Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały do szkolenia młodzieży PZW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały do szkolenia młodzieży PZW"— Zapis prezentacji:

1 Materiały do szkolenia młodzieży PZW
POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI Komisja Młodzieżowa przy PZW OKRĘG LUBLIN w Lublinie ul. Nałkowskich 105 Materiały do szkolenia młodzieży PZW OCHRONA RYB – wymiary – okresy ochronne Opracował: Andrzej Skibiński Jarosław Woźniak Marek Harasim

2 AMUR BIAŁY (Ctenopharyngodon idella)
Wymiar ochronny - nie ma Rekord Polski - 39,2 kg cm Okres ochronny - nie ma Limit dzienny - 3 szt. /łącznie z karpiem, szczupakiem, sandaczem, boleniem, brzaną, lipieniem, pstrągiem potokowym/ Siedlisko Rzeki nizinne, kanały, starorzecza, zbiorniki i jeziora, najczęściej płytkie, obficie porośnięte roślinnością naczyniową. Naturalnym jego siedliskiem są wielkie rzeki Azji od Amuru po Rzekę Czerwoną. Rozród Dojrzewa, zależnie od temperatury wód, od 2 do 10 roku życia (w Polsce, w wodach podgrzanych ok. 4-6 roku życia), przy długości powyżej 50 cm. Tarło przy temp C. W naszych warunkach nie rozradza się naturalnie. Pokarm W pokarmie zdecydowanie dominują makrofity z dodatkiem fauny naroślinnej i dennej. Najintensywniej żeruje przy temp. wody C. Wzrost Żyje ok. 15 lat, dorasta powyżej 1,2 m i 30 kg.

3 BOLEŃ (Aspius aspius) Wymiar ochronny - 40 cm Rekord Polski - 7,52 kg - 88 cm Okres ochronny - od 1 stycznia do 30 kwietnia Limit dzienny - 3 szt. /łącznie z sandaczem, szczupakiem, lipieniem, pstrągiem potokowym, brzaną, karpiem, amurem białym/ Siedlisko Wszystkie duże rzeki, szereg zbiorników zaporowych. Zwykle trzyma się nurtu, lubi ujścia dopływów i miejsca poniżej kaskad. Rozród Dojrzewa w wieku 4-5 lat, przy długości powyżej 30 cm. Tarło III-V przy temp wody 5-12 C, gromadne, w nurcie; jaja składane na podłożu żwirowatym lub kamienistym. Pokarm Drapieżnik dzienny; najaktywniejszy przy temp. wody C; zwykle poluje w nurcie. Wzrost Żyje do 16 lat (średnio 7-8), dorasta blisko 1 m - zwykle cm i 4-8 kg.

4 BRZANA (Barbus barbus)
Wymiar ochronny - 40 cm Rekord Polski - 7 kg - 85 cm Okres ochronny - od 1 stycznia do 30 czerwca Limit dzienny - 3 szt. /łącznie z boleniem, sandaczem, szczupakiem, lipieniem, pstrągiem potokowym, karpiem, amurem białym/ Siedlisko Środkowe biegi dużych i szybko płynących rzek o dnie kamienistym, żwirowatym, lub żwirowato-piaszczystym. Zazwyczaj przebywa w głębszych miejscach w nurcie; mniejsze osobniki występują w pobliżu brzegów. Rozród Dojrzewa w wieku 3-5 lat, przy długości ciała ok. 20 cm. Tarło porcyjne od V do VII przy temp. wody C, gromadne; jaja składane są w nurcie w płytkich miejscach na podłożu żwirowatym lub kamienistym. Pokarm Bezkręgowa fauna denna (gł. larwy owadów); żeruje w nurcie. Wzrost Żyje ponad 13 lat, dorasta powyżej 80 cm i 7 kg (śr cm i 2-3 kg).

5 BRZANKA (Barbus peloponnesius = B. petenyi)
Wymiar ochronny - 20 cm Rekord Polski - Okres ochronny - nie ma Limit dzienny - 5 kg /łącznie z innymi rybami nielimitowanymi/ Siedlisko Górne biegi rzek o dużym spadku i podłożu kamienistym i żwirowatym. Rozród Dojrzewa w 2-3 roku życia, przy długości ciała ok. 10 cm. Tarło porcyjne od V do VII przy temp wody 16-17,5 C, gromadne; jaja składane są w nurcie w płytkich miejscach na podłożu żwirowatym lub kamienistym. Pokarm Fauna denna. Wzrost Żyje ok. 8 lat. Dorasta 30 cm i 250 g.

6 BRZANA KARPACKA (Barbus cyclolepis)
Wymiar ochronny - 20 cm Rekord Polski – Okres ochronny - od 1 stycznia do 15 lipca Limit dzienny - 5 kg /łącznie z innymi rybami nielimitowanymi/ Siedlisko Rzeki o wartkim nurcie z miejscami kamienistymi. Stwierdzono jej obecność w dorzeczu Sanu, Wisłoki i Dunajca, a także w Strwiążu i Wildze (dopływ Wisły pod Warszawą). Rozród Dojrzewa w wieku 2-5 lat, przy długości ciała powyżej 15 cm. Tarło jak u brzany. Pokarm Fauna denna. Wzrost Żyje ok. 10 lat. Dorasta powyżej 30 cm.

