Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r."— Zapis prezentacji:

1 Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, 28.02.2007 r.
IN-MARR Sukcesy i trudności jednego z pierwszych w Polsce inkubatorów. Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu. Jerzy Bajorek Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MARR i Centrum Transferu Technologii w Mielcu Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

2 IN-MARR IN-MARR Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu aktualna lokalizacja Mielec Teren pierwszej w Polsce Specjalnej Strefy Ekonomicznej Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

3 Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu rys historyczny
Mielec Rok założenia: Rozpoczęcie działalności: r., godz. 11oo Inicjator i zarządzający: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Forma prawna: wydział gospodarczy spółki akcyjnej Źródła finansowania: grant Rządu Japonii  Fundusz Restrukturyzacji Regionu Mieleckiego, aktualnie  środki własne Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

4 otwarcie Pierwsza hala 1992 Druga hala 1995 IN-MARR
Zdjęcie makiety obrazującej plan docelowej budowy (w części frontowej budynek planowanego Centrum Innowacji)

5 Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, 28.02.2007 r.
IN-MARR IN-MARR Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. - Statut: Przedmiot działania. § 7. Celem działania Spółki jest: Inicjowanie i popieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych ze szczególnym ukierunkowanie na: - tworzenie nowych miejsc pracy - wprowadzanie menedżerskiego modelu zarządzania - osiąganie dużej efektywności i rentowności przedsięwzięć - realizację produkcji nowoczesnych wyrobów w oparciu o nowoczesne technologie - uruchomienie produkcji materiało- i energooszczędnej Inspirowanie związków pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej Udzielanie pożyczek dla małych przedsiębiorców Mielec (stan aktualny) Agencja MARR działania statutowe w tym - w zakresie stosowania nowoczesnych technologii IN-MARR Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu Firmy funkcjonujące w Inkubatorze Firmy funkcjonujące w regionie Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

6 Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, 28.02.2007 r.
IN-MARR IN-MARR IN-MARR Mielec Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu Instytucje wspierające ważniejsze aspekty działalności Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR Celem statutowym Stowarzyszenia jest: zarządzanie ośrodkami przedsiębiorczości w szczególności inkubatorami przedsiębiorczości wspomaganie transferu technologii i innowacji inspirowanie działań zmierzających do wykorzystania niezagospodarowanych obiektów popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie funkcjonowania małych i średnich firm i ich polityki inwestycyjnej promowanie małych i średnich przedsiębiorstw zwłaszcza nowopowstałych propagowanie nowych systemów ekologicznego, oszczędnego wykorzystania źródeł energii, doskonalenie kwalifikacji i wzbogacanie wiedzy przedsiębiorców i potencjalnych przedsiębiorców propagowanie idei przedsiębiorczości i aktywizacji działań pro przedsiębiorczych oraz pro rynkowych tworzenie modelowych rozwiązań wspomagania przedsiębiorczości i ograniczania bezrobocia Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

7 Instytucje wspierające ważniejsze aspekty działalności
IN-MARR IN-MARR IN-MARR Mielec Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu Instytucje wspierające ważniejsze aspekty działalności powstałe w 1998 roku jako akredytowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w Warszawie Centrum Transferu Technologii w Mielcu Główne zadaniem CTT Mielec: poszukiwanie dla potrzeb MŚP wartościowych technicznie i potencjalnie rynkowych, innowacyjnych wyrobów i technologii opracowanych szczególnie przez polskich twórców techniki i polskie instytucje naukowe propagowanie wiedzy o technologiach i osiągnięciach nauki szczególnie polskiej wspieranie wprowadzania innowacji i procesów transferu technologii do MŚP kojarzenie partnerów do realizacji przedsięwzięć innowacyjnych promocja polskiej myśli technicznej, polskich twórców techniki, instytucji naukowych; produkcyjnych i usługowych firm innowacyjnych promocja źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych tworzenie sieci współpracy ludzi: nauki, twórców techniki, biznesu, innych instytucji wspierających, władz samorządowych, itp. promocja polskich doświadczeń w zakresie innowacyjności i transferu technologii oraz polskich ekspertów w tych dziedzinach współpraca z Politechniką Rzeszowską, instytucjami naukowymi i badawczo-rozwojowymi Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

