Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOJA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, EDUKACYJNA I ORGANIZATORSKA ( )

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOJA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, EDUKACYJNA I ORGANIZATORSKA ( )"— Zapis prezentacji:

1 OD INDYWIDUALNYCH BADAŃ DO POWSTANIA RZESZOWSKIEJ SZKOŁY SEMANTYKI DIACHRONICZNEJ:
MOJA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, EDUKACYJNA I ORGANIZATORSKA ( ) GRZEGORZ A. KLEPARSKI UNIVERSITY OF RZESZÓW

2 1. STAN BADAŃ NAD SEMANTYKĄ DIACHRONICZNĄ ORAZ WKŁAD G.A. KLEPARSKIEGO
XIX w – 1sze dekady XX w  szczególne zainteresowanie semantyką diachroniczną Połowa XX w  Chomsky – semofobia Koniec XX w  językoznawstwo kognitywne – powrót badań nad zmianą znaczeniową Polska: Rzeszowska Szkoła Semantyki Diachronicznej 1900 1800 2000 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 DIACHRONIC SEMANTICS DIACHRONIC SEMANTICS DIACHRONIC SEMANTICS DIACHRONIC SEMANTICS

3 1. STAN BADAŃ NAD SEMANTYKĄ DIACHRONICZNĄ ORAZ WKŁAD G.A. KLEPARSKIEGO
Pierwsze doświadczenia ze zjawiskiem zmiany znaczeniowej wyrazów – czasy studenckie Pierwsza praca monograficzna – 1985 – Katholische Universitat Eichsteatt (Niemcy) Moje publikacje: prace monograficzne, podręczniki uniwersyteckie, skrypty, zbiory redagowane, artykuły, recenzje i przedmowy…

4 1a. NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE DYDAKTYCZNE
Kleparski, G.A. and E. Krukowska (1994) – zbiór testów dla studentów uniwersyteckich/ kolegialnych, Kleparski, G.A. (1999) – skrypt do kulturówki krajów anglojęzycznych, Kleparski, G.A. (2000) – skrypt do kulturówki krajów anglojęzycznych, Kleparski, G.A. and J. Wołk (2000) – zbiór testów dla studentów uniwersyteckich/ kolegialnych, Kleparski, G.A. and A.M. Pietrzykowska (2005) – skrypt dla studentów uniwersyteckich/kolegialnych, Cymbalista and Kleparski (2007) – podręcznik ćwiczenia wymowy angielskiej dla studentów uniwersyteckich/kolegialnych, Osuchowska and Kleparski (2009) – skrypt dla studentów uniwersyteckich/ kolegialnych, Kleparski, G.A., A. Dziama and M. Martynuska (2010) – skrypt do kulturówki krajów anglojęzycznych

5 1b. WKŁAD G.A. KLEPARSKIEGO W PROGRAMY NAUCZANIA UNIWERSYTETÓW/KOLEGIÓW
Studia licencjackie: Elementy gramatyki historycznej Elementy pisania akademickiego Studia magisterskie: Elementy paralingwistyki Wstęp do sociolingwistyki Studia podyplomowe: Tłumaczenia ABC stylistyki Nauczycielskie kolegia języków obcych Nauczanie początkowe

6 1c. PUBLIKACJE MONOGRAFICZNE
Opublikowane w Niemczech/Szwecji: Kleparski (1986), Pustet Verlag, Niemcy Kardela, H. and G.A. Kleparski (1990), Umea University Press, Szwecja Opublikowane w Polsce:  Kleparski (1990), Lublin, KUL, Kleparski (1997), Lublin, KUL, Grygiel and Kleparski (2007), Rzeszów, UR semantyka historyczna semantyka historyczna

7 1d. ROZDZIAŁY/ARTYKUŁY/RECENZJE/ PRZEDMOWY
Ponad 100 publikacji, w tym: 5 rozdziałów w publikacjach książkowych ponad 40 artykułów naukowych opublikowanych w Polsce, 17 zrecenzowanych referatów konferencyjnych opublikowanych w Polsce, 18 zrecenzowanych referatów konferencyjnych opublikowanych w czasopismach elektronicznych, 4 niezrecenzowane artykuły naukowe opublikowane w redagowanych zbiorach