7 CERTA (Vimba vimba) Wymiar ochronny - 30 cm Rekord Polski - 1,74 kg - 51 cm Okres ochronny - w Wiśle od zapory we Włocławku do ujścia - od 1 września do 30 listopada, powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach - od 1 stycznia do 30 czerwca Limit dzienny - 5 szt. /łącznie ze świnką/ Siedlisko Ryba półwędrowna; tworzy również lokalne populacje (stacjonarne lub migrujące) w rzekach i zbiornikach zaporowych. W morzu trzyma się wysłodzonych wód przybrzeżnych, na tarło wędruje do krainy brzany, a nawet lipienia. Rozród Dojrzewa w wieku 4-5 lat przy długości ok. 20 cm. Tarło gromadne, porcyjne, w II połowie maja przy temp. wody 14-15oC w rzekach pomorskich i 17-18oC w dorzeczu Wisły; jaja składane są w nurcie o głębokości 20-80 cm i podłożu żwirowatym lub kamienistym. Pokarm Fauna denna. Żerują aktywnie cały rok, z mniejszą intensywnością w okresie rozrodu. Wzrost Żyje ok. 15 lat, dorasta ok. 50 cm i powyżej 1,5 kg.

8 DORSZ (Gadus morhua) Wymiar ochronny - 35 cm Rekord Polski - 28,9 kg cm Okres ochronny - od 1 czerwca do 31 sierpnia Limit dzienny - Siedlisko Od długości 3-6 cm - przydenny, przebywa w strefie od brzegu do głęb m (nawet do 600 m). Rozród Tarło wiosną przy temp. wody 4-6 C; jaja składane są w toni wodnej (pelagiczne). Pokarm Fauna denna, ryby. Wzrost Żyje ponad 10 lat, dorasta powyżej 1,5 m i osiąga ponad 45 kg (przeważnie ok. 4,5 kg).

9 GŁOWACICA (Hucho hucho)
Wymiar ochronny - 70 cm Rekord Polski - 20,3 kg cm Okres ochronny - od 1 marca do 31 maja Limit dzienny - 1 szt. w ciągu tygodnia /od poniedziałku do niedzieli/ Siedlisko Duże, głębokie, dobrze natlenione i czyste rzeki podgórskie. Lubi miejsca poniżej progów i wodospadów, sąsiedztwo dużych głazów i kamieni, ujścia większych potoków. Jesienią i zimą przebywa w głębszych, spokojniejszych partiach rzek, latem blisko szypotów i ujść zimnych potoków. Rozród Dojrzewa w wieku 3-5 lat przy długości cm. Tarło III-IV przy temp. wody 6-10 C, parami, w nurcie o żwirowatym dnie i głębokości 0,3-1,2 m; jaja składane do gniazd wygrzebanych w podłożu. Pokarm Głównie ryby, także żaby i owady. Najintensywniej żeruje na początku zimy. Wzrost Żyje ponad 20 lat, dorasta powyżej 1,2 m i osiąga ponad 20 kg.

10 JAŹ (Leuciscus idus) Wymiar ochronny - 25 cm Rekord Polski - 5,1 kg - 82 cm Okres ochronny - nie ma Limit dzienny - 10 szt. /łącznie z kleniem/ Siedlisko Rzeki z niedużym prądem i dużą ilością roślin zanurzonych, jeziora, zbiorniki zaporowe, słonawe ujścia rzek i zatoki. Lubi miejsca głębsze z kryjówkami w postaci korzeni nadbrzeżnych drzew. Rozród Dojrzewa w wieku 3-4 lat, przy długości ok. 20 cm. Tarło IV przy temp wody 7-8 C, gromadne; jaja przyklejają się do zeszłorocznej roślinności, liści i gałęzi drzew znajdujących się w wodzie, a także trawy na wylewach. Pokarm Larwy owadów, mięczaki, stawonogi, rośliny, owady opadające na wodę. Wzrost Żyje ponad 10 lat, dorasta powyżej 70 cm i 6 kg.

11 JELEC (Leuciscus leuciscus)
Wymiar ochronny - 15 cm Rekord Polski - Okres ochronny - nie ma Limit dzienny - 5 kg  /łącznie z innymi rybami nielimitowanymi/ Siedlisko Górny i środkowy bieg prawie wszystkich rzek. Trzyma się dna piaszczystego i żwirowatego w głównym nurcie, lubi głębokie zatoki i mielizny. Rozród Dojrzewa w 4 roku życia przy długości ciała powyżej 12 cm. Tarło IV-V przy temp wody 10-12oC, gromadne (w godzinach południowych); jaja składane na podłożu żwirowatym lub kamienistym. Pokarm Larwy owadów, bezkręgowce denne, "pokarm powietrzny". Wzrost Żyje ok. 10 lat, rzadko przekracza 30 cm i 200 g (znane są większe okazy np. 37 cm i 900 g)

12 KARAŚ POSPOLITY (Carassius carassius)
Wymiar ochronny - nie ma Rekord Polski - 3,9 kg - 52 cm Okres ochronny - nie ma Limit dzienny - 5 kg  /łącznie z innymi rybami nielimitowanymi/ Siedlisko Wszędzie, z wyjątkiem szybko płynących potoków i zbiorników górskich. Najlepiej się czuje w płytkich, ciepłych, silnie zarośniętych zbiornikach. Rozród Dojrzewa w wieku 3-5 lat przy dł. ok. 10 cm. Tarło porcyjne od V do VII przy temp. wody powyżej 14 C; ikra składana jest na roślinach w dobrze ogrzanych przybrzeżnych płyciznach. Pokarm Wszystkożerny (bentos, fauna naroślinna wraz z roślinami). Najintensywniej żeruje w miesiącach letnich. Wzrost Tempo wzrostu jest bardzo zróżnicowane; w niekorzystnych warunkach ma tendencję do karłowacenia. Dorasta powyżej 30 cm i 1 kg.

