Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sukcesy i trudności jednego z pierwszych w Polsce inkubatorów. Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu. IN-MARR Jerzy Bajorek Dyrektor Inkubatora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sukcesy i trudności jednego z pierwszych w Polsce inkubatorów. Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu. IN-MARR Jerzy Bajorek Dyrektor Inkubatora."— Zapis prezentacji:

1 Sukcesy i trudności jednego z pierwszych w Polsce inkubatorów. Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu. IN-MARR Jerzy Bajorek Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MARR i Centrum Transferu Technologii w Mielcu Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

2 IN-MARR Mielec Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu aktualna lokalizacja Teren pierwszej w Polsce Specjalnej Strefy Ekonomicznej Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r. IN-MARR

3 Mielec Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu rys historyczny Rok założenia: 1992 Rozpoczęcie działalności: r., godz. 11 oo Inicjator i zarządzający: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Forma prawna: wydział gospodarczy spółki akcyjnej Źródła finansowania: grant Rządu Japonii Fundusz Restrukturyzacji Regionu Mieleckiego, aktualnie środki własne IN-MARR Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

4 otwarciePierwsza hala 1992 Druga hala 1995 Zdjęcie makiety obrazującej plan docelowej budowy (w części frontowej budynek planowanego Centrum Innowacji) IN-MARR

5 Mielec Agencja MARR działania statutowe w tym - w zakresie stosowania nowoczesnych technologii Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. - Statut: Przedmiot działania. § 7. Celem działania Spółki jest: Inicjowanie i popieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych ze szczególnym ukierunkowanie na: - tworzenie nowych miejsc pracy - wprowadzanie menedżerskiego modelu zarządzania - osiąganie dużej efektywności i rentowności przedsięwzięć - realizację produkcji nowoczesnych wyrobów w oparciu o nowoczesne technologie - uruchomienie produkcji materiało- i energooszczędnej Inspirowanie związków pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej Udzielanie pożyczek dla małych przedsiębiorców IN-MARR Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu Firmy funkcjonujące w Inkubatorze Firmy funkcjonujące w regionie (stan aktualny) IN-MARR Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

6 IN-MARR Mielec Instytucje wspierające ważniejsze aspekty działalności IN-MARR Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR Celem statutowym Stowarzyszenia jest: zarządzanie ośrodkami przedsiębiorczości w szczególności inkubatorami przedsiębiorczości wspomaganie transferu technologii i innowacji inspirowanie działań zmierzających do wykorzystania niezagospodarowanych obiektów popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie funkcjonowania małych i średnich firm i ich polityki inwestycyjnej promowanie małych i średnich przedsiębiorstw zwłaszcza nowopowstałych propagowanie nowych systemów ekologicznego, oszczędnego wykorzystania źródeł energii, doskonalenie kwalifikacji i wzbogacanie wiedzy przedsiębiorców i potencjalnych przedsiębiorców propagowanie idei przedsiębiorczości i aktywizacji działań pro przedsiębiorczych oraz pro rynkowych tworzenie modelowych rozwiązań wspomagania przedsiębiorczości i ograniczania bezrobocia IN-MARR Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

7 IN-MARR Mielec Instytucje wspierające ważniejsze aspekty działalności IN-MARR Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu Centrum Transferu Technologii w Mielcu Główne zadaniem CTT Mielec: poszukiwanie dla potrzeb MŚP wartościowych technicznie i potencjalnie rynkowych, innowacyjnych wyrobów i technologii opracowanych szczególnie przez polskich twórców techniki i polskie instytucje naukowe propagowanie wiedzy o technologiach i osiągnięciach nauki szczególnie polskiej wspieranie wprowadzania innowacji i procesów transferu technologii do MŚP kojarzenie partnerów do realizacji przedsięwzięć innowacyjnych promocja polskiej myśli technicznej, polskich twórców techniki, instytucji naukowych; produkcyjnych i usługowych firm innowacyjnych promocja źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych tworzenie sieci współpracy ludzi: nauki, twórców techniki, biznesu, innych instytucji wspierających, władz samorządowych, itp. promocja polskich doświadczeń w zakresie innowacyjności i transferu technologii oraz polskich ekspertów w tych dziedzinach współpraca z Politechniką Rzeszowską, instytucjami naukowymi i badawczo-rozwojowymi powstałe w 1998 roku jako akredytowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w Warszawie IN-MARR Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

8 IN-MARR Mielec Instytucje wspierające ważniejsze aspekty działalności IN-MARR Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu Klub Czystego Biznesu w Mielcu Program Czysty Biznes realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie Główne zadania Klubu: wspieranie MŚP w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technologii realizacja auditów ochrony środowiska wspieranie wprowadzania systemów zarządzania jakością Uruchomiony w Inkubatorze w 1999 r. IN-MARR Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