8 Instytucje wspierające ważniejsze aspekty działalności
IN-MARR IN-MARR IN-MARR Mielec Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu Instytucje wspierające ważniejsze aspekty działalności Uruchomiony w Inkubatorze w 1999 r. Klub Czystego Biznesu w Mielcu Program „Czysty Biznes” realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie Główne zadania Klubu: wspieranie MŚP w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technologii realizacja auditów ochrony środowiska wspieranie wprowadzania systemów zarządzania jakością Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

9 IN-MARR Inkubator IN-MARR w Mielcu rodzaj firm inkubowanych
Mielec Inkubator IN-MARR w Mielcu rodzaj firm inkubowanych mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z wielu dziedzin produkcji i usług (bez firm handlowych) przykładowe dziedziny: wyroby metalowe wyroby z tworzyw sztucznych wyroby drewniane wyroby meblarskie wyroby papiernicze wyrobu betonowe i ceramiczne wyroby elektroniczne wyroby spożywcze poligrafia malowanie proszkowe galwanotechnika konstruowanie komputerowe ostrzenie narzędzi tradycje produkcyjne regionu mieleckiego ludzie (mieszkańcy) i ich umiejętności Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

10 Wyroby i usługi wytwarzane przez firmy w Inkubatorze
IN-MARR IN-MARR IN-MARR Mielec Wyroby i usługi wytwarzane przez firmy w Inkubatorze Przykładowe ważniejsze wyroby i usługi wytwarzane przez firmy w Inkubatorze IN-MARR w Mielcu: numeratory, bramy garażowe, parowniki do lodówek, rury elastyczne, żaluzje, guziki, konstrukcje z drutu, plafony reklamowe, części lotnicze, formy wtryskowe, kształtowniki, przyrządy, różne elementy metalowe wykonywane na maszynach sterowanych numerycznie folia termokurczliwa, pławy do sieci, elementy z tworzyw sztucznych produkowanych na wtryskarce sterowanej numerycznie galanteria drewniana, spody do drewniaków meble, zabudowy wnętrz galanteria betonowa, artykuły dekoracyjne akcesoria dla telefonii komórkowej, systemy lokalizacji obiektów (z wykorzystaniem GPS) słodzik dla diabetyków, ciastka powłoki cynkowe, niklowe, stopowe, czarne ostrzenie narzędzi do obróbki skrawaniem tradycyjne wyroby regionu mieleckiego (WSK „PZL- Mielec”): samoloty silniki wysokoprężne aparatura wtryskowa wózki golfowe różne specjalistyczne Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

11 Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, 28.02.2007 r.
IN-MARR IN-MARR IN-MARR Mielec Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu  - dostęp do powierzchni na działalność gospodarczą - usługi sekretarsko - biurowe - komunikacja, łączność, faks, ksero, internet - doradztwo z zakresu działalności gospodarczej - doradztwo techniczne i technologiczne - dostęp do źródeł finansowania: banki, leasing, programy strukturalne i pomocowe, specjalne linie kredytowe w tym w zakresie wprowadzania innowacji i transferu technologii - dostęp do banków informacji gospodarczych - wspólna promocja, reklama, targi, nawiązywanie kontaktów - szkolenia, dostęp do programów szkoleniowych - obsługa spotkań, seminariów i konferencji - dostarczanie mediów - całodobowe dozorowanie obiektu - wywóz śmieci - obsługa firm „satelitarnych” Usługi dla firm świadczone w Inkubatorze – narzędzia generacji wartości dodanej Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