13 KARAŚ SREBRZYSTY (Carassius auratus gibelio)
Wymiar ochronny - nie ma Rekord Polski - 3,4 kg - 53,5 cm Okres ochronny - nie ma Limit dzienny - nie ma Siedlisko Wywodzi się z Azji południowo-wschodniej. Występuje w tych samych wodach, co karaś pospolity. Rozród Dojrzewa w wieku 3-5 lat przy dł cm. Tarło jak karaś pospolity. W populacjach ze znikomą ilością samców rozród odbywa się na drodze ginogenezy, tzn. rozwój jaj stymulowany jest plemnikiem ryby innego gatunku (nie następuje połączenie jąder komórek rozrodczych), a potomstwo, to wyłącznie osobniki żeńskie. Pokarm Jak karaś pospolity, jednak większy udział w jego pokarmie ma zooplankton i rośliny. Wzrost Rośnie szybciej od karasia pospolitego. Tempo wzrostu jest zróżnicowane. Dorasta powyżej 30 cm i 1 kg.

14 KARAŚ ZŁOCISTY (Carassius auratus auratus)
Wymiar ochronny - nie ma Rekord Polski - Okres ochronny - nie ma Limit dzienny - nie ma Siedlisko Ryba ozdobna, jednak ucieczki i świadome uwalnianie przyczyniły się do jej obecności w wodach otwartych, głównie w południowej Polsce. Wymagania - jak karaś srebrzysty. Rozród Dojrzewa w wieku 2 lat. Tarło podobnie jak karaś pospolity. Pokarm Jak karaś srebrzysty. Wzrost Żyje ponad 20 lat, dorasta cm.

15 KARP (Cyprinus carpio)
Karp pełnołuski Karp bezłuski Lustrzeń lampasowy Sazan

16 KARP (Cyprinus carpio)
Wymiar ochronny - 30 cm (nie dotyczy rzek) Rekord Polski - 27 kg cm Okres ochronny - nie ma Limit dzienny - 3 szt. /łącznie z amurem białym, szczupakiem, sandaczem, boleniem, brzaną, lipieniem, pstrągiem potokowym/ Siedlisko Wywodzi się z okolic Morza Kaspijskiego. Ciepłolubny, najlepiej się czuje w temp C. Zamieszkuje stawy, jeziora, rzeki, zbiorniki, także wody słonawe. Lubi się przemieszczać. Rozród Dojrzewa w 3-4 roku życia przy dł. ok. 30 cm. Tarło przy temp C. Rozmnażany w warunkach sztucznych. W niektórych zbiornikach obserwuje się tarło naturalne. Pokarm Fauna denna. Wzrost Ryba długowieczna. Żyje ponad 45 lat, dorasta ponad 1 m i ok. 30 kg.

17 KLEŃ (Leuciscus cephalus)
Wymiar ochronny - 25 cm Rekord Polski - 6,3 kg - 83 cm Okres ochronny - nie ma Limit dzienny - 10 szt. /łącznie z jaziem/ Siedlisko Najlepiej się czuje w szybko płynących wodach o żwirowatym dnie; występuje również w zbiornikach zaporowych, jeziorach i wodach podgrzanych. Jest rybą eurytermiczną i bardzo odporną na zanieczyszczenia. Rozród Dojrzewa w 3-4 roku życia przy dł. ok. 20 cm. Tarło V-VI przy temp. wody ok. 18 C; jaja składane są w nurcie w dobrze nasłonecznionych miejscach, na podłożu żwirowatym i piaszczystym. Pokarm Wszystkożerny (od glonów po ryby i żaby). Wzrost Żyje ponad 10 lat, dorasta powyżej 80 cm i 6 kg (najczęściej powyżej 50 cm i ok. 2 kg).

18 KRĄP (Abramis bjoerkna)
Wymiar ochronny - nie ma Rekord Polski - 1,5 kg - 46,5 cm Okres ochronny - nie ma Limit dzienny - nie ma Siedlisko Rzeki (w rzekach podgórskich sięga dalej niż leszcz), zbiorniki zaporowe, jeziora (głównie litoral), wody słonawe. Rozród Dojrzewa w 2-4 roku życia przy dł. ok. 10 cm. Tarło porcyjne od V do VII przy temp. wody 16-19oC; jaja składane są w strefie przybrzeżnej na roślinności. Pokarm Fauna denna i naddenna. Najaktywniejszy przy temp oC, w godzinach rannych. Wzrost Żyje ponad 17 lat, dorasta powyżej 40 cm i 1 kg (najczęściej do 30 cm i 0,5 kg).

19 LESZCZ (Abramis brama)
Wymiar ochronny - nie ma Rekord Polski - 6,85 kg - 79 cm Okres ochronny - nie ma Limit dzienny - nie ma Siedlisko Rzeki, zbiorniki zaporowe, jeziora, wody słonawe. Rozród Dojrzewa w 6-7 roku życia przy dł cm. Tarło V-VI przy temp. wody C; jaja składane są w przybrzeżnych miejscach jezior i rzek, w starorzeczach, na roślinności. Pokarm Fauna denna. Wzrost Żyje ponad 20 lat, dorasta cm i 5-6 kg.

