Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIOLOGIA MOLEKULARNA KOMÓRKI ( WYKŁAD 1, cz.1, BIOLOGIA, KIERUNEK LEKARSKI ) FORMY ŻYCIA BUDOWA KOMÓRKI OrganelleOrganelle komórkowe i ich funkcje –Błony.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIOLOGIA MOLEKULARNA KOMÓRKI ( WYKŁAD 1, cz.1, BIOLOGIA, KIERUNEK LEKARSKI ) FORMY ŻYCIA BUDOWA KOMÓRKI OrganelleOrganelle komórkowe i ich funkcje –Błony."— Zapis prezentacji:

1 BIOLOGIA MOLEKULARNA KOMÓRKI ( WYKŁAD 1, cz.1, BIOLOGIA, KIERUNEK LEKARSKI ) FORMY ŻYCIA BUDOWA KOMÓRKI OrganelleOrganelle komórkowe i ich funkcje –Błony –Błony i receptory błonowe (w tym otoczki jądrowej) –Jądro –Jądro komórkowe –Siateczka –Siateczka wewnątrzplazmatyczna –Rybosomy –Aparat –Aparat Golgiego –Pęcherzyki –Pęcherzyki wydzielnicze i wakuole –Lizosomy –Mitochondria –Cytoszkielet Aleksander L. Sieroń WITAM PO WAKACJACH ŻYCZĘ POWODZENIA W STUDIOWANIU MEDYCYNY

2 WIRUSY BAKTERIE EUKARIOTAPROKARIOTA Cyanobacteria ROŚLINYZWIERZĘTA POJEDYNCZA KOMÓRKA (JEDNOKOMÓRKOWE) JEDNOKOMÓRKOWE WIELOKOMÓRKOWEWIELOKOMÓRKWE JEDNOKOMÓRKOWE A.L. SIEROŃ Saccharomyces cerevisiae Escherichia coli Salmonella enterica Pseudomonas aeruginosa Borelia burgorferi RÓŻNE FORMY ŻYCIA KRYSZTAŁ Wirusa Mozaiki Tytoniu Amoeba proteus Actinosphaerium Arabidopsis thaliana Chlamydomonas Euglena viridis Sequoia

3 WYKŁAD 1, cz. 1 (BIOLOGIA, KIERUNEK LEKARSKI) BUDOWA KOMÓRKI KOMÓRKI PROKARIOTYCZNE I EUKARIOTYCZNE KOMÓRKI ROŚLINNE I ZWIERZĘCE ORGANELLE KOMÓRKOWE INFORMACJA GENETYCZNEA NOŚNIKI DNA DWUNICIOWY JEDNONICIOWY RNA GENY PROKARIOTYCZNE EUKARIOTYCZNE REPLIKACJA TRANSKRYPCJA TRANSLACJA MITOZA A.L. SIEROŃ

4 Pseudomonas aeruginosa Chlamydomonas Amoeba proteus KOMÓRKA PROKARIOTYCZNA KOMÓRKA EUKARIOTYCZNA Genofor Polisomy (mRNA + rybosomy) Przestrzeń periplazmatyczna A.L. SIEROŃ

5 WYKŁAD 1 (BIOLOGIA, KIERUNEK LEKARSKI) BUDOWA KOMÓRKI KOMÓRKI PROKARIOTYCZNE I EUKARIOTYCZNE KOMÓRKI ROŚLINNE I ZWIERZĘCE ORGANELLE KOMÓRKOWE INFORMACJA GENETYCZNEA NOŚNIKI DNA DWUNICIOWY JEDNONICIOWY RNA GENY PROKARIOTYCZNE EUKARIOTYCZNE REPLIKACJA TRANSKRYPCJA TRANSLACJA MITOZA A.L. SIEROŃ

6 ZWIERZĘTA ROŚLINY A.L. SIEROŃ

7 KOMÓRKA ROSLINNA KOMÓRKA ZWIERZĘCA A.L. SIEROŃ

8 WYKŁAD 1 (BIOLOGIA, KIERUNEK LEKARSKI) BUDOWA KOMÓRKI KOMÓRKI PROKARIOTYCZNE I EUKARIOTYCZNE KOMÓRKI ROŚLINNE I ZWIERZĘCE ORGANELLE KOMÓRKOWE INFORMACJA GENETYCZNEA NOŚNIKI DNA DWUNICIOWY JEDNONICIOWY RNA GENY PROKARIOTYCZNE EUKARIOTYCZNE REPLIKACJA TRANSKRYPCJA TRANSLACJA MITOZA A.L. SIEROŃ