9 IN-MARR Mielec Inkubator IN-MARR w Mielcu rodzaj firm inkubowanych IN-MARR mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z wielu dziedzin produkcji i usług (bez firm handlowych) przykładowe dziedziny: wyroby metalowe wyroby z tworzyw sztucznych wyroby drewniane wyroby meblarskie wyroby papiernicze wyrobu betonowe i ceramiczne wyroby elektroniczne wyroby spożywcze poligrafia malowanie proszkowe galwanotechnika konstruowanie komputerowe ostrzenie narzędzi tradycje produkcyjne regionu mieleckiego - ludzie (mieszkańcy) i ich umiejętności IN-MARR Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

10 IN-MARR Mielec Wyroby i usługi wytwarzane przez firmy w Inkubatorze IN-MARR Przykładowe ważniejsze wyroby i usługi wytwarzane przez firmy w Inkubatorze IN-MARR w Mielcu: numeratory, bramy garażowe, parowniki do lodówek, rury elastyczne, żaluzje, guziki, konstrukcje z drutu, plafony reklamowe, części lotnicze, formy wtryskowe, kształtowniki, przyrządy, różne elementy metalowe wykonywane na maszynach sterowanych numerycznie folia termokurczliwa, pławy do sieci, elementy z tworzyw sztucznych produkowanych na wtryskarce sterowanej numerycznie galanteria drewniana, spody do drewniaków meble, zabudowy wnętrz galanteria betonowa, artykuły dekoracyjne akcesoria dla telefonii komórkowej, systemy lokalizacji obiektów (z wykorzystaniem GPS) słodzik dla diabetyków, ciastka powłoki cynkowe, niklowe, stopowe, czarne ostrzenie narzędzi do obróbki skrawaniem tradycyjne wyroby regionu mieleckiego (WSK PZL- Mielec): samoloty silniki wysokoprężne aparatura wtryskowa wózki golfowe różne specjalistyczne IN-MARR Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

11 IN-MARR Mielec Usługi dla firm świadczone w Inkubatorze – narzędzia generacji wartości dodanej IN-MARR Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu - dostęp do powierzchni na działalność gospodarczą - usługi sekretarsko - biurowe - komunikacja, łączność, faks, ksero, internet - doradztwo z zakresu działalności gospodarczej - doradztwo techniczne i technologiczne - dostęp do źródeł finansowania: banki, leasing, programy strukturalne i pomocowe, specjalne linie kredytowe w tym w zakresie wprowadzania innowacji i transferu technologii - dostęp do banków informacji gospodarczych - wspólna promocja, reklama, targi, nawiązywanie kontaktów - szkolenia, dostęp do programów szkoleniowych - obsługa spotkań, seminariów i konferencji - dostarczanie mediów - całodobowe dozorowanie obiektu - wywóz śmieci - obsługa firm satelitarnych IN-MARR Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

12 IN-MARR Mielec IN-MARR Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu Efekty funkcjonowania Inkubatora: - dotychczasowa ilość zgłoszeń wstępnych ilość firm które skorzystały z pobytu w Inkubatorze firm w tym: - wyszło z Inkubatora zostało inwestorami w SSE EURO-PARK Mielec aktualnie w nim funkcjonuje - 18 (w tym 4 inwestorów w SSE) - splajtowało zaprzestało działalności bez dalszej kontynuacji w innej formie (informacje niepotwierdzone) w tym 1 satelitarna - działa nadal po wyjściu z Inkubatora ilość firm nowopowstałych ilość firm które poszerzyły działalność o prod. lub usł grupa właścicieli firm - ~ 130 przedsiębiorców - szacowana liczba zatrudnianych w firmach - min. ~ 150 pracowników aktualnie działających w Inkubatorze - szacowana liczba powstałych miejsc pracy - min. ~ 960 miejsc pracy od początku działalności Statystyka działalności Inkubatora (od początku funkcjonowania) 14 lat działalności IN-MARR Sukcesy 5,71 miejsc pracy/1m-c,7,29 firmy/1 rok,1,00 zgłoszenie /1 m-c, Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