20 LIN (Tinca tinca) Wymiar ochronny - 25 cm Rekord Polski - 4,05 kg - 64 cm Okres ochronny - nie ma Limit dzienny - 4 szt. /łącznie z węgorzem i sieją/ Siedlisko Jeziora, stawy i spokojnie płynące rzeki nizinne. Najlepiej się czuje w płytkich, ciepłych, silnie zarośniętych zbiornikach o mulistym dnie. Rozród Dojrzewa w wieku 3-4 lat przy dł. ok. 15 cm. Tarło porcyjne od VI do VIII przy temp. wody 19-24oC; ikra składana jest na roślinności zanurzonej w miejscach płytkich i spokojnych. Pokarm Fauna denna (ryje głęboko w mule). Najintensywniej żeruje wiosną. Wzrost Tempo wzrostu jest bardzo zróżnicowane; w niekorzystnych warunkach ma tendencję do karłowacenia. Żyje ponad 15 lat, dorasta powyżej 50 cm i 3 kg.

21 LIPIEŃ (Thymallus thymallus)
Wymiar ochronny - 30 cm Rekord Polski - 1,7 kg - 48 cm Okres ochronny - od 1 marca do 31 maja Limit dzienny - 3 szt. /łącznie z pstrągiem potokowym, brzaną, sandaczem, szczupakiem, boleniem, karpiem, amurem białym/ Siedlisko Czyste rzeki podgórskie. Preferuje odcinki płytkie o dnie kamienistym i żwirowatym. Lubi miejsca poniżej szypotów, zatopionych głazów i między krawędziami dwóch nurtów. Jesienią i zimą przebywa w głębszych, spokojniejszych partiach rzek. Rozród Dojrzewa w wieku 2-3 lat przy długości powyżej 20 cm. Tarło III-IV przy temp. wody 6-10 C, parami, w płytkich miejscach o żwirowatym dnie. Pokarm Fauna denna i "pokarm powietrzny". Intensywność żerowania nie podlega istotnym zmianom sezonowym. Wzrost Krótkowieczny, żyje 6-8 lat, dorasta ok. 50 cm i ponad 1 kg.

22 ŁOSOŚ (Salmo salar) Wymiar ochronny - 50 cm Rekord Polski - 30,4 kg cm Okres ochronny - w Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku - od 1 października do 31 grudnia, a w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele, na odcinku Wisły od zapory we Włocławku do ujścia - od 1 grudnia do końca lutego, a w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele, w pozostałych rzekach - od 1 października do 31 grudnia Limit dzienny - 2 szt. /łącznie z trocią wędrowną i jeziorową/ Siedlisko Ryba wędrowna (dwuśrodowiskowa). Pierwszy okres życia (ok. 2 lat) spędza w rzekach i potokach górskich, drugi (ok. 2 lat) - w morzu, gdzie trzyma się w toni wodnej. Na tarło wędruje do krainy pstrąga. Rozród Dojrzewa w wieku 4-5 lat przy długości cm. Tarło parami od X do I przy temp. wody 6-5oC. Jaja składane są w gniazdach (1,5-4 m dł., ok. 30 cm głęb.) - samica przysypuje złożone jaja żwirem i kamieniami, tworząc kopiec o wysokości ok. 30 cm. Samce mogą się wycierać kolejno z kilkoma samicami. Po rozrodzie większość tarlaków ginie, niewielka część (do 10%) wraca do morza i powtarza tarło (znikoma ilość przystępuje do rozrodu po raz trzeci). Pokarm Młode - fauna denna, pokarm powietrzny i drobne ryby, w morzu - skorupiaki, ryby, pokarm powietrzny. W trakcie wędrówki rozrodczej nie odżywiają się. Wzrost Żyje 5-8 lat, dorasta ok. 150 cm i powyżej 25 kg.

23 MIĘTUS (Lota lota) Wymiar ochronny - 30 cm Rekord Polski - 3,84 kg - 72 cm Okres ochronny - z wyjątkiem Odry od ujścia Warty do granicy z wodami morskimi od 1 grudnia do końca lutego Limit dzienny - 5 kg /łącznie z innymi rybami nielimitowanymi/ Siedlisko Rzeki od krainy pstrąga po wody słonawe, jeziora, zbiorniki zaporowe. Lubi wody chłodne, dobrze natlenione, o dnie mineralnym i z kryjówkami. Rozród Dojrzewa w wieku 2-4 lat przy długości ok. 20 cm. Tarło od XII do III przy temp. wody 0-4oC. Jaja składane są w ciekach o dnie piaszczystym, mulistym, często porośniętym, o głębokości 1-3 m. Pokarm Fauna denna, ryby, żaby, ikra - im większy, tym bardziej drapieżny. Najaktywniejszy przy niskich temperaturach wody, gł. nocą. Wzrost Żyje ponad 10 lat, dorasta powyżej 60 cm i osiąga ponad 2 kg.

24 OKOŃ (Perca fluviatilis)
Wymiar ochronny - nie ma Rekord Polski - 2,65 kg - 50 cm Okres ochronny - nie ma Limit dzienny - 5 kg /łącznie z innymi rybami nielimitowanymi/ Siedlisko Rzeki od krainy pstrąga po wody słonawe, starorzecza, jeziora, zbiorniki zaporowe. Unika zbyt dużego przepływu. Rozród Dojrzewa w wieku 2-4 lat przy długości ok. 15 cm. Tarło IV-V przy temp. wody powyżej 6oC w miejscach o dnie porośniętym, osłoniętych od wiatru i falowania. Jaja składane są w postaci długich wstęg na roślinach, zatopionych krzakach, a także bezpośrednio na dnie. Pokarm Zooplankton, fauna denna, ryby, żaby, raki, ikra. Wzrost Żyje ponad 10 lat, dorasta powyżej 40 cm i ok. 2 kg. Tempo wzrostu i osiągane rozmiary zależą od warunków środowiska.