9 BŁONY KOMÓRKOWE I RECEPTORY PLAZMATYCZNA OTOCZKI JĄDROWEJ MITOCHONDRIALNE LIZOSOMALNE GOLGIEGO SIATECZKI WEWNĄTRZPLAZMATYCZNEJ GŁADKIEJ SZORSTKIEJ A.L. SIEROŃ

10 KOMÓRKA ZWIERZĘCA Fosfolipidy filowy fobowy A.L. SIEROŃ

11 Domena zewnątrz- komórkowa PÓŁPŁYNNA MOZAIKA Z PODWÓJNEJ WARSTWY FOSFOLIPIDOWEJ I SKOMPLEKSOWANYCH Z NIĄ BIAŁEK Domena śródbłonowa Domena cytoplazmatyczna Domena zewnątrz- komórkowa Domena śródbłonowa Np.: integryny Np.: ankyryny Np.: receptory dimeryzujące Domena cytoplazmatyczna Domena zewnątrz- komórkowa Domena śródbłonowa Np.: receptory dimeryzujące lub pompy jonowe (np. Na+/K+) Domena cytoplazmatyczna Domena zewnątrz- komórkowa Domena śródbłonowa Np.: kanały jonowe Aleksander L. Sieroń

12 BŁONY KOMÓRKOWE I RECEPTORY PLAZMATYCZNA OTOCZKI JĄDROWEJ MITOCHONDRIALNE LIZOSOMALNE GOLGIEGO SIATECZKI WEWNĄTRZPLAZMATYCZNEJ GŁADKIEJ SZORSTKIEJ A.L. SIEROŃ

13 PÓŁPŁYNNA MOZAIKA Z PODWÓJNEJ WARSTWY FOSFOLIPIDOWEJ W KOMPLEKSIE Z BIAŁKAMI Domena jądrowa Domena cytoplazmatyczna Domena śrdbłonowa Np.: transport mRNA, tRNA, siRNA, antysensowego RNA itp.. Domena jądrowa zwijanie białka Domena cytoplazmatyczna (rozwijanie białka) Domena śrdbłonowa Np.: transport białek do i z nukleoplazmy Aleksander L. Sieroń

14 BŁONY KOMÓRKOWE I RECEPTORY PLAZMATYCZNA OTOCZKI JĄDROWEJ MITOCHONDRIALNE LIZOSOMALNE GOLGIEGO SIATECZKI WEWNĄTRZPLAZMATYCZNEJ GŁADKIEJ SZORSTKIEJ A.L. SIEROŃ

15 PÓŁPŁYNNA MOZAIKA Z PODWÓJNEJ WARSTWY FOSFOLIPIDOWEJ W KOMPLEKSIE Z BIAŁKAMI Np.: enzymy łańcucha odde- chowego Aleksander L. Sieroń Np.: kanały o różnych funkcjach

16 BŁONY KOMÓRKOWE I RECEPTORY PLAZMATYCZNA OTOCZKI JĄDROWEJ MITOCHONDRIALNE LIZOSOMALNE APARATU GOLGIEGO SIATECZKI WEWNĄTRZPLAZMATYCZNEJ GŁADKIEJ SZORSTKIEJ A.L. SIEROŃ

17 WYKŁAD 1, cz. 1 (BIOLOGIA, KIERUNEK LEKARSKI) BUDOWA KOMÓRKI KOMÓRKI PROKARIOTYCZNE I EUKARIOTYCZNE KOMÓRKI ROŚLINNE I ZWIERZĘCE ORGANELLE KOMÓRKOWE INFORMACJA GENETYCZNEA NOŚNIKI DNA DWUNICIOWY JEDNONICIOWY RNA GENY PROKARIOTYCZNE EUKARIOTYCZNE REPLIKACJA TRANSKRYPCJA TRANSLACJA MITOZA A.L. SIEROŃ

18 KOMÓRKA ZWIERZĘCA Jądro komórkowe (Nucleus) Jąderko (Nucleolus) A.L. SIEROŃ

19 CHROMATYNA CHROMOSOMY A.L. SIEROŃ

20 KOMÓRKA ZWIERZĘCA Jądro komórkowe (Nucleus) Jąderko (Nucleolus) Szorstka siateczka wewnątrz- plazmatyczna (Rough endoplasmic reticulum Gładka siateczka wewnątrz- plazmatyczna (Smooth endoplasmic reticulum) A.L. SIEROŃ

