Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poprawa wyników uczniów poprzez nadzór i samoewaluację Kenneth Muir HM Chief Inspector of Education Scotland Główny Inspektor Edukacyjny Jej Królewskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poprawa wyników uczniów poprzez nadzór i samoewaluację Kenneth Muir HM Chief Inspector of Education Scotland Główny Inspektor Edukacyjny Jej Królewskiej."— Zapis prezentacji:

1 Poprawa wyników uczniów poprzez nadzór i samoewaluację Kenneth Muir HM Chief Inspector of Education Scotland Główny Inspektor Edukacyjny Jej Królewskiej Mości w Szkocji Prezentacja dla III Kongresu Zarządzania Oświatą Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, 22-24.09.2008, www.oskko.edu.pl/kongres www.oskko.edu.pl/kongres

2 Prezentacja dla III Kongresu Zarządzania Oświatą Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, 22-24.09.2008, www.oskko.edu.pl/kongres www.oskko.edu.pl/kongres

3

4 UK Government Rząd Wielkiej Brytanii Scottish Parliament Parlament Szkocji 32 Local Councils 32 Rady Lokalne

5 EDUCATIONAL PROVISION IN SCOTLAND SCOTTISH GOVERNMENT FURTHER EDUCATION COLLEGES (43) 67 PRIMARY SCHOOLS 60 SECONDARY SCHOOLS 41 SPECIAL SCHOOLS + SECURE PRE-SCHOOL PROVISION 2750 PRE-SCHOOL CENTRES 2,217 PRIMARY SCHOOLS 386 SECONDARY SCHOOLS 190 SPECIAL SCHOOLS PSYCHOLOGICAL SERVICES COMMUNITY LEARNING & DEVELOPMENT 32 LOCAL AUTHORITIES HIGHER EDUCATION/ UNIVERSITIES (15) INDEPENDENT SECTOR (Private schools)

6 Jaką rolę pełni nadzór? Kontrola jakości Wsparcie Zachęta do pokonywania wyzwań Poprawa jakości Nacisk zewnętrznyNacisk wewnętrzny Prezentacja dla III Kongresu Zarządzania Oświatą Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, 22-24.09.2008, www.oskko.edu.pl/kongres www.oskko.edu.pl/kongres

7 Jaką rolę pełni nadzór w Szkocji ? rozliczalność poprawa Prezentacja dla III Kongresu Zarządzania Oświatą Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, 22-24.09.2008, www.oskko.edu.pl/kongres www.oskko.edu.pl/kongres

8 Misja HMIE Głównym celem HMIE jest wpływanie na poprawę standardów, jakości i osiągnięć wszystkich uczestników systemu edukacji w Szkocji.

9 NIEZALEŻNA ZEWNĘTRZNA INSPEKCJA (NADZÓR) PROWADZONA PRZEZ INSPEKTORÓW DO SPRAW OŚWIATY JM. Główne idee działań nadzoru, raporty tematyczne i znajdowanie rozwiązań Profesjonalne doradztwo dla autorów polityki oświatowej Upowszechnienie dobrej praktyki Prezentacja dla III Kongresu Zarządzania Oświatą Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, 22-24.09.2008, www.oskko.edu.pl/kongres www.oskko.edu.pl/kongres

10 Przyszły sukces wymaga sytemu edukacji, który jest wrażliwy na potrzeby, elastyczny i otwarty na nowe idee. Improving Scottish Education, HMIE 2006

11 Nadzór w Szkocji Ewaluacja i budowanie zasobów Głęboka analiza i samoocena Zachęta do poprawy i inspirowanie Przewodnictwo i zaangażowanie Procesy i efekty Prezentacja dla III Kongresu Zarządzania Oświatą Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, 22-24.09.2008, www.oskko.edu.pl/kongres www.oskko.edu.pl/kongres

12 Główne inicjatywy poprawiające jakość w szkołach w Szkocji Najbardziej efektywnym sposobem podnoszenia jakości kształcenia każdego ucznia jest oczekiwanie od szkół wzięcia odpowiedzialności za zapewnienie jakości własnej pracy Jakość powinna być tworzona w codziennej pracy szkoły, a nie zewnętrznie narzucana Uczniowie i ich rodzice mają prawo widzieć jak dobrze ich szkoła działa Prezentacja dla III Kongresu Zarządzania Oświatą Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, 22-24.09.2008, www.oskko.edu.pl/kongres www.oskko.edu.pl/kongres

13 Dane o efektach – ogólnokrajowe dane i wsparcie dla samooceny Wskaźniki jakości – ogólnokrajowe ramy oraz wsparcie wykorzystania ich w samoocenie Profesjonalne kadry praktyków prowadzących refleksje nad własną pracą (refleksyjni praktycy) Niezależna, zewnętrzna inspekcja Główne elementy narodowego programu poprawy jakości