25 PELUGA (Coregonus peled)
Wymiar ochronny - nie ma Rekord Polski - Okres ochronny - nie ma Limit dzienny - 5 kg /łącznie z innymi rybami nielimitowanymi/ Siedlisko Naturalnym jej siedliskiem są jeziora przepływowe Kołymy. Jest rybą pelagiczną. Do Polski sprowadzono w 1966 r. formę wywodzącą się z jeziora Endyr w dorzeczu Obu i wprowadzono do kilkudziesięciu jezior na terenie Warmii, Mazur, Suwalszczyzny, Pomorza i Wielkopolski. Rozród Dojrzewa w 2-3 roku życia przy dł. ok. 25 cm. Tarło XI-XII przy temp. wody 5-4 C w miejscach o piaszczystym dnie. W naszych warunkach rozród sztuczny, ale tworzy hybrydy z sieją. Pokarm Zooplankton. Wzrost W naszych warunkach - krótkowieczna, żyje ok. 5 lat, dorasta powyżej 50 cm i 2 kg.

26 PŁOĆ (Rutilus rutilus)
Wymiar ochronny - nie ma Rekord Polski - 2,2 kg - 53 cm Okres ochronny - nie ma Limit dzienny - 5 kg /łącznie z innymi rybami nielimitowanymi/ Siedlisko Rzeki od krainy lipienia po wody słonawe, starorzecza, jeziora, zbiorniki zaporowe; unika zbyt dużego przepływu. W dolnym biegu rzek tworzy populacje wędrujące na żer do przybrzeżnych wód morskich. Rozród Dojrzewa w wieku 2-4 lat przy długości ok. 10 cm. Tarło gromadne, jednomiotowe, w IV-V przy temp. wody 12-14oC przy brzegach, w miejscach porośniętych, zacisznych, osłoniętych od wiatru. Jaja składane są na roślinach, łodygach ubiegłorocznej trzciny, a także na kamieniach. Pokarm Zooplankton, fauna denna i naroślinna, mięczaki, w razie konieczności - rośliny. Wzrost Żyje ponad 15 lat, dorasta ok. 50 cm i ok. 2 kg. Tempo wzrostu jest bardzo zróżnicowane, a osiągane rozmiary zależą od warunków środowiska.

27 PSTRĄG POTOKOWY (Salmo trutta m. fario)
Wymiar ochronny - w Wiśle i jej dopływach od źródeł do ujścia Sanu oraz w Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia Bystrzycy oraz w Bystrzycy i jej dopływach 25 cm Okres ochronny - od 1 września do 31 stycznia w pozostałych wodach 30 cm Okres ochronny -od 1 września do 31 grudnia Limit dzienny - 3 szt. /łącznie z lipieniem, brzaną, sandaczem, szczupakiem, boleniem, karpiem, amurem białym/ Siedlisko - Potoki górskie i wyżynne o szybkim nurcie, dnie kamienistym i żwirowatym, czystej i chłodnej wodzie. Trzyma się kryjówek wśród kamieni, podmytych korzeni i w zagłębieniach dna. Rozród - Dojrzewa w wieku 2-3 lat przy długości poniżej 20 cm (14-28). Tarło parami IX-XII przy temp. wody 9-2 C. Jaja składane są w gniazdach (samica wykonuje zagłębienie w żwirowatym dnie) i przysypywane żwirem. Pokarm - Fauna denna, pokarm powietrzny i wymyty z brzegów, drobne ryby, żaby. Wzrost - Żyje ok. 10 lat, dorasta powyżej 70 cm i osiąga ponad 4 kg. Rekord Polski - 5,526 kg - 77,5 cm

28 PSTRĄG ŹRÓDLANY (Salvelinus fontinalis)
Wymiar ochronny - nie ma Rekord Polski - 2,16 kg - 48,5 cm Okres ochronny - nie ma Limit dzienny - 4 szt. /łącznie z pstrągiem tęczowym/ Siedlisko Naturalnym jego siedliskiem są strumienie i jeziora (o dnie kamienistym lub żwirowatym oraz czystej i chłodnej wodzie) w północno-wschodniej części Ameryki Północnej. Do Polski sprowadzony pod koniec XIX wieku do zarybiania uregulowanych odcinków rzek i potoków górskich (nie wymaga kryjówek); wsiedlono go również do Morskiego Oka w Tatrach. Rozród Dojrzewa w wieku 2-3 lat przy długości ok. 20 cm (14-28). Tarło parami X-XII przy temp. wody poniżej 9 C. W naszych warunkach rozradzany sztucznie, ale w warunkach naturalnych może tworzyć hybrydy z pstrągiem potokowym (niepłodne, ale bardzo ładnie ubarwione "tygrysy"). Pokarm Fauna denna, pokarm powietrzny i wymyty z brzegów, drobne ryby, żaby. Wzrost Żyje ok. 5 lat, dorasta do 50 cm i ok. 2 kg.

