Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grubość błony intima-media oraz stężenie kwasu moczowego są wyższe u zdrowych osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym. Łukasz Artyszuk, Filip Ostrowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grubość błony intima-media oraz stężenie kwasu moczowego są wyższe u zdrowych osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym. Łukasz Artyszuk, Filip Ostrowski."— Zapis prezentacji:

1 Grubość błony intima-media oraz stężenie kwasu moczowego są wyższe u zdrowych osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym. Łukasz Artyszuk, Filip Ostrowski Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Akademia Medyczna w Warszawie

2 Klasyfikacja ciśnienia tętniczego wg ESC Kategoria Ciś. skurczowe [mm Hg] Ciś. rozkurczowe [mm Hg] Optymalne< 120< 80 Prawidłowe120-12980-84 Wysokie prawidłowe130-13985-89 NT I st.140-15990-99 NT II st.160-179100-109 NT III st. 180 110 Izolowane NT skurczowe 140< 90

3 Klasyfikacja ciśnienia tętniczego wg ESC Kategoria Ciś. skurczowe [mm Hg] Ciś. rozkurczowe [mm Hg] Optymalne< 120< 80 Prawidłowe120-12980-84 Wysokie prawidłowe130-13985-89 NT I st.140-15990-99 NT II st.160-179100-109 NT III st. 180 110 Izolowane NT skurczowe 140< 90

4 Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego i powikłania narządowe Czynniki ryzyka 1. Ciśnienie tętnicze 2. Białko C-reaktywne > 1 mg/dl 3. Palenie 4. Dyslipidemia chol. >250 mg/dl LDL > 155 mg/dl HDL <40 (M) / <48 (F) mg/dl 5. Wywiad rodzinny (M <55, F <65) 6. Otyłość brzuszna (M 102 cm, F 88 cm) 7. Wiek (M >55, F >65) Powikłania narządowe 1. cIMT 0.9 mm lub blaszka 2. Kreatynina 1.3-1.5 mg/dl (M) 1.2-1.4 mg/dl (F) 3. Mikroalbuminuria (30-300 mg/24h) 4. LVH Sokołow-Lyons > 38mm LVMI 125 g/m 2 (M) 110 g/m 2 (F)

5 Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego i powikłania narządowe Czynniki ryzyka 1. Ciśnienie tętnicze 2. Białko C-reaktywne > 1 mg/dl 3. Palenie 4. Dyslipidemia chol. >250 mg/dl LDL > 155 mg/dl HDL <40 (M) / <48 (F) mg/dl 5. Wywiad rodzinny (M <55, F <65) 6. Otyłość brzuszna (M 102 cm, F 88 cm) 7. Wiek (M >55, F >65) Powikłania narządowe 1. cIMT 0.9 mm lub blaszka 2. Kreatynina 1.3-1.5 mg/dl (M) 1.2-1.4 mg/dl (F) 3. Mikroalbuminuria (30-300 mg/24h) 4. LVH Sokołow-Lyons > 38mm LVMI 125 g/m 2 (M) 110 g/m 2 (F)

6 Kompleks intima-media Wykazano, że cIMT jest predyktorem zdarzeń sercowo- naczyniowych, o wartości predykcyjnej zbliżonej do łącznej wartości następujących czynników: Wiek Płeć Przebyty zawał lub udar Cukrzyca Palenie Ciśnienie tętnicze skurczowe i rozkurczowe Cholesterol całkowity i HDL del Sol AI, Moons KGM, Hollander M et al. Is carotid intima-media thickness useful in cardiovascular disease risk assessment? The Rotterdam Study. (Stroke 2001; 32: 1532–8.)

7 Kwas moczowy Wysokie stężenie kwasu moczowego w surowicy jest wskaźnikiem zwiększonego ryzyka: Progresji wartości ciśnienia tętniczego (OR, 1.11) Rozwoju nadciśnienia tętniczego (OR, 1.17) Johan Sundström; Lisa Sullivan; Ralph B. DAgostino; Daniel Levy; William B. Kannel; Ramachandran S. Vasan Relations of Serum Uric Acid to Longitudinal Blood Pressure Tracking and Hypertension Incidence From the Framingham Heart Study (Hypertension. 2005;45:28.)

