Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych"— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Andrzej Kamiński Anna Sroka Warszawa - Natolin Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

2 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Instytut został powołany ustawą z 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i jest państwową osobą prawną. Jego organizowanie rozpoczęło się w końcu 1999 r. Celem Instytutu jest służenie organom władzy państwowej oraz społeczeństwu polskiemu poprzez uczestnictwo w kształtowaniu polityki zagranicznej oraz pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o sprawach międzynarodowych. Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

3 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Do zadań Instytutu należą w szczególności: prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych, przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych, doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zadania związane ze stosunkami międzynarodowymi i polityką zagraniczną RP, upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych, utrzymywanie kontaktów z ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w Polsce i za granicą, gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej oraz prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej, działalność wydawnicza. Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

4 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Zatrudnia analityków – specjalistów w zakresie polityki i stosunków międzynarodowych Prowadzi cztery stałe programy badawcze Stosunki bilateralne w Europie Program bezpieczeństwa Program Unii Europejskiej Międzynarodowe stosunki gospodarcze i bezpieczeństwo energetyczne Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

5 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Creating a Sphere of Security in the Wider Central Europe: Sharing V4 Know-how in Cooperation on Security with the Neighboring Regions PISM, Ustav Mezinarodnich Vstahu (Praga), Magyar Kulugyi Intezet (Budapeszt), Slovenska Spolecnost pre zahranicnu politiku (Bratysława) Polsko-czeska platforma analityczna ( – konferencja podsumowująca doświadczenia prezydencji czeskiej) Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

6 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Posiada własne wydawnictwo Publikuje prace naukowe Wydaje serię Polskich Dokumentów Dyplomatycznych Wydaje czasopisma: Sprawy Międzynarodowe Polski Przegląd Dyplomatyczny Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej Yearbook of Polish Foreign Policy Evropa, i inne Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

7 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Jeden z 50-ciu najlepszych think tanków na świecie spoza USA Jedna z siedmiu najważniejszych instytucji mających wpływ na politykę (policymakers) w świecie. (wg Think Tanks and Civil Societies Program International Relations Program University of Pennsylvania) Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

8 Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Biblioteka PISM Działa formalnie od 1996, faktycznie od 1999 Przejęła zbiory: PISM BiIN MSZ Akademii Dyplomatycznej do 2005 Od 50-ciu lat na Wareckiej 1A Od 2009 roku Księgozbiór Podręczny Akademii Dyplomatycznej - Tyniecka 15/17 Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

9 Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Biblioteka PISM Zbiory jednostek na koniec 2008 Około 300 tytułów czasopism bieżących w tym 50 online Bazy: Keesing’s Records of World Events Hein Online Baza „Artykuły” Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

10 Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Biblioteka PISM Bazy cd.: EBSCO – m.in.: International Security & Counter-Terrorism Reference Center (ISCTRC) Military & Government Collection GalleryWatch CRS Reports Political Science Complete World Economic Outlook Databases Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

11 Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Biblioteka PISM Bazy cd.: PAP: Kraje świata Who Is Who ONZ: Official Document System Treaty Collection Średnio w roku odwiedza nas 10 tys. czytelników Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

12 Biblioteka PISM Działalność międzynarodowa
Członek European Information Network on International Relations and Area Studies Współtworzymy Wielojęzyczny Tezaurus Stosunków Międzynarodowych i Studiów Regionalnych Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

13 Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Biblioteka PISM Dostęp do informacji o zbiorach poprzez katalog oparty o oprogramowanie ALEPH ze strony Całość obsługi zamówień i zapisów elektronicznie poprzez katalog Współpraca międzybiblioteczna na podstawie porozumienia dostępnego online Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

14 Kolekcje Biblioteki PISM
Zbiór główny Kolekcja Dokumentów Dyplomatycznych Depozyt ONZ Depozyt latynoamerykanistyczny R. Stemplowskiego Dokumenty Ligi Narodów Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