29 PSTRĄG TĘCZOWY (Oncorhynchus mykiss)
Wymiar ochronny - nie ma Rekord Polski - 7,3 kg - 75 cm Okres ochronny - nie ma Limit dzienny - 4 szt. /łącznie z pstrągiem źródlanym/ Siedlisko Naturalnym jego siedliskiem są rzeki i potoki (o dnie kamienistym lub żwirowatym oraz czystej i chłodnej wodzie) w zachodniej części Ameryki Północnej, gdzie tworzy formy osiadłe i wędrowne. Do Europy sprowadzono pod koniec XIX wieku różne formy i z nich wykształciły się lokalne populacje, wykazujące bardzo dużą plastyczność. W warunkach naturalnych większość wykazuje silną tendencję do wędrowania do morza. Rozród Dojrzewa w wieku 2-3 lat przy długości ok. 20 cm. Tarło II-V przy temp. wody ok. 4 C. W naszych warunkach rozradzany sztucznie. Pokarm Fauna denna, pokarm powietrzny i wymyty z brzegów, drobne ryby, żaby. Wzrost Żyje ok. 5 lat, dorasta powyżej 70 cm i osiąga ponad 6 kg

30 ROZPIÓR (Abramis ballerus)
Wymiar ochronny – Rekord Polski - 0,98 kg - 45 cm Okres ochronny - nie ma Limit dzienny - 5 kg /łącznie z innymi rybami nielimitowanymi/ Siedlisko Dolny bieg rzek i słonawe zatoki (w północno-zachodniej Polski). Rozród Dojrzewa w 3-5 roku życia przy dł. ok. 20 cm. Tarło IV-V przy temp. wody 12 C; jaja składane są na płyciznach przybrzeżnych na roślinności i kamieniach. Pokarm Zooplankton (czasem uważany jest za jedynego planktonofaga w rodzinie karpiowatych). Wzrost Żyje ok. 10 lat, dorasta ok. 50 cm i 2-3 kg.

31 SANDACZ (Stizostedion lucioperca)
Wymiar ochronny - 45 cm Rekord Polski - 15,6 kg cm Okres ochronny - od 1 stycznia do 31 maja Limit dzienny - 3 szt. /łącznie ze szczupakiem, boleniem, lipieniem, pstrągiem potokowym, brzaną, karpiem, amurem białym/ Siedlisko Rzeki od krainy brzany po wody słonawe, zbiorniki zaporowe i jeziora o małej przezroczystości (0,1-1,5 m). Rozród Dojrzewa w wieku 2-4 lat przy długości ok. 30 cm. Tarło IV-VI przy temp. wody powyżej C. Ikra składana jest na dnie przygotowanego gniazda, na roślinach lub faszynie używanej do regulacji rzek; złożone jaja są ochraniane. Pokarm Drapieżnik. Początkowo zooplankton i fauna denna, po osiągnięciu 3 cm zaczynają przeważać ryby. Wzrost Żyje ponad 10 lat, dorasta powyżej 80 cm i 10 kg. .

32 SIEJA (Coregonus lavaretus)
Wymiar ochronny - 35 cm Rekord Polski - 3,75 kg - 74 cm Okres ochronny - od 15 października do 31 grudnia Limit dzienny - 4 szt. /łącznie z węgorzem i linem/ Siedlisko Tworzy szereg form ekologicznych: wędrowna, rzeczna, jeziorowa (pelagiczne i denne). Wymaga wód czystych, dobrze natlenionych, o chłodnej wodzie. Rozród Dojrzewa w 3-4 roku życia przy dł. ok. 35 cm. Tarło XI-XII przy temp. wody 6-4 C w miejscach o dnie piaszczystym lub żwirowato-kamienistym i głębokości 2-10 m. Pokarm Zależnie od formy: pelagiczne (gęstofiltrowe) - gł. zooplankton, denne (rzadkofiltrowe) - wszystkożerne (niektóre z tendencją do drapieżnictwa). Wzrost Żyje ponad 10 lat, zależnie od formy dorasta powyżej 70 cm i 3,5 kg

33 SUM (Silurus glanis) Wymiar ochronny - 70 cm Rekord Polski - 76,15 kg cm Okres ochronny - w Odrze od ujścia Warty do granicy z wodami morskimi - od 1 marca do 31 maja, w pozostałych wodach - od 1 listopada do 30 czerwca Limit dzienny - 1 szt. Siedlisko - Głębokie rzeki i jeziora o ciepłej wodzie (w rzekach zdecydowanie liczniejszy), prowadzi denny tryb życia, wybiera miejsca o powolnym nurcie i mulistym dnie, z kryjówkami. Rozród - Dojrzewa w wieku 3-6 lat przy długości ok. 60 cm. Tarło VI-VII przy temp. wody powyżej 18 C. Ikra fitofilna, składana jest na dnie gniazda przygotowanego najczęściej w zacisznych miejscach miedzy trzciną na głęb cm; złożone jaja są ochraniane przez samca. Pokarm - Drapieżnik - ok. 80% pokarmu stanowią ryby. Najintensywniej żeruje przy temp C, najwięcej pokarmu zjada na wiosnę. Wzrost - Długowieczny, żyje ponad 20 lat, dorasta powyżej 2 m i 50 kg.

34 SUMIK KARŁOWATY (Ictalurus nebulosus)
Wymiar ochronny - nie ma Rekord Polski - 1,25 kg - 45 cm Okres ochronny - nie ma Limit dzienny - 5 kg /łącznie z innymi rybami nielimitowanymi/ - po złowieniu nie należy wypuszczać ani do łowiska, w którym został złowiony, ani do innych wód !!! Siedlisko Wody stojące, stawy, jeziora i wolno płynące rzeki o mulistym, porośniętym dnie. Bardzo odporny na wahania temperatury, złe warunki tlenowe i zanieczyszczenia. Najchętniej przebywa na zarośniętych płyciznach. Rozród Dojrzewa w wieku 2-3 lat przy długości ok. 15 cm. Tarło VI-VII przy temp. wody ok. 21oC. Ikra składana jest do gniazda przygotowanego wśród roślinności; złożone jaja i wylęgnięte larwy są ochraniane przez samca. Pokarm Bardzo żarłoczny, wszystkożerny. Wzrost Żyje ponad 5 lat, rzadko dorasta powyżej 25 cm i 250 g.