12 Statystyka działalności Inkubatora (od początku funkcjonowania)
IN-MARR IN-MARR IN-MARR Statystyka działalności Inkubatora (od początku funkcjonowania) Mielec Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu Sukcesy  Efekty funkcjonowania Inkubatora: - dotychczasowa ilość zgłoszeń wstępnych - ilość firm które skorzystały z pobytu w Inkubatorze firm w tym: wyszło z Inkubatora - zostało inwestorami w SSE EURO-PARK Mielec - aktualnie w nim funkcjonuje (w tym 4 inwestorów w SSE) - splajtowało - zaprzestało działalności bez dalszej kontynuacji w innej formie (informacje niepotwierdzone) w tym 1 „satelitarna” - działa nadal po wyjściu z Inkubatora - ilość firm nowopowstałych - ilość firm które poszerzyły działalność o prod. lub usł - grupa właścicieli firm ~ 130 przedsiębiorców - szacowana liczba zatrudnianych w firmach min. ~ 150 pracowników aktualnie działających w Inkubatorze - szacowana liczba powstałych miejsc pracy min. ~ 960 miejsc pracy od początku działalności 14 lat działalności 1,00 zgłoszenie /1 m-c, 7,29 firmy/1 rok, 5,71 miejsc pracy/1m-c, Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

13 Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, 28.02.2007 r.
IN-MARR IN-MARR IN-MARR Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu RIF (województwo podkarpackie) Regionalna Instytucja Finansująca Mielec Inkubator IN-MARR - możliwości uzyskania przez Przedsiębiorcę wartości dodanej  - powierzchnia produkcyjna (przygotowana, wyposażona) miejsce na działalność - udogodnienia infrastrukturalne wspólnie dostępna niezbędna infrastruktura uzbrojenia technicznego obiektu obsługa techniczna - usługi towarzyszące usługi logistyczne dla przedsiębiorców, doradztwo, marketing - synergiczne otoczenie poczucie „opieki”, atmosfera współtworzenia i współdziałania - możliwości kooperacyjne, rozwoju rynku wspólna reprezentacja, firmy regionu, inwestorzy w SSE, oferty z całego świata dostęp do informacji, wiedzy, źródeł finansowania rozwój wiedzy, świadomości, możliwości Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

14 Gospodarka wolnorynkowa ? Innowacje, innowacyjność ?
IN-MARR Literatura: „Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw.” Edward Stawasz, Jan Mertl, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Inkubator w Łodzi Nie zaniedbaliśmy: Gospodarka wolnorynkowa ? Budowania świadomości Innowacje, innowacyjność ? Dobrobyt ? Firma ? Przedsiębiorczość ? Rozwój ? W chwili obecnej w Polsce: „... Koniecznością stają się wielokierunkowe działania, dynamizujące transfer i procesy komercjalizacji technologii, szczególnie z grupy technologii wysoko zaawansowanych. Niezbędne jest również zwiększenie efektywności w kształtowaniu postaw proinnowacyjnych wśród przedsiębiorców i całego społeczeństwa. Przedsiębiorcy w Polsce muszą mieć świadomość, że nieodwracalnie minął czas, gdy można było konkurować relatywnie tanią siłą roboczą i wykorzystywaniem strategii zapełniania nisz rynkowych. Obecnie niezbędne jest, aby krajowy przedsiębiorca był przedsiębiorcą innowacyjnym, a jego firma nastawiona była na podnoszenie jakości produktu oraz na innowacyjność. ...” Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

15 innowacje, innowacyjność
IN-MARR Nie zaniedbaliśmy: praktykowania wprowadzania innowacji Literatura: „Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw.” Edward Stawasz, Jan Mertl, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Inkubator w Łodzi innowacje, innowacyjność „…odgrywają niekwestionowaną rolę w rozwoju podmiotów gospodarczych, regionów i całych gospodarek, rolę coraz bardziej istotną na globalnym rynku, w warunkach wzrastającej konkurencji i przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy … „ to zmiany, nowości (pozytywne) i zdolność do ich wprowadzania w praktyce głównym składnikiem przedsiębiorczości Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

