Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Certyfikaty w systemie ECVET w Edukacji i Szkoleniach w obszarze BUDOWNICTWA Z GLINY (EARTH BUILDING) Poznaj glinę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Certyfikaty w systemie ECVET w Edukacji i Szkoleniach w obszarze BUDOWNICTWA Z GLINY (EARTH BUILDING) Poznaj glinę."— Zapis prezentacji:

1 Certyfikaty w systemie ECVET w Edukacji i Szkoleniach w obszarze BUDOWNICTWA Z GLINY (EARTH BUILDING) Poznaj glinę

2 Rynek budownictwa z gliny w Europie powiększa się… Poszukiwani są wyszkoleni rzemieślnicy i profesjonaliści, którzy posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje w następujących sektorach: Przygotowanie zapraw glinianych i tynków. Produkcja cegieł glinianych. Wznoszenie murów z gliny. Wznoszenie murów z gliny lekkiej. Naprawy i konserwacja budynków z gliny. Projektowanie wnętrz przy pomocy tynków glinianych. Elementy dekoracyjne. Używanie prefabrykowanych produktów z gliny. Prowadzenie biznesu/zarządzanie w sektorze budownictwa z gliny. Od 2012 roku podmioty świadczące usługi edukacyjne i szkoleniowe w obszarze zawodowym, takie jak szkoły zawodowe i organizacje zajmujące się budownictwem z gliny, przeszkoliły trenerów i wydały ponad 500 certyfikatów „Poznaj glinę” (ang. Learn●Earth). Odwiedź bazę danych Learn Earth na: http://lernpunktlehm.de/wpll /?page_id=665 aby zobaczyć aktualny stan.

3 ECVET

4 Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) pozwala na uznawanie międzynarodowe efektów uczenia się. ECVET był zaprojektowany jako jeden z europejskich instrumentów na zwiększenie uczenia się przez całe życie i uznawanie międzynarodowe kwalifikacji. Źródło: ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Efekty uczenia się są opisane jasno i zrozumiale i mogą być przeniesione pomiędzy krajami i systemami edukacyjnymi.

5 ECVET stanowi znaczący pakiet wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, które mogą zostać poddane indywidualnym testom i ocenie. Jednostki te mogą się kumulować i można je zaliczać na poczet istniejących kwalifikacji krajowych. Kwalifikacja zawiera się w kilkunastu jednostkach. Dzięki temu słuchacz może zdobyć kwalifikację poprzez zbieranie odpowiednich jednostek, w różnych krajach w różnych kontekstach (formalnie, nieformalnie, poza formalnie), a także szanując narodowe prawo odnoszące się do zbierania jednostek i uznawanie efektów uczenia się. Źródło: ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 czerwca 2009 r.w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) (2009/C 155/02), załącznik II. Co to jest jednostka w efektach uczenia się?

6 ECVET Wiedza – oznacza efekt przyswajania informacji przez uczenie się. Jest to zbiór faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z dziedziną pracy czy nauki; w kontekście ERK może być opisana jako teoretyczna lub faktograficzna. Umiejętności oznaczają zdolności do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. Kompetencje oznaczają udowodnioną zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych lub metodologicznych, okazywaną w pracy lub nauce oraz w karierze zawodowej i osobistej; w ramach ERK kompetencje określane są w kategoriach autonomii i odpowiedzialności Jak definiujemy wiedzę, umiejętności i kompetencje? Przykład pracy w projekcie: Warsztaty DACUM – warsztaty, czerwiec 2013, BSZ Leipziger Land, projekt PIRATE.

