Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza kodów błędów uruchamiania i pracy systemu operacyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza kodów błędów uruchamiania i pracy systemu operacyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Analiza kodów błędów uruchamiania i pracy systemu operacyjnego
PUTK

2 Gdzie znajduje się BIOS?
BIOS znajduję się na płycie głównej komputera. Poza tym, niektóre urządzenia (np. karty sieciowe) posiadają swój BIOS. Można go łatwo odnaleźć na płycie, ponieważ jest oznaczony nazwą producenta (np. Award, AMI, Phoenix).

3 Na jakim nośniku znajduje się BIOS?
BIOS znajduje się w pamięci ROM, jest to zazwyczaj pamięć EEPROM (electrically-erasable read-only memory), która umożliwia ponowne nagrywanie zawartości BIOSu - na taki BIOS mówi się zazwyczaj "flash BIOS".

4 Czym jest BIOS? BIOS jest zwyklym programem dla procesora np. z linii x86. Różni sie od innych programow tym, że uruchamia się z pamięci ROM i nie potrzebuje do działania systemu operacyjnego - jest wręcz odwrotnie: system operacyjny jest ładowany przez BIOS, a potem z niego korzysta (chociaż ostatnio systemy operacyjne rzadko korzystają z jego funkcji).

5 Pamięć CMOS Ustawienia BIOSu muszą być zapisywane w pamięci, która nie ulegnie wyczyszczeniu przy ponownym uruchomieniu komputera. Tę rolę odgrywa pamięć typu CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Często na pamięc BIOSu mówi się "CMOS". W pamięci BIOSu zachowywane są informacje o dacie systemowej, konfiguracji dysków oraz wszystkich innych ustawieniach, do których mamy dostęp przez program konfiguracyjny BIOSu. Pamięć ta jest podtrzymywana przez baterię, ale zużywa bardzo małą ilość pamięci - to jej podstawowe założenie konstrukcyjne. Ma ona zazwyczaj pojemność jedynie 64 bajtów.

6 Co się dzieje po uruchomieniu komputera?
Po włączeniu komputera, procesor wykonuje pierwszą instrukcję w BIOSie. Rejestry CS i IP świeżo uruchomionego procesora zawierają wartości F000 i FFF0. W komputerach osobistych ten adres wskazuje na obszar zarezerwowany dla BIOSu; również później wykonywany kod nie wychodzi poza ten obszar. Rozpoczyna się tak zwany POST (Power-On-Self-Test).

7 POST - test komputera Aby upewnić się, że komputer jest sprawny, BIOS przeprowadza test wszystkich podzespołów i w razie błędu daje o tym znać użytkownikowi. Potem BIOS wykonuje następujące testy: test rejestrów procesora sprawdzenie sumy kontrolnej BIOSu test sterownika klawiatury test zegara systemowego sprawdzenie dostępu do bazowych 64 Kb pamięci test pamięci cache test sprawności baterii systemowej test karty graficznej test trybu chronionego próba odczytu i zapisu do pamięci konwencjonalnej test pamięci rozszerzonej test sterownika DMA sprawdzenie konfiguracji systemu

8 POST - test komputera Ciekawe jest, że BIOS w trakcie testowania systemu zapisuje rezultaty do jednego z portów (zazwyczaj jest to port 0x80). Wysyłane są do niego kody diagnostyczne POST, a do ich odczytania może się przydać karta POST. W trakcie testu można przycisnąć pewien klawisz (np. Del), aby przejść do trybu konfiguracji BIOSu. Jeżeli błąd przy testowaniu nastąpi po przygotowaniu do pracy karty graficznej, na ekranie wypisywany jest odpowiedni komunikat. Błędy ze wcześniejszej fazy są przedstawiane przy pomocy systemowego głośnika.

9 Karta POST Karta POST służy do zbierania informacji o przebiegu testowania komputera przez BIOS. Informacje te są zapisywane do portu, na co reaguje odpowiednia karta podłączona do komputera. Takie karty przydają się przede wszystkim osobom zajmującym się sprzedażą i naprawą komputerów osobistych. Kartę taką można nawet skonstruować samemu, ale należy posiadać odpowiednie umiejętności z zakresu elektroniki.

