Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krąg Korczakowski Ziemi Łódzkiej ZAPRASZA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krąg Korczakowski Ziemi Łódzkiej ZAPRASZA"— Zapis prezentacji:

1 Krąg Korczakowski Ziemi Łódzkiej ZAPRASZA

2 Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka z siedzibą w Warszawie
jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Korczakowskiego KKZŁ powstał 3 X 2003 r. W tym dniu bowiem odbyła się konferencja Inauguracyjna działalność kręgu na ziemi łodzkiej KKZŁ powstał 3 X 2003 r.W tym dniu bowiem odbyła się konferencja Inauguracyjna działalność kręgu na ziemi łodzkiej P[trykr;ljoiohk6op

3 Powstanie Kręgu 3 X 2003 r. odbyła się w Skierniewicach
Konferencja Inaugurująca Działalność Kręgu Korczakowskiego Ziemi Łódzkiej

4 Krąg Korczakowski Ziemi Łódzkiej Polskiego Stowarzyszenia im
Krąg Korczakowski Ziemi Łódzkiej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka zrzesza 15 placówek

5 Placówki Korczakowskie
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr w Piotrkowie Trybunalskim - Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr w Łodzi - Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sieradzu - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach

6 Placówki Korczakowskie
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Działoszynie - Szkoła Podstawowa w Drzewcach - Szkoła Podstawowa w Kowali k/ Radomia - Szkoła Podstawowa w Kleszczowie - Szkoła Podstawowa w Wieruszowie - Szkoła Podstawowa w Raczkowie - Szkoła Podstawowa w Okupnie Małym

7 Placówki Korczakowskie
- Publiczne Przedszkole nr w Radomsku - Świetlica im. Janusza Korczaka Fundacji „Dziecięcy Uśmiech” w Skierniewicach - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Skierniewicach - Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu

8 „ Nie wolno świata zostawić takim, jakim jest
„ Nie wolno świata zostawić takim, jakim jest. Naprawianie świata trzeba zaczynać od naprawiania spraw dzieci”. Janusz Korczak Słowa J. Korczaka wyraźnie wskazują nam kierunek naszego działania, Cyt.

9 Cele działalności Kręgu:
popularyzacja humanistycznych idei Janusza Korczaka, -prowadzenie i upowszechnianie wyników badań nad życiem i dorobkiem twórczym Janusza Korczaka,

10 Cele działalności Kręgu c.d.
organizowanie i prowadzenie różnych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wszechstronne działania na rzecz dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, potrzebującej pomocy materialnej i pedagogicznej.

11 Formy realizacji celów:
1. Współpraca z organizacjami, działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, broniącymi ich praw, m.in z Rzecznikiem Praw Dziecka, UNICEF. 2. Współdziałanie z placówkami oświatowymi, opiekuńczo- wychowawczymi, medycznymi, kulturalnymi, harcerskimi i innymi związanymi z ideami Janusza Korczaka.

12 Formy realizacji celów c.d.
3. Inspirowanie i inicjowanie studiów nad dorobkiem pedagogicznym, literackim J. Korczaka oraz współdziałanie z ośrodkami naukowymi zainteresowanymi twórczym zastosowaniem spuścizny korczakowskiej. 4. Organizowanie i udział w seminariach, konferencjach i innych spotkaniach służących pogłębieniu wiedzy o dorobku Janusza Korczaka i jego zastosowaniu w wychowaniu młodego pokolenia.

13 Polskiego Stowarzyszenia realizowany przez Krąg Korczakowski
Program pracy Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka na rok 2006 realizowany przez Krąg Korczakowski

14 Hasła wyznaczające kierunek pracy
Dziecięce marzenia kluczem do… 2. Szukamy w twórczości i dorobku Janusza Korczaka inspiracji do refleksji nad marzeniami.

15 „ Dzieci! Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. – Coś z tego zawsze się stanie.” Janusz Korczak

16 W marzeniach tkwi ogromna siła sprawcza nadająca sens życiu człowieka
W marzeniach tkwi ogromna siła sprawcza nadająca sens życiu człowieka. Trzeba szukać dróg do ich spełnienia.

