Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONKURS WIEM WSZYSTKO O

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONKURS WIEM WSZYSTKO O"— Zapis prezentacji:

1 KONKURS WIEM WSZYSTKO O
JANIE PAWLE II

2 1 PUNKT 2 PUNKTY 3 PUNKTY DOGRYWKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 PUNKT 2 PUNKTY 3 PUNKTY DOGRYWKA

3 Podaj dokładną datę oraz miejsce urodzin Karola Wojtyły.
18 maja1920 roku w Wadowicach. Powrót

4 Podaj nazwę gimnazjum w Wadowicach, do którego od 1 września 1930 roku
uczęszczał Karol Wojtyła. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Powrót

5 Podaj imiona rodziców oraz nazwisko rodowe matki Karola Wojtyły.
Karol i Emilia z domu Kaczorowska. Powrót

6 Jak nazywali Karola koledzy z podwórka?
Koledzy wołali na niego – Lolek. Powrót

7 Dokąd Karol wyjechał z ojcem zaraz po maturze?
W 1938 roku po zdaniu matury wyjechał z ojcem do Krakowa. Powrót

8 Podaj imię brata Karola Wojtyły.
Brat Karola miał na imię Edmund. Powrót

9 Jakie tragiczne zdarzenie spotkało Karola gdy miał 9 lat?
Zmarła mu mama 13 kwietnia 1929 roku. Miała zaledwie 45 lat. Powrót

10 Jaki napis widniał na murze kościoła w Wadowicach?
„Czas ucieka wieczność czeka”. Powrót

11 Ile lat miał Karol Wojtyła gdy został wybrany na papieża?
Miał wówczas 58 lat. Powrót

12 Ile rodzeństwa miał Karol Wojtyła?
Miał siostrę, której nie znał (zmarła przed jego urodzeniem) i starszego brata Edmunda. Powrót

13 O kremówkach, chodzili na nie po maturze.
O jakich ciastkach wspominał papież podczas jednej z wizyt w Wadowicach? O kremówkach, chodzili na nie po maturze. Powrót

14 Kiedy Karol Wojtyła został wybrany na papieża?
16 października 1978 roku. Powrót

15 Jak studenci zwracali się do swego duszpasterza?
Został dla nich „wujkiem” – tak zwracali się do niego. Powrót

16 Z jakiej miejscowości pochodził Karol Wojtyła?
Pochodził z Wadowic. Powrót

17 Jakie studia rozpoczął Karol Wojtyła zaraz po zdaniu matury?
Po zdaniu matury wyjechał do Krakowa. Tam rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powrót

18 Od kiedy Karol zaczął pisać wiersze?
Gdy zaczął uczęszczać do gimnazjum. Powrót

19 W którym roku zmarł ojciec Karola?
Zmarł 18 lutego 1941 roku po długiej chorobie. Powrót

20 Podaj datę śmierci Jana Pawła II.
Zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Powrót

21 Jaki przedmiot wykładał Wojtyła w czasie pracy na Katolickim Uniwersytecie Lubelski?
Wykładał etykę. Powrót

22 Gdzie najchętniej odpoczywał Jan Paweł II gdy przyjeżdżał do Polski?
Ulubionym miejscem odpoczynku były Tatry. Powrót

23 Jaki zawód wykonywał brat Karola Wojtyły?
Był lekarzem. Powrót

24 W którym roku Jan Paweł II przyjął święcenia kapłańskie?
Święcenia kapłańskie przyjął 1 listopada1946 roku. Powrót

25 Podaj nazwę miejscowości, w której pracował ksiądz Wojtyła po powrocie ze studiów w Rzymie.
Niegowić. Powrót

26 Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski.
Podczas której z pielgrzymek do Polski Jan Paweł II wypowiedział słowa: ,,Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.”? Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski. Powrót