16 Wyznaczniki zdolności innowacyjnej firm
IN-MARR Nie zaniedbaliśmy: wykorzystania zdolności endogennych i możliwości zewnętrznych Wyznaczniki zdolności innowacyjnej firm zdolność do absorpcji i zastosowania wiedzy wytworzonej poza firmą wewnętrzna zdolność do tworzenia w firmie (nowych produktów i technologii, metod organizacji, etc.) Źródła zewnętrzne: kooperacja i podwykonawstwo sieci współpracy natura i rozmiar wsparcia instytucjonalnego Źródła wewnętrzne: umiejętności menedżerskie i techniczne prace badawcze i rozwojowe wynalazczość wewnętrzna Uzasadnienie potrzeby inkubacji Konieczność korzystania z zewnętrznych usług na rzecz innowacji dotyczy niemal wszystkich przedsiębiorstw, które zamierzają rozwijać zdolność innowacyjną W najsilniejszym stopniu dotyczy to małych firm innowacyjnych. Są one zbyt małe, aby przejawiać wszelkie możliwe niezbędne kompetencje i zasoby naturalnie dostępne w dużych przedsiębiorstwach. Literatura: „Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw.” Edward Stawasz, Jan Mertl, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Inkubator w Łodzi Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

17 Sposób wprowadzania innowacji
IN-MARR Nie zaniedbaliśmy: stosowania różnych sposobów wprowadzania innowacji Sposób wprowadzania innowacji Literatura: „Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw.” Edward Stawasz, Jan Mertl, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Inkubator w Łodzi Najskuteczniejszym sposobem przekształcania innowacji w trwałą przewagę konkurencyjną wydaje się być: jej połączenie z inną/innymi wyróżniającymi zdolnościami firmy budowa sieci współpracy i kooperacji z rozlicznymi zewnętrznymi partnerami w dziedzinie innowacji (tworzenie skutecznych strategii innowacyjnych) dostęp do wiedzy i innych czynników oraz ich absorpcja (kluczowy czynnik skutecznej innowacyjności firm zwłaszcza o mniejszej skali) oraz samorozwoju w tym zakresie samego Inkubatora Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

18 Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, 28.02.2007 r.
IN-MARR Nie zaniedbaliśmy: działań dla partnerskiego tworzenia innowacyjnej gospodarki regionu opartej wiedzy Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego (czerwiec 1998 – grudzień 2004 – w realizacji są plany operacyjne) ZLECENIODAWCA Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Lider Konsorcjum Politechnika Rzeszowska Członek Konsorcjum Uniwersytet Rzeszowski Członek Konsorcjum Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Członek Konsorcjum Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Członek Konsorcjum Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W Mielcu Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

19 Inkubatory Przedsiębiorczości w Polsce
IN-MARR Nie zaniedbaliśmy: działań dla partnerskiej współpracy i doskonalenia działalności ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w kraju Inkubatory Przedsiębiorczości w Polsce SOOIPP na koniec 2004 r. działały w Polsce 53 inkubatory przedsiębiorczości przeciętny inkubator zajmuje powierzchnię 3 175,4 m2 (od 466 do 9000 m2), z czego 60,4% stanowi powierzchnia netto pod wynajem dla firm i innych użytkowników przygotowana powierzchnia była wynajęta w 80,9% rezerwy wolnej powierzchni wynikają z uruchomienia w bieżącym roku kilku nowych, dużych inkubatorów rozpoczynających dopiero rekrutację lokatorów prawie dwie trzecie ośrodków (64%) dysponuje powierzchnią ponad 2000 m2, określaną według standardów międzynarodowych jako punkt krytyczny w dążeniu do samowystarczalności finansowej mniejsze inkubatory z reguły są skazane na zewnętrzne zasilanie finansowe lub rozwijanie specyficznych dochodowych usług co szósty inkubator dysponuje powierzchnią powyżej m2, a co siódmy poniżej 1000 m2 IN-MARR Mielec - powierzchnia całkowita m2 - powierzchnia do wynajęcia m2 w tym powierzchnia produkcyjna m2 powierzchnia biurowa m2 bufet m2 - sala konferencyjna m2 - ilość pomieszczeń produkcyjnych - ilość pomieszczeń biurowych - zakres powierzchni pom. prod m2 - zakres powierzchni pom. biur m2 - możliwość zmiany powierzchni - rozbieralne ściany - pełna podstawowa infrastruktura wewnętrzna, zewnętrzna (media, drogi komunikacyjne, łączność - wspólna część socjalna - aktualne wypełnienie firm - stopień wypełnienia powierzchni % Literatura: K. B. Matusiak, K. Zasiadły, Inkubatory Przedsiębiorczości [w:] K. B. Matusiak (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP–Raport 2004, Łódź/Poznań 2004, ss.  Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