35 SZCZUPAK (Esox lucius)
Wymiar ochronny - 45 cm Rekord Polski - 24,1 kg cm Okres ochronny - od 1 stycznia do 30 kwietnia Limit dzienny - 3 szt. /łącznie z sandaczem, boleniem, lipieniem, pstrągiem potokowym, brzaną, karpiem, amurem białym/ Siedlisko Rzeki poniżej krainy lipienia, jeziora i zbiorniki, wody słonawe; trzyma się miejsc porośniętych. Rozród Dojrzewa w wieku 2-3 lat przy długości ok. 30 cm. Tarło III-V przy temp. wody 6-14 C. Ikra fitofilna, rozsiewana na dużej przestrzeni, składana jest w dzień na zarośniętych rozlewiskach w miejscach zacisznych, chronionych przed falowaniem, na głęb. 0,15-3,5 m (w dużych jeziorach także na górkach podwodnych, nawet na głęb. 7 m). Pokarm Drapieżnik dzienny. Wzrost Żyje ponad 15 lat, dorasta powyżej 1 m i 20 kg.

36 ŚLEDŹ (Clupea harengus)
Wymiar ochronny - 16 cm Rekord Polski Okres ochronny - nie ma Limit dzienny – nie ma Siedlisko Ryba stadna (tworzy ogromne ławice), tworzy wiele lokalnych ras, przebywa w strefie otwartej wody do głęb. 250 m. Rozród Dojrzewa w wieku 2-3 lat przy długości ok. 10 cm. Tarło zależnie od grupy: od VIII do I lub zimą do wczesnej wiosny; złożona ikra opada na dno, tworząc kilka warstw. Pokarm Organizmy planktonowe (widłonogi, krewetki, larwy ryb). Wzrost Rzadko przekracza 40 cm, dożywa lat.

37 ŚWINKA (Chondrostoma nasus)
Wymiar ochronny - 25 cm Rekord Polski - 2,06 kg - 57 cm Okres ochronny - od 1 stycznia do 15 maja Limit dzienny - 5 szt. /łącznie z certą/ Siedlisko Rzeki górskie i podgórskie, prowadzi stadny tryb życia w strefie nurtu; spotykana także w zbiornikach zaporowych. Rozród Dojrzewa w wieku 3-5 lat, przy długości ciała ok. 20 cm. Tarło w IV-V przy temp. wody C, gromadne; jaja składane są w nurcie w płytkich miejscach (do 1 m) o dnie żwirowatym lub piaszczystym, z większymi kamieniami. Pokarm Glony poroślowe zeskrobywane z różnego podłoża; żeruje cały rok. Wzrost Żyje ponad 10 lat, dorasta powyżej 50 cm i 2 kg. .

38 TOŁPYGA BIAŁA (Hypophthalmichthys molitrix)
Wymiar ochronny - nie ma Rekord Polski - Okres ochronny - nie ma Limit dzienny - 5 kg /łącznie z innymi rybami nielimitowanymi/ Siedlisko Rzeki nizinne, kanały, starorzecza, zbiorniki i jeziora. Naturalnym jej siedliskiem są wielkie rzeki Azji od Amuru po Rzekę Czerwoną (jak amura). Dobrze znosi niskie temperatury wody zimą oraz małą zawartość tlenu w wodzie. Rozród Dojrzewa, zależnie od temperatury wód, od 3 do 10 roku życia (w Polsce, w wodach podgrzanych ok. 4-6 roku życia), przy długości powyżej 40 cm. W naszych warunkach nie rozradza się naturalnie. Pokarm Fitoplankton, zooplankton, detrytus. Najintensywniej żeruje przy temp. wody C. Wzrost Żyje ok. 15 lat, dorasta ok. 1 m i 20 kg.

39 TOŁPYGA PSTRA (Aristichthys nobilis)
Wymiar ochronny - nie ma Rekord Polski - 51,5 kg cm Okres ochronny - nie ma Limit dzienny - 5 kg /łącznie z innymi rybami nielimitowanymi/ Siedlisko Rzeki nizinne, kanały, starorzecza, zbiorniki i jeziora. Naturalnym jej siedliskiem są wielkie rzeki Azji od Żółtej Rzeki po Rzekę Czerwoną. Dobrze znosi niską temperaturę wody podczas zimowania oraz małą zawartość tlenu w wodzie. Rozród Dojrzewa, zależnie od temperatury wód, od 4 do 10 roku życia (w Polsce, w wodach podgrzanych ok. 5-7 roku życia), przy długości powyżej 50 cm. Tarło przy temp C. W naszych warunkach nie rozradza się naturalnie. Pokarm Głównie zooplankton. Najintensywniej żeruje przy temp. wody C. Wzrost Żyje ok. 15 lat, dorasta powyżej 1,4 m i osiąga ponad 40 kg.