14 Nadzór w Szkocji Inspekcja przyjmuje samoocenę przeprowadzoną przez szkołę jako punkt wyjścia własnych działań Prezentacja dla III Kongresu Zarządzania Oświatą Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, 22-24.09.2008, www.oskko.edu.pl/kongres www.oskko.edu.pl/kongres

15 Samoocena: Łączy dowody pochodzące z różnych źródeł Od uczniów, personelu szkoły i informacji od rodziców Obserwacji uczenia się i nauczania Z analiz aktywności uczniów Prezentacja dla III Kongresu Zarządzania Oświatą Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, 22-24.09.2008, www.oskko.edu.pl/kongres www.oskko.edu.pl/kongres

16 Rola lokalnych, samorządowych władz oświatowych Władze lokalne mają obowiązek działać na rzecz poprawy pracy szkół: wspierać i umożliwiać samoocenę szkół, tworzenie szkolnych planów rozwoju i wyboru celów coroczne raporty o postępach i osiągnięciach swoich szkołach publikowanie lokalnych planów rozwoju oświaty oraz stawianych celów Prezentacja dla III Kongresu Zarządzania Oświatą Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, 22-24.09.2008, www.oskko.edu.pl/kongres www.oskko.edu.pl/kongres

17 HMIE quality frameworks

18 Jak dobra jest nasza szkołą? (HOW GOOD IS OUR SCHOOL?) Pełen zestaw narodowych wskaźników jakości Wsparcie przez zestaw narzędzi do audytu dla samooceny w różnorodnych zakresach w postaci przewodnika dla szkół Doradztwo w metodologii samooceny

19 TRZY PODSTAWOWE PYTANIA - JĄDRO SAMOOCENY 1. Jak nam idzie? 3. Co teraz zamierzamy zrobić? Główną zasadą jest stała poprawa oparta na procesie samooceny 2. Skąd to wiemy?

20 How good is our management? How good is our delivery of key processes? How well do we meet the needs of our stakeholders? 1. Key performance outcomes 1.1 Improvements in performance 1.2 Fulfilment of statutory duties 2. Impact on learners, parents, carers and families 2.1 Learners experiences 2.2 The schools success in involving parents, carers and families 3. Impact on staff 3.1 The engagement of staff in the life and work of the school 4. Impact on the community 4.1 The schools success in engaging with the local community 4.2 The schools success in engaging with the wider community 5. Delivery of education 5.1 The curriculum 5.2 Teaching for effective learning 5.3 Meeting learning needs 5.4 Assessment for learning 5.5 Expectations and promoting achievement 5.6 Equality and fairness 5.7 Partnerships with learners and parents 5.8 Care, welfare and development 5.9 Improvement through self-evaluation 6. Policy development and planning 6.1 Policy review and Development 6.2 Participation in policy and planning 6.3 Planning for improvement 7. Management and support of staff 7.1 Staff sufficiency recruitment and retention 7.2 Staff deployment and teamwork 7.3 Staff development and review 8. Partnerships and resources 8.1 Partnership with the community, etc. 8.2 Management of finance for learning 8.3 Management and use of resources and space for learning 8.4 Managing information 9. Leadership 9.1 Vision, values and aims 9.2 Leadership and direction 9.3 Developing people and partnerships 9.4 Leadership of improvement and change What key outcomes have we achieved? How good is our leadership ? Successes and achievements Work and life of the school Vision and leadership What is our capacity for improvement?: How good can we be?

21 Building on an establishments self-evaluation tworzenie i umacnianie samooceny One of the main purposes of inspection is to help staff to bring about further improvement to the learning experiences and achievements of children and young people. Jednym z głównych celów inspekcji jest pomoc kadrze szkoły w rozwoju uczenia się i uzyskaniu wysokich osiągnięć uczniów. Inspection will build on the establishment self-evaluation to effect further improvement. The starting point of an establishments inspection is its self-evaluation. Inspection teams will discuss with the school or pre-school centre the establishments strengths and areas it has identified for improvement. Punktem wyjściowym pracy inspekcji w szkole jest samoocena. Zespół dyskutuje ze szkołą nad jej mocnymi punktami i dziedzinami wymagającymi rozwoju. Inspection teams will be particularly interested in how the results of self-evaluation have been taken forward. Zespół inspektorów jest szczególnie zainteresowany tym jak rezultaty samooceny są wykorzystywane do dalszej pracy.

22 Self-evaluation Self-evaluation will draw upon the evidence which the school or centre has already built up through its own provision. Self-evaluation will take account of the nature of the school, its pupil population and its context. Evidence can be collected from a variety of sources, such as questionnaire analyses and attainment data/information on childrens progress; from interviews and discussions with learners, staff, parents and other stakeholders; and crucially by observing learning and teaching.