17 Krąg Korczakowski Ziemi Łódzkiej znalazł sposób - drogę do spełnienia marzeń dzieci i młodzieży.
W szczególności tej uzdolnionej, która potrzebuje pomocy materialnej i pedagogicznej. Zorganizował pierwsze w województwie łódzkim Centrum Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej [CDMU]

18 CENTRUM DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ

19 Centrum skupia wokół siebie
Pracowników Naukowych Psychologów Pedagogów Nauczycieli Studentów Terapeutów Animatorów Oraz wiele innych osób, które swoją wiedzą i doświadczeniem pragną wesprzeć dzieci uzdolnione i twórcze oraz osoby z nimi pracujące, w tym również rodziców.

20 „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.” Jan Paweł II Słowa naszego Wielkiego Polaka są drogowskazem w podejmowaniu wszelkich działań przez współpracowników Centrum

21 Główny cel działania Centrum
Wspieranie rozwoju uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem tej grupy, która wychowuje się w trudnych warunkach materialnych i mieszka w małych ośrodkach.

22 ZADANIE I Współpraca z instytucjami zajmującymi się tematyką uzdolnień dzieci i młodzieży: Władzami samorządowymi, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Szkołami i placówkami oświatowo – wychowawczymi i kulturalnymi, Poradniami psychologiczno – pedagogicznymi.

23 ZADANIE II Współpraca z koordynatorami szkolnych zespołów wspierania uzdolnień uczniów w zakresie: pomocy w opracowywaniu materiałów dydaktycznych dla nauczycieli; opracowania materiałów informacyjnych dla rodziców, dzieci i młodzieży (typu: ulotki, foldery), które zawierać będą informacje na temat form pomocy uczniom uzdolnionym i twórczym, a także metody wstępnej diagnozy dziecka pod kątem uzdolnień, dokonywanej przez rodziców lub opiekunów; inspirowania nauczycieli i pedagogów do poszukiwania nowych form pracy z uczniami zdolnymi;

24 c.d. Współpraca z koordynatorami szkolnych zespołów wspierania uzdolnień uczniów w zakresie:
dzielenia się swoimi doświadczeniami z nauczycielami i pedagogami pracującymi z uczniem uzdolnionym; promowania osiągnięć dzieci i młodzieży publikowanie prac w czasopismach młodzieżowych, naukowych, biuletynach, organizowanie wystaw, spotkań z ludźmi nauki i sztuki); upowszechniania efektów pracy koordynatorów, nauczycieli i pedagogów.

25 Współpraca z kadrą pedagogiczną, uczniami i ich rodzicami:
ZADANIE III Współpraca z kadrą pedagogiczną, uczniami i ich rodzicami: organizowanie spotkań z kadrą pedagogiczną i rodzicami w celu przybliżenia tematyki pracy z uczniem zdolnym; prowadzenie zajęć kształtujących wśród dzieci i młodzieży właściwe postawy wobec rywalizacji, sukcesu lub porażki; indywidualne konsultacje i porady dla koordynatorów, nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

26 ZADANIE IV Stworzenie bazy danych zawierającej wykaz instytucji,
fundacji i stowarzyszeń wspierających dzieci i młodzież uzdolnioną.

27 Krąg Korczakowski Ziemi Łódzkiej zaproponował podjęcie systemowych rozwiązań dotyczących pracy z dzieckiem i młodzieżą uzdolnioną. Aktywnie włączył się w tworzenie szkolnego systemu wspierania rozwoju uzdolnień uczniów. Działalność Centrum, a tym samym realizacja przedstawionych propozycji, możliwa jest jedynie dzięki oddaniu i pasji nauczycieli, którzy będą dbać o właściwy rozwój swoich wychowanków.

28 „Nie powinno zabraknąć dobrych ludzi, lubiących dzieci i dbających o ich sprawy, mających różne pasje i zainteresowania. Ważne, by umieli i chcieli płonąć, by umieli zapalić innych.” J. Lipszyc

29 „Nie ma bowiem wybitnych uczniów bez wybitnych nauczycieli” J. Lipszyc

30 Krąg Korczakowski Ziemi Łódzkiej
CENTRUM DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ ul. Jagiellońska Skierniewice pok (IV piętro) tel /

31 Zarząd Kręgu Korczakowskiego Ziemi Łódzkiej
Teresa Szczepańska - przewodnicząca Wanda Terajewicz – wiceprzewodnicząca Katarzyna Szewczyk – sekretarz Ewa Baranczewska – członek Elżbieta Woźniak - członek

32 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
DZIĘKUJĘ Teresa Szczepańska Przewodnicząca Kręgu Korczakowskiego


Pobierz ppt "Krąg Korczakowski Ziemi Łódzkiej ZAPRASZA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google