7 ECVET Seria jednostek w systemie ECVET w budowaniu z gliny mogą tworzyć kwalifikację lub mogą być częścią kwalifikacji w sektorze budownictwa ekologicznego lub budownictwa historycznego. Co to są Jednostki w Efektach uczenia sie? 6sta jednostka ECVET Budownictwa z gliny dla kwalifikacji ‘Projektant tynków glinianych’. Applying clay plaster Surface treatment, maintenance and repair of plasters Decorative elements The business of clay plastering Interior design with clay plaster Preparing clay plaster

8 ECVET Jednostki są zaprojektowane zgodnie z różnymi poziomami zgodnymi z Europejską Ramą Kwalifikacji. Każdy z 8 poziomów jest zdefiniowany przez zestaw opisów wskazujących efekty uczenia się odpowiednich kwalifikacji dla określonego poziomu. Co to są poziomy?

9 ECVET The Matrix of ECVET Earthbuilding Units EQF Levels Jednostka Nazwa jednostki / AktywnośćSub Unit 12345678 M Od surowca do mieszanki (From raw material to mix) P Produkcja cegieł glinianych (Production of earth bricks) B Budowanie z gliny (Building with earth) B technika cob B murarstwo z gliny (earth masonry) B glina ubijana (rammed earth) C Nakładanie tynków glinianych (Applying clay plaster) F Glina ubijana (Formwork rammed earth) R Naprawy i konserwacja (Repair and conservation) R budowanie R tynki gliniane (clay plaster) D Projektowanie z gliną (Design with earth ) O Dekoracyjne elementy z gliny (Decorative elements of earth) E Rynek budownictwa z gliny (Earth building market) Jednostki są aktualnie dostosowane do nazw rynkowych.

10 ECVET Organizacje z ponad 11 krajów europejskich współpracowały od 2007 roku w różnych zestawieniach i zaprojektowały tę matrycę jednostek i ustanowiły procedury egzaminowania i dokumentacji. Organizacje reprezentowane są przez profesjonalistów w budownictwie z gliny kobiety i mężczyzn, nauczycieli zawodów, badaczy. Pochodzą z krajów: Bułgaria, Cypr, Czech, Francji, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowacji, Serbii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Prace tych grup były możliwe w ramach projektów: Lernpunkt Lehm - Ein europäisches System zur Identifizierung, Bewertung und Anerkennung von Kompetenzen im Lehmbau, Project No: DE/07/LLP- LdV/TOI/147057 (2007-2009). LearnWithClay Partnership, Project No: 2010-1-DE2-LEO04-04702-1 (2010-2012). PIRATE - Provide Instructions and Resources for Assessment and Training in Earthbuilding, Project no: 528117-LLP-1-2012-FR- LEONARDO-LMP (2012-2015). New Partners for ECVET Earth Building, Project No: 2013-DE2- LEO04-16101 1 (2013-2015). Kto stworzył system ECVET dla Budownictwa z gliny i opisał jednostki?

11 ECVET Jak korzystać z systemu ECVET w budowaniu z giny? ECVET w budowaniu z gliny: + Ułatwia uczenie się przez całe życie. ECVET w budowaniu z gliny oferuje możliwości egzaminowania i zbierania kwalifikacji w małych, dostępnych jednostkach na różnych poziomach. + Wspiera mobilność. Ucz się i podróżuj, bierz udział w kursach i przejdź egzamin w organizacji należącej do partnerstwa „Poznaj glinę” (ang. Learn●Earth) w całej Europie. ECVET pozwala na przenoszenie kwalifikacji zdobytych w jednym kraju do innego kraju.

12 ECVET Jednostki uczenia się i materiały szkoleniowe są przetłumaczone na wiele języków europejskich. ECVET efekty uczenia się są dostępne w 13 językach: Bułgarski, Czeski, Niemiecki, Grecki, Angielski, Estoński, Francuski, Włoski, Polski, Portugalski, Sebrski, Hiszpański i Słowacki. Jednostki systemu ECVET w Budowaniu z gliny są dostępne na stronach : www.lernpunktlehm.de, http://ecvetearth.hypothese s.org/ (under construction)