13 IN-MARR Mielec Inkubator IN-MARR - możliwości uzyskania przez Przedsiębiorcę wartości dodanej IN-MARR Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu RIF (województwo podkarpackie) Regionalna Instytucja Finansująca - powierzchnia produkcyjna (przygotowana, wyposażona) miejsce na działalność - udogodnienia infrastrukturalne wspólnie dostępna niezbędna infrastruktura uzbrojenia technicznego obiektu obsługa techniczna - usługi towarzyszące usługi logistyczne dla przedsiębiorców, doradztwo, marketing - synergiczne otoczenie poczucie opieki, atmosfera współtworzenia i współdziałania - możliwości kooperacyjne, rozwoju rynku wspólna reprezentacja, firmy regionu, inwestorzy w SSE, oferty z całego świata - dostęp do informacji, wiedzy, źródeł finansowania rozwój wiedzy, świadomości, możliwości IN-MARR Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

14 Innowacje, innowacyjność ? Przedsiębiorczość ? Firma ? Gospodarka wolnorynkowa ? Rozwój ? Dobrobyt ? Budowania świadomości W chwili obecnej w Polsce:... Koniecznością stają się wielokierunkowe działania, dynamizujące transfer i procesy komercjalizacji technologii, szczególnie z grupy technologii wysoko zaawansowanych. Niezbędne jest również zwiększenie efektywności w kształtowaniu postaw proinnowacyjnych wśród przedsiębiorców i całego społeczeństwa. Przedsiębiorcy w Polsce muszą mieć świadomość, że nieodwracalnie minął czas, gdy można było konkurować relatywnie tanią siłą roboczą i wykorzystywaniem strategii zapełniania nisz rynkowych. Obecnie niezbędne jest, aby krajowy przedsiębiorca był przedsiębiorcą innowacyjnym, a jego firma nastawiona była na podnoszenie jakości produktu oraz na innowacyjność.... Literatura: Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Edward Stawasz, Jan Mertl, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Inkubator w Łodzi IN-MARR Nie zaniedbaliśmy: Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

15 innowacje, innowacyjność zmiany, nowości (pozytywne) to i zdolność do ich wprowadzania w praktyce …odgrywają niekwestionowaną rolę w rozwoju podmiotów gospodarczych, regionów i całych gospodarek, rolę coraz bardziej istotną na globalnym rynku, w warunkach wzrastającej konkurencji i przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy … głównym składnikiem przedsiębiorczości są Literatura: Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Edward Stawasz, Jan Mertl, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Inkubator w Łodzi IN-MARR Nie zaniedbaliśmy:praktykowania wprowadzania innowacji Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

16 Wyznaczniki zdolności innowacyjnej firm wewnętrzna zdolność do tworzenia w firmie (nowych produktów i technologii, metod organizacji, etc.) zdolność do absorpcji i zastosowania wiedzy wytworzonej poza firmą Źródła wewnętrzne: - umiejętności menedżerskie i techniczne - prace badawcze i rozwojowe - wynalazczość wewnętrzna Źródła zewnętrzne : - kooperacja i podwykonawstwo - sieci współpracy - natura i rozmiar wsparcia instytucjonalnego Konieczność korzystania z zewnętrznych usług na rzecz innowacji dotyczy niemal wszystkich przedsiębiorstw, które zamierzają rozwijać zdolność innowacyjną. W najsilniejszym stopniu dotyczy to małych firm innowacyjnych. Są one zbyt małe, aby przejawiać wszelkie możliwe niezbędne kompetencje i zasoby naturalnie dostępne w dużych przedsiębiorstwach. Literatura: Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Edward Stawasz, Jan Mertl, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Inkubator w Łodzi Nie zaniedbaliśmy:wykorzystania zdolności endogennych i możliwości zewnętrznych Uzasadnienie potrzeby inkubacji IN-MARR Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

17 Sposób wprowadzania innowacji Najskuteczniejszym sposobem przekształcania innowacji w trwałą przewagę konkurencyjną wydaje się być: Literatura: Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Edward Stawasz, Jan Mertl, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Inkubator w Łodzi jej połączenie z inną/innymi wyróżniającymi zdolnościami firmy budowa sieci współpracy i kooperacji z rozlicznymi zewnętrznymi partnerami w dziedzinie innowacji (tworzenie skutecznych strategii innowacyjnych) dostęp do wiedzy i innych czynników oraz ich absorpcja (kluczowy czynnik skutecznej innowacyjności firm zwłaszcza o mniejszej skali) Nie zaniedbaliśmy:stosowania różnych sposobów wprowadzania innowacji oraz samorozwoju w tym zakresie samego Inkubatora IN-MARR Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

18 ZLECENIODAWCA Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego (czerwiec 1998 – grudzień 2004 – w realizacji są plany operacyjne) Lider Konsorcjum Politechnika Rzeszowska Członek Konsorcjum Uniwersytet Rzeszowski Członek Konsorcjum Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Członek Konsorcjum Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Członek Konsorcjum Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W Mielcu Nie zaniedbaliśmy:działań dla partnerskiego tworzenia innowacyjnej gospodarki regionu opartej wiedzy IN-MARR Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