8 1e. REDAKCJA ZBIORÓW ARTYKUŁÓW/ SŁOWNIKÓW
redakcja/współredakcja 2 słowników redakca 7 wolumenów periodyka Studia Anglica Resoviensia redakcja/wspólredakcja 4 tomów referatów konferenceyjnych redakcja/wspólredakcja 4 tomów monograficznych Galicia Studies in English współredakcja 1 wolumenu periodyka In Medias Res

9 Hipoteza STOPNIOWALNOŚCI I WIELOKIERUNKOWOŚCI ZMIAN
PEJORACJA SPOŁECZNA (FAZA I) PEJORACJA BEHAWIORALNA/ESTETYCZNA (FAZA II) PEJORACJA MORALNA (FAZA III)

10 2. OD KLEPARSKI (1986) DO RZESZOWSKIEJ SZKOŁY SEMANTYKI DIACHRONICZNEJ
2a. Ukończone przewody doktorskie (7): Grygiel, M. (2005) ‘Towards a Cognitive Theory of Semantic Change: Semantic Development of English Historical Near-Synonyms of MAN/MALE HUMAN BEING in Panchronic Perspective’ (University of Rzeszów). Kiełtyka, R. (2006) ‘Towards a Historical Account of English Zoosemy: The Case of Middle English and Early Modern English DOMESTICATED ANIMALS (University of Rzeszów). Kochman-Haładyj, B. (2008) ‘Historical Derogation of WOMEN TERMS and its Socio-cultural Causes and Conditions’ (University of Rzeszów). Cymbalista, P. (2008) ‘Semantic Development of Selected Items in the Macro-Category HOMO FABER in the English language (University of Rzeszów). Kopecka, B. (2009) ‘The Scope and Nature of Metonymically Conditioned Meaning Transference Related to the Macrocategory HUMAN BEING (University of Rzeszów). Włodarczyk-Stachurska, A. (2010) ‘Sociolinguistic Value as Reflected in EFL Dictionaries’ (University of Rzeszów). Dick-Bursztyn, M. (2010) ‘Grammaticography and its Problems as Reflected in Current Lexicographic Work’ (University of Rzeszów).

11 2. OD KLEPARSKI (1986) DO RZESZOWSKIEJ SZKOŁY SEMANTYKI DIACHRONICZNEJ
2b. Otwarte przewody doktorskie (3):  Górecka-Smolińska, M. (70% ) ‘Metaphor in the Field DOMESTICATED BIRD in the History of English (to be defended in 2010). Więcławska, E. (40% ) ‘The Historical Metaphorics and Phraseological Value of BODY PARTS in English. Duda, B (40 % ) ‘Sex euphemism in the history of English’ 2c. Promotorstwo prac licencjackich i magisterskich (350): Nadzorowane prace licencjackie: c. 200 Nadzorowane prace magisterskie: c. 150

12 2. OD KLEPARSKI (1986) DO RZESZOWSKIEJ SZKOŁY SEMANTYKI DIACHRONICZNEJ
2d. Członkowstwo w komisjach doktorskich i habilitacyjnych (5):  Suchostawska, L. (2003) ‘A Cognitive Semantic Analysis of selected Polish Verbal Particles Expressing the relations into-out of and to-away from.’ (University of Wrocław). Czapiga, A. (2006) ‘Antropomorficzne metafory odzwierzęce w języku angielskim, polskim i rosyjskim.’ (University of Rzeszów). Pociask, I. (2007) ‘Nauczanie medycznego specjalistycznego języka angielskiego na lektoratach pielęgniarskich szkół wyższych.’ (University of Rzeszów). Kaliczak-Makowska, N. (2009) ‘Aspects of Text Analysis. A Cognitive Linguistics Perspective’. (Maria Curie-Skłodowska University). Jankoic, K. (2008-Habilitationschrift) ‘The Role of English in the Context of European Integration.’ (University of Szczecin).

