Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.pism.pl Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Andrzej Kamiński Anna Sroka Warszawa - Natolin 09.10.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.pism.pl Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Andrzej Kamiński Anna Sroka Warszawa - Natolin 09.10.2009."— Zapis prezentacji:

1 www.pism.pl Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Andrzej Kamiński Anna Sroka Warszawa - Natolin 09.10.2009

2 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Instytut został powołany ustawą z 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i jest państwową osobą prawną. Jego organizowanie rozpoczęło się w końcu 1999 r. Instytut został powołany ustawą z 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i jest państwową osobą prawną. Jego organizowanie rozpoczęło się w końcu 1999 r. Celem Instytutu jest służenie organom władzy państwowej oraz społeczeństwu polskiemu poprzez uczestnictwo w kształtowaniu polityki zagranicznej oraz pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o sprawach międzynarodowych. Celem Instytutu jest służenie organom władzy państwowej oraz społeczeństwu polskiemu poprzez uczestnictwo w kształtowaniu polityki zagranicznej oraz pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o sprawach międzynarodowych.

3 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Do zadań Instytutu należą w szczególności: Do zadań Instytutu należą w szczególności: prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych, prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych, przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych, przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych, doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zadania związane ze stosunkami międzynarodowymi i polityką zagraniczną RP, doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zadania związane ze stosunkami międzynarodowymi i polityką zagraniczną RP, upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych, upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych, utrzymywanie kontaktów z ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w Polsce i za granicą, utrzymywanie kontaktów z ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w Polsce i za granicą, gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej oraz prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej, gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej oraz prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej, działalność wydawnicza. działalność wydawnicza.

4 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Zatrudnia analityków – specjalistów w zakresie polityki i stosunków międzynarodowych Zatrudnia analityków – specjalistów w zakresie polityki i stosunków międzynarodowych Prowadzi cztery stałe programy badawcze Prowadzi cztery stałe programy badawcze Stosunki bilateralne w Europie Stosunki bilateralne w Europie Program bezpieczeństwa Program bezpieczeństwa Program Unii Europejskiej Program Unii Europejskiej Międzynarodowe stosunki gospodarcze i bezpieczeństwo energetyczne Międzynarodowe stosunki gospodarcze i bezpieczeństwo energetyczne

5 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Creating a Sphere of Security in the Wider Central Europe: Sharing V4 Know-how in Cooperation on Security with the Neighboring Regions Creating a Sphere of Security in the Wider Central Europe: Sharing V4 Know-how in Cooperation on Security with the Neighboring Regions PISM, Ustav Mezinarodnich Vstahu (Praga), Magyar Kulugyi Intezet (Budapeszt), Slovenska Spolecnost pre zahranicnu politiku (Bratysława) PISM, Ustav Mezinarodnich Vstahu (Praga), Magyar Kulugyi Intezet (Budapeszt), Slovenska Spolecnost pre zahranicnu politiku (Bratysława) Polsko-czeska platforma analityczna (28.09.09 – konferencja podsumowująca doświadczenia prezydencji czeskiej) Polsko-czeska platforma analityczna (28.09.09 – konferencja podsumowująca doświadczenia prezydencji czeskiej)

6 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Posiada własne wydawnictwo Posiada własne wydawnictwo Publikuje prace naukowe Publikuje prace naukowe Wydaje serię Polskich Dokumentów Dyplomatycznych Wydaje serię Polskich Dokumentów Dyplomatycznych Wydaje czasopisma: Wydaje czasopisma: Sprawy Międzynarodowe Sprawy Międzynarodowe Polski Przegląd Dyplomatyczny Polski Przegląd Dyplomatyczny Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej Yearbook of Polish Foreign Policy Yearbook of Polish Foreign Policy Evropa, i inne Evropa, i inne