40 TROĆ JEZIOROWA (Salmo trutta m. lacustris)
Wymiar ochronny - 50 cm Rekord Polski - 6,5 kg - 85 cm Okres ochronny - od 1 września do 31 stycznia Limit dzienny - 2 szt. /łącznie z łososiem i trocią wędrowną/ Siedlisko - W okresie młodocianym (ok. 2 lat) przebywa w dopływach (o charakterze górskim) potem spływa do jezior lub zbiorników zaporowych, gdzie trzyma się w toni wodnej (niektóre mogą spłynąć do morza i zmieniać się w trocie wędrowne). Na tarło wędruje do dopływów (niektóre mogą się trzeć w zbiorniku). Występuje w jeziorach położonych w dorzeczach górnej Wdy, Brdy i Drawy (najliczniej w jeziorze Wdzydze); udało się wsiedlenie do zbiorników zaporowych (m.in. w Solinie) oraz restytucja w jeziorze Hańcza. Rozród - Dojrzewa w wieku 4-5 lat przy długości ok. 50 cm. Tarło parami od IX do XII przy temp. wody 9-6oC. Jaja składane są w gniazdach. W tarle mogą brać udział młodociane samce, które nie spłynęły jeszcze do zbiornika. Część osobników (ponad 20%) powtarza tarło (niektóre nawet czterokrotnie). Pokarm - Młode - fauna denna, pokarm powietrzny i drobne ryby, w zbiorniku - gł. ryby, ale również fauna denna, żaby, pokarm powietrzny. Wzrost - Żyje 5-10 lat, dorasta powyżej 80 cm i osiąga ponad 10 kg.

41 TROĆ WĘDROWNA (Salmo trutta m. trutta)
Wymiar ochronny - 35 cm Rekord Polski - 14,6 kg cm Okres ochronny - w Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku - od 1 października do 31 grudnia, a w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele, na odcinku Wisły od zapory we Włocławku do ujścia - od 1 grudnia do końca lutego, a w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele, w pozostałych rzekach - od 1 października do 31 grudnia Limit dzienny - 2 szt. /łącznie z łososiem i trocią jeziorową/ Siedlisko - Ryba wędrowna (dwuśrodowiskowa). Pierwszy okres życia (ok. 2 lat) spędza w rzekach i potokach górskich, drugi (ok. 2-3 lat) - w morzu, gdzie trzyma się w toni wodnej. Na tarło wędruje do krainy pstrąga. Rozród - Dojrzewa w wieku 4-5 lat przy długości cm. Tarło parami od IX do I przy temp. wody 10-6oC. Jaja składane są w gniazdach. W tarle mogą brać udział samce, które nie były w morzu. Po rozrodzie większość tarlaków ginie (śmiertelność jest mniejsza niż u łososia), część (ok. 10%) wraca do morza i powtarza tarło, niewielka ilość przystępuje do rozrodu kilkakrotnie. Pokarm - Młode - fauna denna, pokarm powietrzny i drobne ryby, w morzu - skorupiaki, ryby, pokarm powietrzny. Rozpoczynając wędrówkę rozrodczą nie przerywają pobierania pokarmu. Wzrost - Żyje 5-8 lat, dorasta powyżej 100 cm i ok. 20 kg.

42 WĘGORZ (Anguilla aanguilla)
Wymiar ochronny - 40 cm Rekord Polski - 6,43 kg cm Okres ochronny - nie ma Limit dzienny - 4 szt. /łącznie z linem i sieją/ Siedlisko - Ryba wędrowna (dwuśrodowiskowa). Podczas swego życia trzykrotnie zmienia środowisko. Pierwszy okres życia - rozwój embrionalny i larwalny (2,5-3 lata) - spędza w morzu, początkowo biernie unoszony przez Prąd Zatokowy, a po osiągnięciu szelfu kontynentalnego przeobraża się i podejmuje wędrówkę w górę rzek (reotaksja dodatnia), by wejść w okres życia stosunkowo osiadłego (6-8 lat), aż do chwili, gdy pojawi się "zew" wędrówki rozrodczej (reotaksja ujemna) do Morza Sargassowego. Jest ciepłolubny (optymalna temp C, odporny na krótkotrwałe spadki zawartości tlenu w wodzie Rozród -Dojrzewa po kilkuletnim pobycie w wodach śródlądowych przy długości cm (samce mniejsze, samice - większe). Tarło w Morzu Sargassowym, prawdopodobnie na głęb. poniżej 100 m, wiosną (od III); po rozrodzie ginie. Pokarm - Fauna denna, drobne ryby, raki. Wzrost - W wodach śródlądowych żyje 3-15 lat, dorasta powyżej 100 cm i 3 kg.

43 WZDRĘGA (Scardinius erythrophthalmus)
Wymiar ochronny - 15 cm Rekord Polski - 1,44 kg - 44 cm Okres ochronny - nie ma Limit dzienny - 5 kg /łącznie z innymi rybami nielimitowanymi/ Siedlisko - Głównie wody stojące (starorzecza, zaciszne odnogi, jeziora, zbiorniki zaporowe), a także dolny bieg rzek; trzyma się roślinności przybrzeżnej. Rozród - Dojrzewa w wieku 2-3 lat przy długości ok. 10 cm. Tarło przeważnie jednomiotowe, w V przy temp. wody ok. 18oC; jaja składane są na roślinach, a także na glonach nitkowatych. Pokarm - Miękka roślinność naczyniowa z niewielką domieszką pokarmu zwierzęcego. Wzrost - Żyje ponad 10 lat, dorasta powyżej 35 cm i 1 kg.


Pobierz ppt "Materiały do szkolenia młodzieży PZW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google