13 2. OD KLEPARSKI (1986) DO RZESZOWSKIEJ SZKOŁY SEMANTYKI DIACHRONICZNEJ
3 periodyki filologiczne: Studia Anglica Resoviensia Galicia Studies in English In Medias Res 6 konferencji

14 3. DZIAŁALNOŚC NA FORUM MIĘDZYNARODOWYM
University of Eichsteatt, Niemcy, (Kondrad Adenauer Stiftung) 1994 University of Washington, USA, (Fulbright Grant), 1995 Shoreline College, USA, (Fulbright Grant) 1996 University of Uppsala, Szwecja, (Swedish Academy of Sciences Grant) 1996 University of Umea, Szwecja, (Swedish Academy of Sciences Grant) 1997 University of Rome, Włochy, (University of Rome Grant) 2003 University of Kalamazoo, USA, (Medieval Studies Institue Grant) 2006 Ivan Franco Lviv University, Ukraina, (University Mobility Grant) 2009 Šafárik University in Košice, Słowacja

15 3. DZIAŁALNOŚC NA FORUM MIĘDZYNARODOWYM
Współpraca z innymi instytucjami akademickimi: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Łódzki, University of Washington (USA), University of Glasgow (Wielka Brytania), University of Umea (Szwecja), Uniwersytet im. P. Šafárika (Słowacja), Uniwersytet im. Ivana Franki (Ukraina)

16 WYBRANE POZYCJE BIBLIOGRAFICZNE
Cymbalista, P. , G.A. Kleparski Steve and Eve Can Read Tea-Leaves, Peter: A Practical Guide to English Pronunciation. Lviv: Eurosvit. Czapiga, A., G.A. Kleparski ‘Tomcat, kocur and котяра: In search of metaphorical extensions in the field CATS in English, Polish and Russian’ [in:] G.A. Kleparski (ed.) Studia Anglica Resoviensia 4, pp Górecka-Smolińska, M ‘Bird metaphor in Polish and English: A preliminary overview’, [in:] Language, Literature, Culture and Beyond: Festschrift for G.A. Kleparski on his 50th Birthday. (R. Kiełtyka, D. Osuchowska, E. Rokosz-Piejko eds). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiewgo. Górecka-Smolińska, M ‘On how people, animals and birds of feather flock together: The scope of zoosemy in Polish and Russian’, [in:] Galicia Studies in Language: Historical Semantics Brought to the Fore. M. Górecka-Smolińska, G.A. Kleparski, A. Włodarczyk-Stachurska. Chełm: Wydawnictwo TAWA. Kardela, H., G.A. Kleparski Approaching diachronic semantics: The Componential vs cognitive account. Umea: Umea University Printing House.

17 WYBRANE POZYCJE BIBLIOGRAFICZNE
Kiełtyka R On Zoosemy: A Study of Mid.E. and E.Mod.E. DOMESTICATED ANIMALS. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kiełtyka, R ‘A panchronic account of verbal zoosemy’, [in:] Galicia Studies in Language: Historical Semantics Brought to the Fore. M. Górecka-Smolińska, G.A. Kleparski, A. Włodarczyk-Stachurska. Chełm: Wydawnictwo TAWA. Kleparski, G.A Semantic Change and Componential Analysis: an Inquiry into Pejorative Developments in English. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet. Kleparski, G.A Semantic Change and Semantic Components: A Study of English Evaluative Developments in the Domain of HUMANS. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. Galicia Studies in Language: Historical Semantics Brought to the Fore. M. Górecka-Smolińska, G.A. Kleparski, A. Włodarczyk-Stachurska. Chełm: Wydawnictwo TAWA.

18 WYBRANE POZYCJE BIBLIOGRAFICZNE
Kleparski, G.A ‘Semantic change in onomasiological perspective’ [in:] Male and Female Terms in English, G. Person and M. Ryden (eds.), pp Umea: Acta Universitatis Umensis. Kleparski, G.A Theory and Practice of Historical Semantics: The Case of Middle English and Early Modern English Synonyms of GIRL/YOUNG WOMAN. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. Kleparski, G.A ‘Metonymy and the growth of lexical categories related to the conceptual category FEMALE HUMAN BEING’, [in:] G.A. Kleparski (ed.) Studia Anglica Resoviensia, vol. 1, pp Kleparski, G.A First Facts First: An Introductory Guide to Great Britain and the USA. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kleparski, G.A ‘Lusta mint a diszno: A hunt for ‘correlative zoosemy in Hungarian and English’ [in:] Grzegorz A. Kleparski (ed.) Studia Anglica Resoviensia 1, pp