7 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Jeden z 50-ciu najlepszych think tanków na świecie spoza USA Jeden z 50-ciu najlepszych think tanków na świecie spoza USA Jedna z siedmiu najważniejszych instytucji mających wpływ na politykę (policymakers) w świecie. Jedna z siedmiu najważniejszych instytucji mających wpływ na politykę (policymakers) w świecie. (wg Think Tanks and Civil Societies Program International Relations Program University of Pennsylvania)

8 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Biblioteka PISM Działa formalnie od 1996, faktycznie od 1999 Działa formalnie od 1996, faktycznie od 1999 Przejęła zbiory: Przejęła zbiory: PISM 1947-1993 PISM 1947-1993 BiIN MSZ 1993-1999 BiIN MSZ 1993-1999 Akademii Dyplomatycznej do 2005 Akademii Dyplomatycznej do 2005 Od 50-ciu lat na Wareckiej 1A Od 50-ciu lat na Wareckiej 1A Od 2009 roku Księgozbiór Podręczny Akademii Dyplomatycznej - Tyniecka 15/17 Od 2009 roku Księgozbiór Podręczny Akademii Dyplomatycznej - Tyniecka 15/17

9 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Biblioteka PISM Zbiory 171059 jednostek na koniec 2008 Zbiory 171059 jednostek na koniec 2008 Około 300 tytułów czasopism bieżących w tym 50 online Około 300 tytułów czasopism bieżących w tym 50 online Bazy: Bazy: Keesings Records of World Events Keesings Records of World Events Hein Online Hein Online Baza Artykuły Baza Artykuły

10 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Biblioteka PISM Bazy cd.: Bazy cd.: EBSCO – m.in.: EBSCO – m.in.: International Security & Counter-Terrorism Reference Center (ISCTRC) International Security & Counter-Terrorism Reference Center (ISCTRC) Military & Government Collection Military & Government Collection GalleryWatch CRS Reports GalleryWatch CRS Reports Political Science Complete Political Science Complete World Economic Outlook Databases World Economic Outlook Databases

11 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Biblioteka PISM Bazy cd.: Bazy cd.: PAP: PAP: Kraje świata Kraje świata Who Is Who Who Is Who ONZ: ONZ: Official Document System Official Document System Treaty Collection Treaty Collection Średnio w roku odwiedza nas 10 tys. czytelników Średnio w roku odwiedza nas 10 tys. czytelników

12 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Biblioteka PISM Działalność międzynarodowa Członek European Information Network on International Relations and Area Studies Członek European Information Network on International Relations and Area Studies Współtworzymy Wielojęzyczny Tezaurus Stosunków Międzynarodowych i Studiów Regionalnych Współtworzymy Wielojęzyczny Tezaurus Stosunków Międzynarodowych i Studiów Regionalnych http://www.ireon-portal.de/index.php?id=91&L=1 http://www.ireon-portal.de/index.php?id=91&L=1 http://www.ireon-portal.de/index.php?id=91&L=1

13 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Biblioteka PISM Dostęp do informacji o zbiorach poprzez katalog oparty o oprogramowanie ALEPH ze strony www.pism.pl Dostęp do informacji o zbiorach poprzez katalog oparty o oprogramowanie ALEPH ze strony www.pism.plwww.pism.pl Całość obsługi zamówień i zapisów elektronicznie poprzez katalog Całość obsługi zamówień i zapisów elektronicznie poprzez katalog Współpraca międzybiblioteczna na podstawie porozumienia dostępnego online Współpraca międzybiblioteczna na podstawie porozumienia dostępnego online

14 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Kolekcje Biblioteki PISM Zbiór główny Zbiór główny Kolekcja Dokumentów Dyplomatycznych Kolekcja Dokumentów Dyplomatycznych Depozyt ONZ Depozyt ONZ Depozyt latynoamerykanistyczny R. Stemplowskiego Depozyt latynoamerykanistyczny R. Stemplowskiego Dokumenty Ligi Narodów Dokumenty Ligi Narodów

