Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agnieszka Kadłubek kl. II D I Adriana Pałasz kl. II F.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agnieszka Kadłubek kl. II D I Adriana Pałasz kl. II F."— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Kadłubek kl. II D I Adriana Pałasz kl. II F

2 Doświadczenia jakie będą przedstawione:,,Nagie jajko,,Czy ryba pije wodę,, Zjawisko osmozy w kuchni,, Osmoza w kuchni,, Działanie soli na ziemniaka w wodzie Doświadczenia część biologiczna

3 Cel: Pokazanie zjawiska półprzepuszczalności błony komórkowej Doświadczenie nr.1 Nagie jajko

4 Surowe jajko w skorupce Słoik z pokrywką (mogący pomieścić jajko) Ocet Miarka krawiecka Materiały potrzebne do przeprowadzenia doświadczenia :

5 Zmierz i zapamiętaj wygląd jajka Czynności: Obwód jajka wynosi 15 cm

6 Umieść jajko wewnątrz słoika (nie zgnieść skorupki) zalej octem i zakryj pokrywką

7 Skorupka jajka utworzona jest z węglanu wapnia. Po zetknięciu się węglanu wapnia z octem jednym z produktów reakcji jest dwutlenek węgla. Gaz (który jest widoczny w postaci bąbelków tworzących się na powierzchni jajka). Błona otaczająca jajko nie rozpuszcza się w occie, lecz staje się bardziej elastyczna. Zwiększenie rozmiarów jajka to wynik osmozy*. Woda zawarta w occie przenika przez ciekom błonę do wnętrza jajka, ponieważ stężenie roztworu wewnątrz komórki jest większe. Woda zawsze przenika przez błonę w kierunku komórki o większym stężeniu. *osmoza- samorzutne przenikanie rozpuszczalnika przez półprzepuszczalną błonę roztworu o mniejszym stężeniu do roztwory o większym stężeniu. Substancje zawarte wewnątrz komórki nie przedostają się przez błonę, ponieważ ich cząsteczki są zbyt duże w stosunku do maleńkich otworów w błonie. Taka właściwość błony, pozwalająca by jedne substancje przedostawały się przez nią, inne zaś nie, nazywamy PÓŁPRZEPUSZCZALNOŚCIĄ. Dlaczego???

8 Cel: Pokazanie w jaki sposób komórki ciała ryb reagują na przebywanie w wodzie słodkiej i w wodzie słonej,, Czy ryba pije wodę

9 Sól Łyżeczka do herbaty Dwie płytkie miseczki (małe) Niewielki ogórek Taśma papierowa flamaster Materiały potrzebne do przeprowadzenia doświadczenia:

10 Obie miseczki do połowy napełnij wodą Czynności:

11 Do jednej z nich dodaj łyżeczkę soli i za pomocą taśmy papierowej oraz flamastra oznacz napisem woda słona

12 Umieść plasterki moczone uprzednio w miseczce za słona wodą w tej samej wodzie i odwrotnie. Odczekaj 30 min i ponownie sprawdź elastyczność

13 Plasterki ogórka moczone w słonej wodzie miękną, a te z samej wody staja się sztywniejsze. Wynik przeprowadzonego doświadczenia:

14 Woda dostaje się do wnętrza lub na zewnątrz komórek przez błonę komórkowa w skutek zjawiska osmozy. Woda przechodzi przez błonę w kierunek roztworu, w którym jest więcej rozpuszczalnych substancji, czyli stężenie roztworu jest większe. Gdy liczba cząsteczek soli w roztworze zewnętrznym jest większa niż w komórkach, woda przechodzi z komórek do roztworu zewnętrznego. Tracenie wody przez komórki zwie się odwodnieniem (dehydracją). Tak więc, ryba morska przebywając w słonej wodzie odwadnia się i uzupełnia ubytek wody przez komórki swego ciała, pijąc duże ilości wody z otoczenia. Sól wydzielana jest na zewnątrz za pomocą skrzeli, a za pośrednictwem nerek wydalane są tylko niewielkie ilości wody. Natomiast ryba słodkowodna mogłaby pęknąć z nadmiaru wody, ponieważ wtedy zjawisko jest odwrotne. Woda wchłaniana przez komórki jej ciała bowiem środowisko, w którym ryba przebywa jest mniej zasolona (roztwór ciała). Dlatego tez usuwa ona za pomocą nerek ogromniej ilości wody. W obu przypadkach ryby musza uzupełnić straty lub nadmiar wody w sposób odpowiedni do środowiska, w którym przebywają. Dlaczego ???

