Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Jestem aktywny. Jestem twórczy. - prezentacja metod pracy Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

2 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Konfucjusz „Słucham i zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem”. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Historia … Uczniowie poznają historię od czasów najdawniejszych do współczesności. Uczą się: czytania mapy i planów bitew, analizy źródeł historycznych, analizy źródeł ikonograficznych, wnioskowania, ustalania przyczyn i skutków, umieszczania dat w przedziałach czasowych. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

4 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Stosowane metody i formy pracy… historia - Tworzenie gier dydaktycznych przez uczniów: gry planszowe, domino historyczne. - Drama, np. pasowanie na rycerza, koronacja króla, prezentacja struktury społeczeństwa starożytnego Egiptu. - Krótkie formy teatralne w oparciu o scenariusze uczniowskie , np. w pracowni Leonarda da Vinci. wywiad z Janem Gutenbergiem niezwykła podróż Vaco da Gamy Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

5 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Stosowane metody i formy pracy… historia Prezentacja projektów uczniowskich, np. Uczta na Olimpie – prezentacja bogów greckich. Scenki teatralne w oparciu o przygotowane scenariusze, np. polskie legendy. - Tworzenie „Linii życia” i „Drzewa genealogicznego rodziny”. - Wywiady z bliskimi na temat historii rodziny. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

6 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Rozwijanie zainteresowań … historia - Konkursy historyczne - Poznawanie historii miasta i regionu. - Całoroczny konkurs „Liga historyczna”. Projekty badawcze, np. „O czym mówią greckie wazy?”. - Zwiedzanie wystaw. - Lekcje muzealne. - Wycieczki edukacyjne. Spotkania z ciekawymi ludźmi - np. członkami Bractwa Rycerskiego. - Działania plastyczne, np.: wykonywanie biżuterii charakterystycznej dla Słowian, budowanie makiet, przygotowywanie potraw. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

7 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Technika … karta rowerowa W ostatnich latach w Polsce rower stał się popularnym środkiem lokomocji, ponieważ jest łatwo dostępny oraz daje możliwość czynnego wypoczynku. W naszej szkole nauczyciele uczący techniki przygotowują uczniów do uzyskania pierwszego „prawa jazdy” - karty rowerowej. Celem ich działań jest: wyposażenie uczniów w wiadomości niezbędne do zrozumienia zasad uczestnictwa w ruchu drogowym, kształcenia umiejętności bezpiecznego zachowania się na drodze, kształcenie umiejętności obserwowania, rozpoznawania i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowania właściwych decyzji, kształcenie zachowań partnerskich na drodze. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

8 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Technika … karta rowerowa Uczniowie ubiegający się o kartę rowerową muszą spełnić następujące warunki: wykazać się znajomością przepisów o ruchu drogowym – test pisemny znać zasady udzielania pierwszej pomocy – test pisemny i działania praktyczne, wykazać się praktyczną umiejętnością poruszania się rowerem po miasteczku rowerowym – egzamin praktyczny, uzyskać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów oraz wychowawcy klasowego. Uczniowie, którzy spełnią wszystkie warunki otrzymują kartę rowerowa, która zostaje im wręczona podczas Dnia Dziecka. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

9 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Informatyka … Uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności pozwalające na rozwiązywanie różnorodnych zadań za pomocą komputera. Uczą się: Obsługi i zastosowania komputera oraz urządzeń opartych na technologii komputerowej, Stosowania różnego rodzaju programów użytkowych i edukacyjnych, Korzystania z dostępnych źródeł informacji, sieci komputerowych, Internetu, Prezentowania swojej pracy innym. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

10 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Stosowane metody i formy pracy… informatyka Prezentacje multimedialne – metoda projektu np. „Multimedialny zielnik”. Rozwiązywanie testów on–line. Zastosowanie systemu elerningowego MOODLE. Wykonywanie - ogłoszeń, plakatów, zaproszeń, kartek okolicznościowych. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

11 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Rozwijanie zainteresowań … informatyka Konkursy informatyczne , np. – „Zostań Webuzzzem”. Konkursy fotograficzne np. – „Jesienny Sanok”, „Zimowy Sanok”. - Koło informatyczne. - Tworzenie stron internetowych. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

12 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Matematyka … Uczniowie: - poznają podstawowe pojęcia i umiejętności matematyczne znajdujące zastosowanie w sytuacjach praktycznych, - obserwują, eksperymentują, samodzielnie poszukują i zdobywają informacje. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