15 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Kolekcje Biblioteki PISM Zbiór główny Książki Książki Ok. 4000 tytułów dotyczących Unii Europejskiej Ok. 4000 tytułów dotyczących Unii Europejskiej Czasopisma Czasopisma Drukowane, online Drukowane, online Ok. 30 tytułów poświęconych UE Ok. 30 tytułów poświęconych UE Specjalne Specjalne Mikroformy Mikroformy Bazy Bazy

16 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Kolekcje Biblioteki PISM Zbiór główny – książki i czasopisma Zakres tematyczny: Zakres tematyczny: świat jako system; Rzeczpospolita Polska a globalizacja; współczesna polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej; Rzeczpospolita Polska w UE; Rzeczpospolita Polska w NATO; Rzeczpospolita Polska i kraje sąsiednie; stosunki dwustronne Rzeczypospolitej Polskiej; obraz Polski w świecie; świat jako system; Rzeczpospolita Polska a globalizacja; współczesna polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej; Rzeczpospolita Polska w UE; Rzeczpospolita Polska w NATO; Rzeczpospolita Polska i kraje sąsiednie; stosunki dwustronne Rzeczypospolitej Polskiej; obraz Polski w świecie; instytucje formujące lub realizujące politykę zagraniczną lub związane z funkcjonowaniem państw w systemie światowym (konstytucyjne organy państwa, koordynacja polityczna; służba cywilna, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (w tym - służba dyplomatyczna, służba konsularna), urzędy centralne, bank centralny, policja, służby specjalne, siły zbrojne; instytucje, organizacje i konferencje międzynarodowe; media; przedsiębiorstwa ponadnarodowe; itp.); funkcje założone i rzeczywiste tych instytucji w odniesieniu do spraw/stosunków międzynarodowych; instytucje formujące lub realizujące politykę zagraniczną lub związane z funkcjonowaniem państw w systemie światowym (konstytucyjne organy państwa, koordynacja polityczna; służba cywilna, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (w tym - służba dyplomatyczna, służba konsularna), urzędy centralne, bank centralny, policja, służby specjalne, siły zbrojne; instytucje, organizacje i konferencje międzynarodowe; media; przedsiębiorstwa ponadnarodowe; itp.); funkcje założone i rzeczywiste tych instytucji w odniesieniu do spraw/stosunków międzynarodowych; metodologia badań w zakresie spraw/stosunków międzynarodowych. metodologia badań w zakresie spraw/stosunków międzynarodowych. studia regionalne studia regionalne

17 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Kolekcje Biblioteki PISM Zbiór główny – książki i czasopisma China Quarterly China Quarterly Review of International Studies Review of International Studies Washington Quarterly Washington Quarterly European Union Politics European Union Politics European Security European Security Cambridge Review of International Affairs Cambridge Review of International Affairs Vestnik Analitiki Vestnik Analitiki … Journal of Common Market Studies Journal of Common Market Studies Journal of European Integration History Journal of European Integration History European Economy European Economy Forum Europejskie Forum Europejskie Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego Wspólnoty Europejskie Wspólnoty Europejskie

18 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Kolekcje Biblioteki PISM Kolekcja Dokumentów Dyplomatycznych 17 serii dokumentów dyplomatycznych różnych krajów – dostęp ze strony Biblioteki 17 serii dokumentów dyplomatycznych różnych krajów – dostęp ze strony Biblioteki Między innymi: Między innymi: Polska Polska USA USA Japonia Japonia Niemcy Niemcy Australia Australia Izrael… Izrael…

19 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Kolekcje Biblioteki PISM Depozyt Latynoamerykanistyczny Ryszarda Stemplowskiego Powołany w 2006 roku na mocy umowy z Ryszardem Stemplowskim, pierwszym dyrektorem nowego PISM. Powołany w 2006 roku na mocy umowy z Ryszardem Stemplowskim, pierwszym dyrektorem nowego PISM. Liczy 1461 jednostek, jest sukcesywnie powiększany. Liczy 1461 jednostek, jest sukcesywnie powiększany. Tematyka: Tematyka: Ameryka Łacińska Ameryka Łacińska Islam, Azja Środkowa, Afryka Islam, Azja Środkowa, Afryka