27 Co oznacza papieskie motto TOTUS TUUS?
CAŁY TWÓJ. Powrót

28 O jakim zawodzie marzył Karol Wojtyła zanim wstąpił do seminarium duchownego?
O zawodzie aktora. Powrót

29 Kiedy został ochrzczony mały Karol?
Został ochrzczony 20 czerwca 1920 roku. Powrót

30 Podaj drugie imię Karola Wojtyły.
Józef. Powrót

31 Gdzie udał się Karol dzień po pogrzebie swojej mamy?
Dzień po pogrzebie matki Karol z ojcem i bratem udali się na pielgrzymkę do Maryjnego Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Powrót

32 W którym roku Jan Paweł II odwiedził Polskę po raz pierwszy?
Po raz pierwszy Jan Paweł II odwiedził Polskę w 1979 roku. Powrót

33 Jaką ocenę otrzymał Karol na świadectwie maturalnym?
Otrzymał ocenę celującą. Powrót

34 Kim z zawodu był ojciec Karola?
Był wojskowym urzędnikiem w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Powrót

35 Jaki tytuł nosi ulubiona pieśń oazowa Jana Pawła II?
Ulubioną pieśnią oazową Jana Pawła II była „Barka”. Powrót

36 Podaj tytuł książki Jana Pawła II, która ukazała się tuż przed jego śmiercią?
„Pamięć i tożsamość”. Powrót

37 Jaką ważną decyzję podjął Karol po śmierci ojca?
Decyduje się na kapłaństwo i wstępuje do seminarium. Powrót

38 Dokąd we Włoszech wyjeżdżał papież na odpoczynek?
Miejscem odpoczynku papieża we Włoszech było Castel Gandolfo. Powrót

39 Ile encyklik napisał Jan Paweł II?
Jan Paweł II napisał 14 encyklik. Powrót

40 Co to jest tiara? Tiara to uroczyste nakrycie głowy papieża – wysoka biała czapka, zwieńczona krzyżem, ze zwisającymi z tyłu dwiema wstęgami. Powrót

41 Kiedy odbył się pogrzeb Jana Pawła II?
Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek 8 kwietnia 2005 roku. Powrót

42 Kto był osobistym sekretarzem, powiernikiem i przyjacielem Jana Pawła II?
Osobistym sekretarzem Jana Pawła II, jego przyjacielem i powiernikiem był biskup Stanisław Dziwisz. Powrót

43 Co to jest encyklika? Encyklika to pismo napisane przez papieża w formie listu do biskupów i wiernych. Powrót

44 Co to jest pastorał? Pastorał to duża laska, zakrzywiona u góry, nawiązująca do kija pasterskiego ma symbolizować papieża czuwającego nad owczarnią. Powrót

45 Ile krajów odwiedził Jan Paweł II podczas swego pontyfikatu?
Jan Paweł II podczas swego pontyfikatu odwiedził około 135 krajów. Powrót

46 Pierwszą pielgrzymkę odbył do Meksyku.
Do jakiego kraju Jan Paweł II odbył pierwszą pielgrzymkę po objęciu pontyfikatu? Pierwszą pielgrzymkę odbył do Meksyku. Powrót

47 Konklawe to zebranie kolegium kardynalskiego, które wybiera papieża.
Co to jest konklawe? Konklawe to zebranie kolegium kardynalskiego, które wybiera papieża. Powrót

48 Kiedy miał miejsce zamach na życie papieża?
13 maja 1981 roku miał miejsce zamach na życie papieża. Powrót

49 Ile języków obcych znał Jan Paweł II? Wymień trzy z nich.
Jan Paweł II władał biegle siedmioma językami obcymi: włoskim, hiszpańskim, angielskim, łacińskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim. Powrót

50 Audiencje odbywają się na Placu Św. Piotra.
Jak nazywa się plac, na którym odbywają się audiencje – spotkania wiernych z papieżem? Audiencje odbywają się na Placu Św. Piotra. Powrót

51 Był to Kościół Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
Pod jakim wezwaniem był kościół, w którym został ochrzczony mały Karol? Był to Kościół Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Powrót

52 Wymień dwa tytuły książek, które napisał Jan Paweł II?
Jest autorem takich utworów literackich jak: „Przekroczyć próg nadziei”, „Dar i tajemnica”, Tryptyk rzymski”, „Pamięć i tożsamość”. Powrót