19 Inkubatory Przedsiębiorczości w Polsce - na koniec 2004 r. działały w Polsce 53 inkubatory przedsiębiorczości - przeciętny inkubator zajmuje powierzchnię 3 175,4 m 2 (od 466 do 9000 m 2 ), z czego 60,4% stanowi powierzchnia netto pod wynajem dla firm i innych użytkowników - przygotowana powierzchnia była wynajęta w 80,9% - rezerwy wolnej powierzchni wynikają z uruchomienia w bieżącym roku kilku nowych, dużych inkubatorów rozpoczynających dopiero rekrutację lokatorów - prawie dwie trzecie ośrodków (64%) dysponuje powierzchnią ponad 2000 m 2, określaną według standardów międzynarodowych jako punkt krytyczny w dążeniu do samowystarczalności finansowej - mniejsze inkubatory z reguły są skazane na zewnętrzne zasilanie finansowe lub rozwijanie specyficznych dochodowych usług - co szósty inkubator dysponuje powierzchnią powyżej m 2, a co siódmy poniżej 1000 m 2 - powierzchnia całkowita m 2 - powierzchnia do wynajęcia m 2 w tym powierzchnia produkcyjna m 2 powierzchnia biurowa m 2 bufet - 63 m 2 - sala konferencyjna m 2 - ilość pomieszczeń produkcyjnych ilość pomieszczeń biurowych zakres powierzchni pom. prod m 2 - zakres powierzchni pom. biur m 2 - możliwość zmiany powierzchni - rozbieralne ściany - pełna podstawowa infrastruktura wewnętrzna, zewnętrzna (media, drogi komunikacyjne, łączność - wspólna część socjalna - aktualne wypełnienie - 18 firm - stopień wypełnienia powierzchni - 95 % IN-MARR Mielec Literatura: K. B. Matusiak, K. Zasiadły, Inkubatory Przedsiębiorczości [w:] K. B. Matusiak (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP–Raport 2004, Łódź/Poznań 2004, ss Nie zaniedbaliśmy: działań dla partnerskiej współpracy i doskonalenia działalności ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w kraju SOOIPP IN-MARR Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

20 - w ostatnim okresie zlikwidowanych zostało kilka dużych od lat działających inkubatorów (Borne Sulinowo, Olsztyn, Pasłęk, Ozorków), ale jednocześnie pojawiło się szereg nowych inicjatyw, w tym szczególnie cennych w otoczeniu instytucji naukowych tworzących szanse na rozwój przedsiębiorczości technologicznej i budowy nowych kanałów transferu technologii do małych firm - na uwagę zasługują inkubatory utworzone w ramach parków technologicznych (Wrocław i Gdynia) oraz rozwijane koncepcje inkubatorów akademickich; w najbliższym czasie należy oczekiwać uruchomienia kolejnych kilkunastu inkubatorów - dynamicznie rozwijana jest obecnie koncepcja inkubatorów akademickich, w ramach szkół wyższych. Na 11 uczelniach trwają prace nad przygotowaniem specjalistycznej oferty wsparcia prób biznesowych studentów, doktorantów i pracowników naukowych - w Polsce łącznie utworzono ponad 80 inkubatorów, z których w połowie 2005 r. działały 52, a cechy technologicznych spełnia 7. Podstawą wyodrębnienia są działania w zakresie wsparcia innowacyjności firm-lokatorów. Rozwój inkubatorów technologicznych następuje dwoma ścieżkami: 1. poprzez przekształcanie tradycyjnych inkubatorów w drodze rozwijania funkcji innowacyjnych (Łódź, Szczecin, Mielec, Kalisz, Ruda Śląska); 2. przez tworzenie nowych inkubatorów w ramach parków technologicznych (Gdynia, Wrocław). Literatura: K. B. Matusiak, K. Zasiadły, Inkubatory Przedsiębiorczości [w:] K. B. Matusiak (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP–Raport 2004, Łódź/Poznań 2004, ss Inkubatory Technologiczne w Polsce W najbliższych latach, najprawdopodobniej nastąpi potrojenie liczby tego typu ośrodków. Obecnie realizowanych jest 17 nowych inicjatyw inkubatorowych, głównie w parkach technologicznych (Poznań, Kraków, Łódź, Bełchatów) i przy szkołach wyższych (Uniwersytet Jagielloński – Kraków, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna – Łódź). Należy również założyć przekształcenie szeregu obecnie funkcjonujących inkubatorów akademickich w inkubatory technologiczne z szeroką ofertą pomieszczeń dla firm. Nie zaniedbaliśmy: działań dla rozwoju zakresu i jakości usług Inkubatora adekwatnych dla rosnącego zapotrzebowania na innowacje i transfer technologii IN-MARR Mielec SOOIPP IN-MARR