13 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Stosowane metody i formy pracy… matematyka rozwiązywanie zadań problemowych, praca indywidualna i zespołowa z tekstem matematycznym, wystawa modeli brył przestrzennych, efektów prac projektowych, gry i karty dydaktyczne, opracowanie i przeprowadzenie ankiet do zbierania danych, prezentacja wyników w postaci diagramów wykresów, tworzenie albumów, plakatów, np. „Śladami słynnych matematyków”, układanie tangramów, wyklejanie mozaik z figur podobnych, drama, np. „Wizyta Pitagorasa i jego uczniów w naszej szkole”. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

14 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Rozwijanie zainteresowań … matematyka „I Ty możesz zostać Pitagorasem” – całoroczna Liga Matematyczna - konkursy dla klas IV, V i VI. Dni Matematyki w naszej szkole – konkursy indywidualne i zbiorowe dla klas IV – VI. - Ogólnopolski konkurs „Alfik Matematyczny”. - Kółko matematyczne. - Projekty badawcze. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

15 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Wychowanie fizyczne … Uczniowie klas IV- VI uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego w wymiarze 4 godzin lekcyjnych w tygodniu. Podczas lekcji: - doskonalą sprawność motoryczną i koordynacyjną, - wykonują ćwiczenia kształtujące i korygujące postawę ciała, oddechowe, kompensacyjne, - poznają zasady gier zespołowych, - uczestniczą w zajęciach ruchowych o charakterze rekreacyjno sportowym, - uczą się dbałość o prawidłową postawę ciała, - kształcą postawy sprzyjające aktywnemu trybowi życia, - uczestniczą w zawodach turniejach sportowych. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

16 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Stosowane metody i formy pracy… WF Uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach sportowych: Lekkoatletyka (biegi, skok w dal, rzut piłeczką), Gimnastyka, Tenis stołowy, Pływanie , Koszykówka, Siatkówka, Piłka ręczna, Piłka nożna, Unihokej, Judo, Wspinaczka, Rajdy i wycieczki. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

17 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Rozwijanie zainteresowań … WF W szkole prowadzone są klasy sportowe. Uczniowie mają 8 godzin zajęć sportowych w tygodniu. Nauczyciele opracowują autorskie programy nauczania. Obecnie w naszej szkole prowadzone są klasy o następujących specjalnościach: - judo, - piłka siatkowa, - lekkoatletyka. Uczniowie z klas sportowych uczestniczą w licznych zwodach i turniejach odnosząc znaczące sukcesy. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

18 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Kształcenie zintegrowane … W toku edukacji uczeń aktywnie zdobywa i konstruuje wiedzę. W procesie kształcenia wiążą się ze sobą trzy formy aktywności: - poznawcza - emocjonalna - praktyczna „Dzieci nie trzeba uczyć kreatywności, wystarczy im tylko nie przeszkadzać” Poul Torance Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

19 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Kształcenie zintegrowane … Edukacja polonistyczna Uczniowie uczą się twórczego rozwiązywania problemów, tworzą klasowe tomiki poezji, opowiadania, uczą się zasad ortografii i gramatyki, integrują się z grupą. Często pracują metodą dramy i metodą projektu.   Drama - Uczniowie prezentują scenki teatralne w oparciu o: ☺ teksty czytanek, ☺ wiersze, ☺ lektury, ☺ Odgrywają sceny z życia, ☺ Uczą się zachowań asertywnych „Powiedz - nie” - Tworzą scenariusze inscenizacji - Przedstawiają scenki uczące podstawowych zasad savoir-vivru - Przygotowują przedstawienia teatralne - Biorą aktywny udział w uroczystościach szkolnych Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

20 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Kształcenie zintegrowane … Metoda projektu – przykład Opis projektu: - Poniedziałek - „Wędrówki jesiennych owoców”. - Wtorek - „Uczę się opisywać owoce”. - Środa - „Czy lubisz warzywa”. - Czwartek - „Co powinieneś wiedzieć o warzywach”. - Piątek - Dzień owocowo – warzywny, czyli przyjęcie w klasie. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

21 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Kształcenie zintegrowane … Edukacja matematyczna Podczas zajęć stosuje się gry i zabawy matematyczne np.: układanki z hasłem, puzzle matematyczne, „Telefon liczbowy”, „Matematyczną pajęczynę”, piramidy, tangramy, gry edukacyjne na komputerze, metaplany do rozwiązywania zadań tekstowych. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

22 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Kształcenie zintegrowane … Zajęcia plastyczno – muzyczno – ruchowe Stosowanie różnorodnych technik plastycznych malowanie kredkami farbami, - collage, - frottage, - tworzenie form przestrzennych, - witraże papierowe, - malowanie lub wyklejanie plasteliną, - wydzieranki z kolorowego papieru, - wykorzystywanie materiałów przyrodniczych...  Uczniowie wykonują elementy scenografii do przedstawień, postacie, kukiełki.  Ruch przy muzyce - zabawy ruchowe ze śpiewem - tańce regionalne Układy gimnastyczne z przyborami gry zespołowe, zabawy ruchowe, współzawodnictwo, pokonywanie torów przeszkód, turnieje. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