53 Podaj dokładny adres zamieszkania Karola Wojtyły w Krakowie – w czasie studiów.
Ulica Tyniecka 10. Powrót

54 W Krakowie na Wawelu w Krypcie św. Leonarda.
Gdzie odprawił Karol Wojtyła swoją pierwszą Mszę św. - tzw. prymicyjną? W Krakowie na Wawelu w Krypcie św. Leonarda. Powrót

55 Kto był poprzednikiem Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej?
Jan Paweł I. Powrót

56 Jak nazywał się zamachowiec z Placu św. Piotra?
Machmet Ali Agca. Powrót

57 Jak nazywał się biały oszklony samochód Papieża?
Był to papa mobile. Powrót

58 Jak nazywała się modlitwa odmawiana przez Jana Pawła II o godzinie 2100?
Apel Jasnogórski. Powrót

59 Jak nazywała się modlitwa odmawiana przez Jana Pawła II w samo południe?
Anioł Pański. Powrót

60 Podaj godzinę śmieci Jana Pawła II.
Godzina 21:37. Powrót

61 Jaką nazwę noszą tajemnice wprowadzone przez Jana Pawła II?
Tajemnice Światła. Powrót

62 Gdzie studiował Karol Wojtyła przygotowując pracę doktorską?
Studiował w Rzymie. Powrót

63 Kiedy Karol Wojtyła odprawił pierwszą Mszę św. - prymicyjną?
2 listopada neoprezbiter odprawił Mszę św. prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu. Powrót

64 Ja nazywały się zakłady chemiczne w których Karol Wojtyła podjął swoją pierwszą pracę?
Solvay. Powrót

65 Jaki jest kolor papieskiej sutanny?
Biały. Powrót

66 Którym z kolei był papieżem Jan Paweł II?
264 Powrót

67 Kto udzielił Karolowi święceń kapłańskich?
Święceń kapłańskich udzielił mu kardynał Adam Sapieha. Powrót

68 Według oficjalnych źródeł ostatnie słowa
Ojca Świętego wypowiedziane przed śmiercią to: „Pozwólcie mi iść do domu Ojca”. Powrót

69 Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II.
Karol Wojtyła. Powrót

70 Gdzie został pochowany Jan Paweł II ?
W Grotach Watykańskich pod Bazylika Św. Piotr, w grobowcu, w którym kiedyś złożono ciało Jana XXIII. Powrót

71 Kto przewodniczył Mszy św. pogrzebowej Jana Pawła II?
Joseph Ratzinger. Powrót

72 Jednym z najważniejszych gestów Jana Pawła II
po wylądowaniu na ziemi kraju, do którego przybył z pielgrzymką , było: Ucałowanie ziemi. Powrót

73 Co założył jesienią 1941 roku Karol Wojtyła wraz z przyjaciółmi?
Teatr Rapsodyczny. Powrót

74 Podaj datę beatyfikacji Jana Pawła II?
1 maja 2011roku ok. godz. 10:40 nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej Mszy św. na placu Św. Piotra w Rzymie. Powrót

75 Do jakiego seminarium wstąpił Karol Wojtyła?
Wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. Powrót

76 W którym roku Jan Paweł II odwiedził Krosno?
W czasie VI pielgrzymki do Polski w dniach 31 maja – 10 czerwca 1997 roku. Powrót

77 Ile pielgrzymek do Polski odbył Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu?
Odbył 8 pielgrzymek. Powrót

78 W koronie Matki Boskiej Fatimskiej.
Gdzie umieszczono kulę, która raniła Jana Pawła II w zamachu na Placu św. Piotra w Rzymie? W koronie Matki Boskiej Fatimskiej. Powrót

79 Gdzie pracował Karol w latach 1940 -1941?
Pracował w fabryce Solvay w Krakowie. Powrót

80 W którym roku został mianowany na biskupa?
28 września 1958 roku – mianowany na biskupa. Powrót

81 W którym roku Karol Wojtyła otrzymał tytuł kardynała?
29 maja 1967 roku – otrzymał tytuł kardynała. Powrót

82 Gdzie udał się Jan Paweł II rok po zamachu na placu św. Piotra?
12 – 15 maja 1982 roku udaje się do Fatimy w Portugalii aby podziękować Matce Boskiej za cudowne ocalenie. Powrót