20 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Kolekcje Biblioteki PISM Depozyt ONZ - status biblioteki depozytowej ONZ - depozyt częściowy: oficjalne dokumenty głównych organów ONZ oficjalne dokumenty głównych organów ONZ (General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Secretariat) publikacje z kodem literowo-numerycznym publikacje z kodem literowo-numerycznym (np. II.B -Economic Development ; II.C - World Economy itd.) II.C - World Economy itd.) United Nations Treaty Series United Nations Treaty Series

21 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Kolekcje Biblioteki PISM Depozyt ONZ periodyki dostępne w ramach prenumeraty: periodyki dostępne w ramach prenumeraty: - Cepal Review - Law of the Sea Bulletin - Monthly Bulletin of Statistics - Population and Vital Statistics Report - Transnational Corporations - UN Chronicie - Official Records – do 2003 roku; obecnie udostępniane w bazie Official Document System - ODSOfficial Document System - ODS. Official Document System - ODS

22 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Kolekcje Biblioteki PISM Depozyt ONZ Publikacje agencji wyspecjalizowanych ONZ - m.in.: Publikacje agencji wyspecjalizowanych ONZ - m.in.: - Banku Światowego - Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (ICJ) - Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) - Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) - Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) - Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) - Światowej Organizacji Handlu (WTO) - Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) - Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF)

23 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Kolekcje Biblioteki PISM Depozyt ONZ Rok 2008 liczba czasopism ONZ w Bibliotece PISM: 4.330 vol. liczba czasopism ONZ w Bibliotece PISM: 4.330 vol. publikacji zwartych: 13.089 vol. publikacji zwartych: 13.089 vol. razem: 17.419 vol. razem: 17.419 vol.

24 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Kolekcje Biblioteki PISM Dokumenty Ligi Narodów sprawozdania i raporty z obrad Zgromadzenia z lat 1919-1946 sprawozdania i raporty z obrad Zgromadzenia z lat 1919-1946 ok. 2.600 pozycji ok. 2.600 pozycji

25 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Kolekcje Biblioteki PISM Dokumenty Ligi Narodów I.A.Commissions administratives I.B.Protection des minorités II.Section financière et Service détudes économiques – Section des relations économiques III.Hygiène IV.Questions sociales V.Section juridique VI.A.MandatsVI.B.Esclavage VII.Section politique VIII.Communications et transit IX.Désarmement X.Administration financière de la Société des Nations XI.Trafic de lopium et autres drogues nuisibles XII.Coopération intellectuelle XIII.Réfugiés

26 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Kolekcje Biblioteki PISM Dokumenty Ligi Narodów - Section dinformation – Assemblée - Section dinformation – Conseil - Section dinformation – Journal Officiel - Section dinformation – Questions générales. Activés et organisation du Sècretariat, etc. Publications de la Bibliothèque

27 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Wymiana publikacji w Bibliotece PISM partnerzy zagraniczni partnerzy zagraniczni instytucje polskie instytucje polskie zakres tematyczny wymiany: stosunki międzynarodowe stosunki międzynarodowe polityka zagraniczna polityka zagraniczna gospodarka światowa gospodarka światowa prawo międzynarodowe prawo międzynarodowe bezpieczeństwo międzynarodowe bezpieczeństwo międzynarodowe integracja europejska itp. integracja europejska itp.