10 Sprzętowe testery Tester płyt głownych Karta PCI POST TEST prezentuje kody błędów na wyświetlaczu LED

11 Komunikaty wyświetlane w czasie procedury testowej POST
Podczas procedury POST  przeprowadzanej jeszcze przed załadowaniem systemu operacyjnego są testowane wszystkie urządzenia. Jakikolwiek błąd komunikacji z sprawdzanymi urządzeniami zostaje przedstawiony użytkownikowi w postaci krótkich serii dźwięków generowanych z głośniczka systemowego lub w postaci komunikatów wyświetlanych na ekranie. Ciąg informacji na ekranie przedstawia wynik testu (np. test pamięci RAM), wykryte urządzenia (np.dyski twarde, napęd CD), dane zainstalowanych urządzeń (np. częstotliwość procesora, pojemność pamięci RAM). Nieprawidłowości natomiast wstrzymują dalszy ciąg procedury wymagając od użytkownika podjęcia konkretnych kroków celem ich usunięcia.

12 DISKETTE DRIVES OR TYPES MISMATCH ERROR - RUN SETUP Typ stacji dyskietek zainstalowany w systemie jest niezgodny z zdefiniowanymi ustawieniami w pamięci CMOS. Należy uruchomić program konfiguracyjny i zrekonfigurować prawidłowo ustawienia napędu dysków elastycznych. DISPLAY SWITCH IS SET INCORRECTLY Wybór podłączonego wyświetlacza (monitora) może być ustawiony na płycie głównej za pomocą przełącznika - jumpera (monochrome/color) lub w nowych płytach poprzez Setup BIOS-u i funkcję Video. Wyświetlenie tej informacji na ekranie sugeruje zmianę ustawień na zgodną z zamontowana kartą graficzną i podłączonym monitorem. DISPLAY TYPE HAS CHANGED SINCE LAST BOOT Komunikat ten jest wyświetlany po tym gdy zostały zmienione parametry lub rodzaj wyświetlacza (monitora lub jego adaptera) przed ostatnim wyłączeniem systemu. Powinno się przekonfigurować system, aby dostosować go do nowego monitora (adaptera) lub jego parametrów.

13 ERROR ENCOUTERED INITIALIZING HARD DRIVE Dysk twardy nie może być zainicjalizowany. Należy się upewnić, czy jego adapter jest zainstalowany prawidłowo i wszystkie kable są dobrze podpięte. Sprawdzić również konfigurację w  IDEs (HDDs) programu konfiguracyjnego i odpowiednio ją skorygować. ERROR INITIALIZING HARD DISK CONTROLER Nie można odnależć kontrolera dysku twardego. Sprawdzamy czy dysk jest prawidłowo podłączony do płyty głównej (gniazda i stan taśmy połączeniowej) oraz ustawienia dysku twardego w SETUP-ie IDEs (HDDs). Bardzo ważną sprawą jest również prawidłowe ustawienie zworek (jumperów) na dysku twardym (primary/slave). FLOPPY DISK CNTRL ERROR OR NO CNTRL PRESENT System nie może odnaleźć lub zainicjalizować pracy stacji dyskietek. Upewnijmy się czy napęd (lub kontroler) jest zainstalowany prawidłowo. Jeśli napęd nie jest obecny w systemie sprawdźmy ustawienia Drive A: (lub B) - powinna być wybrana opcja NONE).

14 FLOPPY DISK(S) FAIL Nie jest możliwe odnalezienie napędu dysków elastycznych lub jego kontrolera. Upewnijmy się czy kontroler jest zainstalowany prawidłowo. Jeśli napęd nie jest zainstalowany skorygujmy parametry konfiguracyjne w programie SETUP: Drive A,B (ustawić na None) oraz Boot Sequence (ustawienie inne niż start z napędu A:). HARD DISK INITIALIZING PLEASE WAIT A MOMENT ... Niektóre modele dysków twardych wymagają dodatkowego czasu na zainicjalizowanie wszystkich parametrów pracy napędu. Czas ten można skrócić lub całkowicie uniknąć wyświetlania tego komunikatu poprzez ręczne wpisanie parametrów napędów w IDEs (HDDs) i wyłączenie opcji AUTO. Parametry zainstalowanego dysku twardego można uzyskać w IDE HARD DISK AUTODETECTION. HARD DISK INSTALL FAILURE Nie jest możliwe zainicjalizowanie pracy twardego dysku z powodu braku kontrolera lub samego dysku. Jeśli nie posiadamy zainstalowanego dysku twardego upewnijmy się czy w SETUP-ie IDEs(HDDs) nie jest wybrana opcja NONE. Ustaw opcję na AUTO lub USER. Wybór ustawień parametrów użytkownika (opcja USER) wymaga ręcznego wpisania parametrów pracy dysku.

