Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie aplikacji mobilnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie aplikacji mobilnych"— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie aplikacji mobilnych
Android

2

3 Widgety Widget = kontrolka Dziedziczą od klasy View

4 <. xml version="1. 0" encoding="utf-8"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" > <TextView android:layout_height="wrap_content" /> </LinearLayout>

5 Przycisk <Button xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:text="" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"/>

6 Identyfikator obiektu

7 Inicjalizacja @Override public void onCreate(Bundle icicle) { super.onCreate(icicle); setContentView(R.layout.main); btn=(Button)findViewById(R.id.button); btn.setOnClickListener(this); updateTime(); }

8 Przypisanie zdarzenia w xml
<Button android:onClick="someMethod" ... /> W pliku .java public void someMethod(View theButton) { // kod funkcji }

9 TextView <TextView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:text="Text wyswietlany przez obiekt TextView" />

10 Inne atrybuty dla TextView
android:typeface: ustawia typeface etykiety (np.,monospace) android:textStyle: Styl textu pogrubienie (bold), pochylenie (italic), lub pogurbione i pochylone (bold_italic) android:textColor: Ustawiw kolor textu w formacie RGB (np., #FF czerwony)

11 ImageView, ImageButton
<ImageView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:adjustViewBounds="true" />

12 EditText android:autoText: Ustawia automatyczną kontrolę poprawności pisania android:capitalize: Ustawienie pisania pierwszej litery jako Kapitalika android:digits: Ustawia pole w tryb liczbowy (akceptuje tylko liczby) android:singleLine: Ustwienie trybu pojedynczej linii tekstu (true/false)

13 EditText <EditText xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="false" /> public class FieldDemo extends Activity public void onCreate(Bundle icicle) { super.onCreate(icicle); setContentView(R.layout.main); EditText fld=(EditText)findViewById(R.id.field);\ fld.setText("Licensed under the Apache License, Version 2.0 " + "(the \"License\"); you may not use this file " + "except in compliance with the License. You may " + "obtain a copy of the License at " + "http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0"); }

14 CheckBox <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CheckBox xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Ten checkbox jest niezaznaczony" />

15 CheckBox Obsluga zdarzeń
public class CheckBoxDemo extends Activity implements CompoundButton.OnCheckedChangeListener { CheckBox public void onCreate(Bundle icicle) { super.onCreate(icicle); setContentView(R.layout.main); cb=(CheckBox)findViewById(R.id.check); cb.setOnCheckedChangeListener(this); } public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked) { if (isChecked) { cb.setText("This checkbox is: checked"); else { cb.setText("This checkbox is: unchecked");

16 RadioButton, RadioGroup
check(): Sprawdza wybrany radio button z wykorzystaniem jego id (np. group.check(R.id.radio1)) clearCheck(): „czyści” wszystkie radiobuttony w grupie getCheckedRadioButtonId(): Pobiera id zaznaczonego radio buttona (-1 jeśli żaden nie został wybrany)

17 <. xml version="1. 0" encoding="utf-8"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RadioGroup xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" > <RadioButton android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Rock" /> <RadioButton android:text="Scissors" /> <RadioButton android:text="Paper" /> </RadioGroup>

18 Inne właściwości widgetów
android: visibility: Kontroluje widoczność widgetu android:nextFocusDown, android:nextFocusLeft, android:nextFocusRight, android:nextFocusUp: Kontrilują kolejność uzyskiwania fokusa w przypadku użycia D-Pada, trackaball itp. android:contentDescription: Może być wykorzystywane przez narzędzia dla osób niewidomych odpowiednik atrybutu alt w znaczniki <img> w html

19 Metody Widgetów setEnabled(), isEnabled() requestFocus(), isFocused()

20 Nawigacja po drzewie widgetów
getParent(): Odnajduje rodzica widgetu lub kontener w którym się on znajduje findViewById(): Znajduje widget potomny (umieszczony w danym kotenerze) dla zadanego ID getRootView(): Znajduje główny kontener całego activity ustawiony przez setContentView()

21


Pobierz ppt "Tworzenie aplikacji mobilnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google