15 Cel: Pokazanie zjawiska osmozy,, Zjawisko osmozy w kuchni Materiały potrzebne do przeprowadzenia doświadczenia: Bulwa ziemniaka Łyżeczka do herbaty Sól nóż

16 Przekrój ziemniaka na pół i wydrąż w obu częściach otwory Czynności

17 Wsyp do tego łyżeczkę soli i zostaw ziemniaka na ok.3 godz.

18 Ziemniak stał się suchy, gdyż na powierzchnię wypłynęła woda. Spostrzeżenia: Z ziemniaka wycieka woda, dzięki zjawisku osmozy. Wnioski: Nawet w kuchni zachodzi zjawisko osmozy. Sprawdź jakie zmiany zaszły w ziemniaku

19 Cel: Zaobserwowanie czy bulwa ziemniaka wchłonie cukier lub mąkę. Materiały potrzebne do przeprowadzenia doświadczenia: Bulwa ziemniaka Cukier Mąka Łyżeczka do herbaty Nóż,, Osmoza w kuchni

20 Bulwę ziemniaka przekrój na pół i wydrąż otwory Czynności:

21 Do pierwszej połówki wsyp cukier a do drugiej mąkę

22 Pozostaw na jakiś czas (2 godz.)

23 Cukier, który wsypano do pierwszej połówki ziemniaka – wsiąkł Mąkę, którą wsypano do drugiej połówki ziemniaka pozostała bez zmiany Wnioski

24 Ziemniak wchłonął cukier- pokazuje nam że zachodzi tam osmoza. Błona biologiczna działa tak, że przepuszcza substancje po obu stronach błony. Ziemniak mąki nie wchłonął, gdyż mąka w nim nie występuje, a cukier owszem Dlaczego ???

25 Cel: Działanie soli na ziemniaka w wodzie Materiały potrzebne do przeprowadzenia doświadczenia: Bulwa ziemniaka Łyżeczka do herbaty Nóż 3 szklanki Woda sól Jak sól działa na ziemniaka w wodzie

26 Pokrój ziemniaka na trzy równe frytki Czynności

27 Szklanki do połowy napełnij wodą. Do pierwszej szklanki wsyp pół łyżeczki soli, do drugiej jedną całą łyżeczkę, a do trzeciej nie wsypuj soli

28 Zaobserwuj zmianę jędrności frytek Frytek ze zwykłej wody Frytek z wody z ½ łyż. wody Frytek z wody z jedną łyżeczką soli

29 Frytek ze zwykłej wody stał się bardzo sztywny i twardy Frytek z wody z jedną łyżeczką soli stał się bardzo elastyczny i giętki Frytek z wody z ½ łyżeczką wody stał się elastyczny Wynik:

30 Doświadczenia jakie będą przedstawione:,,Otrzymywanie tlenu,,Otrzymywanie dwutlenku węgla i badanie jego właściwości,,Działanie wody na tlenki metali,,Działanie wody na metale,,Barwienie się wskaźników w środowisku obojętnym, zasadowym i kwasowym Doświadczenia część chemiczna

31 Potrzebne odczynniki i sprzęt laboratoryjny: woda utleniona drożdże zapałki łuczywko rurka korek probówka kolba woda szklane naczynie Otrzymywanie tlenu

32 Rysunek

33 Po wlaniu wody utlenionej do rozdrobnionych drożdży zaczyna się wydzielać bezbarwny gaz. Po przybliżeniu tlącego się łuczywka do naczynia z zebranym gazem łuczywko zapala się jasnym płomieniem. Obserwacje

34 Zaszła reakcja chemiczna – reakcja rozkładu. Wydzielającym się gazem był tlen. Tlen podtrzymuje palenie. Wnioski 2 H 2 O 2 2 H 2 O + O 2 Woda utleniona Woda + tlen

35 Potrzebne odczynniki i sprzęt laboratoryjny: butelka ocet soda oczyszczona trzy świece balon szklane naczynie zapałki,,schodki Otrzymywanie dwutlenku węgla i badanie jego właściwości

