Ziemi Łódzkiej

31 Zarząd Kręgu Korczakowskiego Ziemi Łódzkiej Teresa Szczepańska - przewodnicząca Wanda Terajewicz – wiceprzewodnicząca Katarzyna Szewczyk – sekretarz Ewa Baranczewska – członek Elżbieta Woźniak - członek

32 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY DZIĘKUJĘ Teresa Szczepańska Przewodnicząca Kręgu Korczakowskiego


Pobierz ppt "Krąg Korczakowski Ziemi Łódzkiej ZAPRASZA. jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Korczakowskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Korczakowskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google