Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku - prezentacja metod pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku - prezentacja metod pracy."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku - prezentacja metod pracy

2 KonfucjuszKonfucjusz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku Słucham i zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem.

3 Historia … Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku Uczą się: czytania mapy i planów bitew, analizy źródeł historycznych, analizy źródeł ikonograficznych, wnioskowania, ustalania przyczyn i skutków, umieszczania dat w przedziałach czasowych. Uczniowie poznają historię od czasów najdawniejszych do współczesności.

4 Stosowane metody i formy pracy… historia Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku - Krótkie formy teatralne w oparciu o scenariusze uczniowskie, np. w pracowni Leonarda da Vinci. wywiad z Janem Gutenbergiem niezwykła podróż Vaco da Gamy - Tworzenie gier dydaktycznych przez uczniów: gry planszowe, domino historyczne. - Drama, np. pasowanie na rycerza, koronacja króla, prezentacja struktury społeczeństwa starożytnego Egiptu.

5 Stosowane metody i formy pracy… historia Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku - Scenki teatralne w oparciu o przygotowane scenariusze, np. polskie legendy. - Prezentacja projektów uczniowskich, np. Uczta na Olimpie – prezentacja bogów greckich. - Tworzenie Linii życia i Drzewa genealogicznego rodziny. - Wywiady z bliskimi na temat historii rodziny.

6 Rozwijanie zainteresowań … historia Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku - Konkursy historyczne - Poznawanie historii miasta i regionu. - Całoroczny konkurs Liga historyczna. - Projekty badawcze, np. O czym mówią greckie wazy?. - Zwiedzanie wystaw. - Lekcje muzealne. - Wycieczki edukacyjne. - Spotkania z ciekawymi ludźmi - np. członkami Bractwa Rycerskiego. - Działania plastyczne, np.: wykonywanie biżuterii charakterystycznej dla Słowian, budowanie makiet, przygotowywanie potraw.

7 Technika … karta rowerowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku Celem ich działań jest: wyposażenie uczniów w wiadomości niezbędne do zrozumienia zasad uczestnictwa w ruchu drogowym, kształcenia umiejętności bezpiecznego zachowania się na drodze, kształcenie umiejętności obserwowania, rozpoznawania i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowania właściwych decyzji, kształcenie zachowań partnerskich na drodze. W ostatnich latach w Polsce rower stał się popularnym środkiem lokomocji, ponieważ jest łatwo dostępny oraz daje możliwość czynnego wypoczynku. W naszej szkole nauczyciele uczący techniki przygotowują uczniów do uzyskania pierwszego prawa jazdy - karty rowerowej.

8 Technika … karta rowerowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku Uczniowie, którzy spełnią wszystkie warunki otrzymują kartę rowerowa, która zostaje im wręczona podczas Dnia Dziecka. Uczniowie ubiegający się o kartę rowerową muszą spełnić następujące warunki: wykazać się znajomością przepisów o ruchu drogowym – test pisemny znać zasady udzielania pierwszej pomocy – test pisemny i działania praktyczne, wykazać się praktyczną umiejętnością poruszania się rowerem po miasteczku rowerowym – egzamin praktyczny, uzyskać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów oraz wychowawcy klasowego.

9 Informatyka … Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku Uczą się: Obsługi i zastosowania komputera oraz urządzeń opartych na technologii komputerowej, Stosowania różnego rodzaju programów użytkowych i edukacyjnych, Korzystania z dostępnych źródeł informacji, sieci komputerowych, Internetu, Prezentowania swojej pracy innym. Uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności pozwalające na rozwiązywanie różnorodnych zadań za pomocą komputera.

10 Stosowane metody i formy pracy… informatyka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku - Prezentacje multimedialne – metoda projektu np. Multimedialny zielnik. - Rozwiązywanie testów on–line. - Zastosowanie systemu elerningowego MOODLE. - Wykonywanie - ogłoszeń, plakatów, zaproszeń, kartek okolicznościowych.

11 Rozwijanie zainteresowań … informatyka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku - Konkursy informatyczne, np. – Zostań Webuzzzem. - Koło informatyczne. - Konkursy fotograficzne np. – Jesienny Sanok, Zimowy Sanok. - Tworzenie stron internetowych.

12 Matematyka … Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku Uczniowie: - poznają podstawowe pojęcia i umiejętności matematyczne znajdujące zastosowanie w sytuacjach praktycznych, - obserwują, eksperymentują, samodzielnie poszukują i zdobywają informacje.