28 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Wymiana publikacji w Bibliotece PISM partnerzy zagraniczni m.in.: partnerzy zagraniczni m.in.: - Chatham House – Wielka Brytania – (The World Affairs, International Affairs) - Stockholm International Peace Research Institute – Szwecja - (SIPRI Yearbook) - German Council on Foreign Relations – Niemcy – (Internationale Politik) - German Institute for International and Security Affairs – Niemcy – (publikacje) - EU Institute for Security Studies – Francja – (publikacje) - French Institute of International Relations – Francja – (Politique Étrangère) - Canadian Institute of International Affairs – Kanada – (International Journal) - Institute for World Economy and International Relations – Rosja (Mirovaâ Ekonomika i Meždunarodnye Otnošeniâ) - Council on Foreign Relations – USA – (Foreign Affairs) - Library of Congress – USA – (publikacje)

29 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Wymiana publikacji w Bibliotece PISM partnerzy polscy – m.in.: partnerzy polscy – m.in.: - Instytut Historii PAN – (Dzieje Najnowsze) - Instytut Studiów Politycznych PAN – (Rocznik Polsko-Niemicki, Studia Polityczne) - Ośrodek Studiów Wschodnich (Biuletyn OSW, publikacje) - Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (Rocznik, publikacje) - Instytut Geopolityki (Geopolityka) - Biuro Informacji Rady Europy (Biuletyn)

30 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Wymiana publikacji w Bibliotece PISM Publikacje PISM: Publikacje PISM: Czasopisma: - Polish Quarterly of International Affairs - Polski Przegląd Dyplomatyczny - Sprawy Międzynarodowe - Evropa - Yearbook Polish Foreign Policy a także: - Polskie Dokumenty Dyplomatyczne - publikacje zwarte wydawane przez Instytut

31 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Wymiana publikacji w Bibliotece PISM FRANCJA: FRANCJA: European Union Institute for Security Studies European Union Institute for Security Studies Institute for Security Studies Institute for Security Studies NIEMCY: NIEMCY: Stiftung Wissenschaft und Politik Stiftung Wissenschaft und Politik Zentrum für Europäische Integrationsforschung (ZEI) Zentrum für Europäische Integrationsforschung (ZEI) POLSKA: POLSKA: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej Instytut Europy Środkowo-Wschodniej Instytut Studiów Politycznych PAN Instytut Studiów Politycznych PAN Ośrodek Studiów Wschodnich Ośrodek Studiów Wschodnich Ok. 30 % publikacji, które dostajemy w ramach wymiany, dotyczy Unii Europejskiej.

32 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Wymiana publikacji w Bibliotece PISM European Union Institute for Security Studies European Union Institute for Security Studies War crimes, conditionality and EU integration in the Western Balkans / Judy Batt [et al.] ; edited by Judy Batt and Jelena Obradovic-Wochnik. War crimes, conditionality and EU integration in the Western Balkans / Judy Batt [et al.] ; edited by Judy Batt and Jelena Obradovic-Wochnik. Security sector reform in Afghanistan : the EU's contribution / Eva Gross. Security sector reform in Afghanistan : the EU's contribution / Eva Gross. Institute for Security Studies: Institute for Security Studies: The EU and the world in 2009 : European perspectives on the new American foreign policy agenda / edited by Álvaro de Vasconcelos and Marcin Zaborowski ; contributors Esra Bulut [et al.]. The EU and the world in 2009 : European perspectives on the new American foreign policy agenda / edited by Álvaro de Vasconcelos and Marcin Zaborowski ; contributors Esra Bulut [et al.]. Stiftung Wissenschaft und Politik: Stiftung Wissenschaft und Politik: Nationalismus im EU-Parlament : Parteien, Standpunkte und Gegenstrategien vor den Europawahlen 2009 / Sabine Riedel ; Stiftung Wissenschaft und Politik - Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit. Nationalismus im EU-Parlament : Parteien, Standpunkte und Gegenstrategien vor den Europawahlen 2009 / Sabine Riedel ; Stiftung Wissenschaft und Politik - Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit.

33 www.pism.plBiblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

34 www.pism.pl Dziękujemy za uwagę www.pism.pl


Pobierz ppt "Www.pism.pl Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Andrzej Kamiński Anna Sroka Warszawa - Natolin 09.10.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google