15 KEYBOARD ERROR OR NO KEYBOARD PRESENT System nie może odnaleźć klawiatury. Należy się upewnić czy jest ona podłączona do odpowiedniego gniazda oraz czy nie jest przypadkowo wciśnięty któryś z klawiszy. Jeżeli posiadamy zestaw komputerowy bez klawiatury skoryguj ustawienia w Halt On na opcję All, But Keyboard. Ustawienie te spowoduje zignorowanie przez BIOS brak klawiatury i przystąpi do kontynuacji uruchomienia. KEYBOARD IS LOCKED OUT - UNLOCK THE KEY Wiadomość ta jest zazwyczaj wyświetlana podczas testu klawiatury, ale tylko w czasie gdy jeden lub kilka klawiszy jest wciśniętych. Sprawdamy czy żaden z podręcznych przedmiotów nie spoczywa na niej. Często (choć nie jest to zasadą) dodatkowo generowany ciąg krótkich sygnałów dźwiękowych dochodzący z  głośniczka. MEMORY TEST: Ta wiadomość wyświetla stan pełnego testu pamięci (trzykrotnie). Test można wyłączyć na stałe w Quick Power On Self Test ustawiając opcję na Enabled.

16 MEMORY TEST FAIL Jeśli procedura testująca dostrzeże błąd podczas sprawdzania pamięci zostanie wyświetlony powyższy komunikat wraz z dodatkową informacją o typie i zlokalizowaniu błędu. PRESS ESC TO SKIP MEMORY TEST Każdorazowo po włączeniu komputera wykonywany jest test zainstalowanej pamięci RAM. Przy dużej pamięci test ten trwa dość długo, co ogólnie wpływa na wydłużenie czasu oczekiwania na zgłoszenie pełnej gotowości komputera do pracy. Wciśnięcie klawisza ESC w czasie testu powoduje pominięcie uciążliwej procedury. Test można wyłączyć na stałe w Quick Power On Self Test ustawiając na Enabled. PRIMARY MASTER HARD DISK FAIL Test POST dostrzegł błąd dysku primary master IDE.

17 PRIMARY SLAVE HARD DISK FAIL Test POST wykrył błąd dysku primary slave IDE.
SECONDARY MASTER HARD DISK FAIL Test POST dostrzegł błąd dysku secondary master IDE. SECONDARY SLAVE HARD DISK FAIL Test POST wykrył błąd dysku secondary slave IDE. SYSTEM HALTED, (CTRL-ALT-DEL) TO REBOOT W wyniku zatrzymania procesu ładowania systemu wyświetlona informacja sugeruje przeinicjowanie (zresetowanie) systemu. Naciśnij i przytrzymaj klawisze CTRL i ALT oraz naciśnij DEL.

18 Sygnalizacja dźwiękowa (kody BIOS-u American Megatrends - AMI)

19 1 sygnał (Refresh Failure) Błąd odświeżania pamięci RAM
1 sygnał (Refresh Failure) Błąd odświeżania pamięci RAM. W takim przypadku należy sprawdzić osadzenie modułów RAM, zamienić je miejscami lub wymienić na inne. 2 sygnały (Parity Error) W pierwszych 64kB pamięci RAM wystąpił błąd parzystości. Sposób postępowania jak w przypadku jednego sygnału. 3 sygnały (Base 64K memory failure) Oznacza to samo, co w przypadku dwóch sygnałów. 4 sygnały (Timer not operational) Uszkodzenie modułu zegara. Należy wymienić pamięć, jak w przypadku jednego tonu. Jeżeli czynność ta nie pomoże, oznacza to, że uszkodzona jest płyta główna i nie obejdzie się bez jej naprawy lub wymiany.

