Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT: Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy realizowany przez: ASM – Centrum Badań i Analiz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT: Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy realizowany przez: ASM – Centrum Badań i Analiz."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT: Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy realizowany przez: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku PRIORYTET II – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach DZIAŁANIE 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

2 Wybrane aspekty analizy zbieżności między wymogami lokalnego rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców a kwalifikacjami pracujących ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

3 Charakterystyka rynku pracy w województwie lubuskim Podaż bezrobotnych, a popyt na pracowników określonych zawodów Kwalifikacje i inne cechy pożądane na lubuskim rynku pracy Oferta szkoleniowa firm województwa lubuskiego Pracodawcy o szkoleniach dla pracowników Udział osób pracujących w szkoleniach Wnioski Schemat prezentacji ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

4 Charakterystyka rynku pracy w województwie lubuskim ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Główne cechy lubuskiego rynku pracy: niska aktywność zawodowa mieszkańców niski wskaźnik zatrudnienia wysoki poziom bezrobocia wysoka aktywność gospodarcza mieszkańców Aktywność zawodowa Współczynnik aktywności zawodowej (ogółem) – 54,7% Współczynnik aktywności zawodowej (mężczyźni) – ok. 61% Współczynnik aktywności zawodowej (kobiety) – ok. 48% Dane za rok 2002, Narodowy Spis Powszechny

5 Charakterystyka rynku pracy w województwie lubuskim Wskaźnik zatrudnienia Ogólny wskaźnik zatrudnienia – 39,9% Wskaźnik zatrudnienia (mężczyźni) – 44,6% Wskaźnik zatrudnienia (kobiety) – 35,6% Wskaźnik zatrudnienia (miasto) – 40,6% Wskaźnik zatrudnienia (wieś) – 38,5% Wskaźnik zatrudnienia (osoby z wykształceniem wyższym) – 77,4% Wskaźnik wykształcenia (osoby z wykształceniem podstawowym) – 13,6% Cechy wyróżniające województwo na tle kraju: Wyższe niż przeciętnie w kraju zatrudnienie w usługach (59,2%) oraz w przemyśle i budownictwie (31,1%)

6 Charakterystyka rynku pracy w województwie lubuskim Poziom bezrobocia Stopa bezrobocia w I kwartale 2006r. – powyżej 24,1% stan na czerwiec 2006 Stopa bezrobocia w II kwartale 2006r. – 20,7% stan na czerwiec 2006 Stopa bezrobocia w III kwartale 2006r. – 20,0% stan na październik 2006 Grupy zagrożone bezrobociem: Osoby młode (15 – 24 lata) Osoby o niskim poziomie wykształcenia (zasadnicze zawodowe, podstawowe)

7 Charakterystyka rynku pracy w województwie lubuskim Aktywność gospodarcza Krajowa czołówka pod względem liczby podmiotów gospodarczych w odniesieniu do liczby mieszkańców W roku 2005 na 1000 mieszkańców średnio zarejestrowanych było 101 podmiotów gospodarczych Obecnie na rynku funkcjonuje 102 681 podmiotów (ponad 90% z nich to mikroprzedsiębiorstwa) – dane GUS, marzec 2006 72,3% podmiotów gospodarczych województwa funkcjonuje w sektorze usług (najwyższy wskaźnik w kraju) 17,2% - przemysł i budownictwo 6,9% - usługi nierynkowe 3,6% - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo oraz rybactwo

8 Podaż bezrobotnych a popyt na pracowników określonych zawodów Bezrobotni w poszczególnych grupach zawodowych w 2005 r. Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubuskim w 2005r.

9 Podaż bezrobotnych a popyt na pracowników określonych zawodów Trudności ze znalezieniem pracowników w określonych zawodach wg pracodawców

10 Podaż bezrobotnych a popyt na pracowników określonych zawodów Trudności ze znalezieniem pracowników w określonych zawodach wg pracodawców

11 Kwalifikacje i inne cechy pożądane na lubuskim rynku pracy Stanowiska: Robotnik niewykwalifikowany Robotnik wykwalifikowany Pracownik administracyjno – biurowy Technik Specjalista z wyższym wykształceniem Kierownik jednostki wewnętrznej lub przedsiębiorstwa Cechy lub kwalifikacje pracowników: Wykształcenie Wiek Płeć Znajomość języków obcych Obsługa komputera Doświadczenie zawodowe Dodatkowe umiejętności

12 Kwalifikacje i inne cechy pożądane na lubuskim rynku pracy Pracodawcy – oczekiwania wobec kandydatów na stanowisko ROBOTNIK NIEWYKWALIFIKOWANY (w%, N=56)

13 Pracujący - minimalne oczekiwania pracodawcy wobec kandydata na stanowisko ROBOTNIK NIEWYKWALIFIKOWANY (w%, N=244) Kwalifikacje i inne cechy pożądane na lubuskim rynku pracy

14 Pracodawcy – oczekiwania wobec kandydatów na stanowisko ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY (w%, N=1759)