21 Zauważając dynamiczny rozwój parków i inkubatorów technologicznych w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w końcu 2005 r. dokonała przeglądu sytuacji pod względem stopnia rozwoju ośrodków innowacji wynikającego z posiadanego potencjału infrastrukturalnego i zakresu świadczonych usług przez poszczególne parki i inkubatory. Analizie poddano 52 ośrodki, z których 17 zakwalifikowano jako parki lub inkubatory technologiczne w pełni realizujące swoje zadania statutowe (lub też perspektywa osiągnięcia pełnej zdolności jest bardzo bliska). Aktualnie: Realizujemy własną koncepcję tworzenia inkubatora technologicznego w Mielcu: Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech (budowa obiektów będzie finansowana w ramach PO RPW) IN-MARR Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

22 IN-MARR Mielec IN-MARR Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r. Trudności ? Są po to aby je pokonywać. Wystąpiły praktycznie wszystkie trudności wynikające z realizacji tego rodzaju instytucji: koncepcyjne, organizacyjne, techniczne, eksploatacyjne, finansowe, prawne, fiskalne, infrastrukturalne, strategiczne, kolizji interesów, etc. Inicjatywa tej wielkości i rodzaju była pionierska w kraju i nie było wiedzy w zakresie jej realizacji i działalności. Żadna z tych trudności jednak nie spowodowała drastycznych zagrożeń, które mogły by spowodować upadek instytucji. Największym zagrożeniem był i jest do chwili obecnej brak środków finansowych na pokrycie kosztów funkcjonowania i rozwój. Rozwiązaliśmy praktycznie wszystkie trudności wkładając pracę i wiedzę własną i wiedzę zewnętrzną (zwłaszcza polskich ekspertów skupionych w Stowarzyszeniu Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce - SOOIPP). Zbudowaliśmy własny skuteczny model innowacyjnej inkubacji przedsiębiorstw i osiągnęliśmy samofinansowanie swojej działalności. Twórcom i Zarządzającym Preinkubatorem Akademickim Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Rzeszowie, życzę tego samego oraz wszelkiej pomyślności w przyszłej działalności.

23 Kilka fotografii z Inkubatora IN-MARR w Mielcu IN-MARR

24 Kilka fotografii z Inkubatora IN-MARR w Mielcu IN-MARR

25 Kilka fotografii z Inkubatora IN-MARR w Mielcu – dobry przykład inkubacji Jedna firm działających w Inkubatorze Obiekt tej samej firmy po wyjściu z Inkubatora IN-MARR

26 Kilka fotografii z Inkubatora IN-MARR w Mielcu IN-MARR

27 Kilka fotografii z Inkubatora IN-MARR w Mielcu – hol i sekretariat IN-MARR

28 Kilka fotografii z Inkubatora IN-MARR w Mielcu – stara technologia w firmach IN-MARR

29 Kilka fotografii z Inkubatora IN-MARR w Mielcu – nowa technologia w firmach IN-MARR

30 Kilka fotografii z Inkubatora IN-MARR w Mielcu – nowa technologia w firmach IN-MARR

31 Kilka fotografii z Inkubatora IN-MARR w Mielcu – nowa technologia w firmach IN-MARR

32 Kilka fotografii z Inkubatora IN-MARR w Mielcu – sala konferencyjna IN-MARR

33 Mielec Życzę wszystkim pracy i sukcesów w pracy IN-MARR Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

34 IN-MARR Mielec Dziękuję za uwagę Zapraszamy do współpracy Dobre kontakty: Stowarzyszenie IP IN-MARR Agencja MARR Stowarzyszenie SOOIPP Miasto Mielec Strefa SSE EURO-PARK Mielec Politechnika Rzeszowska Urząd Marszałkowski WP IN-MARR Inauguracja Preinkubatora Akademickiego, Rzeszów, r.

35

36 Kilka fotografii z Inkubatora we Wrocławiu - otwarcie

37

38

39 Kilka fotografii z Inkubatora w Poznaniu - otwarcie

40


Pobierz ppt "Sukcesy i trudności jednego z pierwszych w Polsce inkubatorów. Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu. IN-MARR Jerzy Bajorek Dyrektor Inkubatora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google