20 Inkubatory Technologiczne w Polsce
IN-MARR Nie zaniedbaliśmy: działań dla rozwoju zakresu i jakości usług Inkubatora adekwatnych dla rosnącego zapotrzebowania na innowacje i transfer technologii Inkubatory Technologiczne w Polsce SOOIPP w ostatnim okresie zlikwidowanych zostało kilka dużych od lat działających inkubatorów (Borne Sulinowo, Olsztyn, Pasłęk, Ozorków), ale jednocześnie pojawiło się szereg nowych inicjatyw, w tym szczególnie cennych w otoczeniu instytucji naukowych tworzących szanse na rozwój przedsiębiorczości technologicznej i budowy nowych kanałów transferu technologii do małych firm na uwagę zasługują inkubatory utworzone w ramach parków technologicznych (Wrocław i Gdynia) oraz rozwijane koncepcje inkubatorów akademickich; w najbliższym czasie należy oczekiwać uruchomienia kolejnych kilkunastu inkubatorów dynamicznie rozwijana jest obecnie koncepcja inkubatorów akademickich, w ramach szkół wyższych. Na 11 uczelniach trwają prace nad przygotowaniem specjalistycznej oferty wsparcia prób biznesowych studentów, doktorantów i pracowników naukowych w Polsce łącznie utworzono ponad 80 inkubatorów, z których w połowie 2005 r. działały 52, a cechy technologicznych spełnia 7. Podstawą wyodrębnienia są działania w zakresie wsparcia innowacyjności firm-lokatorów. Rozwój inkubatorów technologicznych następuje dwoma ścieżkami: 1. poprzez przekształcanie tradycyjnych inkubatorów w drodze rozwijania funkcji innowacyjnych (Łódź, Szczecin, Mielec, Kalisz, Ruda Śląska); 2. przez tworzenie nowych inkubatorów w ramach parków technologicznych (Gdynia, Wrocław). IN-MARR Mielec W najbliższych latach, najprawdopodobniej nastąpi potrojenie liczby tego typu ośrodków. Obecnie realizowanych jest 17 nowych inicjatyw inkubatorowych, głównie w parkach technologicznych (Poznań, Kraków, Łódź, Bełchatów) i przy szkołach wyższych (Uniwersytet Jagielloński – Kraków, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna – Łódź). Należy również założyć przekształcenie szeregu obecnie funkcjonujących →inkubatorów akademickich w inkubatory technologiczne z szeroką ofertą pomieszczeń dla firm. Literatura: K. B. Matusiak, K. Zasiadły, Inkubatory Przedsiębiorczości [w:] K. B. Matusiak (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP–Raport 2004, Łódź/Poznań 2004, ss. 