36 Rysunek

37 a): Po wsypaniu sody oczyszczonej do octu gwałtownie zachodzi reakcja. W wyniku, której wydziela się bezbarwny gaz a balon rośnie. b): Po wprowadzeniu gazu ( otrzymanego w części pierwszej) do naczynia, świece kolejno gasną od dołu. Obserwacje

38 a): Wydzielającym się gazem jest dwutlenek węgla. b): Tlenek węgla(IV) jest cięższy od powietrza a więc opada na dno naczynia. Nie podtrzymuje palenia. Wnioski

39 Potrzebne odczynniki i sprzęt laboratoryjny: tlenek wapnia tlenek glinu probówki wywar z czerwonej kapusty woda Działanie wody na tlenki metali

40 Rysunek

41 Po dodaniu tlenku wapnia do wody z wywarem z czerwonej kapusty do probówki, pojawia się zielone zabarwienie. Po dodaniu tlenku glinu do wody z wywarem z czerwonej kapusty do probówki, zabarwienie się nie zmienia. Substancja się nie rozpuściła i opadła na dno probówki. Obserwacje

42 W probówce 1 zaszła reakcja chemiczna i powstało środowisko zasadowe. Jednak w probówce 2 reakcja nie zachodzi. Nie wszystkie tlenki metali reagują z wodą. Wnioski CaO + H 2 O Ca(OH) Tlenek wapnia + woda wodorotlenek wapnia Al 2 O 3 + H 2 O reakcja nie zachodzi Tlenek glinu + woda reakcja nie zachodzi 1 2

43 Potrzebne odczynniki i sprzęt laboratoryjny: miedź sód probówki woda wywar z czerwonej kapusty zapałki łuczywko palnik Działanie wody na metale

44 Rysunek

45 Po dodaniu sodu do wody z wywarem z czerwonej kapusty reakcja zaszła w sposób gwałtowny. Zaczynał się wydzielać bezbarwny gaz. Po zbliżeniu tlącego się łuczywka do wydzielającego się gazu, można usłyszeć charakterystyczne trzaski. Roztwór zabarwił się na zielono. Po dodaniu miedzi do wody z wywarem z czerwonej kapusty i po ogrzaniu nie zaobserwowano zmian. Obserwacje

46 W 1 probówce wydzielającym się gazem był wodór. Zaszła reakcja chemiczna i powstało środowisko zasadowe. W probówce 2 reakcja nie zaszła. Nie wszystkie metale reaguj z wodą. Wnioski 2 Na + 2 H 2 O 2 NaOH + H 2 sód + woda wodorotlenek sodu + wodór Cu + 2 H 2 O temp. reakcja nie zachodzi miedź + woda reakcja nie zachodzi

47 Potrzebne odczynniki i sprzęt laboratoryjny: fenoloftaleina uniwersalny papierek wskazujący oranż metylowy wodorotlenek potasu kwas octowy woda probówki szali Perttiego pipeta Barwienie się wskaźników w środowisku obojętnym, zasadowym i kwasowym

48 Rysunek

49 Wskaźnik Substancja Papierek uniwersalnyFenoloftaleinaOranż metylowy 1 Ca(OH) 2 Zasada wapniowa NiebieskieMalinowePomarańczowe 2 H 2 O Woda ŻółteBrakPomarańczowe 3 CH 3 C00H Kwas octowy CzerwoneBrakCzerwone BARWA WSKAŹNIKA ŻółtePrzeźroczystePomarańczowe Obserwacje

50 Barwienie się fenoloftaleiny Barwienie się papierka uniwersalnego Barwienie się oranżu metylowego

51 Przydatne do wykrywania środowiska zasadowego są wskaźniki: Fenoloftaleina - w zasadzie zabarwia się na malinowo Uniwersalny papierek wskaźnikowy- w zasadzie zabarwia się na niebiesko Wnioski

52 Do wykrywania środowiska kwasowego przydatne są wskaźniki: Uniwersalny papierek wskaźnikowy- w kwasie zabarwia się na czerwono Oranż metylowy- w kwasie zabarwia się na czerwono

53 Koniec


Pobierz ppt "Agnieszka Kadłubek kl. II D I Adriana Pałasz kl. II F."

Podobne prezentacje


Reklamy Google