23 Rozpoczynamy samoocenę: główne pytania zadane szkole Jakie są wasze mocne strony? Jakie są obszary przyszłego rozwoju? Jaka poprawa zaszła dzięki procesowi samooceny? Prezentacja dla III Kongresu Zarządzania Oświatą Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, 22-24.09.2008, www.oskko.edu.pl/kongres www.oskko.edu.pl/kongres

24 Samoocena: wyzwania dla szkół Jasne określenie własne osiągnięć Otwarte przedstawianie napotykanych trudności Przedstawianie dowodów zebranych w trakcie samooceny Pokazywanie w jaki sposób nastąpił postęp w zaspakajaniu potrzeb uczniów Zachowanie poufności i wysoka ambicja Prezentacja dla III Kongresu Zarządzania Oświatą Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, 22-24.09.2008, www.oskko.edu.pl/kongres www.oskko.edu.pl/kongres

25 SŁOWO OSTRZEŻENIA! SAMOOCENA CZY SAMOOSZUKIWANIE SIĘ? Aby samoocena była dobra, konieczne jest niezależne zewnętrzne wsparcie. Prezentacja dla III Kongresu Zarządzania Oświatą Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, 22-24.09.2008, www.oskko.edu.pl/kongres www.oskko.edu.pl/kongres

26 1. Sama szkoła ocenia jakość własnej pracy 2. Jest wspierana przez samorządowe władze oświatowe 3. Korzysta z rzetelnej zewnętrznej ewaluacji dokonywanej przez Inspektorów JKM. (HMIE) Samoocena szkolna w Szkocji: Trzystronna współpraca

27 KORZYŚCI NIEZALEŻNEJ ZEWNĘTRZNEJ INSPEKCJI Rozliczalność przed rodzicami, uczniami Ministerstwem i opinią publiczną Zapewnienie możliwości jednorodnego porównywania szkół z terenu całego kraju Tworzenie programów rozwoju opartego o mocne dowody Dostęp do ekspertów edukacyjnych dla każdej szkoły przewodnictwo w tworzeniu systemu oceny i wsparcie dla szkolnych programów poprawy Koncentracja na ogólnokrajowych analizach i upowszechnianie przykładów najlepszych praktyk

28 Samoocena: wyzwania dla inspektorów Zmiana sposobu myślenia Prowadzenie inspekcji ze szkołami, a nie ich Wychodzenie w inspekcji od dokonanej przez szkołę samooceny Bycie elastycznym i uwrażliwionym na kontekst pracy szkoły i jej samoocenę Prowadzenie profesjonalnej wymiany opinani i dyskusji Zachowanie rzetelności Prezentacja dla III Kongresu Zarządzania Oświatą Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, 22-24.09.2008, www.oskko.edu.pl/kongres www.oskko.edu.pl/kongres

29 What? Priorytety strategiczne Techniczne wytyczne i procedury Dobra praktyka Inspirowanie, zaangażowanie itd Popraw i budowanie zasobów Rozliczalność INSPEKCJA Inspekcja zakończona sukcesem Co? Prezentacja dla III Kongresu Zarządzania Oświatą Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, 22-24.09.2008, www.oskko.edu.pl/kongres www.oskko.edu.pl/kongres

30 How? What? Kultura Podejście Wartości/wierzenia postawy STRATEGIC PRIORITIES TECHNICAL GUIDELINES and PROCEDURES Good Practice Inspiring, engaging etc Improvement/building capacity Accountability INSPECTION Successful Inspection/review What? Jak ? Prezentacja dla III Kongresu Zarządzania Oświatą Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, 22- 24.09.2008, www.oskko.edu.pl/kongre s www.oskko.edu.pl/kongre s

31 How? What? Culture Approach VALUES/BELIEFS/ ATTITUDES STRATEGIC PRIORITIES COMPETENCIES BEHAVIOURS RELATIONSHIPS RESPONSIBILITIES TECHNICAL GUIDELINES and PROCEDURES Good Practice Inspiring, engaging etc Improvement/building capacity Accountability INSPECTION Successful Inspection/review What? How? PRAISE Framework Prezentacja dla III Kongresu Zarządzania Oświatą Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, 22- 24.09.2008, www.oskko.edu.pl/kongres www.oskko.edu.pl/kongres

32 Cel – zachowanie jasności i ujawnianie celu Relacje – tworzenie pozytywnych relacji Świadomość – warunków, odczuć i reakcji Zbieranie informacji- obiektywne poszukiwanie, analiza i ocena Dzielenie się informacjami – przejrzysta komunikacja Umożliwianie profesjonalnego dialogu i zachęcanie do poczucia autorstwa Samoocena dla inspektorów Prezentacja dla III Kongresu Zarządzania Oświatą Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, 22-24.09.2008, www.oskko.edu.pl/kongres www.oskko.edu.pl/kongres

33

34 ken.muir@hmie.gsi.gov.uk www.hmie.gov.uk Prezentacja dla III Kongresu Zarządzania Oświatą Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, 22-24.09.2008, www.oskko.edu.pl/kongres www.oskko.edu.pl/kongres


Pobierz ppt "Poprawa wyników uczniów poprzez nadzór i samoewaluację Kenneth Muir HM Chief Inspector of Education Scotland Główny Inspektor Edukacyjny Jej Królewskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google