15 Pracujący - minimalne oczekiwania pracodawcy wobec kandydata na stanowisko ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY (w%, N=1031) Kwalifikacje i inne cechy pożądane na lubuskim rynku pracy

16 Pracodawcy – oczekiwania wobec kandydatów na stanowisko PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY (w%, N=350)

17 Pracujący - minimalne oczekiwania pracodawcy wobec kandydata na stanowisko PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY (w%, N=989) Kwalifikacje i inne cechy pożądane na lubuskim rynku pracy

18 Pracodawcy – oczekiwania wobec kandydatów na stanowisko TECHNIK (w%, N=191)

19 Pracujący - minimalne oczekiwania pracodawcy wobec kandydata na stanowisko TECHNIK (w%, N=149) Kwalifikacje i inne cechy pożądane na lubuskim rynku pracy

20 Pracodawcy – oczekiwania wobec kandydatów na stanowisko SPECJALISTA Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM (w%, N=179)

21 Pracujący - minimalne oczekiwania pracodawcy wobec kandydata na stanowisko SPECJALISTA Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM (w%, N=354) Kwalifikacje i inne cechy pożądane na lubuskim rynku pracy

22 Pracodawcy – oczekiwania wobec kandydatów na stanowisko KIEROWNIK JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ LUB PRZEDSIĘBIORSTWA (w%, N=16)

23 Pracujący - minimalne oczekiwania pracodawcy wobec kandydata na stanowisko KIEROWNIK JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ LUB PRZEDSIĘBIORSTWA (w%, N=165) Kwalifikacje i inne cechy pożądane na lubuskim rynku pracy

24 Oferta szkoleniowa firm województwa lubuskiego Rejestr Instytucji Szkoleniowych - województwo lubuskie: 120 firm prowadzących szkolenia i kursy zawodowe Lokalizacja: 32 miejscowości, głownie Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski Dostępne rodzaje szkoleń: Zakres szkoleńIlość instytucji szkolących Administracja, marketing41 Informatyka28 Prawa jazdy28 Języki obce27 Obsługa urządzeń technicznych23 Bhp18 Nauka i sztuka16 Opiekunowie i instruktorzy13 Rolnictwo i ekologia10 Unia europejska9 Budownictwo5 Fryzjerstwo i kosmetyka3 Gastronomia3 Uprawnienia pilota1 Pozostałe8

25 Korzystanie ze szkoleń zewnętrznych przez przedsiębiorstwa w województwie lubuskim (w%) Pracodawcy o szkoleniach dla pracowników

26 Korzystanie ze szkoleń zewnętrznych – rodzaj kursu (w%) Pracodawcy o szkoleniach dla pracowników

27 Organizowanie szkoleń przez firmę, w której pracują respondenci (w%, N=3200) Udział osób pracujących w szkoleniach

28 Udział w szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez firmy, w których pracują respondenci (w%, N=3200) Udział osób pracujących w szkoleniach

29 Kursy, w jakich uczestniczyli pracujący w ciągu ostatnich 24 miesięcy (w%, N=2397) Udział osób pracujących w szkoleniach

30 Kursy, jakie samodzielnie podejmowali pracujący w ciągu ostatnich 24 miesięcy (w%, N=496) Udział osób pracujących w szkoleniach

31 Planowanie dalszego kształcenia lub dokształcania (w%, 3200) Udział osób pracujących w szkoleniach

32 Sposoby dalszego kształcenia lub dokształcania (w%, N=1645) Udział osób pracujących w szkoleniach

33 Wnioski Dość dopasowana struktura bezrobotnych wg zawodów do struktury zawodów, w jakich pracodawcy mają kłopoty ze znalezieniem pracowników Zbieżność wymagań formułowanych przez pracodawców pod adresem kandydatów do pracy, a minimalnymi oczekiwaniami na poszczególne stanowiska w oczach osób pracujących Zbyt mały stopień korzystania pracodawców ze szkoleń zewnętrznych – nieco ponad 40% (mikroprzedsiębiorstwa – 41,1%, firmy małe, średnie i duże – 61,5%) Główne rodzaje szkoleń zapewnianych przez pracodawców skoncentrowane wokół tematyki bezpośrednio związanej z miejscem pracy (specjalistyczne kursy zawodowe i praktyczne wykonywanie zawodu), potwierdzone rodzajami kursów najczęściej wybieranymi przez osoby pracujące Brak akcentu na ogólny rozwój pracownika Nieco odmienna struktura kursów, na jakie osoby pracujące decydują się najczęściej – najpopularniejsze szkolenie: kurs językowy Wysoki stopień uczestnictwa pracujących w szkoleniach proponowanych przez pracodawcę – blisko 75% Niezadowalający poziom gotowości osób pracujących do dalszej nauki, dokształcania się wobec doktryny life-long learning. Nieco ponad 40% obecnych osób pracujących planuje podwyższanie posiadanych kwalifikacji, jednak pewnych swojej decyzji jest tylko 13,5%.

34 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.


Pobierz ppt "PROJEKT: Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy realizowany przez: ASM – Centrum Badań i Analiz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google