Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grubość błony intima-media oraz stężenie kwasu moczowego są wyższe u zdrowych osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym. Łukasz Artyszuk, Filip Ostrowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grubość błony intima-media oraz stężenie kwasu moczowego są wyższe u zdrowych osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym. Łukasz Artyszuk, Filip Ostrowski."— Zapis prezentacji:

1 Grubość błony intima-media oraz stężenie kwasu moczowego są wyższe u zdrowych osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym. Łukasz Artyszuk, Filip Ostrowski Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Akademia Medyczna w Warszawie

2 Klasyfikacja ciśnienia tętniczego wg ESC
Kategoria Ciś. skurczowe [mm Hg] Ciś. rozkurczowe Optymalne < 120 < 80 Prawidłowe 80-84 Wysokie prawidłowe 85-89 NT I st. 90-99 NT II st. NT III st. ≥ 180 ≥ 110 Izolowane NT skurczowe ≥ 140 < 90

3 Klasyfikacja ciśnienia tętniczego wg ESC
Kategoria Ciś. skurczowe [mm Hg] Ciś. rozkurczowe Optymalne < 120 < 80 Prawidłowe 80-84 Wysokie prawidłowe 85-89 NT I st. 90-99 NT II st. NT III st. ≥ 180 ≥ 110 Izolowane NT skurczowe ≥ 140 < 90

4 Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego i powikłania narządowe
Ciśnienie tętnicze Białko C-reaktywne > 1 mg/dl Palenie Dyslipidemia chol. >250 mg/dl LDL > 155 mg/dl HDL <40 (M) / <48 (F) mg/dl Wywiad rodzinny (M <55, F <65) Otyłość brzuszna (M ≥ 102 cm, F ≥ 88 cm) Wiek (M >55, F >65) Powikłania narządowe cIMT ≥ 0.9 mm lub blaszka Kreatynina mg/dl (M) mg/dl (F) Mikroalbuminuria ( mg/24h) LVH Sokołow-Lyons > 38mm LVMI ≥ 125 g/m2 (M) ≥ 110 g/m2 (F)

5 Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego i powikłania narządowe
Ciśnienie tętnicze Białko C-reaktywne > 1 mg/dl Palenie Dyslipidemia chol. >250 mg/dl LDL > 155 mg/dl HDL <40 (M) / <48 (F) mg/dl Wywiad rodzinny (M <55, F <65) Otyłość brzuszna (M ≥ 102 cm, F ≥ 88 cm) Wiek (M >55, F >65) Powikłania narządowe cIMT ≥ 0.9 mm lub blaszka Kreatynina mg/dl (M) mg/dl (F) Mikroalbuminuria ( mg/24h) LVH Sokołow-Lyons > 38mm LVMI ≥ 125 g/m2 (M) ≥ 110 g/m2 (F)

6 Kompleks intima-media
Wykazano, że cIMT jest predyktorem zdarzeń sercowo-naczyniowych, o wartości predykcyjnej zbliżonej do łącznej wartości następujących czynników: Wiek Płeć Przebyty zawał lub udar Cukrzyca Palenie Ciśnienie tętnicze skurczowe i rozkurczowe Cholesterol całkowity i HDL del Sol AI, Moons KGM, Hollander M et al. Is carotid intima-media thickness useful in cardiovascular disease risk assessment? The Rotterdam Study. (Stroke 2001; 32: 1532–8.)

7 Kwas moczowy Wysokie stężenie kwasu moczowego w surowicy jest wskaźnikiem zwiększonego ryzyka: Progresji wartości ciśnienia tętniczego (OR, 1.11) Rozwoju nadciśnienia tętniczego (OR, 1.17) Johan Sundström; Lisa Sullivan; Ralph B. D’Agostino; Daniel Levy; William B. Kannel; Ramachandran S. Vasan Relations of Serum Uric Acid to Longitudinal Blood Pressure Tracking and Hypertension Incidence From the Framingham Heart Study (Hypertension. 2005;45:28.)