19 WYBRANE POZYCJE BIBLIOGRAFICZNE
Kleparski, G.A ‘CDs, petticoats, skirts, ankas, Tamaras and sheilas: The metonymical rise of lexical categories related to the conceptual category FEMALE HUMAN BEING’, [in:] Ch. J. Kay, J.J. Smith (eds.) Papers from the Glasgow Symposium on Linguistic Categories. Amsterdam: John Benjamins, pp Kleparski, G.A ‘Despotic mares, dirty sows, and angry bitches: On Middle English Zoosemy and Beyond’ [in:] N.H. Kaylor and R.S. Nokes (eds.), Global Perspectives on Medieval English Literature and Culture, pp Kleparski, G.A. 2008a. ‘Dolce vita, doce Angelina’: Romance foodsemy with the Italian accent’ [in:] G.A. Klpearski, A. Uberman (eds) Aspects of Semantic Transposition of Words, ss Kleparski, G.A. 2008b ‘The joys and sorrows of metaphorical consumption: mozarellas, prostisciuttos, muttons and yum-yum girls – foodsemy with a Romance accent’, [in:] Studia Anglica Reoviensia 5, pp

20 WYBRANE POZYCJE BIBLIOGRAFICZNE
Kleparski, G.A., R. Kowal ‘Getting out of linguistic lobster pot is a two-way experience: Some remarks on aggression and verbal communication’ [in:] U.S. Bahri (ed.) International Journal of Communication: A Review of Cognition, Culture and Communication, pp New Delhi: Bahri Publications. Kleparski, G.A., B. Lipczyńska ‘Nonverbales: Gesten und Raumbeziehungssprache – Ausgewahlte Probleme Pasralinguistischer Untesuchungen’ [in:] Grzegorz A. Kleparski (ed.) Studia Anglica Resoviensia 1, pp Kleparski, G.A., M. Martynuska (2002) ‘Political correctness and Bequemlichkeitstrieb’ [in:] Grzegorz A. Kleparski (ed.) Studia Anglica Resoviensia 1, pp Kleparski, G.A. i A.M. Pietrzykowska A Thematic Guide to English Interactional Gambits. Rzeszów: Wydaniotwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kleparski, G.A., B. Kopecka ‘The trumpet put me in a bad mood: Some remarks on the mechanism of metonymy in current linguistic analysis’ [in:] G.A. Kleparski (ed.) Studia Anglica Resoviensia 4, pp

21 WYBRANE POZYCJE BIBLIOGRAFICZNE
Kleparski, G.A., A. Dziama ‘Yiddish element in American English’: The case of female/male specific terms’, [in:] In Medias Res, G.A. Kleparski (ed.) vol. 1, pp Kochman-Haładyj, B Historical Derogation of WOMEN TERMS and its Socio-Cultural Causes and Conditionings. Rzeszów: Ph.D. Dissertation. Kopecka, B The Scope and Nature af Metonymically Conditioned Meaning Transference Related to the Macrecategory HUMAN BEING. Rzeszów: Ph.D Dissertation. Kudła, M a. ‘On the Edibility of Aliens: The Case of Sauerkrauts, Kapusniaks and Potaoheads’, [in:] G.A. Kleparski, E. Rokosz-Piejko, A. Uberman (eds) Galicia English Teachings, pp Kudła, M b. ‘Eating the Foreigner (with a Pinch of Salt): More on Foodsemic Ethnonyms’, [in:] G.A. Kleparski (ed.). In Medias Res, pp

22 GRZEGORZ A. KLEPARSKI, PROF. UR Instytut Filologii Angielskiej
AL. REJTANA 16C UNIWERSYTET RZESZOWSKI RZESZÓW, POLSKA Tel:


Pobierz ppt "MOJA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, EDUKACYJNA I ORGANIZATORSKA ( )"

Podobne prezentacje


Reklamy Google