21 Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, 28.02.2007 r.
IN-MARR Zauważając dynamiczny rozwój parków i inkubatorów technologicznych w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w końcu 2005 r. dokonała przeglądu sytuacji pod względem stopnia rozwoju ośrodków innowacji wynikającego z posiadanego potencjału infrastrukturalnego i zakresu świadczonych usług przez poszczególne parki i inkubatory. Analizie poddano 52 ośrodki, z których 17 zakwalifikowano jako parki lub inkubatory technologiczne w pełni realizujące swoje zadania statutowe (lub też perspektywa osiągnięcia pełnej zdolności jest bardzo bliska). Aktualnie: Realizujemy własną koncepcję tworzenia inkubatora technologicznego w Mielcu: Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech (budowa obiektów będzie finansowana w ramach PO RPW) Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

22 Trudności ? Są po to aby je pokonywać.
IN-MARR IN-MARR Wystąpiły praktycznie wszystkie trudności wynikające z realizacji tego rodzaju instytucji: koncepcyjne, organizacyjne, techniczne, eksploatacyjne, finansowe, prawne, fiskalne, infrastrukturalne, strategiczne, kolizji interesów, etc. Inicjatywa tej wielkości i rodzaju była pionierska w kraju i nie było wiedzy w zakresie jej realizacji i działalności. Żadna z tych trudności jednak nie spowodowała drastycznych zagrożeń, które mogły by spowodować upadek instytucji. Największym zagrożeniem był i jest do chwili obecnej brak środków finansowych na pokrycie kosztów funkcjonowania i rozwój. Rozwiązaliśmy praktycznie wszystkie trudności wkładając pracę i wiedzę własną i wiedzę zewnętrzną (zwłaszcza polskich ekspertów skupionych w Stowarzyszeniu Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce - SOOIPP). Zbudowaliśmy własny skuteczny model innowacyjnej inkubacji przedsiębiorstw i osiągnęliśmy samofinansowanie swojej działalności. Mielec Trudności ? Są po to aby je pokonywać. Twórcom i Zarządzającym Preinkubatorem Akademickim Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Rzeszowie, życzę tego samego oraz wszelkiej pomyślności w przyszłej działalności. Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

23 Kilka fotografii z Inkubatora IN-MARR w Mielcu

24 Kilka fotografii z Inkubatora IN-MARR w Mielcu

25 IN-MARR Kilka fotografii z Inkubatora IN-MARR w Mielcu – dobry przykład inkubacji Jedna firm działających w Inkubatorze Obiekt tej samej firmy po wyjściu z Inkubatora

26 Kilka fotografii z Inkubatora IN-MARR w Mielcu

27 Kilka fotografii z Inkubatora IN-MARR w Mielcu – hol i sekretariat

28 IN-MARR Kilka fotografii z Inkubatora IN-MARR w Mielcu – „stara” technologia w firmach

29 IN-MARR Kilka fotografii z Inkubatora IN-MARR w Mielcu – „nowa” technologia w firmach

30 IN-MARR Kilka fotografii z Inkubatora IN-MARR w Mielcu – „nowa” technologia w firmach

31 IN-MARR Kilka fotografii z Inkubatora IN-MARR w Mielcu – „nowa” technologia w firmach

32 Kilka fotografii z Inkubatora IN-MARR w Mielcu – sala konferencyjna

33 Życzę wszystkim pracy i sukcesów w pracy
IN-MARR IN-MARR Mielec Życzę wszystkim pracy i sukcesów w pracy Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

34 Zapraszamy do współpracy
IN-MARR IN-MARR Dziękuję za uwagę Mielec Zapraszamy do współpracy Dobre kontakty: Stowarzyszenie IP IN-MARR Agencja MARR Stowarzyszenie SOOIPP Miasto Mielec Strefa SSE EURO-PARK Mielec Politechnika Rzeszowska Urząd Marszałkowski WP Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

35

36 Kilka fotografii z Inkubatora we Wrocławiu - otwarcie

37 Kilka fotografii z Inkubatora we Wrocławiu - otwarcie

38 Kilka fotografii z Inkubatora we Wrocławiu - otwarcie

39 Kilka fotografii z Inkubatora w Poznaniu - otwarcie

40 Kilka fotografii z Inkubatora w Poznaniu - otwarcie


Pobierz ppt "Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google