20 5 sygnałów (Processor error) Błąd procesora
5 sygnałów (Processor error) Błąd procesora. Trzeba wyciągnąć procesor z gniazda i zamontować go ponownie. 6 sygnałów ( gate A20 failure) Błędne działanie linii adresowej A20. Należy uruchomiś program Setup i wybrać opcję Fast Gate A20. 7 sygnałów (Processor exception interrupt error) Procesor wykrył uszkodzenie, które nie wykrył BIOS lub tez sam jest uszkodzony. 8 sygnałów (Display memory read/write failure) Uszkodzona jest pamięć karty graficznej. 9 sygnałów (ROM checksum error) Niezgodność sumy kontrolnej ROM-u. Należy zainstalować aktualną wersję BIOS-u. 10 sygnałów (CMOS shutdown register read/write error) Błąd pamięci CMOS. Jeżeli jest to możliwe należy uruchomić Setup BIOS-u i ponownie zapisać ustawienia poleceniem Save & Exit. 11 sygnałów (Cache memory bad) Uszkodzona zewnętrzna pamięć podręczna. Należy sprawdzić umocowaniu modułów tej pamięci. Jeżeli są przylutowane, nie obejdzie się bez wymiany płyty głównej.

21 Pozostałe sygnały dźwiękowe wygenerowane w czasie procedury testowej POST Standardowy BIOS IBM (także AMI) 1 krótki sygnał ( = jeden sygnał ) - Procedura testowa wszystkich zainstalowanych urządzeń przebiegła pomyślnie. 1 długi & 1 krótki - POST wykrył uszkodzenie płyty głównej. Sprawdź zamocowanie płyty, prawidłowość podłączeń zasilania i wszystkich urządzeń. 3 długie - Błąd klawiatury. Należy sprawdzić czy klawiatura została podłączona prawidłowo (należy sprawdzić czy klawiatura nie jest podłączona do gniazda PS/2 przypisanego dla myszki).

22 2 sygnały krótkie - Testy wypadły niepomyślnie dla jednego z urządzeń zainstalowanych w zestawie. Należy sprawdzić prawidłowość umocowania w gniazdach - czasami wystarczające jest wyciągnięcie i ponowne włożenie płytki lub wtyczki. 1 długi & 2 krótkie - Problem z kartą grafiki (CGA). Zazwyczaj jest to spowodowane jednym z dwóch poniższych przypadków:    1) błąd w obrębie BIOS-ROM - suma kontrolna jest nieprawidłowa.    2) nieprawidłowe zamontowanie karty w slocie. Należy wyciągnąć i jeszcze raz zamontować kartę, pamietając o wkręceniu śrubki zabezpieczającej przed wysunięciem, a w konsekwencji tego nawet i wypadnięciem. 1 długi & 3 krótkie - Problem z kartą grafiki (EGA/VGA). Zazwyczaj jest to spowodowane jednym z trzech poniższych przypadków:     1) błąd DAC karty grafiki,     2) błąd detekcji monitora,     3) błąd pamięci RAM karty grafiki. sygnał ciągły - Problem z zasilaczem, płytą główną - bardzo możliwe, że gdzieś jest zwarcie. powtarzające się krótkie sygnały - Problem z zasilaczem, płytą główną - bardzo możliwe, że gdzieś jest zwarcie. brak sygnału - Uszkodzony zasilacz lub głośniczek. Należy sprawdzić prawidłowość połączeń na złączach oraz przemierzyć wartość napięć wychodzących z zasilacza.

23 Poniżej jest przedstawiona lista krótkich wiadomości informujących użytkownika o błędach. Pojawiają się one na ekranie podczas pierwszego uruchomienia komputera lub w czasie startu systemu operacyjnego. Jeśli zauważysz jedną z poniższych informacji jesteś już w stanie szybko wybrnąć z opresji. 8042 Gate - A20 Error - Linia adresowa A20 w kontrolerze klawiatury (8042) nie pracuje lub jest wyłączona. Address Line Short! - Błędnie zdekodowany adres. Cache Memory Bad, Do Not Enable Cache! - Pamięć podręczna cache jest uszkodzona. CH-2 Timer Error - Błąd zegara numer 2 (w przypadku gdy system posiada dwa zegary).