15 Kolekcje Biblioteki PISM Zbiór główny
Książki Ok tytułów dotyczących Unii Europejskiej Czasopisma Drukowane, online Ok. 30 tytułów poświęconych UE Specjalne Mikroformy Bazy Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

16 Kolekcje Biblioteki PISM Zbiór główny – książki i czasopisma
Zakres tematyczny: świat jako system; Rzeczpospolita Polska a globalizacja; współczesna polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej; Rzeczpospolita Polska w UE; Rzeczpospolita Polska w NATO; Rzeczpospolita Polska i kraje sąsiednie; stosunki dwustronne Rzeczypospolitej Polskiej; obraz Polski w świecie; instytucje formujące lub realizujące politykę zagraniczną lub związane z funkcjonowaniem państw w systemie światowym (konstytucyjne organy państwa, koordynacja polityczna; służba cywilna, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (w tym - służba dyplomatyczna, służba konsularna), urzędy centralne, bank centralny, policja, służby specjalne, siły zbrojne; instytucje, organizacje i konferencje międzynarodowe; media; przedsiębiorstwa ponadnarodowe; itp.); funkcje założone i rzeczywiste tych instytucji w odniesieniu do spraw/stosunków międzynarodowych; metodologia badań w zakresie spraw/stosunków międzynarodowych. studia regionalne Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

17 Kolekcje Biblioteki PISM Zbiór główny – książki i czasopisma
China Quarterly Review of International Studies Washington Quarterly European Union Politics European Security Cambridge Review of International Affairs Vestnik Analitiki Journal of Common Market Studies Journal of European Integration History European Economy Forum Europejskie Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego Wspólnoty Europejskie Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

18 Kolekcje Biblioteki PISM Kolekcja Dokumentów Dyplomatycznych
17 serii dokumentów dyplomatycznych różnych krajów – dostęp ze strony Biblioteki Między innymi: Polska USA Japonia Niemcy Australia Izrael… Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

19 Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Kolekcje Biblioteki PISM Depozyt Latynoamerykanistyczny Ryszarda Stemplowskiego Powołany w 2006 roku na mocy umowy z Ryszardem Stemplowskim, pierwszym dyrektorem nowego PISM. Liczy 1461 jednostek, jest sukcesywnie powiększany. Tematyka: Ameryka Łacińska Islam, Azja Środkowa, Afryka Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

20 Kolekcje Biblioteki PISM Depozyt ONZ
- status biblioteki depozytowej ONZ - depozyt częściowy: oficjalne dokumenty głównych organów ONZ (General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Secretariat) publikacje z kodem literowo-numerycznym (np. II.B -Economic Development ; II.C - World Economy itd.) United Nations Treaty Series Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

21 Kolekcje Biblioteki PISM Depozyt ONZ
periodyki dostępne w ramach prenumeraty: - Cepal Review - Law of the Sea Bulletin - Monthly Bulletin of Statistics - Population and Vital Statistics Report - Transnational Corporations - UN Chronicie - Official Records – do 2003 roku; obecnie udostępniane w bazie Official Document System - ODS. Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

22 Kolekcje Biblioteki PISM Depozyt ONZ
Publikacje agencji wyspecjalizowanych ONZ - m.in.: - Banku Światowego - Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (ICJ) - Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) - Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) - Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) - Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) - Światowej Organizacji Handlu (WTO) - Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) - Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

23 Kolekcje Biblioteki PISM Depozyt ONZ
Rok 2008 liczba czasopism ONZ w Bibliotece PISM: vol. publikacji zwartych: vol. razem: vol. Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

24 Kolekcje Biblioteki PISM Dokumenty Ligi Narodów
sprawozdania i raporty z obrad Zgromadzenia z lat ok pozycji Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