13 Stosowane metody i formy pracy… matematyka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku - rozwiązywanie zadań problemowych, - praca indywidualna i zespołowa z tekstem matematycznym, - wystawa modeli brył przestrzennych, efektów prac projektowych, - gry i karty dydaktyczne, - opracowanie i przeprowadzenie ankiet do zbierania danych, - prezentacja wyników w postaci diagramów wykresów, - tworzenie albumów, plakatów, np. Śladami słynnych matematyków, - układanie tangramów, - wyklejanie mozaik z figur podobnych, - drama, np. Wizyta Pitagorasa i jego uczniów w naszej szkole.

14 Rozwijanie zainteresowań … matematyka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku - I Ty możesz zostać Pitagorasem – całoroczna Liga Matematyczna - konkursy dla klas IV, V i VI. - Ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny. - Dni Matematyki w naszej szkole – konkursy indywidualne i zbiorowe dla klas IV – VI. - Kółko matematyczne. - Projekty badawcze.

15 Wychowanie fizyczne … Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku Uczniowie klas IV- VI uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego w wymiarze 4 godzin lekcyjnych w tygodniu. Podczas lekcji: - doskonalą sprawność motoryczną i koordynacyjną, - wykonują ćwiczenia kształtujące i korygujące postawę ciała, oddechowe, kompensacyjne, - poznają zasady gier zespołowych, - uczestniczą w zajęciach ruchowych o charakterze rekreacyjno sportowym, - uczą się dbałość o prawidłową postawę ciała, - kształcą postawy sprzyjające aktywnemu trybowi życia, - uczestniczą w zawodach turniejach sportowych.

16 Stosowane metody i formy pracy… WF Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku - Lekkoatletyka (biegi, skok w dal, rzut piłeczką), - Gimnastyka, - Tenis stołowy, - Pływanie, - Koszykówka, - Siatkówka, - Piłka ręczna, - Piłka nożna, - Unihokej, - Judo, - Wspinaczka, - Rajdy i wycieczki. Uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach sportowych:

17 Rozwijanie zainteresowań … WF Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku W szkole prowadzone są klasy sportowe. Uczniowie mają 8 godzin zajęć sportowych w tygodniu. Nauczyciele opracowują autorskie programy nauczania. Obecnie w naszej szkole prowadzone są klasy o następujących specjalnościach: - judo, - piłka siatkowa, - lekkoatletyka. Uczniowie z klas sportowych uczestniczą w licznych zwodach i turniejach odnosząc znaczące sukcesy.

18 Kształcenie zintegrowane … Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku W toku edukacji uczeń aktywnie zdobywa i konstruuje wiedzę. Dzieci nie trzeba uczyć kreatywności, wystarczy im tylko nie przeszkadzać wystarczy im tylko nie przeszkadzać W procesie kształcenia wiążą się ze sobą trzy formy aktywności: - poznawcza - emocjonalna - praktyczna Poul Torance

19 Kształcenie zintegrowane … Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku Edukacja polonistyczna Często pracują metodą dramy i metodą projektu. Drama - Uczniowie prezentują scenki teatralne w oparciu o: teksty czytanek, wiersze, lektury, Odgrywają sceny z życia, Uczą się zachowań asertywnych Powiedz - nie - Tworzą scenariusze inscenizacji - Przedstawiają scenki uczące podstawowych zasad savoir-vivru - Przygotowują przedstawienia teatralne - Biorą aktywny udział w uroczystościach szkolnych Uczniowie uczą się twórczego rozwiązywania problemów, tworzą klasowe tomiki poezji, opowiadania, uczą się zasad ortografii i gramatyki, integrują się z grupą.

20 Kształcenie zintegrowane … Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku Metoda projektu – przykład Opis projektu: - Poniedziałek - Wędrówki jesiennych owoców. - Wtorek - Uczę się opisywać owoce. - Czwartek - Co powinieneś wiedzieć o warzywach. - Piątek - Dzień owocowo – warzywny, czyli przyjęcie w klasie. - Środa - Czy lubisz warzywa.

21 Kształcenie zintegrowane … Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku Edukacja matematyczna Podczas zajęć stosuje się gry i zabawy matematyczne np.: układanki z hasłem, puzzle matematyczne, Telefon liczbowy, Matematyczną pajęczynę, piramidy, tangramy, gry edukacyjne na komputerze, metaplany do rozwiązywania zadań tekstowych.

22 Kształcenie zintegrowane … Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku Zajęcia plastyczno – muzyczno – ruchowe Stosowanie różnorodnych technik plastycznych - malowanie kredkami farbami, - collage, - frottage, - tworzenie form przestrzennych, - witraże papierowe, - malowanie lub wyklejanie plasteliną, - wydzieranki z kolorowego papieru, - wykorzystywanie materiałów przyrodniczych... Uczniowie wykonują elementy scenografii do przedstawień, postacie, kukiełki. Ruch przy muzyce - zabawy ruchowe ze śpiewem - tańce regionalne Układy gimnastyczne z przyborami gry zespołowe, zabawy ruchowe, współzawodnictwo, pokonywanie torów przeszkód, turnieje.