8 Materiały 54 zdrowych ochotników: Ciśnienie tętnicze optymalne (OBP) n=35 Ciśnienie tętnicze wysokie prawidłowe (HNBP) n=19 Kryteria wykluczenia: Nadciśnienie tętnicze W tym leczone NT z wartościami ciśnienia w zakresach OBP/HNBP Przyjmowanie innych leków wpływających na ciśnienie tętnicze Choroba niedokrwienna serca, udar/TIA, choroba naczyń obwodowych Choroby nerek Cukrzyca Dna moczanowa

9 Metody Pomiary ciśnienia tętniczego Pozycja siedząca 5-minutowy odpoczynek 3 pomiary 24-godzinny ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego (ABPM) Próbki krwi żylnej Na czczo W godzinach porannych (8:00)

10 Metody - cIMT USG B-mode Tętnica szyjna wspólna 1cm proksymalnie od opuszki Ściana dalsza Obustronnie Średnia z 10 pomiarów Synchronizacja z EKG – pomiary w rozkurczu

11 Wyniki – charakterystyka grup ParametrOBPHNBPp BP skurczowe [mm Hg]114 ± 1.10131 ± 1.49< 0.001 BP rozkurczowe [mm Hg]74 ± 0.8583 ± 1.16< 0.001 Średnie SBP z dnia [mm Hg]119 ± 1.17133 ± 1.61< 0.001 Średnie DBP z dnia [mm Hg]74 ± 1.0980 ± 1.50< 0.001 Wiek [lata]23 ± 1.1425 ± 1.56NS Masa ciała [kg]66 ± 2.8186 ± 3.83< 0.001 Masa urodzeniowa [g]3524 ± 1693881 ± 231NS Wzrost [cm]173 ± 1.67177 ± 2.28< 0.01 BMI [kg/m 2 ]22.12 ± 0.6527.46 ± 0.89< 0.001 Obwód w pasie [cm]76 ± 2.3794 ± 3.23< 0.001 Dodatni wywiad rodzinny28 (80%)17 (89%)NS

12 Wyniki – badania laboratoryjne i cIMT ParametrOBPHNBPp Glukoza [mg/dl]81 ± 1.0985 ± 1.73< 0.05 Kreatynina [mg/dl]0.73 ± 0.0240.84 ± 0.038< 0.05 Kwas moczowy [mg/dl]4.07 ± 0.176.05 ± 0.27< 0.001 CRP [mg/l]1.32 ± 0.331.28 ± 0.52NS Cholesterol [mg/dl]159 ± 6.24160 ± 9.95NS TG [mg/dl]71 ± 5.60105 ± 8.93< 0.05 HDL [mg/dl]65 ± 2.9655 ± 4.72NS LDL [mg/dl]80 ± 6.0083 ± 9.58NS Chol./HDL2.50 ± 0.163.18 ± 0.26< 0.05 Fibrynogen [mg/dl]281 ± 12.32290 ± 19.65NS cIMT [cm]0.038 ± 0.0010.043 ± 0.001< 0.001

13 Wyniki – kwas moczowy Korelacja z uwzględnieniem wieku, płci i BMI: r = 0.43 p < 0.05

14 Wyniki - cIMT Korelacja z uwzględnieniem wieku, płci i BMI : r = 0.38 p < 0.05

15 Wnioski – kwas moczowy Stężenia kwasu moczowego są wyższe u zdrowych osób z ciśnieniem tętniczym wysokim prawidłowym niż u osób z ciśnieniem optymalnym. Korelacja pomiędzy poziomem ciśnienia tętniczego a stężeniem kwasu moczowego utrzymuje znamienność po uwzględnieniu wpływu wieku, płci oraz BMI (r = 0.43, p < 0.05). Osoby z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym mogą być więc narażone na wyższe ryzyko progresji wartości ciśnienia oraz rozwoju nadciśnienia tętniczego.

16 Wnioski - cIMT Grubość cIMT jest większa u zdrowych osób z ciśnieniem tętniczym wysokim prawidłowym niż u osób z ciśnieniem optymalnym. Inne czynniki również wpływają na cIMT; korelacja z poziomem ciśnienia tętniczego utrzymuje znamienność po wyłączeniu wpływu wieku, płci oraz BMI (r = 0.38, p < 0.05).

17 Wnioski - cIMT Wartości cIMT u osób z ciśnieniem tętniczym wysokim prawidłowym są poniżej wartości wskazującej na powikłania narządowe nadciśnienia tętniczego (0.09 cm). Grubszy kompleks cIMT u osób z ciśnieniem tętniczym wysokim prawidłowym może być wskaźnikiem wstępnych zmian narządowych, co sugeruje, że osoby te mogą być narażone na wyższe ryzyko sercowo-naczyniowe.


Pobierz ppt "Grubość błony intima-media oraz stężenie kwasu moczowego są wyższe u zdrowych osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym. Łukasz Artyszuk, Filip Ostrowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google