8 Materiały 54 zdrowych ochotników: Kryteria wykluczenia:
Ciśnienie tętnicze optymalne (OBP) n=35 Ciśnienie tętnicze wysokie prawidłowe (HNBP) n=19 Kryteria wykluczenia: Nadciśnienie tętnicze W tym leczone NT z wartościami ciśnienia w zakresach OBP/HNBP Przyjmowanie innych leków wpływających na ciśnienie tętnicze Choroba niedokrwienna serca, udar/TIA, choroba naczyń obwodowych Choroby nerek Cukrzyca Dna moczanowa

9 Metody Pomiary ciśnienia tętniczego
Pozycja siedząca 5-minutowy odpoczynek ≥ 3 pomiary 24-godzinny ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego (ABPM) Próbki krwi żylnej Na czczo W godzinach porannych (8:00)

10 Metody - cIMT USG B-mode Tętnica szyjna wspólna
1cm proksymalnie od opuszki Ściana dalsza Obustronnie Średnia z 10 pomiarów Synchronizacja z EKG – pomiary w rozkurczu

11 Wyniki – charakterystyka grup
Parametr OBP HNBP p BP skurczowe [mm Hg] 114 ± 1.10 131 ± 1.49 < 0.001 BP rozkurczowe [mm Hg] 74 ± 0.85 83 ± 1.16 Średnie SBP z dnia [mm Hg] 119 ± 1.17 133 ± 1.61 Średnie DBP z dnia [mm Hg] 74 ± 1.09 80 ± 1.50 Wiek [lata] 23 ± 1.14 25 ± 1.56 NS Masa ciała [kg] 66 ± 2.81 86 ± 3.83 Masa urodzeniowa [g] 3524 ± 169 3881 ± 231 Wzrost [cm] 173 ± 1.67 177 ± 2.28 < 0.01 BMI [kg/m2] 22.12 ± 0.65 27.46 ± 0.89 Obwód w pasie [cm] 76 ± 2.37 94 ± 3.23 Dodatni wywiad rodzinny 28 (80%) 17 (89%)

12 Wyniki – badania laboratoryjne i cIMT
Parametr OBP HNBP p Glukoza [mg/dl] 81 ± 1.09 85 ± 1.73 < 0.05 Kreatynina [mg/dl] 0.73 ± 0.024 0.84 ± 0.038 Kwas moczowy [mg/dl] 4.07 ± 0.17 6.05 ± 0.27 < 0.001 CRP [mg/l] 1.32 ± 0.33 1.28 ± 0.52 NS Cholesterol [mg/dl] 159 ± 6.24 160 ± 9.95 TG [mg/dl] 71 ± 5.60 105 ± 8.93 HDL [mg/dl] 65 ± 2.96 55 ± 4.72 LDL [mg/dl] 80 ± 6.00 83 ± 9.58 Chol./HDL 2.50 ± 0.16 3.18 ± 0.26 Fibrynogen [mg/dl] 281 ± 12.32 290 ± 19.65 cIMT [cm] 0.038 ± 0.001 0.043 ± 0.001

13 Wyniki – kwas moczowy Korelacja z uwzględnieniem wieku, płci i BMI:

14 Wyniki - cIMT Korelacja z uwzględnieniem wieku, płci i BMI : r = 0.38

15 Wnioski – kwas moczowy Stężenia kwasu moczowego są wyższe u zdrowych osób z ciśnieniem tętniczym wysokim prawidłowym niż u osób z ciśnieniem optymalnym. Korelacja pomiędzy poziomem ciśnienia tętniczego a stężeniem kwasu moczowego utrzymuje znamienność po uwzględnieniu wpływu wieku, płci oraz BMI (r = 0.43, p < 0.05). Osoby z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym mogą być więc narażone na wyższe ryzyko progresji wartości ciśnienia oraz rozwoju nadciśnienia tętniczego.

16 Wnioski - cIMT Grubość cIMT jest większa u zdrowych osób z ciśnieniem tętniczym wysokim prawidłowym niż u osób z ciśnieniem optymalnym. Inne czynniki również wpływają na cIMT; korelacja z poziomem ciśnienia tętniczego utrzymuje znamienność po wyłączeniu wpływu wieku, płci oraz BMI (r = 0.38, p < 0.05).

17 Wnioski - cIMT Wartości cIMT u osób z ciśnieniem tętniczym wysokim prawidłowym są poniżej wartości wskazującej na powikłania narządowe nadciśnienia tętniczego (0.09 cm). Grubszy kompleks cIMT u osób z ciśnieniem tętniczym wysokim prawidłowym może być wskaźnikiem wstępnych zmian narządowych, co sugeruje, że osoby te mogą być narażone na wyższe ryzyko sercowo-naczyniowe.


Pobierz ppt "Grubość błony intima-media oraz stężenie kwasu moczowego są wyższe u zdrowych osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym. Łukasz Artyszuk, Filip Ostrowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google