24 CMOS Battery State Low - Bateria podtrzymująca pamięć CMOS jest na wyczerpaniu.
CMOS Checksum Failure - Błąd sumy kontrolnej BIOS. W większości przypadków pomaga uruchomienie programy SETUP i ponowne zapisanie ustawień. CMOS System Options Not Set - Ustawienia zapisane w CMOS RAM są złe lub nieistniejące. Należy uruchomić program konfiguracyjny. CMOS Display Type Mismatch - Błędnie ustawiony typ karty graficznej w CMOS. Uruchomić SETUP i poprawić ustawienia. CMOS Memory Size Mismatch - Suma pamięci zainstalowanej na płycie głównej jest odmienna od sumy wykrytej przez BIOS. CMOS Time and Date Not Set - Data i czas nie zostały ustawione. Diskette Boot Failure - Dyskietka startowa A: jest zainfekowana lub nie jest dyskietką startową. Sprawdź podłączenia stacji dysków oraz ustawienia typu napędu dyskietek w SETUP.

25 Display Switch Not Proper - Przełącznik pracy video na płycie głównej musi być ustawiony jako kolorowy lub monochromatyczny (dotyczy starych płyt głównych gdzie należy przy pomocy zworki ustalić rodzaj zastosowanego monitora kolorowego lub monochromatycznego. DMA Error - Błąd kontrolera (sterownika) DMA (Direct Memory Access). DMA #1 Error - Błąd pierwszego kanału kontrolera DMA. DMA #2 Error - Błąd drugiego kanału kontrolera DMA. FDD Controller Failure - Brak komunikacji pomiędzy BIOS-em i kontrolerem stacji dysków elastycznych. Sprawdź podłączenia stacji dysków przy wyłączonym zasilaniu. HDD Controller Failure - Brak komunikacji pomiędzy BIOS-em i kontrolerem dysku twardego. Sprawdź podłączenia twardego dysku. INTR #1 Error - Zakłócenie kanału 1, który nie przeszedł pomyślnie testu POST.

26 INTR #2 Error - Zakłócenie kanału 2, który nie przeszedł pomyślnie testu POST.
Invalid Boot Diskette - Dyskietka znajdująca się w napędzie A: nie pozwala na uruchomienie z niej systemu. Keyboard Is Locked...Unlock It - Zamknięcie klawiatury jest zablokowane. Keyboard Error - BIOS ma problemy z obsługą klawiatury. KB/Interface Error - Złe lub brak podłączenia klawiatury. Parity Error ???? - Błąd parzystości w systemie pamięci pod nieznanym adresem. Może być to błąd na karcie rozszerzającej lub jeżeli występuje w stałych sytuacjach to jest winna pamięć RAM. Czasem też procesor źle interpretuje rodzaj awarii. Przyczyną może być niewłaściwe taktowanie szyny (normalnie 8,33MHz) lub zbyt małe ustawienia cykli oczekiwać dla pamięci (ustawienia WAIT STATES w SETUPie). Off Board Parity Error Addr (HEX) = XXXX - Błąd parzystości generowany przez pamięć urządzenia w gnieżdzie rozszerzeń pod adresem XXXX w kodzie szesnastkowym.

27 On Board Parity Error Addr (HEX) = XXXX - Błąd parzystości pamięci na płycie głównej pod adresem XXXX w kodzie szesnastkowym. Memory Parity Error at xxxxx - Błąd dotyczy szyny ISA (komunikat ISA NMI). Błąd parzystości pamięci umiejscowiony w XXXXX. Jeżeli określony jest błędny rozmiar, to jest on również wyświetlany, w przeciwnym wypadku pojawi się komunikat Parity Error ????. I/O Card Parity Error at xxxxx - Błąd karty rozszerzeń w adresie xxxx. Karta I/O jest uszkodzona.

28 Układ sygnalizujący LED (cyfrowy)
Układ ten jest opracowany na dwóch wyświetlaczach LED. Montowany w miejscu dostępnym i łatwym do odczytu, niestety wymaga to otwarcia obudowy komputera. W załączonej dokumentacji płyty głównej odczytujemy rodzaj zaistniałej awarii. Układ sygnalizujący LED (cyfrowy) Kod błędu Obraz Uszkodzenie C1, C6 Brak Nie mogę wykryć DRAM 0D Nie mogę wykryć karty graficznej 4E Jest Nie mogę wykryć FDD 61 Problem z L2 CACHE


Pobierz ppt "Analiza kodów błędów uruchamiania i pracy systemu operacyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google