21 PRACA SZORSTKIEGO RETIKULUM JEST GŁADKIE... (IT'S SMOOTH...) I SZORSTKIE. (AND ROUGH.) JĄDRO SZORSTKIE R.E. PĘCHERZYKI BŁONA KOMÓRKOWA RETIKULUM WEWNĄTRZPLAZMATYCZNE (ER) A.L. SIEROŃ

22 RYBOSOM 2 PODJEDNOSTKI A.L. SIEROŃ

23 KOMÓRKA ZWIERZĘCA Jądro komórkowe (Nucleus) Szorstka siateczka wewnątrz- plazmatyczna (Rough endoplasmic reticulum Gładka siateczka wewnątrz- plazmatyczna (Smooth endoplasmic reticulum) Jąderko (Nucleolus) Aparat Golgiego (Golgi Aparatus) Pęcherzyk wydzielniczy po uwolnieniu zawartości (secretory vessicle after releasing its content) A.L. SIEROŃ

24 Pęcherzyki przejściowe Pęcherzyki wydzielnicze Błona komórkowa CYTOPLAZMAZEWNĄTRZ A.L. SIEROŃ

25 KOMÓRKA ZWIERZĘCA Jądro komórkowe (Nucleus) Szorstka siateczka wewnątrz- plazmatyczna (Rough endoplasmic reticulum Aparat Golgiego (Golgi Aparatus) Pęcherzyk wydzielniczy po uwolnieniu zawartości (secretory vessicle after releasing its content) Gładka siateczka wewnątrz- plazmatyczna (Smooth endoplasmic reticulum) Jąderko (Nucleolus) Mitochondrium A.L. SIEROŃ

26 BŁONA ZEWNĘTRZNA BŁONA WEWNĘTRZNA MACIERZ TRAWA ŻOŁĄDEK WCHŁANIANIE PRZEZ KOMÓRKI ENERGIA A.L. SIEROŃ

27 KOMÓRKA ZWIERZĘCA Jądro komórkowe (Nucleus) Szorstka siateczka wewnątrz- plazmatyczna (Rough endoplasmic reticulum Aparat Golgiego (Golgi Aparatus) Mitochondrium Pęcherzyk wydzielniczy po uwolnieniu zawartości (secretory vessicle after releasing its content) Gładka siateczka wewnątrz- plazmatyczna (Smooth endoplasmic reticulum) Jąderko (Nucleolus) Lizosom (Lysosome) A.L. SIEROŃ

28 TRAWIENIE PokarmówOrganelliKomórek SCHEMAT BUDOWY LIZOSOMU Blona Białka/Enzymy A.L. SIEROŃ

29 KOMÓRKA ZWIERZĘCA Jądro komórkowe (Nucleus) Szorstka siateczka wewnątrz- plazmatyczna (Rough endoplasmic reticulum Aparat Golgiego (Golgi Aparatus) Mitochondrium Lizosom (Lysosome) Pęcherzyk wydzielniczy po uwolnieniu zawartości (secretory vessicle after releasing its content) Gładka siateczka wewnątrz- plazmatyczna (Smooth endoplasmic reticulum) Jąderko (Nucleolus) Mikrotubula (Microtubule) Mikrofilament (Microfilament) A.L. SIEROŃ

30 SPOCZYNEK SKURCZ Aktyna Miozyna Aktyna Miozyna A.L. SIEROŃ

31 mikroFILAMENTY (microFILAMENTS) SZKIELET KOMÓRKOWY (CYTOSKELETON) A.L. SIEROŃ

32 KOMÓRKI ZWIERZĘCE KOMÓRKI NERWOWE KOMÓRKI NABŁONKA KOMÓRKI ŚRÓBŁONKA A.L. SIEROŃ

33 K O N I E C CZĘŚCI 1 K O N I E C CZĘŚCI 1 DZIĘKUJĘ DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "BIOLOGIA MOLEKULARNA KOMÓRKI ( WYKŁAD 1, cz.1, BIOLOGIA, KIERUNEK LEKARSKI ) FORMY ŻYCIA BUDOWA KOMÓRKI OrganelleOrganelle komórkowe i ich funkcje –Błony."

Podobne prezentacje


Reklamy Google