13 ECVET Zasady i narzędzia dla egzaminów w systemie ECVET These documents will be available at the ECVET Earth Building TOOLBOX, www.learnearth.eu. They are currently available at ECVET Earthbuilding Handbook No IV. A guide for assessment organisers. Download: http://lernpunktlehm.de/wpll/?pag e_id=90. 1.Jak połączyć edukację i szkolenia z egzaminowaniem. 2. Jak przygotować egzamin. 3. Dokumentowanie egzaminu i jego rezultatów. Narzędzia: - Lista kontrolna organizatora egzaminu. - Kwestionariusz ocenianego przed egzaminem. - Kwestionariusz wspierający ocenianego. - Rekomendacje dla trenerów. - Wskazówki dla egzaminatorów. - Kryteria dla egzaminatorów i metoda pracy. - Karty pracy egzaminatorów.

14 ECVET Example of a Certificate of Approval for the Unit Applying Clay Plaster Level 3.

15 ECVET Where to find further information? general information about ECVET and EQF: www.ecvet-team.eu using ECVET in Mobility: www.ecvet-team.eu/en/system/files/documents/15/ecvet-mobility.pdf ECVET Earthbuilding and clay plastering: www.lernpunktlehm.de ECVET Earthbuilding and earth masonry, cob building and rammed earth: http://pirate.greenbuildingtraining.eu Visit the toolbox Learn●Earth tool box soon at our web web portal: www.learnearth.eu View the film Clay Plaster – come and learn made by Northern Plaster Project: https://fifi.facebook.com/NcppNorthernClayPlasterProject/videos/78 8546431224121

16 Partnerstwo Poznaj glinę The Learn●Earth Partnership * * kiedyś LearnWithClay – Partnership.

17 Organizacje podpisujące porozumienie partnerstwa Poznaj glinę - Zgadzają się na wymagania zawarte w Obszarze jakości edukacji i szkoleń. - Potwierdza aplikowanie do partnerstwa i do przeprowadzania egzaminów i wydawania certyfikatów zgodnie z zestawem narzędzi ECVET Earthbuilding TOOLBOX (kiedyś podręczniki I-IV). - Zgadza się zapisywać informacje bazie danych PoznajGlinę. - Przyznaje zdającym pozytywnie egzamin certyfikat zdania egzaminu PoznajGlinę lub certyfikat uczestnictwa. - Potwierdza, że efekty uczenia się są możliwe do przenoszenia pomiędzy partnerami. Partnerstwo Poznaj●Glinę

18 Join the LearnEarth Partnership Ask a LearnEarth partner organisation of your choice to act a representative partner for the application process. 1.Fill in the application form. 2.The written application will be assessed by the representative partner. 3.On-site assessment of applicant organisation. 4.Signing of the MoU. Partnerstwo Poznaj●Glinę

19 Tomorrow: the partnership LearnEarth has many languages and faces APPRENDER ● TERRA (IT) FORMANDO ● TIERRA(ES) APRENDER ● TERRA (PT) Learn●Earth (UK) POZNAJ ● GLINĘ (PL) UČITI ● ZEMLJI(RS) POZNAJ ● HLINU (SK) POZNEJ ● HLÍNU (CZ) LERN ● LEHM (DE) KUNNA ● LERA (SW) SAVI ● OPPIA (FIN) Acquis ● Terre(FR) КРЕДИТНИ ● ГЛИНА(BG) ΓΕΩ ● ΜΟΡΦΩΣΙΣ (CY) Partnerstwo Poznaj●Glinę

20 July 2015 This presentation has been worked out within the project ‘New members for ECVET Earth Building’, Project No: 2013-1-DE2-LEO04-16101. The project is carried out with financial support from the Lifelong Learning Program of the European Commission. This presentation reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Partnerstwo Poznaj●Glinę


Pobierz ppt "Certyfikaty w systemie ECVET w Edukacji i Szkoleniach w obszarze BUDOWNICTWA Z GLINY (EARTH BUILDING) Poznaj glinę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google