23 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Kształcenie zintegrowane … Rozwijanie zainteresowań uczniów: - Konkursy: - plastyczne, - recytatorskie, - przyrodnicze, - matematyczne, - czytelnicze, - interdyscyplinarne.  - Wycieczki edukacyjne. - Spotkania z ciekawymi ludźmi, np. ogrodnikiem miejskim. - Lekcje muzealne. - Zwiedzanie wystaw. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

24 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Kształcenie zintegrowane … W ramach integracji oraz podtrzymywania tradycji co roku organizuje się imprezy klasowe z udziałem lub pomocą rodziców. Należą do nich: „Andrzejki”, „Mikołajki”, Wigilie klasowe, „Walentynki” Samoocena uczniów W klasach kształcenia zintegrowanego uczniowie często dokonują samooceny. Robią to przy pomocy: znaczków – symboli, kolorów, punktów, owoców, słodyczy. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

25 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Język angielski … Uczniowie poznają język obcy na poziomie zapewniającym minimum komunikacji językowej. Zadaniem szkoły jest rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe, stopniowe przygotowywanie uczniów do samodzielnego uczenia się języka obcego, rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Uczymy: - podstawowych struktur gramatycznych i leksykalnych umożliwiających formułowanie wypowiedzi, - podstawowych funkcji językowych umożliwiających posługiwanie się językiem w prostych, nieformalnych sytuacjach dnia codziennego, - czytania ze zrozumieniem prostych tekstów dostosowanych do poziomu i zainteresowań dziecka w wieku szkolnym, - redagowania prostych tekstów, - rozumienia ze słuchu, - zasad wymowy i ortografii, - podstawowych wiadomości o kulturze krajów anglojęzycznych, - pracy ze słownikiem dwujęzycznym, korzystania z różnorodnych źródeł informacji. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

26 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Stosowane metody i formy pracy… Język angielski Praca metodą projektu: wykonywanie projektów uczniowskich podsumowujących wiadomości z danego działu, o wybranej tematyce, zebranie i zastosowanie odpowiedniego słownictwa i zwrotów oraz struktur gramatycznych, poszukiwanie potrzebnych informacji, korzystanie z różnych źródeł informacji: słowników, leksykonów, albumów, prasy, Internetu, wizyta w bibliotece szkolnej, wykorzystanie własnych materiałów, połączenie różnych technik wykonania projektu: zaprojektowanie pracy, wykonanie napisów, wykorzystanie technologii komputerowej, wklejanie ilustracji, tekstów, samodzielne wykonanie rysunków. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

27 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Stosowane metody i formy pracy… Język angielski Odgrywanie scenek z zastosowaniem poznanych struktur leksykalno – gramatycznych: scenki z życia szkolnego i domowego, kupowanie towarów w sklepie, zamawianie potraw w restauracji, rozmawianie przez telefon, wizyta u lekarza, organizowanie przyjęcia urodzinowego, na stacji. Przygotowanie krótkich przedstawień teatralnych w języku angielskim: przedstawienie na podstawie baśni „Kopciuszek”. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

28 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Stosowane metody i formy pracy… Język angielski Wykorzystanie autentycznych materiałów w nauce języka często dostarczonych przez uczniów: pocztówek, folderów, map, zdjęć, filmów DVD, poszukiwanie popularnych przysłów i powiedzeń w języku angielskim, tłumaczenie i poszukiwanie ich polskich odpowiedników, nauka piosenek, wierszyków i rymowanek pozwalających utrwalić poznane struktury leksykalno – gramatyczne, czytanie opowiadań i innych autentycznych tekstów dla dzieci. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

29 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Stosowane metody i formy pracy… Język angielski Rozwijanie zainteresowań młodzieży doskonaleniem znajomości języka angielskiego: organizowanie konkursów: znajomości języka oraz wiedzy o elementach kultury krajów anglojęzycznych, piosenki anglojęzycznej, konkurs na plakat prezentujący wybrany temat, prezentacja i porównanie różnorodnych elementów tradycji i kultury krajów anglojęzycznych oraz porównanie ich z tradycjami polskimi: Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok, karnawał, Wielkanoc, walentynki, Halloween, Święto Dziękczynienia, nawiązanie korespondencji w języku angielskim z rówieśnikami z Finlandii, wykonanie typowych dekoracji, kartek z życzeniami, przygotowanie strojów, odszukanie przepisów na potrawy, wycieczka edukacyjna do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku

30 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Dane adresowe… SANOK ul. Stróżowska 4 tel.: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google