Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAREK KRUKOWSKI MAREK KRUKOWSKI GIMNAZJUM NR 18 IM. M. RATAJA W LUBLINIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAREK KRUKOWSKI MAREK KRUKOWSKI GIMNAZJUM NR 18 IM. M. RATAJA W LUBLINIE."— Zapis prezentacji:

1 MAREK KRUKOWSKI MAREK KRUKOWSKI GIMNAZJUM NR 18 IM. M. RATAJA W LUBLINIE

2 Międzynarodowy Projekt Pamięci o Demokracji – lubelskie doświadczenia Prawdziwa historia jest o zwykłych obywatelach, którzy są zaangażowani w wielkie sprawy budowane od podstaw. Peter Ackerman, A Force More Powerful

3 CELE PREZENTACJI Przedstawienie ogólnych założeń projektu; Zapoznanie z działaniami podjętymi w ramach projektu; Zachęcenie Państwa do wykorzystania historii mówionej, jako metody kształtowania postaw obywatelskich młodych ludzi.

4 Głosy Obywateli: Międzynarodowy Bank Pamięci o Demokracji. Civic Voices 3 letni projekt prowadzony przez Edukacyjną Fundację Amerykańskiej Federacji Nauczycieli, jako część grantu ufundowanego przez Amerykański Departament Edukacji; Civic Voices to program, którego jednym z głównych celów jest poznanie współczesnej historii poprzez fakty, życiorysy, wspomnienia działaczy z całego świata, koncentrując się przede wszystkim na 8 krajach, tzw. partnerach projektowych; Polskim partnerem projektu to NSZZ Solidarność – Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania. Pozostałe kraje: Gruzja, Mongolia, Filipiny, Kolumbia, Republika Południowej Afryki, Irlandia Północna oraz Stany Zjednoczone Ameryki – główny koordynator projektu.

5 GŁÓWNE CELE PROJEKTU Zachowanie pamięci o najważniejszych walkach o demokrację na świecie, Promowanie zaangażowania obywatelskiego, Podkreślenie wartości osobistych wspomnień, Rozwijanie analizy porównawczej, jako jednej z metod nauczania.

6

7 LUBELSKIE DOŚWIADCZENIA Uczniowie uczestniczący w projekcie, przygotowali i nagrali wywiady z ludźmi, którzy tworzyli historię, walczyli o demokratyczne państwo - wolne państwo. Wywiady zostały zarchiwizowane w formie cyfrowej i zamieszczone na stronie internetowej. Skrypty wywiadów przetłumaczone są na język angielski i stały się materiałem dydaktycznym o wymiarze międzynarodowym.

8 UCZENIE SIĘ DEMOKRACJI Rozpoczęliśmy od przeglądu podstawowych pojęć związanych z demokracją. Kolejnym etapem było badanie społeczności lokalnej, czyli wybór osób z którymi warto przeprowadzić wywiady. Trzeci etap naszej pracy był najciekawszy, ponieważ dotyczył przeprowadzenia wywiadu, czyli bezpośredniego spotkania z ciekawymi ludźmi i ich historią mówioną. Rozmowy nagrywane były na kamerze cyfrowej. Następnie przystąpiliśmy do najbardziej żmudnej pracy – sporządzania skryptu wywiadu w języku polskim i angielskim. Uczniowie wybierali te fragmenty wywiadów, które najlepiej charakteryzują działania rozmówców w walce o demokrację na początku lat 80-tych poprzedniego wieku.

9 JAKIE PYTANIA ZADAWALI UCZNIOWIE? Jaki wpływ lata młodości miały na Pana dalsze życie? Czy może Pani opisać, kiedy nabrała Pani wrażliwości społecznej? Co zainspirowało Pana do podjęcia działalności obywatelskiej? Co osiągnął Pan dzięki swojej działalności? Jakie rady dałbym Pan młodym ludziom, pragnącym podjąć działalność obywatelską?

10 http://www.civicvoices.org/MemoryBank

11 CZY WARTO BYŁO ? Co o udziale w projekcie Międzynarodowy Bank Pamięci o Demokracji sądzą sami uczniowie? Oto kilka wypowiedzi

12 WAŻNY JEST KAŻDY SZCZEGÓŁ…

13

14

15 BYLIŚMY ZA WIELKĄ WODĄ…

16

17 DLACZEGO HISTORIA MÓWIONA? Podczas gdy doraźnym celem projektu Banku Pamięci jest zachowanie spuścizny ważnych walk z przeszłości, to jego celem długoterminowym jest zachęcenie młodych obywateli do zaangażowania w sprawy obywatelskie. Jak powiedział Kierkegaard, Życie można zrozumieć, patrząc nań tylko wstecz. Żyć jednak trzeba patrząc do przodu. Poprzez podkreślenie roli jednostek w dokonywaniu znaczących zmian, projekt daje możliwość lepszego zrozumienia przez uczniów powiązań pomiędzy teoretycznymi pojęciami demokracji, a konkretnymi działaniami podejmowanymi przez obywateli mającymi na celu wprowadzenie tych ideałów w życie.

18 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "MAREK KRUKOWSKI MAREK KRUKOWSKI GIMNAZJUM NR 18 IM. M. RATAJA W LUBLINIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google