83 W którym roku Jan Paweł II ustanowił Międzynarodowy Dzień Młodzieży?
31 marca 1985 roku – ustanowienie przez Jana Pawła II Międzynarodowego Dnia Młodzieży. Powrót

84 W którym roku Jan Paweł II obchodził 50 lecie święceń kapłańskich?
W listopadzie 1996 roku – obchody 50 – lecia święceń kapłańskich. Powrót

85 W którym roku Karol Wojtyła rozstaje się z Teatrem Rapsodycznym?
Rozstanie Wojtyły z teatrem nastąpiło nagle w roku 1942, gdy postanowił on studiować teologię. Powrót

86 Jak długo Ojciec Święty pisał testament?
Pisał go przez cały pontyfikat. Powrót

87 W którym roku Ojciec Święty napisał „List do dzieci”?
Napisał go w 1994 roku. Powrót

88 Którego kraju Ojciec Święty nigdy nie odwiedził?
Nigdy nie odwiedził Rosji. Powrót

89 Ile lat żył Ojciec Święty?
Żył 85 lat. Powrót

90 W którym roku miała miejsce ostatnia wizyta Ojca Świętego w Polsce?
Ostatnia wizyta miała miejsce w 2002 roku. Powrót

91 Spotkanie to odbyło się w 1991 roku.
W którym roku odbyło się Światowe Spotkanie Młodzieży z Ojcem Świętym w Polsce? Spotkanie to odbyło się w 1991 roku. Powrót

92 Spotkanie to odbyło się w Częstochowie.
W jakim mieście w Polsce odbyło się Światowe Spotkanie Młodzieży z Janem Pawłem II? Spotkanie to odbyło się w Częstochowie. Powrót

93 Gdzie Jan Paweł II odbył swoją 100 pielgrzymkę?
5 – 9 czerwca 2003 roku – 100 pielgrzymka Jana Pawła II do Chorwacji. Powrót

94 W którym roku Jan Paweł II otrzymał tytuł honorowego obywatela Rzymu?
31 października 2002 roku – otrzymał tytuł honorowego obywatela Rzymu. Powrót

95 Pod jakim pseudonimem Karol Wojtyła publikował swoje utwory?
Swoje utwory publikował od roku 1950 pod pseudonimami literackimi Andrzej Jawień, AJ i Piotr Jasień, a po 1961 roku – Stanisław Andrzej Gruda. Powrót

96 W którym roku został wydany „Tryptyk rzymski”?
W 2003 roku. Powrót

97 Podaj tytuł rozprawy doktorskiej Karola Wojtyły.
Rozprawa doktorska: „Zagadnienie wiary u świętego Jana od Krzyża”. Powrót

98 W 50 rocznicę kapłaństwa Jan Paweł II napisał książkę podaj jej tytuł.
„Dar i Tajemnica”. Powrót

99 Gdzie odbywała się w Wielki Piątek droga krzyżowa z Papieżem?
W Koloseum. Powrót

100 Ile pielgrzymek w czasie swojego pontyfikatu odbył Jan Paweł II?
Jan Paweł II odbył  104 zagraniczne pielgrzymki oraz około 145 podróży na terenie Włoch. Powrót

101 Podaj tytuł dramatu Karola Wojtyły, o malarzu św
Podaj tytuł dramatu Karola Wojtyły, o malarzu św. Adamie Chmielowskim, znanym jako Brat Albert. „Brat naszego Boga”. Powrót

102 Otwórzcie drzwi Chrystusowi.
Dokończ zdanie. Pierwsze wypowiedziane słowa podczas pontyfikatu Jana Pawła II brzmiały: „Nie lękajcie się, ”. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Powrót


Pobierz ppt "KONKURS WIEM WSZYSTKO O"

Podobne prezentacje


Reklamy Google