23 Kształcenie zintegrowane … Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku Rozwijanie zainteresowań uczniów: - Konkursy: - plastyczne, - recytatorskie, - przyrodnicze, - matematyczne, - czytelnicze, - interdyscyplinarne. - Wycieczki edukacyjne. - Spotkania z ciekawymi ludźmi, np. ogrodnikiem miejskim. - Lekcje muzealne. - Zwiedzanie wystaw.

24 Kształcenie zintegrowane … Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku W ramach integracji oraz podtrzymywania tradycji co roku organizuje się imprezy klasowe z udziałem lub pomocą rodziców. Należą do nich: Andrzejki, Mikołajki, Wigilie klasowe, Walentynki W klasach kształcenia zintegrowanego uczniowie często dokonują samooceny. Robią to przy pomocy: znaczków – symboli, kolorów, punktów, owoców, słodyczy. Samoocena uczniów

25 Język angielski … Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku Uczniowie poznają język obcy na poziomie zapewniającym minimum komunikacji językowej. Zadaniem szkoły jest rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe, stopniowe przygotowywanie uczniów do samodzielnego uczenia się języka obcego, rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Uczymy: - podstawowych struktur gramatycznych i leksykalnych umożliwiających formułowanie wypowiedzi, - podstawowych funkcji językowych umożliwiających posługiwanie się językiem w prostych, nieformalnych sytuacjach dnia codziennego, - czytania ze zrozumieniem prostych tekstów dostosowanych do poziomu i zainteresowań dziecka w wieku szkolnym, - redagowania prostych tekstów, - rozumienia ze słuchu, - zasad wymowy i ortografii, - podstawowych wiadomości o kulturze krajów anglojęzycznych, - pracy ze słownikiem dwujęzycznym, korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

26 Stosowane metody i formy pracy… Język angielski Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku Praca metodą projektu: - wykonywanie projektów uczniowskich podsumowujących wiadomości z danego działu, o wybranej tematyce, - zebranie i zastosowanie odpowiedniego słownictwa i zwrotów oraz struktur gramatycznych, - poszukiwanie potrzebnych informacji, korzystanie z różnych źródeł informacji: słowników, leksykonów, albumów, prasy, Internetu, - wizyta w bibliotece szkolnej, wykorzystanie własnych materiałów, - połączenie różnych technik wykonania projektu: zaprojektowanie pracy, wykonanie napisów, wykorzystanie technologii komputerowej, wklejanie ilustracji, tekstów, samodzielne wykonanie rysunków.

27 Stosowane metody i formy pracy… Język angielski Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku Odgrywanie scenek z zastosowaniem poznanych struktur leksykalno – gramatycznych: - scenki z życia szkolnego i domowego, - kupowanie towarów w sklepie, - zamawianie potraw w restauracji, - rozmawianie przez telefon, - wizyta u lekarza, - organizowanie przyjęcia urodzinowego, - na stacji. Przygotowanie krótkich przedstawień teatralnych w języku angielskim: - przedstawienie na podstawie baśni Kopciuszek.

28 Stosowane metody i formy pracy… Język angielski Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku Wykorzystanie autentycznych materiałów w nauce języka często dostarczonych przez uczniów: - pocztówek, folderów, map, zdjęć, filmów DVD, - poszukiwanie popularnych przysłów i powiedzeń w języku angielskim, tłumaczenie i poszukiwanie ich polskich odpowiedników, - nauka piosenek, wierszyków i rymowanek pozwalających utrwalić poznane struktury leksykalno – gramatyczne, - czytanie opowiadań i innych autentycznych tekstów dla dzieci.

29 Stosowane metody i formy pracy… Język angielski Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku Rozwijanie zainteresowań młodzieży doskonaleniem znajomości języka angielskiego: - organizowanie konkursów: znajomości języka oraz wiedzy o elementach kultury krajów anglojęzycznych, piosenki anglojęzycznej, konkurs na plakat prezentujący wybrany temat, - prezentacja i porównanie różnorodnych elementów tradycji i kultury krajów anglojęzycznych oraz porównanie ich z tradycjami polskimi: Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok, karnawał, Wielkanoc, walentynki, Halloween, Święto Dziękczynienia, - nawiązanie korespondencji w języku angielskim z rówieśnikami z Finlandii, - wykonanie typowych dekoracji, kartek z życzeniami, przygotowanie strojów, odszukanie przepisów na potrawy, - wycieczka edukacyjna do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku.

30 Dane adresowe… Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku 38-500 SANOK ul. Stróżowska 4 tel.: +48 13 4631071 e-mail: irena.bojarska@wp.pl http://sp3.sanok.pl


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku - prezentacja metod pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google