Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HEALTHY BODIES & HEALTHY MINDS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HEALTHY BODIES & HEALTHY MINDS"— Zapis prezentacji:

1 HEALTHY BODIES & HEALTHY MINDS

2 Skutki niezdrowego odżywiania. [Effects of unhealthy eating]
Zdrowe odżywianie staje się bardzo popularne. Powinno się sięgać po produkty ze sprawdzonych oraz pewnych źródeł. Własnoręcznie przygotowywane posiłki, oraz unikanie niezdrowej żywności w postaci fast-food, chipsów czy ciastek może być ważnym krokiem w zmianie nawyków żywieniowych.Ma to duży wpływ na kondycje fizyczną i psychiczną. [Healthy eating becomes very popular. We should reach for products with proven and reliable sources. A self-prepared meals, and avoiding unhealthy foods in the form of fast food, crisps and biscuits could be an important step in changing habits żywieniowych.There is major impact on physical and mental condition]

3 Skutki niezdrowego odżywiania [Effects unhealthy eating]
Odżywianie się jest jednym z koniecznych warunków utrzymania się przy życiu. Podobnie bowiem jak inne organizmy, również i człowiek musi: uzupełniać zużywające się składniki komórek, tkanek czy płynów ustrojowych oraz uzyskiwać nowe składniki niezbędne do wzrostu i rozwoju czerpiąc je z pożywienia, otrzymywać substancje, które ulegając przemianie wewnątrz ustroju wyzwalają energię niezbędną do funkcjonowania poszczególnych części i całego organizmu, do ruchu, pracy itp. otrzymywać dostateczną ilość składników, które nie będąc ani materiałem budulcowym, ani energetycznym, warunkują swoją obecnością przebieg wielu procesów zachodzących w organizmie. -Nutrition is one of the necessary conditions for subsistence.Similarly as other organisms, and the person must also: -Wear complementary components of cells, tissues or body fluids and to obtain new components necessary for growth and development while drawing them with food, -receive the substances that the body undergoing the transformation inside the trigger energy required for the functioning of individual parts and the whole body to move, work, etc. -a sufficient number of components that is neither building material or energy, account for their presence the course of many processes in the body.

4 Skutki niezdrowego odżywiania [Effects unhealthy eating]
DLACZEGO TO LUBIMY JEŚĆ?[why we like to eat?] CO POWINNIŚMY JEŚĆ? [what should we eat? ] CO LUBIMY JEŚĆ? [what we like to eat?] Pieczywo, inne produkty zbożowe, Kasze, mleko i jego przetwory, warzywa i owoce, ryby, woda mineralna i soki [bread,others product cereal,milk and its products, vegetables and fruits, fish,mineral water and juices] Chipsy, lody, słodycze hamburgery, cheesburgery, frytki pepsi,coca-colę Chips, ice cream sweets, hamburgers cheesburgery, fries pepsi, Coca-Cola Jest smaczne, reklamowane w TV, można to łatwo kupić w każdym sklepie,jest modne. [kestm tasty, advertised on TV can it easy buyin the shop,is fashionable]

5 Skutki niezdrowego odżywiania- Choroby [Effects unhealthy eating- Disease]
Anoreksja [anorexia] Anoreksja jest jednym z najbardziej śmiertelnych chorób psychicznych. Jej leczenie jest trudne, długie i wymaga ogromnej pracy ze strony osoby chorej i jej najbliższych. Dlatego warto zwracać uwagę na najwcześniejsze oznaki tego zaburzenia odżywiania. [Anorexia is one of the most lethal of mental illnesses. Its treatment is difficult, lengthy and requires a lot of work on the part of the person and their loved ones. It is therefore important to pay attention to early signs of eating disorders]

6 Skutki niezdrowego odżywiania- Choroby [Effects unhealthy eating- Disease]
Bulimia [bulimia] zaburzenia odżywiania charakteryzujące się napadami objadania się. Do najczęstszych zachowań należą: wywoływanie wymiotów, głodówki, nadmierne ćwiczenia fizyczne. Częste wymiotowanie może powodować schorzenia dziąseł i ubytki zębów, odwodnienie, zaburzenia równowagi elektrolitowej, zaburzenia pracy serca, uszkodzenie nerek, odwrócenie perystaltyki jelit, tężyczki, napadów padaczkowych, osłabienia mięsni, czy do znacznego spadku masy ciała. [eating disorder characterized by binge eating episodes. The most common behaviors are: induced vomiting, fasting, excessive exercise. Frequent vomiting can cause gum disease and tooth loss, dehydration, electrolyte imbalance, heart disorders, kidney damage, reverse peristalsis, tetany, seizures, muscle weakness, or to a significant decrease in body weight]

7 Objawy Anoreksji [Symptoms of Anorexia]
Podstawowe objawy anoreksji: -ograniczanie jedzenia poprze wycofanie z jadłospisu niektórych potraw, posiłków lub ograniczanie ilości spożywanych pokarmów, -drażliwość dotycząca tematu jedzenia, wyglądu i wagi, -unikanie jedzenia w obecności innych osób, by móc się go pozbyć, -ukrywanie pokarmów pod talerze, w różnych skrytkach, -podrzucanie posiłków innym osobom. -unikanie kontaktu z innymi osobami, szczególnie z chłopcami Basic symptoms of anorexia: -reduction would support the withdrawal of food diet of certain foods, meals or reducingquantity of food, -irritability on the subject of food, appearance andweight, -avoid eating in front of other people to be able toget rid of it - hiding food under the plates, in variouslockers, - tossing food to others. -avoid contact with others, especially boys

8 Objawy bulimii [Symptoms of bulimia]
Podstawowe objawy bulimii: -powtarzające się objadania, zjadanie wielkiej ilości pożywienia w krótkim czasie, -poczucie braku kontroli podczas objadania się, -regularne stosowanie metod mających na celu zapobieganie przyrostowi wagi ciała, takich jak prowokowanie wymiotów, nadużywanie środków przeczyszczających lub moczopędnych, ścisła dieta, głodówka lub bardzo wyczerpujące ćwiczenia fizyczne. Basic symptoms of bulimia: -recurrent binge eating, eating large quantities of food in a short time, -Lack of control during the binge -Regular use of methods aimed at preventing weight gain in the body, such as vomiting, abusing laxatives or diuretics, strict diets, fasting or a very comprehensive exercise,

9 KONIEC [The End] Project by: Agnieszka Kaziród Natalia Wyporska


Pobierz ppt "HEALTHY BODIES & HEALTHY MINDS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google