25 Kolekcje Biblioteki PISM Dokumenty Ligi Narodów
I.A.Commissions administratives I.B.Protection des minorités II.Section financière et Service d’études économiques – Section des relations économiques III.Hygiène IV.Questions sociales V.Section juridique VI.A.Mandats VI.B.Esclavage VII.Section politique VIII.Communications et transit IX.Désarmement X.Administration financière de la Société des Nations XI.Trafic de l’opium et autres drogues nuisibles XII.Coopération intellectuelle XIII.Réfugiés  Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

26 Kolekcje Biblioteki PISM Dokumenty Ligi Narodów
- Section d’information – Assemblée - Section d’information – Conseil - Section d’information – Journal Officiel - Section d’information – Questions générales. Activés et organisation du Sècretariat, etc. Publications de la Bibliothèque Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

27 Wymiana publikacji w Bibliotece PISM
partnerzy zagraniczni instytucje polskie zakres tematyczny wymiany: stosunki międzynarodowe polityka zagraniczna gospodarka światowa prawo międzynarodowe bezpieczeństwo międzynarodowe integracja europejska itp. Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

28 Wymiana publikacji w Bibliotece PISM
partnerzy zagraniczni m.in.: - Chatham House – Wielka Brytania – (The World Affairs, International Affairs) - Stockholm International Peace Research Institute – Szwecja - (SIPRI Yearbook) - German Council on Foreign Relations – Niemcy – (Internationale Politik) - German Institute for International and Security Affairs – Niemcy – (publikacje) - EU Institute for Security Studies – Francja – (publikacje) - French Institute of International Relations – Francja – (Politique Étrangère) - Canadian Institute of International Affairs – Kanada – (International Journal) - Institute for World Economy and International Relations – Rosja (Mirovaâ Ekonomika i Meždunarodnye Otnošeniâ) - Council on Foreign Relations – USA – (Foreign Affairs) - Library of Congress – USA – (publikacje) Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

29 Wymiana publikacji w Bibliotece PISM
partnerzy polscy – m.in.: - Instytut Historii PAN – (Dzieje Najnowsze) - Instytut Studiów Politycznych PAN – (Rocznik Polsko-Niemicki, Studia Polityczne) - Ośrodek Studiów Wschodnich (Biuletyn OSW, publikacje) - Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (Rocznik, publikacje) - Instytut Geopolityki (Geopolityka) - Biuro Informacji Rady Europy (Biuletyn) Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

30 Wymiana publikacji w Bibliotece PISM
Publikacje PISM: Czasopisma: - Polish Quarterly of International Affairs - Polski Przegląd Dyplomatyczny - Sprawy Międzynarodowe - Evropa - Yearbook Polish Foreign Policy a także: - Polskie Dokumenty Dyplomatyczne - publikacje zwarte wydawane przez Instytut Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

31 Wymiana publikacji w Bibliotece PISM
FRANCJA: European Union Institute for Security Studies Institute for Security Studies NIEMCY: Stiftung Wissenschaft und Politik Zentrum für Europäische Integrationsforschung (ZEI) POLSKA: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej Instytut Studiów Politycznych PAN Ośrodek Studiów Wschodnich Ok. 30 % publikacji, które dostajemy w ramach wymiany, dotyczy Unii Europejskiej. Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

32 Wymiana publikacji w Bibliotece PISM
European Union Institute for Security Studies War crimes, conditionality and EU integration in the Western Balkans / Judy Batt [et al.] ; edited by Judy Batt and Jelena Obradovic-Wochnik. Security sector reform in Afghanistan : the EU's contribution / Eva Gross. Institute for Security Studies: The EU and the world in 2009 : European perspectives on the new American foreign policy agenda / edited by Álvaro de Vasconcelos and Marcin Zaborowski ; contributors Esra Bulut [et al.]. Stiftung Wissenschaft und Politik: Nationalismus im EU-Parlament : Parteien, Standpunkte und Gegenstrategien vor den Europawahlen 2009 / Sabine Riedel ; Stiftung Wissenschaft und Politik - Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit. Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

33 Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

34 Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Dziękujemy za uwagę Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych


Pobierz ppt "Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google